PHO sin CEO guider: I see a very very positive future

focuss
PHO 14.03.2019 kl 11:37 12629

"I see a very very positive future" sier PHO`s nye amerikanske CEO. Når han sier dette så er det fordi han vet hva BLC Cysview gjør for pasienter og han kjenner det amerikanske markedet. Han vet også at markedet for Cysview i USA er enormt , hele 15 milliarder kroner. Han vet selvfølgelig også at en beskjeden markedsandel på 20% vil medføre Cysview salg i USA på 3 milliarder kroner. Han vet også at det meste av veksten fremover vil komme av økende produktivitet etterhvert som selgere får erfaring og markedene modnes. Og han vet at pasient organisasjonen BCAN har gjort studier som viser at 99% av pasientene som er informert om BLCC vil til behandlingssteder som har denne teknologien.

Ikke minst så vet han at Investor markedet på OSE ikke forstår å prise selskapet slik det bør. Derfor ser han det som en av sine oppgaver for 2019 er å gjøre PHO mer tilgjengelig for amerikanske investorer. For investormiljøet på OSE ser ikke det samme som Schneider gjør. Analytikere her tror at PHO driver med kliniske studier innen dermatologi. Mer missforstått kan ikke et selskap bli.
Redigert 14.03.2019 kl 11:39 Du må logge inn for å svare
TAAS
16.03.2019 kl 00:36 1617

Sett årstallet i fraperioden under grafene på 2014 og trykk på manuell. Se retningen på utviklingen i 15 og 16. Deretter fikk vi nedsalg som ikke var selskapsmotivert. Håper vi nå først og fremst kommer inn i den videreførte trenden fra 15-16. Så tar vi det derfra etterhvert som selskapet utvikler seg.

https://www.netfonds.no/quotes/analysis.php?paper=PHO.OSE

Sorry….rettet årstall
Redigert 16.03.2019 kl 00:48 Du må logge inn for å svare
pafo
16.03.2019 kl 05:22 1574

Man skall ikke anklage noen som har en nøktern oppfatning om kursutvekklingen. Men nær de baserer det på vad som er normalt
før ett selskap eller dess historie så blir det feil. Det er først og fremst produktet som avgjør resultatet. Frem til idag er det i stort
sett bare med rigide BLC scope som cysview brukes. De finner kreften med WLC flexiscope og fjerner den med BLC rigide scope.
Og det skjer med stor suksess i Norden og Tyskland, som har nesten dobbelt så lang tid til tilbakefall gjemført med WLC..

Det blev bekreftet av en stor studie i Norden med litt over 2000 pasienter i 2017, og fjerner all tvivel om vilken behandling som
er best. Og vi ser jo efter det att BLC rigide scope sakte men sikkert vinner frem. Men den gir samme bivirkninger og koster
like mye, men de slipper BCG som en WLC behandling må ha.

Men med ett BLC flexiscope kan de finne og fjerne kreften i en enda behandling på 2 tim, og spare pasienten før en behandling
med narkose og 3 dager på sykehus med ubehaglige bivirkninger. Og det samme gjeller vid surveillance , de finner og fjerner
kreften der og da polikliniskt. Og spar en turbt med narkose og liggedøgn.

Det her blev jo godkjendt og klarert 2018 og har ikke med historie att gjøre. Og det er klart att om en cystoscope undersøkelse,
og en Turbt behandling med narkose. Plutsligt bare blir en 2 tim behandling poliklinsk, så rør det seg om enorme summer.
Som sykehus mister i inntekter, og Medicare og forsikringsselskap sparer. Det er den økonomiske biten av behandlingen.

Men ser man på pasientens vel og ve i det hele, som bør vare den viktigaste. De får mye lengre tid til tilbakefall og en mye
raskare og enklare behandling, som er nesten smertefri.
Medicare vet det. AUA og SOU vet det. Forsikringsselskap og BCAN begynner att førstå det.

Og da bare fokusere på kursutvekkling uten att førstå vad BLFC kan gjøre før verdens blærekreft pasienter.
Det blir før meg helt uinteressant nær det skjer 10 - 20 ganger dagen. Man bør kunne se helheten i en sak om en skall
kommentere den.

Og sykehus og urologer vet meget godt vad BLFC kan gjøre før pasienter, men de venter i det lengste med att innføre
det av økonomiske grunner. Men nær det vel begynner kommer det att gå fort, det ser forsikringsselskapen til.
Det er næmligen det som er jobben deres.

Det er derfor eg sitter i aksjen, eg har ikke en aning om eller hvor fort det går. Men er så sikker som det går an att bli att det
kommer att skje mye med denne aksjen.
Det er det samme med de som lager analyser, de ser ikke helheten. De aner ikke hvor mye penger Medicare og forsikring
sparer. De begrunner det bare efter sykehusens interesse, og den er laber hittils.
Men de har snart ikke noe valg om de vil ha pasienter.

Det kan redusere antallet behandlinger/ undersøkelser i USA med ca 200.000 stk i året, og det bør vel vare målet.
Men det forutsetter att de bruker BLFC der det er mulig, ca 1.000.000 ganger i året.
Og fungerer det i USA så fungerer det i Europa og.

RE - Han sa ikke very positive. Han sa very very positive. Positive er positive. Very positive er enda mer positive. Very very positive da kan man ikke bli mer positive.

* Når sluttet very å kunne bli skrevet uendelig mange ganger ... ? ... , men at 2 x very + positiv gir en positiv undertone er nok riktig med forbehold om at det ikke kom som et resultat av stamming...;)
Redigert 16.03.2019 kl 07:12 Du må logge inn for å svare

Når CEO er så very, very positive, viser han vel snart dette ved å kjøpe enmasse aksjer i eventyret!!
16.03.2019 kl 09:27 1427

CEO har vel allerede 32k + i selskapet.
Auksjonen igår var spesiell til pho å være, kan jo håpe at den posten på 10 av de 11k som gikk da blir meldt på mandag som innsidekjøp.
m73102
16.03.2019 kl 12:24 1314

He he - jeg synes det er interessant å lese diskusjonen rundt hva som er KURSPOTENSIALET til PHO. Jeg tror vi alle er enige om at dersom PHO skulle oppnå en brøkdel av det Schneider har gitt uttrykk for, så vil kursen til PHO ligge skyhøyt over dagens kurs. Det jeg derimot ikke skjønner logikken i, er at siden PHO i dag handles til under kr 40 - og har falt 74 % de siste årene - så vil PHO aldri kunne handles for over kr 1000 (og at de som hevder det må havne på "looney tunes house")?? Er det ikke først og fremst det fundamentale i selskapet som er avgjørende for kursutviklingen og hva som er KURSPOTENSIALET? En må gjerne diskutere om PHO kommer til å oppnå en omsetning som er guidet i 2020 - om det er realistisk at PHO (nå som alle "brikkene" for en fullverdig lansering/kommersialisering) vil oppnå en markedsandel opp mot 30 %. Jeg har ikke oppfattet at det er en uenighet om størrelsen på markedet PHO etter FDA godkjennelsen i 2018 (og med refusjon fra 2019 for Surveillance) har tilgang til utgjør opp mot 15 mrd. Med en markedsandel på 30 % vil PHO dermed ha en omsetning på godt over 4 mrd (nærmere 5 mrd - bare i USA). Det tilsier en 60 dobling fra dagens omsetning i USA... Her har en heller ikke diskutert hvilken betydning det vil få for PHO i andre markeder (Asia mv) dersom de vil slå igjennom i USA. Det er ikke oss på HO, som noen her på HO mener bør bli hentet av folk i hvite frakker, som har hevdet dette - det er Schneider som på Q&A som mener dette vil være realistisk. Hvis en ser bort i fra muligheten for ev. oppkjøp av PHO - hva mener dere andre, gitt disse forutsetningene, at KURSPOTENSIALET til PHO vil være?

Dette er muligens ikke en helt treffende sammenligning - og er noe useriøst - men dersom Asker fotballklubb hadde fått hentet inn Messi, Ronaldo, Salah, Hazard, Van Dijk, Pogba, Neymar - ville dere hevdet at det er helt usannsynlig at klubben ville vunnet Eliteserien, ettersom klubben aldri tidligere har vært i Eliteserien?

Ha en fortsatt fin helg - jeg forsøker å holde meg unna folkene med hvite frakker....:)
Redigert 16.03.2019 kl 12:28 Du må logge inn for å svare

m73102
Jeg synes sammenligningen din er meget god. Fatter ikke at man på den ene siden ikke har argumenter mot rn 30% markedsandel, ,mens man på den andre siden uttrykker seg bombastisk om hvorvidt kursen i det tilfellet har potensiale til å nå kr 1000,- ++.
Historien til selskapet har da lite og ingen ting med fremtiden til det nye PHO å gjøre. Eller finnes det logikk i å hevde at siden NOKIA i utgangspunktet produserte støvler, så skulle det være umulig for NOKIA å bli en verdenskjent mobilprodusent? Man kan da ikke holde historien opp og hevde at siden historien er så begredelig, så vil også fremtiden forbli begredelig. Makan til strutsetenking skal man lete lenge etter!

Ta for dere dagens rammebetingelser for PHO og det dagens nøkterne CEO uttaler, og regn litt på det.
Redigert 16.03.2019 kl 13:06 Du må logge inn for å svare
SomSa
16.03.2019 kl 13:09 1271Man kan leke med tall slik gjorde mange før 4Q presentasjonen eller for Allumera og de bommet. Uten å vite hvor mye PHO kan tjene per solgt Cysview dose er det umulig å prise aksjekursen. Om aksjen er 20 eller 200 om noen år vet ingen nå pga at den totale salgskostnaden blir mye større enn antatt i 2017. Det er bare tull dersom de selger for 500 mil om noen år og tjener et par millioner. Selskaper med lave marginer prises med lave P/E. Kommende kvartalstallene vil vise hvordan det går med selskapet....... Vi drømmer frem til 1Q 2019 og PHO har ofte servert drittpakke med nye lovnader.

Nesten 100 klinikker var operativ i USA og ville gi behandling med Allumera i 2011/2012 og optimismen var stor hos aksjonærene. Etter kort tid gav PHO opp...... Noen hadde presentert ulike utregninger med 3 sifrede million eller milliard overskudd. Viktigste for Cysview er marginer og marginer og bare marginer. Hvor mye skal PHO tjene per solgt dose Cysview i USA i 2020, 2021, 2022....? Får de kontroll over kostnadene?

thepower
16.03.2019 kl 13:30 1253

Exactly. Hausse brigade don't appear to know what the word "costs" means.

You can sell as much as you want but if you aint got a margin it ain't worth much.

Until they can show profit I ain't the kinda pussy that will be drinking the milk these haussers are trying to give us. I"m not talking about a small blue number to please Focuss and other short term investors, I"m talking solid margin on decent sales volume my brothers

Schneider thinks that they might have a market share in 2020 of how many %? About 1.5%? They gotta get they a giddy up to reach 30% by 2024

#whitelightremainssoc
Redigert 16.03.2019 kl 13:37 Du må logge inn for å svare

Det som er styrken ved PHO er også svakheten - nemlig at det gjelder salg av et fikst ferdig produkt som allerede befinner seg i markedet. I motsetning til f.eks. NANO og PCIB hvor den ultimate suksessen avhenger av at milepæler nåes (f.eks. at Archer-1 har samme virkning på mennesker som det har på mus) så er allerede kortene fordelt i PHO. Her hviler den helt store suksessen på den forutsetning at "markedet har misforstått markedet". Det sitter litt lengre inne hos meg å ta helt inn over meg den forutsetningen, og det er jo en av grunnene til at jeg har valgt å fokusere på de aksjene hvor man gjør et kvalifisert veddemål i forhold til markedet om hvilke gjennombrudd man kan forvente rent forskningsmessig. Det hører selvfølgelig også med i bildet at ledelsen i PHO ikke akkurat demonstrerer de samme forventninger til gjennombrudd i markedet som de mest dedikerte ved å hamstre aksjer i PHO.
Redigert 16.03.2019 kl 14:01 Du må logge inn for å svare
16.03.2019 kl 14:16 1224

"Det hører selvfølgelig også med i bildet at ledelsen i PHO ikke akkurat demonstrerer de samme forventninger til gjennombrudd i markedet som de mest dedikerte ved å hamstre aksjer i PHO."

Stockman, det du skriver der kan jeg være tildels enig i, men sjekk styremedlemmene i Nano og du finner at det heller ikke der er sprekt.
Så skal det legges til at siden 1.nov har CEO Schneider kjøpt 32k aksjer til snitt 36-37
Predator
16.03.2019 kl 14:18 1221

"hentet inn Messi, Ronaldo, Salah, Hazard, Van Dijk, Pogba, Neymar - ville dere hevdet at det er helt usannsynlig at klubben ville vunnet Eliteserien, ettersom klubben aldri tidligere har vært i Eliteserien?"
Jeg ser og skjønner tanken, men lønnskostnadene til disse hadde vel blitt litt i drøyeste laget for spill i norsk eliteserie.
Men igjen; om disse spillerne hadde operert i USA så ……
mofi1
16.03.2019 kl 14:25 1219

Et viktig poeng! Hvorfor er det ikke massive innsidehandler dersom det er fnugg av realisme i kurser over kr 1000?
Redigert 16.03.2019 kl 14:31 Du må logge inn for å svare

Jeg tror det er fordi at de i ledelsen har ekslusive tegningsretter. Med unntak av Kari Myren.
De benytter sikkert disse, dersom det er lønnsomt å ta et lån for å dekke de inn.
16.03.2019 kl 14:36 1201

En må huske på at de aller fleste er alminnelige lønnsmottakere med en ordinær lønn.
Vi vet at CEO Schneider har 32k aksjer og Dahl en 14-16k.
I tillegg er det verdt å nevne at tidligere CEO Hestdal fortsatt besitter ca. 70k aksjer, det hadde han neppe gjort uten å ha tro på selskapet etter at han selv måtte gå.
Vidar Hansson kjøpte seg inn høsten 2018 fordi han igjen hadde fått tro på PHO.

Så mofi1, det kan være greit å sjekke litt.
Redigert 16.03.2019 kl 14:36 Du må logge inn for å svare

"En må huske på at de aller fleste er alminnelige lønnsmottakere med en ordinær lønn. "
Jeg var også en alminnelig lønnsmottager inntil jeg for 19 år siden sluttet i jobben og ikke lenger mottok lønn. Det har ikke hindret meg i å satse friskt på aksjemarkedet og oppnådde til og med et tap på 35 mill på en enkelt investering i CRU). Men det ligger nok et poeng i at de fleste mennesker (og dermed også lønnsmottagere) ikke er motivert for å investere direkte i individuelle aksjer. Det er kun 6-7 % som investerer i aksjer, og jeg regner ved med at få av disse har et særlig aktivt forhold til sine plasseringer. Å flytte på millioner på en like selvfølgelig måte som man skifter skjorte er nok en egenskap som bare tilhører de færreste av oss.

https://e24.no/aksje-nm/oslo-boers/visste-du-dette-om-det-norske-aksjemarkedet/24271945
Redigert 16.03.2019 kl 14:55 Du må logge inn for å svare
Computum
16.03.2019 kl 15:09 1155

Problemet for insidere kan jo også være at de føler at de ikke står like fritt som oss andre til å selge når det måtte passe. Det vil alltid oppfattes negativt i markedet med innsidesalg, så dersom de skal være lojale mot selskap og aksjonærer så bør de sitte med pengene bundet opp i aksjer til de evt. slutter i jobben.
Derfor kan det være at de er tilbakeholdne, og bare kjøper for penger de kan klare seg lenge uten ?
focuss
16.03.2019 kl 15:26 1137

Må bare si at jeg er forundret over hva som kommer fra en del skribenter når det gjelder potensialet til PHO. For meg er det en absolutt forutsetning at det må gjøres en overordnet top/down screening analyse for å sjekke ut om det virker interessant. Synes som det er en del her som ikke gjør det og jeg undres da? Hva i all verden er det da de baserer sine investeringer og argumenter på. Er argumentene bare solid basert på tommel opp i løse lufta? Har dere ikke engang sjekket hva ett kit Cysview koster PHO og hva dekningsbidraget er? I tilfelle så skjønner jeg det blir veldig vanskelig for dere å forstå hvorfor dere har kjøpt aksjer i PHO. Når man ikke har meglerhus å støtte seg til. Så et første skritt for de som vil finne ut hvorfor de bruker pengene sine slik de gjør kan jo være å finne ut hva dekningsbidraget til Cysview er. Når dere har gjort det kan vi gå til skritt 2.
m73102
16.03.2019 kl 16:05 1092

Thepower - hvorfor må du slenge så mye dritt? Det er ingen som har bedt eller tvunget deg til å investere i PHO.

Det er viktig at en skiller mellom TURBT markedet og Surveillance - 2020 guidingen til PHO inkluderer i all hovedsak kun TURBT (rigide scope). En guiding på 20-25mUSD utgjør så vidt jeg har forstått 8-9 % markedsandel i TURBT. Det er først fra 2021 Schneider mener en vil forvente effekt fra Surveillance. Det vil derfor ikke være urealistisk dersom en fortsetter tilsvarende akselerende effekt etter 2020 (som mellom 2028 og 2020) at en tilsammen oppnår en markedsandel opp mot 30 % når en inkluderer Surveillance i 2024/2025 .

Om dette vil inntreffe får tiden vise - CEOen mener i alle fall at dette er realistisk.

Du latterliggjør oss andre at vi ikke skjønner begrepet "cost". Jeg regner med at du har sjekket ut hvilken margin PHO har på salg av en kit?

Før du kritiserer de på HO som har brukt masse tid på å sette seg inn i PHO - så er det minste en bør forvente at du har sjekket disse forholdene først.
Redigert 16.03.2019 kl 16:53 Du må logge inn for å svare
focuss
16.03.2019 kl 16:47 1054

thepower
Da får du i det minste finne ut hva marginen er da før du skal bedrive din belæring.

SomSa
16.03.2019 kl 17:46 998focuss

Til og med PHO vet ikke hva blir marginene når de sier det kan bli overskudd i USA i 2020. Etter presentasjonen av 4Q er vi i helt annen ukjent terreng, det er avslørt problemer som vi ikke viste før. Jeg frykter for det verste, underskudd også i 2020 og 2021 og dretter en emisjon. PHO har 100 mil men disse kan forsvinne veldig fort. Jeg sitter tålmodige med mine aksjer og studere de kommende kvartaltalene. Det betyr lite hva Daniel lover eller hva hans ambisjoner er. Det er forskjell mellom ord og tall.

focuss
16.03.2019 kl 17:56 986

Somsa
Er du sikker du vet hva marginen er? Dekningsbidraget?. Hva selger de et KIT for og hva koster et KIT å produsere. Tror nok PHO vet det. Skal noen forstå potensialet må du begynne her. Ellers så sliter du i samme tåka som thepower som tror det ikke betyr noe hvor mye de selger.
16.03.2019 kl 17:59 981

SomSa er selvfølgelig i samme tåkeheimen som Power.
Klart de vet marginene på cysview, men de vet selvsagt ikke 100% hva inntektene og kostnadene vil være hverken i 2020 eller 2021.
Og dersom SomSa hadde tro på minus i 2020 og 2021 samt emisjon deretter så hadde han solgt.
Meget lite konsekvent over det SomSa uttaler så antar at han er inn og ut av aksjen hele tiden.
16.03.2019 kl 18:02 977

Hadde jeg visst idag at det ikke blir snakk om overskudd i 2021 og påfølgende emisjon hadde jeg solgt mine aksjer førstkommende mandag hvertfall. Men den veksten som er vist gjennom de siste 5-6 kvartalene i USA vitner om en krystall klar trend og det bekrefter også Schneider.
At SomSa setter Schneider sine uttalelser i tvil for stå for hans regning.
rockpus
16.03.2019 kl 18:09 969

Det store spørsmålet er når flertallet av investorer vil se og vurdere aksjen ut fra de kriterier som bl.a. focuss har satt opp?
Når bør man vurdere inngang? Jeg tror ikke at kursen vil begynne en mer stabil stigning så lenge selskapet serverer røde tall. Er ikke spesielt fristende å sitte i en død aksje i påvente av et overskudd som ikke synes før om et års tid.
16.03.2019 kl 18:11 966

Norne har faktisk truffet rimelig bra med sine estimater sålangt og traff nesten 100% på Q3 og Q4 2018.
De legger opp til 40% vekst i inntektene fra 2018 til 2019 og 44% fra 2019 til 2020. I 2020 estimerer de et overskudd på 106 mill etter skatt.

Schneider legger opp til 60% vekst så selv om overskudd først vil vises medio 2020 slik han vurderer det nå kan fint Norne sine prognoser være innenfor.
Deretter vil PHO simpelten knuse Norne sine estimater da de ikke har tatt høyde for at inntektene vil fortsette å stige i samme takt.
focuss
16.03.2019 kl 18:12 963

Hvor store kostnader kan PHO pådra seg årlig for å nå kurs 1900?

-20% markedsandel: Ca 1 milliard
-30% markedsandel: Ca 2,5 milliarder
Noen som tror kostnadene blir høyere? Jeg tror de blir mye mye lavere.
16.03.2019 kl 18:16 958

Ja, dette er vanskelig å si og mene noe bestemt om kanskje.

Triggere framover kan være:

- Større investorer som vil inn før 2020, MW dekker inn shorten.
- Partneravtale Cevira eventuelt salg av
- Innsidekjøp(kanskje ikke det mest trolige)
- Notering på børs i USA
- Avtale med Olympus/Wolf
- Fortsatt rekord omsetning og rekord utplassering og betydelig økning av flexi
- Partneravtale nye markeder.
- Terapeutisk effekt
- Blålys kan brukes på flere områder

Det finnes lassevis av potensielt mulige triggere, en annen ting er hvor sannsynlig noe av dette er på kort sikt.
Redigert 16.03.2019 kl 18:20 Du må logge inn for å svare
TAAS
16.03.2019 kl 18:43 925


Følger dere med på denne? Det burde dere. Ikke målrettet for PHO men grunnleggende.

http://www.peterwarren.no/
SomSa
16.03.2019 kl 19:03 901


"De legger opp til 40% vekst i inntektene fra 2018 til 2019 og 44% fra 2019 til 2020. I 2020 estimerer de et overskudd på 106 mill etter skatt."

I 2018 ble omsatt for 63,7 mil i USA. 40% vekst betyr en omsetning på 89,4 mil i 2019, og en vekst på 44% betyr en omsetning på 128,4 millioner. Jeg forstår ikke hvordan det er mulig for PHO å tjene 106 mill etter skatt i 2020 når veksten hovedsaklig skal komme fra USA. Øker omsetningen med ca. 64,7 millioner og Hokuspokus tjener 106 mil etter skatt. Jeg hører på hva PHO sier, kanskje overskudd i 2020. Vi kan ikke regne ut et kursmål før vi vet hva marginene blir. Vi må være tålmodig og se hva de kommene kvartalstallene blir.
Redigert 16.03.2019 kl 19:04 Du må logge inn for å svare

Veksten i USA guides til ca 80% i 2019 og 2020. Fra 7.8 MUSd i 2018 til 20-25 i 2020.
Vekst i norden rundt 10%.
Med stabilt partnersalg blir det omtrendt 40-50% årlig vekst.

Dette er vel litt av problemet med Photocure, de greier ikke å kommunisere på en måte finnansmarkedet skjønner.
SomSa
16.03.2019 kl 20:00 849


PHO sier mulighet for overskudd i 2020. Finn marginene hvis du kan.
Overskuddet skulle komme i 2018 det viste seg at utgiftene økte mer enn inntektene.......! Blir overskudd i 2021?

focuss
16.03.2019 kl 20:12 839

Somsa
Det er faktisk ikke ok at du farer med så mye feilinformasjon om at PHO har sagt det skulle gi overskudd i 2018. Tvert i mot så har de i flere kvartalsrapporter guidet negativ EBITDA i 2017 og 2018 grunnet USA investeringer. Videre så farer du med tøv om kostnader. I 2018 økte inntekten med 20 % og kostnadene med 4% når man ser på relevante sammenliknbare recurring kostnader. Du må slutte med slik informasjon, det er jo ikke informasjon men løgn. Til slutt, når det gjelder marginer på Cysview så vet du tydeligvis ikke hva det betyr. Da får du heller bruke litt energi på å finne det ut en å demonstrere din manglende kunnskap.
16.03.2019 kl 20:21 826

"De legger opp til 40% vekst i inntektene fra 2018 til 2019 og 44% fra 2019 til 2020. I 2020 estimerer de et overskudd på 106 mill etter skatt."

Dette gjelder ikke USA men totale inntekter for selskapet.
16.03.2019 kl 20:23 821

Det er helt riktig focuss.
Pho guidet underskudd for 2018 konsekvent gjennom fjoråret.
focuss
16.03.2019 kl 20:31 812

Dekningsbidraget til Cysview synes å ligge på ca 95%. Altså når PHO selger ett kit Cysview så går ca 50 usd til å betale kostnaden av Cysview og 950 usd
blir tilgjengelig for å dekke andre kostnader og til overskudd. Da bør de fleste skjønne at det blir store penger av det når de begynner å spise av ett 15 milliarders marked. Det er tross alt biotech dette og det er grunnen til at Schneider ser a very very good future.
SomSa
16.03.2019 kl 20:46 805"Det er faktisk ikke ok at du farer med så mye feilinformasjon om at PHO har sagt det skulle gi overskudd i 2018. "

Som aksjonær burde du huske at overskuddet skulle komme i 2H 2018, hvis du har glemt går gjennom tidligere presentasjonene (Kjetil, trolig 2017)
Du tenker slik du ønsker å tenke. Diverse utgifter som forskning ..... ble kraftig kuttet i 2018. Men salgskostnadene har økt kraftig i USA. Sammenlinker økt omsetning i USA med utgiftene har utgiftene økt. Du driver med feilinformasjon. For en gangs skyld hør på hva Daniel sier, Cysview selger ikke seg selv og PHO må være en pådriver.......... 40 man jobber i USA og det kan bli enda flere.....

PHO bommet, de trodde at Cysview skulle selge seg selv med raskt overskudd men dette skjer ikke. De tror at (ikke garantert) de kan ta 20%-30% av markedet i USA. Det vil si 70%-80% vil ikke bruke Cysview...............Hørte du ikke at han sa det går tregt i Canada?....
Som aksjonær er jeg mer realistisk og venter å lese de kommende kvartalstalene før jeg kan begynne igjen å håpe og tro på noe.
Redigert 16.03.2019 kl 21:01 Du må logge inn for å svare
focuss
16.03.2019 kl 21:01 792

Somsa
Hadde du forstått hvor tøvete det du skriver er så hadde du blitt flau. Det er mulig det er nytt for deg at Cysview ikke selger seg selv men det er ikke nytt for PHO og heller ikke for aksjonærer som har fulgt selskapet en stund. Det er gjennomført hardt arbeid over tid mot BCAN, KOL signal sykehus og de bemanner seg for den videre salgsjobben. Du har hørt Schneider har sagt noe. Da kan jeg fortelle deg at det temaet var ferdig diskutert her for to år siden og er årsaken til USA investeringene. Sikkert nytt for deg som ikke har noe historie her.
SomSa
16.03.2019 kl 21:15 773


"Hadde du forstått hvor tøvete det du skriver er så hadde du blitt flau. "

Som sa du vil tenke slik du ønsker å tenke. Daniel har sagt flere forhold som ingen viste før 4Q ellers hadde aksjen steget. Kanskje tar du feil. Du bør finne marginene før du utregner et kursmål. Du og mange andre er skuffet mer enn meg, dere hadde alt for urealistiske forventinger. Om du leser mine innlegg hadde jeg antatt at det kan ta opptil 12 måneder før et scope brukes........ Nå vet vi at det kan ta 6-12 måneder å selge et scope og + noen måneder å bruke et scope. Litt mer enn jeg hadde antatt.

Redigert 16.03.2019 kl 21:26 Du må logge inn for å svare
focuss
16.03.2019 kl 21:36 748

Somsa
Igjen tar du feil. Jeg var kjempefornøyd av Q4 salget da det viste veldig sterk vekst på 76%. Sterkeste veksten noensinne.Guidingen var ikke uventet for meg og jeg skrev før Q4 at det ville være håpløst å guide surveillance med så lite historie. Skuffelsen i Q4 var at det ble lansert investeringer for å dekke 300 nye kunder. Det kom uventet, men er opplagt fornuftig for å holde trykket oppe i en lanseringsfase.
focuss
16.03.2019 kl 21:40 736

Somsa
Det er nesten litt morsomt.Nesten i hver eneste setning du skriver så er det enten feil eller irrelevant. Canada er helt i oppstartfasen og alle vet det går tregt da. Ingen hadde vel ikke engang tenkt det skulle komme en krone derfra enda, så kom det altså 500000
SomSa
16.03.2019 kl 21:54 717


Jeg er igjen uenig, det er håpløst å sammenlikne 4Q 2017 med 4Q 2018 og si at det var 76% vekst. Hvis jeg husker riktig refusjonsordningen begynte fra 2018. Det er som å sammenlikne kjøring med lada (2017) med Ferrari (2018). Fra 3Q 2018 til 4Q 2018 økte med 11%-12% mens 3Q er det svakeste kvartalet og samtidig var flere scope i bruk. Fra 2019 dekkes refusjonsordningen 3-4 ganger flere pasienter enn 2018.

Ok, du har rett, foreløpig tar jeg pause fra PHO innleggene og venter på 1Q 2019 tallene, fakta skal komme frem.


gunlove
16.03.2019 kl 22:03 705

Det er ingen som tror cysview selger seg selv, himmel. Du er aksjonær, det forutsetter at du tror på det du investerer i. Hvis ikke er det jo ingen grunn til å eie aksjer i PHO?? Selv Coca Cola selger ikke seg selv, dette er jo noe alle vet tenker jeg- Pho vet at det ikke går av seg selv, det investeres mye i USA i et salgsapparat fordi Pho vet at det ikke går av seg selv. Det er helt unødvendig å konstruerer problemer som ikke er der. Å sammenligne 4Q fra 2017 med 4Q fra 2018 er det eneste som er fornuftig hvis kvartal skal sammenlignes bla pga sesongvariasjoner, ferier o.l.

Du også vet at Norwegian ikke sammenligner 4q 2018 med 1q 2019. Jeg er ganske sikker på at du vet grunnet til at de ikke gjør det også. Det gjelder for de fleste om ikke alle selskap.

Vi skal bli så rik, vi er best I verden.

Kanskje I 2030. I worry about Focuss. Is he locked in a cellar with PHO posters on the wall. It is not just worrying, it is very very worrying and apparently you can not be more worried than that.
Redigert 16.03.2019 kl 22:03 Du må logge inn for å svare

Innlegget er slettet av focuss
gunlove
16.03.2019 kl 23:09 650

Er det noen overhodet som bryr om hva en tulling som deg skriver.? Du har bablet i flere mnd., babl babl, herregud, selv du må jo ha noe mer fornuftig å drive med enn det du presterer her? Men aksjer har en tulling som deg, hvordan går det egentlig an hvis du ikke lyver da? Ingen som er ved sine fulle fem snakker ned et selskap de har aksjer i, enten tror man på dette eller så gjør man ikke. Jeg har sluttet og bry meg om hva du skriver for lenge siden og ja , jeg bryr meg overhodet ikke om hva du skriver nå. Ikke tolk svaret mitt til deg som om jeg bryr meg om hva du skriver. Så venter jeg bare på nok et tåpelig svar fra deg, for du må jo svare ikke sant??.

Rockpus er inne på noe vesentlig. Jeg tror det er mer nedside potensiale enn oppside. En ting kommer nemlig ikke til å mislyktes,og det er kostnadsøkning. Den er varslet og den kommer. Så hvis pho misser litt på vekst blir det miss. Får de fin vekst,så OK. De må vokse lenge etter at kostnader er stabiliserende skal det skje noe tror jeg.