Tallene forteller: Photocure er på vei mot det helt store i USA

Hayen
PHO 18.02.2019 kl 20:51 10255

Photocure er på vei mot et eventyr i USA
Det er nå det virkelig starter – og vi har allerede tallene på vår side!

Det har vært mye snakk om guiding i det siste.
Flere har også over tid vært svært dyktige i å komme med tunge argumenter for at Photocure blir en eventyrlig suksess i USA.

Jeg har tatt et dypdykk i tilgjengelige tall for Photocure for å finne ut følgende:
Er det mulig å analysere seg frem til hvor Photocure er i 2020?

Og ut ifra mine beregninger er vi nå inne i en akselererende vekst, vi har bare ikke merket at toget har fått opp fart allerede

Følgende er sett på:
1) Kan vi predikere hvor mange scope som kommer fremover med bakgrunn i trenden de siste årene?
2) Hvordan er omsetningen per scope, og er trenden flat/synkende/stigende

Hvor mange scope fra nå av og til og med q4 2020?
1) Antall nye scope har (selvfølgelig) økt siden q1 2015. Veksttakten var høy yoy (year-on-year) per kvartal i starten og fallende helt til q2 2017. Da skjedde det åpenbart noe og veksttakten yoy har økt hvert kvartal i perioden siden da. Hvis vi legger gjennomsnittlig økende veksttakt for perioden q2 2017-q3 2018, så finner jeg at antall nye scope i perioden har gitt akselererende økning i nye scope med 3,9 % per kvartal. Dette er igjen brukt til å predikere fremtidige kvartal med bakgrunn i gamle yoy vekst per kvartal.
Hvis (med trykk på hvis) denne trenden fortsetter, dvs den som har pågått hvert kvartal siden q2 2017, så får vi følgende antall scope i kvartalene fremover:
q4 2018 154
q1 2019 174
q2 2019 209
q3 2019 229
q4 2019 268
q1 2020 315
q2 2020 391
q3 2020 446
q3 2020 543

Hva vil Photocure tjene per scope i 2020?
2) Omsetningen per scope har gått opp og ned per kvartal siden q1 2015, men trenden er helt klar ; den øker.
Jeg har regnet på gjennomsnittlig omsetning per scope siden q1 2015. I q1 2015 var den på ca 88462 USD ( 4,6 mill delt på 52 scope), mens den i q2 var på 120 438 USD ( 16,5 mill USD delt på 137 scope)
Hvis trenden fortsetter lineært, så er inntekten på ca 141 000 USD ved utgangen av 2020.

Hva vil Photocure få i omsetning i 2020?
Trenden fra 1) og 2) over er så brukt sammen med følgende faktorer:
• Av alle nye scope er 70 % flexiscope
• Av de ca 130 rigide scope som pt er utplassert, så kommer 50 % av de til å kjøpe flexiscope de kommende kvartalene
• Det er så regnet på følgende bruksmønster for flexiscope:
a) Samme bruksmønster som for rigide
b) 2,5x bruk sammenlignet med rigide
c) 5x bruk sammenlignet med rigide ( dette er ikke tilfeldig valgt. Tanken er at flexi kan brukes til både turbt og overvåking, dvs 1x+4x bruk ift totalmarkedet =5x)
• Historiske sesongmessige variasjoner i scope er hensyntatt
• Hvert kvartal er utregnet individuelt ift antall scope, inntekt per scope mm

Dette vil gi følgende tall for 2020
a) 268 mill NOK
b) 491 mill NOK
c) 862 mill NOK


Caset kan/bør bli enda bedre
• Full refusjon fra 1 januar 2019 er ikke hensyntatt i tallgrunnlaget. Det i seg selv bør indikere høyere veksttakt for nye scope enn hva jeg har lagt til grunn.
• Flexixcope er mindre kapitalkrevende av flere årsaker. Produktet er nytt og man bør kunne forvente økt veksttakt av den årsak alene. Dessuten er det sikkert en del som har ventet med å investere til flexiscope var tilgjengelig
• Bruken per scope kan øke over mitt lineære anslag, noe som vil kunne ha særdeles stor effekt på omsetning totalt
• Permanent refusjonskode meldt november 2018 kan medføre at mange nye sykehus ikke finner gode grunner til å ikke investere i scope
• Når Cysview/blått lys er definert som standard of care bør det medføre at sykehus opplever et press for å ta i bruk cysview/blått lys. Dette for å unngå søksmål. Tallgrunnlaget mitt klarer ikke fange opp denne faktoren.
• Andelen flexiscope kan bli høyere enn 70 %
• Flere enn 50 % av de som har rigid idag, går til anskaffelse av flexiscope.

Konklusjonen nå er derfor at Photocure, med bakgrunn i trender, er på full fart mot flere hundre mill i omsetning i USA i 2020.
Det er også mange faktorer som kan gjøre caset enda bedre.

Jeg legger ut samme innlegg i gruppen på facebook. Der vil dere også finne relevante grafer.
Kommenter gjerne direkte der eller her, evt send meg melding på fb hvis noe er uklart, eller dere har spørsmål


Redigert 18.02.2019 kl 21:13 Du må logge inn for å svare
thepower
28.02.2019 kl 11:43 2068

A hausser I will never be 😁 A realist however I will try to be.

Obviously I wish I had sold as planned on the 26th and saved myself 12kr but that's life.

After listening to the podcast yesterday I am pretty convinced that within 2-3 years we will have a very different price for PHO

The current shares I bought at 33kr and I bought them with the profit from the first time I sold my shares. Thus I am relaxed about the situation.

I will have to wait longer than I had thought, but so what.
m73102
28.02.2019 kl 11:46 2110

Ok Bravi - da leste ikke jeg innlegget godt nok. Schneider nevner at det fort tar 6-12 måneder til selgerne har vært i kontakt med sykehusene til scopene blir kjøpt inn (i tillegg kommer jobben med opplæringen) - så det kan muligens være tidlig å uttale seg om effekten av økningen i salgsapparatet? Hvis det er riktig som Schneider sier at vi 2019 vil oppleve en kraftigere vekst enn i 2018 - kanskje antall utplasset scope pr selger likevel vil bli høyere? For øvrig -hvis jeg har oppfattet prosessen riktig - at det etter at scopene er kjøpt inn/ opplæringen er gjennomført ikke lenger er behov for selgerne - vil det ikke være fornuft at PHO uansett bruker ressurser og penger på å bygge opp markedsandeler, for å få en høyere inntjening i fremtiden (hvor kostnadene deretter vil bli lavere når kommersialiseringen/salgene/opplæring er gjennomført)?

Jeg oppfatter Schneider/PHO at de har kontroll på kostnadene- og at de mener det vil være fornuftig å bruke denne innsatsen på å få til en akselerende vekst. Samtidig har de pengene til å gjøre det - trenger ingen emisjon/lån. Har vi grunnlag - basert på Schneiders lange erfaring i tilsvarende kommersialiserings prosesser og kun 4 mnd som CEO - til å si at dette er feil grep å gjøre? Bortsett fra at det kan virke som at ting tar noe lenger tid enn flere her hadde forventet (særlig ift flexiscope) - viser ikke veksten i Q4 og antall utplassert scope i Q4 at PHO er på riktig vei?


Interessant å se hvordan skribenter her på HO tydeligvis kjenne det amerikanske farmasimarkedet bedre enn den sittende CEO. Det til tross for at vår CEO er amerikaner, har flere års erfaring fra dette markedet og som kan vise til resultater. Hvorfor søkte dere ikke stillingen med deres utmerkede kvalifikasjoner.
Sant og si så minner dere meg om oss som bekler tribunene på Brann stadion; hver eneste en av oss er langt bedre til å lede Brann i kamp enn den udugelige treneren som sitter på benken. Å hadde bare LAN gjort slik og slik......

He he ha en fortryllende dag! Gi Daniel en sjanse til å vise hva han er god for.
m73102
28.02.2019 kl 11:48 2097

He he. Jeg er enig med deg thepower - det virker å ta noe lenger tid enn flere av aksjonærene hadde forventet, men jeg er også trygg på at aksjonærene innen nevnte tidsperiode vil få en veldig god avkastning på sin investering.

the power tok nok en post på lav 40 i går som jeg og som han muligens lempet ut på duppen i dag eventuelt har benyttet muligheten og akkumulert som jeg - det vil innleggene fremover fortelle ...:)

Uansett så er volumet igjen lavt i forhold til den prosentvise nedgangen spesielt om vi legger intradag på 38 til grunn så igjen er det småsparerne som lemper ut uten mål og mening noe de ofte gjør.

Rent teknisk så er det positivt med lavere volum på nedganger og høyere på oppganger.

Det blir gjerne værre før det blir bedre og slik ble det noe jeg også prøvde å fortelle allerede i desember uten at jeg skal slå meg på brystet av den grunn ... :)

Som jeg var inne på i går etter å ha lest rapporten og ikke minst hørt på podcasten så vil jeg påstå at en inngang/akkumulering på dette nivået vil kunne gi en brukbar fortjeneste noe frem i tid for nå har man utplassert såpass mange scope og allerede tatt den regningen hvor grunnlaget for økte inntekter er gjort noe vi så konturene av allerede nå og noe vi vil se mer av de neste kvartalene.

My2Cent
Redigert 28.02.2019 kl 11:55 Du må logge inn for å svare
focuss
28.02.2019 kl 11:50 2081

Bravi
Potensialet ville ikke blitt påvirket om de tjente litt penger noen måneder før de fortsatte å bruk penger. De kan i stedet ha sent en lissepasning til MW. Rart om det er andre enn de som selger på dette nivået.
Redigert 28.02.2019 kl 11:52 Du må logge inn for å svare
focuss
28.02.2019 kl 11:56 2056

Ett problem med PHO er jo at de har massevis av aksjonærer som ikke skjønner at eneste grunn til at de ikke går med overskudd er at de er i en periode hvor de investerer for å kunne bli et stort selskap. Hadde de ikke gjort det så hadde de hatt blå bunnlinje for lenge siden.

Kjempebra.Thenks a lått.
Computum
28.02.2019 kl 12:05 2016

Tror ikke du skal være redd for at veien tilbake til 50 kommer raskt. Dessverre. Dahl har allerede sørget for å legge forventningene lavt. Det er tre måneder til neste kvartalspresentasjon og da kan noen kanskje begynne å håpe igjen og kursen kryper oppover. Vi får i mellomtiden se hva Marshall gjør. Sålenge de fortsatt ser potensiale for shorten så er det liten grunn til å ha det travelt for eventuelle kjøpere. Selv sitter jeg i ro på tredje året. Det manglet ikke på haussere den gangen heller. Og topp20 eide 5 mill. eller 50% fler aksjer enn idag.
focuss
28.02.2019 kl 12:08 2011

Rischioso
Hadde hatt forståelse for argumentene dine hvis du hadde kjennskap til at investeringene skulle fortsette for fullt utover i 2019. Det var imidlertid ikke en kjent plan før Q4. Vi kjente heller ikke til at de hadde hatt noen problemer med KS sine scope, noe som nå skal være fikset. Så du har lite grunn til å slå deg på brystet. Men du har vært heldig og fått en mye bedre inngang enn om du hadde handlet før Q4
Computum
28.02.2019 kl 12:18 1965

Jeg føler behov for å koble ut Hegnar en tid nå. Jeg er vel ikke regnet som noen stor bidragsyter (hausser) på forumet. Så jeg blir neppe savnet.
Men å sitte her i tiden framover å lese opportunisten rischiosos haussing av PHO vil bare få kvalmen til å stå langt oppe i halsen, så det vil jeg ikke utsette meg for.
God helg.

Et lite tips....blokker han og focuss.
Du går garantert ikke glipp av noe. Ikke annet enn å slippe mye irritasjon.

Som vanlig leverer Londonmannen sine tanker på en fortreffelig måte.
Det er ikke D.S sin oppgave å bygge verdier i børskurs fra den ene måneden til den neste for å tilfredsstille tradere og kortsiktige aksjonærer. Hans oppgave er å skape størst mulig verdier for selskapet langt inn i fremtiden og dette sammenfaller ikke alltid med det de utålmodige ønsker
Som Warren Buffet en gang uttalte : Børshandel dreier seg om overføring av kapital fra de utålmodige til de tålmodige.
Dette ser vi ett utmerket eksempel på at utfolder seg i PHO nå om dagen.
pafo
28.02.2019 kl 12:50 1882

Det viser seg att motstanden til Flexiscope er mye større en eg trude. Da inntekten fra en turbt med rigid scope og narkose med
3 liggedøgn er 10 ganger høyere. Og eg kan ikke se noen annen grunn til att de ikke skaffer flexiscope. Ikke ens de som
har blåhvite rigide scope er spesielt intressert, fast de vet førdelerne med blåhvit lys. Det blev solgt 1 stk i mån 2018, og det
er vel ca 3000 sykehus som har WLC flexiscope for undersøkelser i dag..Så fortsetter de i samme takt så tar det 250 år før alle har.

Og er urologerne venner med narkoselegerne så har vel det og en viss betydelse, om 200.000 narkosebehandlinger forsvinner..
Så om ikke Medicare og forsikringsselskap tvinger sykehusen over på flexiscope behandling, så kommer det att ta tid.
Vi ser jo att viljen til att skaffe blåhvite rigide scope er større, fast det burde vart tvert om. Om man ser til pasienter og kostnaden
av behandlingen. Men eg er sikker på att siste ordet er ikke sagt fra forsikringsselskapen.
focuss
28.02.2019 kl 12:50 1880

Mental mania
Det gleder meg å observere at mange her faktisk ikke er så opptatt av kursutviklingen. Skjønner ikke hvor jeg tidligere har fått det motsatte inntrykket fra.
focuss
28.02.2019 kl 12:55 1860

Pafo
Dersom det har vært noe innkjøringsproblemer med scopene så er det ikke underlig at KS har holdt tilbake på leveranser.
pafo
28.02.2019 kl 12:59 1836

Har du noen link til de innkjøringsproblemerne har ikke sett noe .

Focus.
Hvis strategien med investeringen er å leve av fremtidige utbytter, samt å akkumulere underveis, så er det greit at prisingen heller er undervurdert en omvendt på veien før utbyttemaskineriet våkner til livs. Først når den tid kommer vil vi se en mer korrekt prising av selskapet.
Den ekstra satsningen som selskapet nå legger opp til, vil gjøre utbyttemaskineriet desto mer voldsomt når det først kjører igang.


Det er alikevel en ting som skremmer meg ved for lav kurs, og det er faren for oppkjøp.

He he ja det er vel paradoksalt nok den største trusselen, og en trussel som øker dess lavere kursen blir.

Pafo
Synd å si det men nå blottlegger du en logikk som er på nivå med Erasmus Montanus hod salige Ludvig Holberg. Han gjør følgende logiske slutning; en sten kan ikke fly, mor Nille kan ikke fly, ergo mor Nille er en sten.

Anbefaler deg til å lytte en gang til på presentasjonen fra i går og se om det blir sagt noe som kan forklare det lave antall utplasserte flexiscope.

Lykke til!
Redigert 28.02.2019 kl 14:14 Du må logge inn for å svare
pafo
28.02.2019 kl 14:29 1694

Typisk bergenser snakker og snakker men sier ikke noe vettigt. Står det ikke i rapporten eller i resultatet så er det ikke verdt
noe som informasjon.

RE - Hadde hatt forståelse for argumentene dine hvis du hadde kjennskap til at investeringene skulle fortsette for fullt utover i 2019. Det var imidlertid ikke en kjent plan før Q4.

* Det var jo kjent under q3 presentasjonen om man legger markedsandels målet til grunn - man kan ikke ha ambisjoner om en markedsandel på 70%t og samtidig gå på halv fart ...

Og av samme grunn lå det i kortene at denne massive satningen ville koste hvor inntektene kommer senere noe som igjen skaper underskudd så ja, jeg kan slå meg på brystet, men samtidig overrasket over at ikke flere så den komme ...

Noen ble happy og noen ble kvalme avhengig av hvem man valgte å lytte til ... ;)
Redigert 28.02.2019 kl 20:21 Du må logge inn for å svare
m73102
28.02.2019 kl 21:35 1493

Jeg er helt enig med Comp - det er kvalmende å høre på alt pjattet du lirer av deg og hvordan du snur tvert nå som du har kjøpt deg inn. All din såkalte argumentasjonen og forklaring på hvordan kursen skal utvikle seg har ikke inntruffet - bl.a skrev du at PHO ville oppleve en like svak vekst i utplassering av scope i Q3 som i Q4.... Kan ellers vise til det du tidligere har skreve i desember. Dette er useriøst og patetisk!
Redigert 28.02.2019 kl 21:39 Du må logge inn for å svare

Pafo
Lytter du til presentasjonen på Hegnar TV kan du selv høre det fra DS sin egen munn.
28.02.2019 kl 21:40 1474

Jeg vet ikke historikken til skribentene her inne, men så lenge det er et anonymt forum tror jeg en lett kan si at 90% av skribentene er råtne egg i den forstand at opptrer uærlig og uetisk.

Personifiseringen er like malplassert som meninghets fokuset på casets utviklling før Q4 presentasjonen - fokuset bør være på hva som blir skrevet og ikke hvem som skriver det skal man få noe utbytte av det som blir delt - dette til ettertanke ... :)
Redigert 28.02.2019 kl 21:46 Du må logge inn for å svare
28.02.2019 kl 21:53 1439

Ja men sitter du fast igjen riskoken
Snart pengelens?
Inn 60 i Pho tap 50% på en uke mao så lett pengene kan søles bort
Redigert 28.02.2019 kl 21:55 Du må logge inn for å svare
28.02.2019 kl 22:01 1417

I det minste er riskoken blitt kjendis Nr 1 på HO
Om det ble valg i Ho ville riskoken bli valgt President på forumet
penger er bare penger
oivindl
28.02.2019 kl 22:35 1371

Rischioso: "jeg kan slå meg på brystet, men samtidig overrasket over at ikke flere så den komme ..."

Ikke ulikt Rischioso å skryte av seg selv.
På iox-tråden spådde han først bunn på kr 5. Så ble det dobbel bunn og trippel bunn, og Rischioso måtte igjen slå seg på brystet. Men så stupte aksjen over 20%, enda Rischioso spådde 6-tallet etter første bunn. Da ble det stille fra den kanten.
Undres om de ble happy eller kvalme, de som hørte på deg?
pafo
01.03.2019 kl 03:05 1289

Londonmannen.
Dårlige undskyldninger kommer alltid muntlig. men er det dokumenterte problemer som påvirker eller reduserer resultatet.
Så SKALL det vare med i rapporten eller Q4 resultatet. Det han sa forklarte ikke mye, det var bare ett førsøk att snakke
seg fra dårlige resultater.

Og vi kan vel nemne de her sykehusen som var med på Fase 3 studien, stod de på bestellningslisten nær de nye flexiscopen
kom på markedet. Knappest fast de viste alt om behandling og resultater, og hadde opplæring og alt annet klart.
Nei de har fortsatt att bruke de mye mer lønnsomme rigide scopen, og eg er i alle fall overtyged om att det er av
økonomiske årsaker.

Og det her tullet med 6 mån leveringstid + opplæring, det viser til att mange ikke vet hvor behandlingen fungerer.
Og er Schneider klar over att de fungerer nu, så bør det vel ikke vare problem med att selge dem nu.
Da myndigheter og forsikringsselskap og pasienter vil ha dem. Og eg utgår fra att Karl storz har klart att tilvirke mer en
8 flexiscope som virker siden 16/5 - 2018. Så får de som vil godta dårlige unskyldninger
onuk
01.03.2019 kl 06:26 1253

Ikke glem de "lowhanging fruits" fra forrige presentasjon (Q3), de må henge så lav, at de kanskje er gravd ned?
bravi
01.03.2019 kl 09:03 228

Innlegget er slettet av bravi
JT
01.03.2019 kl 09:23 1084

Nå har det vel vært noe problemer med flexskop'ene, som nå skal være i orden. Blir nok mer en 2 flexiskop til i Q1....
Men de kunne absolutt vært noen hakk bedre på å informere markedet.

Det er vel ikke riktig at selgerene bidrog til 2 solgte scope. Tallet er 20. Og disse scopene er nok heller resultat av lange anskaffelsesprosesser der de selgerne som er ansatt i 2018 neppe har bidratt så mye. Men 2 flexi var skuffende ja

Det skurrer for meg at sykehusene fra fase 3 studiet ikke har skaffet seg flexiscope. Likeså med de top cancer-sykehusene (sikkert noe overlapping med fase 3 sykehusene). Hadde forventet at brorbarten, kanskje 15 stk av disse hadde anskaffet flexiscopene før 2019.

TTT, men det er noe som lugger i tillegg føler jeg. Inntil videre stoler jeg på at Schneider vet hva han driver med. De sier de har mange flexiscopekunder på trappene. Da holder det ikke med 10 stk. Da håper jeg de snakker om mange titalls.

Savner også en kostnadsguiding. Selskapet er eksperter på å overlate spekulasjoner til markedet.

Fra fase 3 studiet var ikke markedsgodkjenningen og heller ikke refusjonen for flex på plass billionæren.
Ville vært tungt å selge flex under en slik setting.
Bedre å da bruke resursene på noe som var klarert for markedet.
bravi
01.03.2019 kl 11:01 924

Må si jeg er skuffet over Photocure. Med 40 selgere i sving i Q4 klarer de faktisk ikke mere enn 2 flexiskop i det kvartalet til tross for at full refusjon fra 1/1-2019 var kjent gjennom hele kvartalet. Samtidig har vi fått høre at de benyttet Q3 til teambygging og skolering for å være forberedt, det var unnskyldningen for at det gikk så dårlig med salget i det kvartalet. Hvis 40 selgere greier bare 2 skop i kvartalet vil det bli totalt 8 flex skop i året, dvs. at det trenges 5 selgere for å få utplassert 1 skop per år. Sammenholdt med det som er innformert tidligere med "lowhanging fruits", "growth is the name of the game", "reimbursement is the golden key" osv..osv.. bla..bla..bla kan man virkelig spekulere. En annen ting man kan lure på er hvorfor Schneider hvis han er en sånn kjempekapasitet som mange påstår sluttet der han var tidligere og begynte i Photocure? Setter også et spørsmålstegn ved Egberts og resten av styret, hva for en agenda har de og hva har de bidratt med? Får tanker som å stjele sukkertøy fra småunger og putte reven inn i hønsegården o.l.

Har sagt det før at når selskapet ikke innformerer noen verdens ting mellom Q presentasjonene er det et sikkert tegn på at det kommer dårlige resultater, dette har stemt perfekt både ved Q3 og Q4, ingen tvil om det. Videre har de siste dagene igjen bekreftet at det ikke går å bygge aksjekurs med bortforklaringer og unnskyldninger.
Hayen
01.03.2019 kl 11:10 905

Bravi,

Gale påstander blir ikke mer riktig om de gjentas.

bravi
01.03.2019 kl 11:13 897

Hvilke påstander tenker du på da?

Dette var litt spesielt Bravi. Du poster et innlegg, får et svar som korrigerer mye av grunnlaget i innlegget ditt, for å så slette innlegget og poste det på nytt etter svaret er gitt. Og på den måte fremstå som uimotsagt.

Trodde bare du var negativ av natur, men nå ser det ut som du bruker samme taktikk som risch, og hvem leser vel hans innlegg?
focuss
01.03.2019 kl 11:35 855

Det ble informert at det hadde vært noe problemer med flexiskopene da Karl Stolz hadde erfart problemer med en ny underleverandør. Antar at KS har holdt tilbake med å levere scope inntil problemene var løst. Jeg forsto det slik at KS har byttet tilbake til tidligere underleverandør og at ting er på stell nå. Vi så dagene før Q4 at antall scope utplassert vokste kraftig på Cysview. com. Jeg antar dette forklarer få utplasserte Scope i Q4, men at det tar seg opp i Q1-19. Forøvrig viser dette komplexiteten av utstyr så blir neppe enkelt for konkurrenter å komme på banen. Det var også holdningen til Schneider. At det skal ta 6-12 måneder fra leveranse til utstyret tas i bruk opplever jeg som bullshit. At det for enkelte kan ta tid ja, men tviler på at det er normalen. Nå var det mange hundre pasienter behandlet med flexscop gjennom fase 3 studiet så de starter ikke helt på bar bakke. Når sykehusene reklamerer med at de har BLCC så er det liten grunn til det dersom de ikke bruker det. Den positive opplysningen var at Q4 salget viste at akselerasjonen av salg har startet , slik Schneider fortale Veksten var ikke bare YoY, men god vekst også fra Q3 til Q4
Redigert 01.03.2019 kl 11:38 Du må logge inn for å svare

Jeg tenker på salg til disse aktørene etter at markedsgodkjennelse er gitt. De burde etter mitt skjønn være både opplært og på hugget til å kjøpe. De visste vel hvordan studiet utartet. De kommer nok etterhvert, men jeg forventet mer iver derfra
bravi
01.03.2019 kl 12:55 801

billionæren, det er ikke verre enn at innlegget ble dobbeltpostet (jeg har problemer med at det henger seg opp på mobilen min i perioder). Da jeg skulle slette det ene innlegget tok jeg dessverre og slettet det første innlegget ved en feiltakelse, beklager det

Ok. Da skal jeg også beklage at jeg dro den sammenligningen

Billionæren.
Vi har tidligere fått vite at sykehus/klinikker har sine budsjettsykluser og det ligger nok en del byråkrati bak avgjørelsene som blir tatt.
Når vi også har fått vite at det var noen problemer i forbindelse med flexiskopene, så bekymrer dette meg ikke så mye.
Ifølge siste presentasjon står det bl.a. : Growing pipeline.
Vil tippe at det ligger mange flexiskop på denne listen.
JT
02.03.2019 kl 09:45 541

Noen flere som har sett på prognosene som 'savepig' har lagt frem på Tekinvestor?