ELE - Rekyl tilbake over 0.60?


ELE er oversolgt og kjørt alt for langt ned.
Markedsverdien på hele selskapet er jo så vidt over 50 millioner og her er det lite som skal til før ELE raskt både dobler og tripler seg i kurs?
Ser også ut som markedet tolker dagens Ekstraordinær Generalforsamling positivt.

Volumet er høyt og ELE fyker oppover, kan det gå rett over 0.50 alt i dag og videre mot 0.60-0.80?
DavidM
27.03.2019 kl 09:24 373

Flere ting tyder på at Q2 vil levere noen gode meldinger.

Q2 er ikke en gang startet og Grue sa i email at det i løpet av q2 en gang vil det bli foretatt en presentasjon om veien videre ….

Nå er det kun 7 dager igjen på 20 tallet så vil neste deltransje bli konvertert på 20 blank så ingen hast om man ikke vil bli med videre ned… ;)
Redigert 27.03.2019 kl 09:26 Du må logge inn for å svare

Du må gjerne skrive dette noe mer utfyllende. Gjerne argumenter med fakta og kildehenvisninger.
DavidM
27.03.2019 kl 09:35 323

Denne oppsummerer greit triggere for ELE:


rischioso

20.03.2019 kl 09:34374

Det som kan gi kursen et realt boost er følgende:

(1) ADEX lisensen som er estimert å komme nå i q2

(2) Annulering av JV/CMT og dermed ABO på dagens vilkår

(3) Lansering av token plattformen som også er estimert å skje i q2

* Det vil føre til at ABO kan trigge kursen til de forskjellige warrants nivåene, men uten 1, 2 eller 3 så vil kurspresset bestå.

Vil det så være et godt bet å ta en inngang på dagens nivå? Ja, jeg vil tro det for hver av disse mulige triggerne vil kunne føre kursen over krona hvor nedsiden pr i dag er minimal og den mulige oppsiden er betydelig gjennom hele q2 frem til vi sitter med trigger fasiten.


Det er aldri lett å skulle gi en plausibel forklaring på en ønsketenkning … :)

(1) AdEx permitten - den vil med største sannsynlighet ikke komme før i q3 eller q4 legger vi den gjennomsnittelige tidslinjen til grunn.

(2) Annulering av JV/CMT - det kan skje, men da er det heller ingen garanti for den videre kapitaltilgangen hvor sjansen er stor for at man må kjøre en rettet emisjon med en betydelig rabatt på dagens kurs …

(3) Lansering av token plattformen - det er i og for seg positivt, men uten AdEx og uten JV/CMT som igjen gir kapitaltilgang så vil ikke den kunne booste kursen alene da den ikke vil gi noen direkte kapitaltilgang - men over tid avhengig av hvor mye den vil bli brukt.

* Så slik det ser ut i dag med ABO sine deltransjer som vil konverteres fortløpende så vil det være det eneste sikre som kommer hvor konverteringen vil bli foretatt på stadig lavere kurser når selskapet ikke leverer. Mitt bet er derfor at det vil kunne lønne seg å se tiden litt an for det er langt igjen til q2 er ferdig hvor vi sitter med fasit både når det kommer til konverteringshastighet, konverteringsnivåer og ikke minst selskapets leveranse performance.

I dag har kursen vært nede på 24,90 og det vil nok ikke være siste gang noe som igjen vil bidra til en konvertering på 20 øre blank ved neste korsvei ...
Redigert 27.03.2019 kl 10:11 Du må logge inn for å svare

Ikke selg nå!!! Lag vei oppover 40 ører next!!

tullprat, dette har du skrevet ti ganger tidligere

ris

du er snar å konkludere, hvis de har fått godkjent closure planen fra indianerne så er den midlertidige adex,en i box og da er en giga opptur i vente og BO går på en ti talls million smell med denne transjen. noe jeg hadde frydet meg ihjæl over