Vil Kinas konkurransemyndigheter blokkere Cargotec-avtalen?


Dagens prising vis-a-vis det annonserte salget impliserer en rabatt som reflekterer en grad av skepsis til at transaksjonen med Cargotec blir godkjent. Jeg begynte å se på dette caset med gryende optimisme og en intensjon om brukbar fortjeneste, men ser etter litt research snarere en reell risiko for at avtalen faller sammen.

Dette med bakgrunn i følgende datapunkter:

- MacGregor er globalt markedsledende innenfor segmentet "merchant cargo flow", dvs. kraner, luker, porter og bommer i bruk ifm. lasting/lossing av gods på skip.

- TTS har pr. i dag en markedsandel i Kina på 60% for lasteluker og kraner for slangehåndtering, samt 45% for RORO-utstyr.

- Den samlete markedsandelen innen visse segmenter/produktkategorier vil følgelig med sannsynlighet bli +/- 90% i det kinesiske markedet.

Kina er som kjent verdens største marked for verftsindustri og skipsbygging, og myndighetene vil antagelig gå langt i å beskytte denne sektoren fra uforholdsmessige store konsentrasjoner av markedsmakt innen leverandørindustrien (spesielt dersom det er en vestlig aktør). En beslutning om å blokkere transaksjoner fordrer antagelig en viss politisk behandling, og dette kan langt på vei være forklaringen på at den ventede godkjennelsen/klareringen nå er opp mot et halvt år på overtid.

Spørsmålene er da som følger:

- Har ledelsen har en contingency plan dersom dealen kollapser? Det er gitt utsettelse på innfrielse av obligasjoner og banklån, men hvordan er disse tenkt betjent uten et salgsproveny?

- Vites det om man har inngått et break-up fee e.l. med Cargotec? Ordlyden i avtalen ser i stor grad ut til å favorisere kjøper mht. eksternaliteter.

- Hvordan vil kursen reagere på en melding om at transaksjonen ikke lar seg gjennomføre?

- Hvordan forklarer man lønnsomhetsvekkelsen innenfor det aktuelle forretningsområdet i perioden etter at salget ble annonsert?


En emisjon på særdeles utvannende vilkår fremstår beklageligvis som sannsynlig gitt et scenario som skissert.

Er det noen som har gjort seg tanker rundt dette?
Redigert 21.03.2019 kl 10:58 Du må logge inn for å svare
Hoff@
21.03.2019 kl 11:12 1956

Kina er ett viktig marked, men i verst tenkelige tilfelle så kan avtalen Cargotec gjennomføres uten Kina, alle andre land har godkjent avtalen.
Men jeg er overbevist om at dette går i orden, sist jeg snakket med folkene så var forklaringen Kinesisk nyttår at dette dro ut i tid
Guerrero
21.03.2019 kl 14:04 1898

Jeg vil påstå at Kina er helt vesentlig mht. Cargotec sin forretningsrasjonal bak transaksjonen - hvordan ser du for deg at avtalen gjennomføres uten aksept fra Kina? TTS beholder den kinesiske virksomheten (dvs. datterselskapene i Kina eller virksomheten som har mest salg til Kina?) og vederlaget justeres basert på? Tror det kan bli en krevende øvelse med mange måneder med nye forhandlinger. TTS er som kjent også i en mindre gunstig forhandlingsstiuasjon gitt utviklingen i lønnsomheten i denne delen av virksomheten (selv om ordreinngangen har vært god).
zxcvbnm
24.03.2019 kl 17:33 1778

Nå bør svar komme innen neste 5 børsdager.
Smartis
24.03.2019 kl 21:00 1734

Venter i spenning, har troen på at det ordner seg til slutt for snille gutter 😜
zxcvbnm
25.03.2019 kl 08:51 1675

TTS Group ASA: Update on competition filing – Chinese clearance still pending
TTS Group ASA ("TTS") announced on 8 February 2018 that the company had entered
into an asset sale agreement with MacGregor, a subsidiary of Cargotec Oyj listed
on Nasdaq Helsinki Stock Exchange in Finland.

Completion of the contemplated transaction is subject to approval, unconditional
or on conditions acceptable to MacGregor, from relevant competition authorities
in China, South Korea and Germany. Approvals from German and South Korean
competition authorities were announced 6 November 2018 and 27 December 2018
respectively.

According to stock exchange notification of 20 December 2018, the parties
expected to receive clearance from all competition authorities in Q1 2019.

Due to longer than expected regulatory processes in China, expected closing of
the transaction will move to Q2 2019.

Bergen, 25 March 2019

TTS Group ASA
http://www.ttsgroup.com

Jada,jada og sånn går nu dagan. Utrolig kjedelig. Godt over ett år siden vi fikk første melding om kjøpet. På tide å begynne å tenke alternativt for Tts kanskje?
zxcvbnm
26.03.2019 kl 13:23 1555

TTS Group ASA: Wins 75 MNOK contracts for shipyard solutions


12:59


TTS Group ASA, through its subsidiary TTS Syncrolift, has been awarded two
new contracts for Syncrolift ship-lifts and related equipment. The total
order value is approximately MNOK 75.

The largest contract is regarding a fluid bed transfer system. The system
is capable to transport vessels safely, between a ship lift and dry berth
on land. The other contract regards a Syncrolift ship lift installation
for a ship repair yard.

Deliveries are expected to take place in 2020 and 2021.

Bergen, 26 March 2019

TTS Group ASA
http://www.ttsgroup.com
zxcvbnm
28.03.2019 kl 15:14 1390

TS Group ASA: Wins new contracts for vessel and port equipment


14:54


TTS Group ASA has been awarded three new contracts for vessel and port
equipment. The total order value is approx. MNOK 118.

The orders regards three vessels being built at shipyards in China and
Europe, and one port project in Europe.

Equipment deliveries will take place from 2019 to 2021.

Bergen, 28 March 2019

Klipp & lim....samme inkjevetta utalelse tre kvartaler på rad .
Har de informasjon som gjør at de kan forvente avgjørelse fra Kina?
Hvis ikke burde det stått: « TTS har ingen formening om når en avgjørelse vil foreligge «!
Guerrero
02.04.2019 kl 20:07 1153

Straight from the horse's mouth - ref. viktigheten av Kina i dealen:

The ongoing acquisition of TTS, in turn, is proceeding as planned. The enterprise value of the acquisition is EUR 87 million, and the businesses to be acquired represent around 90% of total sales of TTS Group. The strategic rationale for buying TTS come from increasing service growth potential, strengthening MacGregor’s position in China, and from potential cost synergies, estimated to be around EUR 30-35 million on annual level.

As said, along with TTS, MacGregor would be able to strengthen its position in China. Having foothold both in China and in whole Asia is important. That is because China is the leading shipbuilding country in the world with determination to further strengthen its global position, and more than 75 % of global shipbuilding takes place in Asia. In order to be closer to customers in Asia, MacGregor has moved its head office to Singapore, which is a strong international maritime hub. China State Shipbuilding Corporation (CSSC) and China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) are the two major state-owned ship building companies, dominating the shipbuilding market. In April, MacGregor opened its first joint venture with a state-owned enterprise, and TTS has altogether three strategic joint ventures with both CSSC and CSIC.
Redigert 02.04.2019 kl 20:08 Du må logge inn for å svare
Guerrero
03.04.2019 kl 15:30 1076

Noen som har sett på utviklingen i 'held for sale'-balansen i kjølvannet av at transaksjonen ble annonsert? Denne er dessverre ikke rapportert kvartalsvis, men foreligger for 31.12.17 og 31.12.18.

I denne perioden har summen av eiendelsverdier krympet med 1% (20MNOK), primært som følge av reduksjon av varelager og immaterielle eiendeler. Samtidig har gjelden økt med 9% (dvs. ca. 112MNOK) i samme periode (hovedsaklig grunnet et - høyst utaktisk timet - opptak av 287MNOK i rentebærende langsiktig gjeld). Følgelig er NAV på eiendelene er redusert med 132MNOK. Videre har arbeidskapital og nettogjeld økt med hhv. 7,2% (22MNOK) og 10,3% (105MNOK), dvs. tilsammen 127MNOK.

Nettoeffekten av dette er at kjøpsvederlaget på 840MNOK reduseres med 259MNOK (132M + 127M) iht. kommuniserte EV-justeringsprinsipper. Dvs. at forsinkelsen har kostet aksjonærene ca. 1,33 kr pr. aksje, fra tidligere guidet 6,60 kr til dagens 5,27 kr.

Dette med forbehold om at metodikken er korrekt og at balanseposter ikke har endret seg vesentlig siden årsskiftet.

Hvorfor har ikke ledelsen klart å forvalte verdiene bedre i en periode hvor alle operasjonelle tiltak og regnskapsmessige justeringer er kilde til potensielt betydelig verdiskapning?

Imøteser andres betraktninger rundt dette.
Redigert 03.04.2019 kl 15:35 Du må logge inn for å svare
zxcvbnm
04.04.2019 kl 12:33 940

Det er vel ingenting som har forandret seg pr verdi aksje salg (isåfall minimalt). 840 millioner kr / 88 074 470 antall aksjer (er ca 9.50 kr "brutto") minus gjeld gir netto 6.60 kr (som tidligere)... Grovt forklart bare...

840-259 delt på 88 aksjer=6,60 kr
Redigert 04.04.2019 kl 12:36 Du må logge inn for å svare

Du har nok misforstått prinsippet om entreprise value - TTS har tydelig kommunisert at vederlaget skal justeres for endringer i arbeidskapital og nettogjeld (som sedvane i denne typen transaksjoner).
Hoff@
05.04.2019 kl 13:05 803

Tror ikke du har forstått helt hva entreprise value er Guerrero
You can calculate enterprise value by adding a corporation's market capitalization, preferred stock, and outstanding debt together and then subtracting out the cash and cash equivalents found on the balance sheet. Enterprise value is a useful measurement of a company's theoretical purchase price. It is often more illuminating than simple market capitalization figures. ... At the very least, you should understand that enterprise values generally favor companies with lots of cash and little debt.
EV includes in its calculation the market capitalization of a company but also short-term and long-term debt as well as any cash on the company's balance sheet. Enterprise value is a popular metric used to value a company for a potential takeover

Dermed vil ikke prisen for oppkjøpet bli særlig svekket for EV inkluderer i sin beregning markedets kapitalisering av et selskap, men også kortsiktig og langsiktig gjeld samt eventuelle kontanter på selskapets balanse


Joda, vi er enige om det prinsipielle. Og EV'n (vederlaget) er satt med basis i regnskapstall for "periode X" og må justeres hvis det er endringer i beholdningene som påvirker EV'n (mao. nettogjeld og arbeidskapital) ved/hvis closing (uavklart) i "periode Y". Er du uenig i dette?

"Agreed purchase price is MNOK 840 on an enterprise value basis. Final pricing is therefore subject to working capital and net debt adjustments at closing."

Under følger utdrag fra Cargotecs earnings transcript fra kvartalet oppkjøpet ble annonsert:

"First of all, it will give us industrial synergies, secondly it will give us stronger foothold and strategic position for MacGregor in China and thirdly it is very complimentary and synergy effecting in terms of the services with a strong installed base by both companies. (...) TTS has two strategic joint ventures with the two largest shipbuilding groups in China, CSSC and CSIC, with the sort of protective movement going on in shipbuilding at the moment that will give us clearly a stronger position moving forward in China. (...) They have been able to retain, or let’s say their decline in revenues in the past two years in merchant side has been somewhat slower, than MacGregor, and that’s primary due to their stronger market position in China. They are recognised through the joint ventures as a Chinese equipment and system providers, and that has helped them in the current scrap-to-bill policy; and that has been one of the drivers for us for the acquisition as well, is to enhance MacGregor relative position in the Chinese market."

Fremdeles noen som betviler viktigheten av Kina i denne dealen?
sorte
24.04.2019 kl 12:42 395

Jeg har ikke noe mer informasjon enn det som allerede er presentert markedet. Så jeg kan selvsagt ikke utelukke at avtalen havarerer, men ser vel ikke hvorfor den
ikke skulle gå igjennom.

Kina er kjent for å bruke svært lang tid på disse søknadene, spesielt når amerikanske selskaper er involvert i handelen. Dette har vært en bevist strategi fra Kina etter kranglingen med USA ang. toll. Nå er jo ikke MacGregor et amerikansk firma, men både TTS og Cargotec har aktivitet der.
Kan ikke se at de har gitt avslag i disse sakene, bare at de har drøyd prosessen lengst mulig.

Er ingen tvil at 1 av de 3 viktige punktene for Cargotec ved handelen er å få adgang til det Kinesiske markedet. For som de skiver selv så har de til nå hatt en svak markedsandel i den regionen. De kan ikke bare etablere seg selv, men er avhengige av deleid eierskap med Kinesisk selskap / kinesiske staten. I april etablerte Cargotec sitt første joint-venture i Kina.

Det er altså ikke riktig at Cargotec allerede hadde en stor posisjon i Kina. Og dermed så blir heller ikke konkurransesituasjonen endret mye.
Man må også huske at den kinesiske staten sitter på rundt 50% av disse selskapene og vil fortsatt gjøre det etter transaksjonen.

Står i årsrapporten at Cargotec confirmed that the closing conditions are met. Fremtidsplanene legges frem i forbindelse med generalforsamling.

Burde være mulig med en godkjenning innenfor q2 da. :-)