NOM !!!! IPO Keliber rykker nærmere :) NOM!!!


Det kan være bare dager igjen til det braker løs i NOM. De 18,5 % av Keliber. Finn frem pengene....
Moped
11.04.2019 kl 11:16 5349

Kan neppe være kurtasje på kr. 49,- på disse handlene..... Jeg begynner å få en tanke om å utlove en dusør for å avlive denne roboten.
Oslo Børs viser en helt utrolig arroganse og mangel på respekt overfor små og middels store investorer ved å tillate denne manipuleringen.
Moped
11.04.2019 kl 11:18 5344

Robothandel dukket opp etter at minstelott på aksjer ble opphevet.
Sailor
11.04.2019 kl 12:02 5302

Disse småsalgene er jo ikke panikksalg, men nøye planlagt strategi og taktikk for å holde kursen på NOM nede, sikkert også bortimot selvfinansierende. Den/de som står for dette er med stor sannsynlighet de samme som flere ganger har stilt opp med de store emisjonsbeløpene. De skal inn neste gang også og bruker småpenger på å holde kursen nede i mellomtiden.
Disse snille onklene har også regnet på hvor sikkert det er at NOM skal til hiimmels en gang, en kommende emisjon blir også rettet mot dem med plasteremisjon til dagens langsiktige aksjonærer. Onklene er nok de eneste som får sikret seg en solid porsjon med billige NOM aksjer før himmelturen starter, samtidig har de nok også akkumulert en del.
De som sitter på gjerdet og tror de skal kunne hoppe på i farta kan bli stående igjen på perrongen med gråten i hånden og kofferten i halsen.
Disse snille emisjonsløfterne må jo glise stort !!
Redigert 11.04.2019 kl 12:03 Du må logge inn for å svare
Boss 99
11.04.2019 kl 14:40 5222

Kan det se ut som noe er nært forestående?
Sailor
11.04.2019 kl 15:51 5165

Om noe viser seg å ha vært nær forestående, så MÅ OB se på denne kursmanipulasjnen med kritisk blikk, for de siste ukene har kursmanipulerne vært mer på hugget en jeg mener å ha sett siden forrige emisjon. Da har noen som vet noe lekket, eller drevet med dette for egen regning - og det må anses som insidehandel.

Uansett så mener jeg at NOM bør bytte til et annet hus enn Swebank for sin neste emisjon.
Kvabb
11.04.2019 kl 16:12 5131

Samme gamle, når det butter imot, så kommer fantasiene om roboter.
unotert
11.04.2019 kl 16:21 5137

Hva mener du det er? Helt normalt handelsmønster på børsen?
Sailor
11.04.2019 kl 16:42 5116

Jeg har ikke skrevet et ord om robot, dette kan en person av kjøtt og blod fint klare - alene, men tid tar det å sitte klistret til skjermen.
Du gjør deg dum om du påstår at dette ikke er manipulering av kursen.
Boss 99
11.04.2019 kl 17:36 5093

Handel loggen i dag er som jeg skrev lenger nede her. Maken til ånsnisser skal en lete lenge etter på børsen. En hel dag bortkastet. Hoho.
John9
12.04.2019 kl 00:14 4929

Eg la inn ordre på 1000 på 2,59. Fekk 24,24,24,63,24, sånn omtrent, og når børsdagen var over har eg ikkje fått noko..
_HH_
12.04.2019 kl 08:37 4866

Det kan ikkje vere riktig? Dersom dette er tilfelle er det jo noko veldig alvorleg og det ligger inne falske handler og må rapporterast inn.
John9
12.04.2019 kl 09:12 4832

Aksjane er komt inn no, men dei var ikkje der etter børstid i går.
Boss 99
16.04.2019 kl 13:11 4253

Stille i fjøset for tiden. Har NOM avgått med døden eller konkurs? Stille i Firda oxo. Er det overhode ikke noe å komme med av info. Det er jo snart info time igjen vel??

I Firda er det noe negativt om Engebø hver uke. Ellers så er det vanvittig stille fra ledelsen, ser ut til at alle bare venter på emisjonen som pleier å komme med jevne mellomrom. Hadde håpa vi fikk noen offtake avtaler og noe mer rundt børs og keliber. Men blir vel ikke noe før etter påske
Boss 99
16.04.2019 kl 14:27 4201

Hvis emi så kommer vel den før nytt fra Keliber. Slik at den blir lav nok . Men jeg tror ikke det blir flere emier i NOM . Tror de har inne en kupong i Euro Jackpot hehe.
Sailor
16.04.2019 kl 14:54 4175

Fossum sa vel tidligere på året at de skulle ha nok midler til å klare seg til over sommeren DFS med budsjettering av byggekost videre. Derfra har de også en rapport de kan låne penger på, og/eller Barton stiller med midler.
Jeg håper på emisjon for å kunne beholde eller øke NOM's andel i Keliber. Børsnotering av Keliber må nå være nær forestående.
Boss 99
17.04.2019 kl 09:21 4002

Someone have started shopping.

gjesp. Opp på 2,70 og da er det bare å vente på salget på 2,60
Redigert 17.04.2019 kl 09:30 Du må logge inn for å svare
Boss 99
17.04.2019 kl 09:58 3936

å slik ble det, tosken hev ut noen til små fiskene. Litt lei dette jeg nå.
jonic
18.04.2019 kl 10:22 3787

Finnish Batteries plans to build 20GWh Gigafactory! LiFePO4 batteries for energy storage systems.

https://autovouhotus.fi/gigawattitunneittain-akkuja-suomesta-jo-ensi-vuonna/

Takk for den linken Jonic:=)
unotert
24.04.2019 kl 10:58 3301

Rent teknisk er aksjen på vei inn i et interessant leie, MACD er flat, stadig trangere bevegelser mellom midtre og øvre bollinger, en slags kile kommer fram. Slikt pleier å gi store kursutslag, begge veier, når det løsner.
Boss 99
25.04.2019 kl 13:26 3147

her er kun en vei som gjelder . NORDOVER!

ja vi venter og venter men ingenting skjer.
Boss 99
25.04.2019 kl 14:03 3137

Det blir vel en dag da vi har tapt alt . Så er det bare å skylle ned i klosettet tenker jeg og hoppe etter..
John9
25.04.2019 kl 15:04 3076

Om du går til side 19 i selskapspresentasjonen og roterer visning 90 grader mot klokka vil du sjå at alle pilene peikar NORDOVER. Frå slutten av mai til q2 20 er det 8 piler som går mot NORD.
John9
25.04.2019 kl 23:26 2938

Ryktene seier at sannsynligheten for IPO for Keliber aukar dag for dag. For NOM sin del er det mest sannsynlig at det blir ein liten retta emisjon mot Barton og Japansk handelshus, etterfulgt av liten rep. Resten blir lån. Med over 3676 relativt små aksjonærar vil det ta litt tid før markedet forstår dette, og prisar selskapet deretter.
unotert
26.04.2019 kl 09:03 2826

Det var et merkelig synspunkt. For å finansiere hva da? Restbehovet fram til investeringsbeslutning? Lån blir nok bare brukt som en del av capex, Ikke til denne mellomfasen. Spørsmålet er når ipo i keliber kommer og om man vil bruke en bit av den verdien til å finansiere restbehovet. Men at prisingen av selskapet nå reflekterer risiko for emisjon er jeg enig i.
Boss 99
26.04.2019 kl 12:32 2709

No trippar tjelden i fjørene med det gule nebbet sitt. Vårkjensle ligg i lyden frå fuglens kjappe vengeslag. Tjelden kjem rundt 15. mars kvart år. Høgste vinter lever han ved dei kvite kalk-klippene i Dover. Kongeflyndra derimot er det for seint å fiska etter. Ho gytte for fleire veker sidan. Då taper smaken seg på fjordens suverene delikatesse. Tjeld og kongeflyndre er ein del av års- og livsrytmen rundt den levande og pustande fjorden. Likevel er fjorden blitt ein del av allmenngens tragedie. Allmenningen har vore det arbeidande folks eigedom i tusen år. Gulatingsloven, syntesen av gamal vest-norsk tankegods og visdom, definerte til og med kor langt ut i fjøra den private eigedomsretten gjekk.

No grafsar dei grådigaste blant oss også i eigedomsretten til fjorden. Det nøytrale ordet for tilgrising og miljøøydeleggjing heiter fjorddeponi. Ein del av allmenningens tragedie er dessutan likesæle politikarar. I diskusjonane rundt dumping av gruveavfall i Finnmark og i Sunnfjord er det nemleg tydeleg at fleire statsrådar verken bryr seg om norske fjordar eller veit kva ein fjord er, korleis livet ved ein fjord har blitt levd, og kva livet i fjorden betyr for trivselen til vanlege folk. I vårt fylke observerer vi i tillegg at dei fleste parti ikkje tar omsyn til fjordmiljø. Dette gjeld for Høgre, FrP, for Senterpartiet og for Venstre. Venstre ser forresten ut til å setja alle krefter inn på å tvetta seg i handduken til Pontius Pilatus i denne saka i dag. Arbeidarpartiet har heller ikkje lært mykje av katastroftevalet for to år sidan: Med hjelp av arbeidarungdom og det ideologisk oppdaterte Førde Arbeiderparti blei det fleirtal på det fyrste årsmøtet i Vestland Ap mot å dumpa gruveavfall i Førdefjorden. Dagen etter kommenterte nestleiaren i Vestland Ap saka på ein måte som tok heile brodden frå fleirtalsvedtaket. På ny blir vi altså vitne til at Arbeidarpartiet går inn i valkamp med standpunkt som ligg midt mellom alt og ingenting.

Vi har våre lokale stader som stort sett blir utsette for det same som Førdefjorden og Repparfjorden i Finnmark. Ein slik stad heiter Suppam i Leikanger kommune. Der dumpar aksjeselskapet Sognekraft tunnelmasse i tonnevis frå ein isoporflåte som er rigga opp midt i lakseløypa. Heldigvis har vi Sognefjord Vel som engasjerer seg i saker om fjordmiljøet vårt. Seinast for to veker sidan la dei fram sine vurderingar om det som skjer i vårt nære fjordområde. I Sognefjord Vel finn vi det fagmiljøet som lengst og mest trufast har arbeidd med helse- tilstanden i Sognefjorden.

Eitt av dei nyare munnhella, utan innhald, går ut på at ein alltid må sjå på heilskapar, totalitetar. Førdefjorden skal såleis bli søppelplass ut frå ei totalvurdering av Oslo-folk i styringsverk og direktorat. Denne nådegåva, å ta totalomsyn, eig berre topp- politikarar/byråkratar i Oslo, etter eigne vurderingar. Vi vanlege menneske som bryr oss om fjordar og fjell, sauer med lam meir enn om ulv, meir om reine fjordmiljø enn gruveslam, meir om framtida til ærlege pelsdyroppdrettarar enn til kule nyurbanistar rundt Oslo-løkker, er blitt populistar. Ingen kan likevel forlanga at vi skal ha totaloversyn over alle krumspringa til spinndoktorane på Statsministerens kontor. No er det slik at vi frydar oss over slike miljøkvalitetar som tjeldens årlege fjordkome, over kongeflyndre steikt i fjellsmør. Nær hjarta vårt ligg fjorden. For bymenneske er dette framand- tankar. Men dei har makt til å gjera allmenningen om til ein notids- tragedie, også i heimefjordane våre.

Kven kan vi stola på? Kven vil forsvara våre interesser? Torbjørn Dale på Høgskulen og miljøet rundt han stolar vi på fagleg. Dei opererer fritt, uavhengig og objektivt og er ikkje underlagt dei spinndoktor-skuggane som fylkesmannsembetet står i. Eg spør: Kor mange kontroller og vassprøver har fylkesmannsembetet gjennomført i anleggsperioden i Suppam for å sikra at støv- og plastpartiklar ikkje flyt av i fjord-straumen? Kva syner desse prøvene? Alle må også vedgå: Det parti-politisk ærlege, det trufaste over tid om framtida til fjordane våre , finn vi i hovudsak berre hos SV i Vestlandsfylket. Eg har ikkje noko tilknytingspunkt til dette partiet, men eg ser jo kva som skjer. SV har sett opp den dyktige og erfarne Åsmund Berthelsen frå Naustdal på 2.plass ved det fyrste Vestlandsvalet til hausten. At han vil forsvara fjordane våre med kunnskap og glød, kan knapt nokon tvila på i ei sak som vedkjem oss alle, som handlar om framtida vår, og som dei unge frontar.

innlegg fra Firda ser eg. Blir så drittlei all desse negative innlegga, mens frå selskapet høyrer vi ingenting.
Boss 99
26.04.2019 kl 13:15 2655

Ja det er riktig det. Det er et debatt innlegg. Enig med det i dette, de holder på !
Veldig lite fra NOM ja. Håper de jobber på og av den grunn ikke har tid å komme med noe. Vi er vel snart på enden av vente tiden.
John9
26.04.2019 kl 23:12 2499

Den her sjangeren kan eg ikkje hugse frå norsktimane. Er det Samfunnspoesi med ein snert av politisk lyrikk ispedd litt naturromantistisk sentimentalitet? Eg berre spyr? 😉
molin
27.04.2019 kl 11:41 2380

Ha ha ha 😄 👍
Boss 99
30.04.2019 kl 11:45 1841

Sånn går jo dagane. Det er ikke mye nytt som kommer !
Råvarer
30.04.2019 kl 11:57 1826

Nyhetene vil komme som julekvelden på kjerringa. Vi venter en rekke sentrale nyheter når som helst.
Boss 99
30.04.2019 kl 12:54 1775

Var det ikke julenissen på kjerringa det het da?
Boss 99
30.04.2019 kl 13:45 1738

Fristende de som ligger tilsalgs på ,2,70 tallet og oppover gitt. Vi får se om jeg finner noe rusk liggende å slenge.
jonic
30.04.2019 kl 17:40 1606

Statement by Vice-President Maroš Šefčovič on the third political meeting under the European Battery Alliance

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2337_en.htm
Tjuagutt
30.04.2019 kl 18:07 1578

We must also show that we mean business when filling the remaining gaps in the value chain, notably mining and refining. EU companies need to be better supported to invest in sustainable mining and refining of raw materials – both in EU and third countries. We plan to lauch a European Raw materials investment facility with the EBRD and the EIB) – hopefully at the end of the year.
Redigert 30.04.2019 kl 18:07 Du må logge inn for å svare
Limetree
02.05.2019 kl 15:49 1345

Det kommer stadig oftere nyheter om europeisk samarbeid for aa produsere neste generasjon batterier:

Link: https://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2019/05/Europeisk-samarbeid-om-utvikling-av-bedre-elbil-batterier

Det nye prosjektet, som det skal investeres mellom 50 og 60 milliarder kroner i, ble kunngjort av Frankrikes finansminister Bruno Le Maire og Tysklands finansminister Peter Altmaier under en felles pressekonferanse torsdag.
– Andre medlemsland har alt vist interesse for å bli med på dette prosjektet, sa Le Maire, som trakk fram Italia, Belgia, Polen, Østerrike og Finland.
Rundt 40 milliarder kroner vil ifølge Le Maire komme fra private selskap, blant dem den franske bilprodusenten PSA og batteriprodusenten Saft, som er en del av den franske oljegiganten Total.
– Interessen i prosjektet er større enn noensinne, sa Altmaier, som opplyste at 35 bedrifter så langt har ytret ønske om å delta, blant dem Europas største bilprodusenter.
Om få måneder åpner en testfabrikk med rundt 200 ansatte i Frankrike, mens målet er å etablere to produksjonsanlegg med til sammen 1.500 ansatte i Frankrike og Tyskland. Europeiske ledere har lenge etterlyst et samarbeid for å utvikle neste generasjon batterier til elbiler, med henvisning til at bilprodusentene i dag i stor grad er prisgitt batterier produsert i Kina og andre asiatiske land.

Post
03.05.2019 kl 09:22 1155

Når er det planlagt oppstart av Engebø, noen som har litt informasjon om dette?

Kai Helkiö appointed as Keliber’s Construction Project Director
THU, MAY 02, 2019 13:00 CET

Kai Helkiö (Construction Manager) has been appointed as a Construction Project Director for Keliber Oy's Lithium Project. Helkiö will be responsible for organizing the construction project, selection of the key suppliers, schedule of the construction project and safety and environmental aspects of the project. Helkiö will start in his position in June 1st 2019 and will report to CEO Pertti Lamberg.

Helkiö has a long international experience from the construction project management. He has previously worked as a Project Director and Project Manager for example at Lemminkäinen, Lemcon Asia, LEC Networks, NCC Finland Oyj, Huawei Finland and Ed. Zueblin Ag (Germany). Helkiö will join Keliber as Construction Project Director from the position of Risk Manager at Assi hospital project of Skanska Oy Finland.

"I warmly welcome Kai to join the company. He has extensive experience from successful management of construction projects. I’m confident Kai will make a strong contribution to the company's lithium project," says Pertti Lamberg, CEO of Keliber Oy.

For further information:

Pertti Lamberg, CEO, Keliber Oy, tel. +358 50 599 1189

Keliber Oy

https://news.cision.com/keliber/r/kai-helkio-appointed-as-keliber-s-construction-project-director,c2801455

Det går sakte fremover mens kursen går nedover. Selskapet er helt hjelpesløst på markedsføring.
Post
03.05.2019 kl 21:39 841

Jeg er interessert i å selge mine aksjer i AXA for å kjøpe i NOM. Jeg har fått meget gode råd av en som har god peiling. Han kaller seg SS og tjener mye peng på børs.