Tallene forteller: Photocure er på vei mot det helt store i USA

Hayen
PHO 18.02.2019 kl 20:51 10258

Photocure er på vei mot et eventyr i USA
Det er nå det virkelig starter – og vi har allerede tallene på vår side!

Det har vært mye snakk om guiding i det siste.
Flere har også over tid vært svært dyktige i å komme med tunge argumenter for at Photocure blir en eventyrlig suksess i USA.

Jeg har tatt et dypdykk i tilgjengelige tall for Photocure for å finne ut følgende:
Er det mulig å analysere seg frem til hvor Photocure er i 2020?

Og ut ifra mine beregninger er vi nå inne i en akselererende vekst, vi har bare ikke merket at toget har fått opp fart allerede

Følgende er sett på:
1) Kan vi predikere hvor mange scope som kommer fremover med bakgrunn i trenden de siste årene?
2) Hvordan er omsetningen per scope, og er trenden flat/synkende/stigende

Hvor mange scope fra nå av og til og med q4 2020?
1) Antall nye scope har (selvfølgelig) økt siden q1 2015. Veksttakten var høy yoy (year-on-year) per kvartal i starten og fallende helt til q2 2017. Da skjedde det åpenbart noe og veksttakten yoy har økt hvert kvartal i perioden siden da. Hvis vi legger gjennomsnittlig økende veksttakt for perioden q2 2017-q3 2018, så finner jeg at antall nye scope i perioden har gitt akselererende økning i nye scope med 3,9 % per kvartal. Dette er igjen brukt til å predikere fremtidige kvartal med bakgrunn i gamle yoy vekst per kvartal.
Hvis (med trykk på hvis) denne trenden fortsetter, dvs den som har pågått hvert kvartal siden q2 2017, så får vi følgende antall scope i kvartalene fremover:
q4 2018 154
q1 2019 174
q2 2019 209
q3 2019 229
q4 2019 268
q1 2020 315
q2 2020 391
q3 2020 446
q3 2020 543

Hva vil Photocure tjene per scope i 2020?
2) Omsetningen per scope har gått opp og ned per kvartal siden q1 2015, men trenden er helt klar ; den øker.
Jeg har regnet på gjennomsnittlig omsetning per scope siden q1 2015. I q1 2015 var den på ca 88462 USD ( 4,6 mill delt på 52 scope), mens den i q2 var på 120 438 USD ( 16,5 mill USD delt på 137 scope)
Hvis trenden fortsetter lineært, så er inntekten på ca 141 000 USD ved utgangen av 2020.

Hva vil Photocure få i omsetning i 2020?
Trenden fra 1) og 2) over er så brukt sammen med følgende faktorer:
• Av alle nye scope er 70 % flexiscope
• Av de ca 130 rigide scope som pt er utplassert, så kommer 50 % av de til å kjøpe flexiscope de kommende kvartalene
• Det er så regnet på følgende bruksmønster for flexiscope:
a) Samme bruksmønster som for rigide
b) 2,5x bruk sammenlignet med rigide
c) 5x bruk sammenlignet med rigide ( dette er ikke tilfeldig valgt. Tanken er at flexi kan brukes til både turbt og overvåking, dvs 1x+4x bruk ift totalmarkedet =5x)
• Historiske sesongmessige variasjoner i scope er hensyntatt
• Hvert kvartal er utregnet individuelt ift antall scope, inntekt per scope mm

Dette vil gi følgende tall for 2020
a) 268 mill NOK
b) 491 mill NOK
c) 862 mill NOK


Caset kan/bør bli enda bedre
• Full refusjon fra 1 januar 2019 er ikke hensyntatt i tallgrunnlaget. Det i seg selv bør indikere høyere veksttakt for nye scope enn hva jeg har lagt til grunn.
• Flexixcope er mindre kapitalkrevende av flere årsaker. Produktet er nytt og man bør kunne forvente økt veksttakt av den årsak alene. Dessuten er det sikkert en del som har ventet med å investere til flexiscope var tilgjengelig
• Bruken per scope kan øke over mitt lineære anslag, noe som vil kunne ha særdeles stor effekt på omsetning totalt
• Permanent refusjonskode meldt november 2018 kan medføre at mange nye sykehus ikke finner gode grunner til å ikke investere i scope
• Når Cysview/blått lys er definert som standard of care bør det medføre at sykehus opplever et press for å ta i bruk cysview/blått lys. Dette for å unngå søksmål. Tallgrunnlaget mitt klarer ikke fange opp denne faktoren.
• Andelen flexiscope kan bli høyere enn 70 %
• Flere enn 50 % av de som har rigid idag, går til anskaffelse av flexiscope.

Konklusjonen nå er derfor at Photocure, med bakgrunn i trender, er på full fart mot flere hundre mill i omsetning i USA i 2020.
Det er også mange faktorer som kan gjøre caset enda bedre.

Jeg legger ut samme innlegg i gruppen på facebook. Der vil dere også finne relevante grafer.
Kommenter gjerne direkte der eller her, evt send meg melding på fb hvis noe er uklart, eller dere har spørsmål


Redigert 18.02.2019 kl 21:13 Du må logge inn for å svare
onuk
27.02.2019 kl 20:27 2139

Den trendanalysen som Hayen har laget står det stor respekt av, det mener jeg. Det ledelsen presenterer i dag trekker jeg ikke hatten for. Da kan du gjerne kalle meg hva du vil Durable, kunne ikke brydd meg mindre. :)
pusimiga
27.02.2019 kl 20:28 2123

ONUK er desperat for enda billigere inngang,baiser dag-natt,uten pause...hahaha
clanz
27.02.2019 kl 20:35 2100

Det er ikke bare det at kostnadene er et problem på kort sikt mht. lønnsomhet.

Hele denne analysen til Hayen er jo basert på at det oppstod et trendskifte fra 2017, som tilfeldigvis sammenfaller med starten på oppbyggingen av salgsorganisasjonen med selgere i USA. Da må det være lov å spørre seg om det være rimelig at en massiv oppbygging av selgere i usa påvirker salget og hvertfall langt på vei er selve årsaken til trendsikiftet i antall nye scope/new accounts?

Når man forsøker å påpeke dette blir det feid under "hauseteppet" som negativ vinkling. Men når man nå har 40 selgere i USA.. er det ikke lenger bare å doble salgsorganisasjonen hvert år framover... og det stiller selvsagt spørsmål til om salgsveksten framover vil holde seg på lengre sikt når økningen i salgsorganisasjonen snart flater ut.

Jeg har hvertfall null tro på at vi har 542 scope i q3-2020. Vi skal være veldig fornøyd om vi framover klarer å holde på 20 nye scope hvert kvartal.
Dette er ikke svart hvitt, så selv en konstant vekst på 20 scope vil være veldig bra og trolig kunne øke kursen vesentlig om kostnadsveksten flater ut.

onuk
27.02.2019 kl 20:39 2086

Jeg skulle ønske du hadde rett pusimiga, dessverre ikke. Men er nok verst for meg det..............

Vidar Hansson, Mr Photocure framfor noen, og mannen bak teknologien som i dag danner grunnlag for Pho sine produkter, er en veldig klok og dyktig mann.
Det er og en mann man skal lytte til, og vektlegge hva han sier.

Hans berømte utsagn, fra mange år tilbake, står som en bauta hugget i stein. Like aktuelt den dag i dag som da de bevingede ord falt, som en forklaring på hvorfor Pho aldri lykkes med noe.

«Photocure bruker penger som fulle sjøfolk»

20 scope i kvartalet evnet selskapet i Q4 og da var majoriteten regide scope. Kun 2 scope levert i Q4 var flexiscope. Vi har i dag hørt Dan fortelle at det er en langdryg prosess å selge inn flexiscope, spesielt til utørologmiljø på utsiden avvsyjwhus. Men flere av disse salgene vil nå materialisere seg utover i 2019. Det er derfor god grunn til å anta at antallet overstiger 20 scope.
bravi
27.02.2019 kl 21:05 1993

Jeg pekte på dette med utgiftene for noen dager siden og fikk bare sure oppstøt tilbake for det. Mange ønsker bare å lese det de selv liker og agere deretter, en dårlig strategi i aksjemarkedet.

Kursutviklingen etter Q4 gir flashback til tiden i Biotec Pharmacon. Vet ikke hva jeg skal si om denne Schneider, han må vel få bonus før han kan levere. Kassa er foreløpig velfylt slik at det kan bli en råd med det også.
SomSa
27.02.2019 kl 21:17 1946

Londonmannen
Problemet er kostnadene, heller ikke at PHO presterte negativt tall og det er heller ikke salgstallene. Problemet er guidingen for 2020. I 2017 var aksjen ca. 38, da Kjetil gav en salgs-guiding på USD 20- USD 25 mil for 2020 for TURBT markedet ble aksjonærene misfornøyde og aksjen falt kraftig. En oppdatering skulle komme pga at PHO fikk refusjonsordning for surveillance-markedet som er ca. 4 gager større enn TURBT markedet. Etter at vi ventet med tålmodighet i ca. 1,5 år endres ikke guidingen på USD 20- USD 25 mil.
Hør på dagens Podcast, til og med sier Daniel at *****dette var setback*** for selskapet. Jeg tviler på at jeg har hørt feil. Heldigvis skal problemene for flexi scope være løst innen mars. Pasientgrunnlaget for PHO kan være ca. 1,7 millioner og det er uakseptabelt at kun 20000-25000 pasienter skal behandles i 2020. PHO sier og skriver mange fantastiske ord om Cysview , dette hjelper ikke lenger. Innen 2019 må de begynne å bevise at Cysview er et fantastisk produkt og sykehusene vil bruke ellers er aksjen død.

************************************

Fra 12:30 om guidingen, Daniel sier "It was a setback a little bit"
https://soundcloud.com/user-972208711

**************************************
For meg og mange andre var ikke "a little bit" når pasientgrunnlaget har økt fra 324,094 til ca. 1,7 millioner. Dette var en meget elendig guiding.

NilsAB skrev Vel talt!
Hvor mange aksjer har Vidar Hansson i Photocure, og når kjøpte han sine siste aksjer?
focuss
27.02.2019 kl 21:27 1907

Spørsmålet er: Hvilken strategi vil tjene aksjonærene best?

1) Gjøre som tidligere kommunisert og gå med overskudd i løpet av et par måneder
2) Gjøre som de la frem i dag, fortsette investeringer gjennom hele 2019 og utsettelse av blå bunnlinje

Aksjonærene er nå med rette utålmodige og ønsker positiv utvikling av sine verdier raskest mulig vil jeg tro. Burde ikke være noe fare med å utsette videre investeringer litt for å prioritere og endelig vise overskudd. Hvem bestemmer hvilken strategi som bør velges? Jeg mener det er aksjonærene. Skal man velge å sette makt bak kravet så er GF sted og tid for det. Egberts bør være i kontakt med hva aksjonærene vil, men jeg er usikker på om han er det. Hva ønsker HS, kursen raskt til 100 eller at Scneider raskt kan bygge større organisasjon under seg? Jeg tror jeg ville gått for 1 års utsettelse av videre investeringer og heller bevist at lønnsomhet kan oppnås før det investeres mer.
onuk
27.02.2019 kl 21:34 1850

Egberts vet nok hva han vil. Om det dekker seg med resten av oss aksjonærene er jeg ikke så sikkert på......
focuss
27.02.2019 kl 21:42 1818

Det er faktisk slik at det eneste Egberts og Schneider har bidratt med så langt er å øke kostnader og utsette lønnsomhet. De bør få kjenne på at dette mener aksjonærene ikke er bra nok med det utgangspunktet som foreligger. PHO er et administrasjonstyrt selskap uten aksjonærer i styret. Det er aksjonærenes største utfordring.
focuss
27.02.2019 kl 21:44 1795

For min del må styret gjerne kaste Schneider og gi jobben til Bellete.
onuk
27.02.2019 kl 21:46 1767

Kaster styret i tillegg Dahl, så høres det greit ut. Så tar du styreformanskap focuss. :)
thepower
27.02.2019 kl 22:12 1717

He's been in the job 4 months, is the only guy in the company with any high level experience of commercialising a product in the states and you want to get rid of him.

All it took was a 15% fall in price and you start already with the criticism of the 4 month old CEO. The CEO of the same company that you have spent haussing to the heavens for the past 18 months. It's deja vu

I really don't understand why you are invested in a company when you have no confidence in the CEO. Probably best for you to sell.
Redigert 27.02.2019 kl 22:15 Du må logge inn for å svare
focuss
27.02.2019 kl 22:23 1680

Alt av verdi som har skjedd i Photocure har skjedd før Schneiders tid. Bellete kjenner dette markedet bedre enn noen. Første anledning Schneider hadde til å påvirke selskapet så ble hans bidrag å utsette lønnsomhet ved å øke kostnadene. Jeg synes det er på sin plass at han får høre at aksjonærene ikke synes det er helt greit. Forøvrig, enig i at det ikke er greit å dømme ham etter fire måneder, men aksjonærene via styreformann bør påvirke beslutninger. Ikke lett selvfølgelig med den aksjonærstrukturen vi har. Fondsforvaltere som er aksjonærer aksepterer gjerne det meste som kommer.
focuss
27.02.2019 kl 22:38 1627

Hører webcast igjen og hører Dahl fortelle at å bli lønnsom i løpet av et par måneder "Would be a stupid thing to be" Ja ja. Da så. Antar thepower er helt enig i det.
thepower
27.02.2019 kl 22:53 1585

You should just sell Focuss. If all you can is criticize the senior management.

You don't understand the philosophy of the company and obviously don't see the massive potential to take 70% of MSA and become SOC by investing heavily now

Don't you realise that this has the potential to reach 1900kr a share?

thepower
27.02.2019 kl 23:00 1557

I love when after the last two presentations and a large drop Foccuss starts attacking the management.

This is most likely because both times he sold in advance and then tries to influence the stock downwards so he can buy in.again before all is forgiven and the haussing begins again before the next presentation.

I've been this game long enough to spot that my old son. Isn't that right Focuss??
focuss
27.02.2019 kl 23:23 1490

thepower
Jeg forstår deg slik at du foretrekker mer investeringer i 2019 framfor en liten investerings pause med raskt overskudd som resultat. Da bør du slutte å sutre over aksjekursen. Ingen katastrofe å vise markedet at investeringene er lønnsomme før nye investeringer som ikke var planlagt igangsettes. Hva man velger har ingenting å si for hvilken markedsandel til slutt oppnår i USA. Det påvirker bare hvor raskt PHO kan vise lønnsomhet og vekst i aksjonærverdier.
bravi
27.02.2019 kl 23:35 1444

Dette Q4 var en nedtur, ingen tvil om det. Når det først begynner slik med "investeringer" vil det ingen ende ta. Utgiftene vil bli permanente bortsett fra kostnadene med stillingsannonser etter enda flere selgere. Trenges det egentlig selgere for å forsyne de sykehusene som allerede har skop med Cysview, dét kan bestilles på nettet. Mange er godt fornøyd med utplassering av 20 skop, dét er 3 ganger mere enn i Q3 men ikke så imponerende hvis man ser på antall selgere. Hvis 40 selgere klarer 20 skop i kvartalet vil det si at i snitt klarer hver selger kun ett (1) skop på 6 mnd. eller bare 2 stk i året. Det er lite når man vet at dette gjøres i samarbeid med KS. Utplasseringen av skop var mye høyere/ selger tidligere når de nesten ikke hadde noen selgere.
focuss
27.02.2019 kl 23:44 1430

Det hadde ikke trengt å bli en nedtur, men Schneider/Egberts har valgt å lage det til en nedtur. De regner vel med at aksjonærene er en gjeng med sovende idioter. Og det har de trolig rett i.
focuss
27.02.2019 kl 23:56 1392

Dahls uttalelse om at "å vise overskudd om et par måneder vil være idiotisk" burde få den aller mest søvnige aksjonær til å reagere. Egentlig så tror jeg ikke slike tanker kommer fra Dahl, men er kanskje slikt han må si for å beholde jobben.
Durable
28.02.2019 kl 01:11 1299

Angående Radforsk-podcasten, Schneider sa ikke «it was a setback», han sa «I think we need to step back,...and take a look at the situation».

Jeg forstår at tålmodighet er blitt en mangelvare hos endel aksjonærer, spesielt de som har vært med i endel år og det er helt forståelig, men en smule tålmodighet er dessverre det som trengs nå i dette caset.

Dan Schneider har ledet selskap som har vært i nøyaktig denne situasjonen før.
Han vet hva som trengs, hvordan ting skal gjøres og han kjenner den amerikanske helsesektoren og US-markedet ut og inn.
Han har til og med erfaring med drug-device produkt, som Cysview er.

Dan IS the man!

Men, det kommer til å ta litt tid. Han har kun sittet i CEO-stolen i 4 måneder.
Dette kommer til å gå veien, og bli meget lukrativt på noen års sikt.
Planen min er å akkumulere så mange aksjer jeg klarer fremover, selv om jeg allerede har et ganske solid femsifret antall aksjer.
Denne kaken kommer til å bli fantastisk god, og jeg vil gjerne ha et så stort stykke av den som mulig. :-)
Durable
28.02.2019 kl 01:21 1288

Jeg forstår godt at du er irritert og frustrert, focuss, men ta det med ro.
Jeg tror du kommer til å få rett i dine spådommer til slutt, selv om det kanskje kommer til å ta et år eller to lenger å komme dit enn mange kanskje hadde håpet på.

Jeg støtter deg i at PHO nok burde prioritert å vise markedet en liten blå bunnlinje i regnskapet, men vi må rett og slett bare stole på at Dan Schneider vet best, og at dette vil gi oss best uttelling på langt sikt.

Dette er tross alt hva Dan The Man gjør. Han har gjort det før, og vet nøyaktig hva som trengs.
Han ønsker å investere noe mer midler nå, for å kunne øke inntjeningen senere.

Utgift til inntekts ervervelse, som det så fint heter.

Dahl støttet opp om dette synet, og mener at litt økte utgifter til investering nå, vil kunne gi adskillig mer tilbake på bunnlinjen i 2020, 2021 og videre.

Jeg er enig med deg, focuss, at denne strategien kanskje er noe aksjonærene kunne fått være med å påvirke (eller i alle fall blitt informert om!), men samtidig synes jeg Schneider skal få lov til å prioritere dette, hvis han mener det er det riktige.
Schneider har tross alt gjort nøyaktig dette tidligere, med enorm suksess. Han fortjener vår tillit og litt handlingsrom. :-)
Redigert 28.02.2019 kl 01:58 Du må logge inn for å svare
m73102
28.02.2019 kl 01:25 1283

Bravi - ingen tvil om at markedet reagerte negativt etter presentasjonen, men tror du det isolert skyldes Q4 eller den nye guidingen?

Jeg har oppfattet at salgsapparatet til PHO er i kontakt med sykehusene i forbindelse med salget av scopene (i samarbeid med KS) - men at kanskje deres viktigste rolle knytter seg til det som skjer etter at sykehusene har skaffet seg scopene (opplæring i bruken av scopene mv). Når opplæringen er gjennomført, har jeg forstått det slik at selgerne ikke forsyner sykehusene med Cysview (men at det bestilles). PHO bruker i dag mye tid og ressurser på denne delen (salg/kommersialisering i USA) - og det gir PHO store kostnader i prosessen med å kapre markedsandeler - men fra et gitt tidspunkt (når alle sykehusene som ønsker å skaffe seg utstyret/fått opplæring), vil ikke store deler av disse kostnadene forsvinne? Jeg er ellers ikke enig med Focuss om at PHO burde bremse ned denne aktiviteten samt pådra seg færre kostnader - kun med det formål om å vise overskudd . Jeg håper at PHO og Schneider bruker grepene som de mener er nødvendige for på sikt vil skape en mye høyere markedsandel (og dermed større overskudd i fremtiden) - dette er nettopp grunnen til at Schneider har blitt hentet inn som CEO i denne kommersialiseringsfasen (han har lang erfaring fra tilsvarende prosesser) og PHO har kapitalen som behøves til å gjøre dette (over 100 mill på bok). Økningen i antall utplasserte rigide Scope underbygger at PHO fortsetter å kapre markedsandeler - og dersom vi opprettholder veksten i antall rigide Scope og samtidig fremover får på plass flere flexiscope - bør vi få en enda større vekst i 2019 enn 2018 (som Schneider poengterte i podkasten).

Hvor har du det fra at det ble utplassert mange flere Scope tidligere (når de nesten ikke hadde noen selgere)? Så vidt jeg har forstått har det aldre vært utplassert flere Scope enn i Q4.
Redigert 28.02.2019 kl 01:30 Du må logge inn for å svare

Fint innlegg! Takk
____________________

Det at aksje verdien synker på gode resultater gang etter gang, er noe som jeg personlig ser på som veldig positivt. Jeg fokuserer på selskaps verdien og ikke børs verdien. Det gjør at alle som har en strategi om å gjøre motsatt av folk flest, får litt større og større eierandel for hvert eneste dropp som kommer i fremtiden.
Noe som er gir ganske mange 1000% fortjeneste i løpet av livet. Dette gjelder ikke bare for PHO, men er en kjent sak for de som har skapt seg store verdier av lite på børsen over tid. Så lenge et selskap gjør det bedre og bedre, burde man alltid kjøpe. Endrer dette seg, burde man selvsagt selge. Er ikke vanskeligere en det.

Hva som gjør at folk selger på stigende resultater i utgangspunktet, har jeg aldri forstått. De må jo tape en del penger på dette ettersom årene går?

Re - men at kanskje deres viktigste rolle knytter seg til det som skjer etter at sykehusene har skaffet seg scopene (opplæring i bruken av scopene mv).

* Det er helt klart den viktigste aktiviteten etter utplasseringen og den siste aktiviteten før bruken kan skje og inntektene kommer.

RE - Når opplæringen er gjennomført, har jeg forstått det slik at selgerne ikke forsyner sykehusene med Cysview (men at det bestilles).

* Har sykehusene/klinikkene først investert i både utstyr og opplæring så er det ingen grunn til at de igjen må oppsøkes for å ta i mot bestillinger/levere Cysview på døren - mao er salget gjort og opplæringen gjennomført så er størstedelen av jobben gjort for å få inntekter. Kostnaden knyttet til salgsaktiviteter vil ikke gå ned, men heller økes når etterspørselen tar seg opp - men da har man allerede fått inntekter som langt overstiger den kostnaden.

RE - Jeg er ellers ikke enig med Focuss om at PHO burde bremse ned denne aktiviteten samt pådra seg færre kostnader - kun med det formål om å vise overskudd

* Det er noe de fleste burde være uenig i for om man har et ønske om å ta markedsandeler så er salgsorganisjonen nøkkelen så det er naturlig at kostnadene kommer først og inntektene senere hvor intektene etter hvert vil overstige de operasjonelle kostnadene så snart utplasseringen, opplæringen og brukerfrekvensen er blitt høy nok.

RE - og dersom vi opprettholder veksten i antall rigide Scope og samtidig fremover får på plass flere flexiscope - bør vi få en enda større vekst i 2019 enn 2018 (som Schneider poengterte i podkasten).

* Den prosentvise økningen i utplasseringer vil avta mellom hvert kvartal om ikke salgsstaben økes frem til at produktet blir mer kjent og etterspørselen øker da den første doblingen alltid komme raskere enn de neste mens inntektene derimot vil øke progressivt etter hvert som opplæringen er på plass og bruken kan starte.

RE - hvor har du det fra at det ble utplassert mange flere Scope tidligere (når de nesten ikke hadde noen selgere)? Så vidt jeg har forstått har det aldre vært utplassert flere Scope enn i Q4.

* Det ble vel ikke utplassert flere scope, men den prosentvise økningen var høyere fra q2 til q3 sammenlignet med q3 til q4 noe som er naturlig når antallet tidligere utplasseringer var færre.
Redigert 28.02.2019 kl 02:06 Du må logge inn for å svare
thepower
28.02.2019 kl 07:40 1090

Good people of the forum. Sorry to focus on individuals but if you know anything of the history to Focuss you will know the following.

When the share price drops on a stock he has been haussing constantly and intensely for months he does a 180 degree u turn and begins an attack on the manegment of the company.

Then he starts the haussing again.

Obviously the guy is trading in and out of the stock and using the forum to try and influence price movement.

Switching from the best opportunity in a lifetime on a cant fail stick to "sack the new CEO after 4 months" in the space of a few days.

There are a few others in here who employ similar tactics. It's a dirty business and trust no one. Especially not on here.
Redigert 28.02.2019 kl 07:41 Du må logge inn for å svare
thepower
28.02.2019 kl 07:55 1053

Word indeed my friend.

fiskeren86
Svaret er utålmodighet.
Mange investorer, kanskje majoriteten, skal ha rask profitt på investert kapital. Langsiktighet og tålmodighet er en mangelvare hos de fleste. Men ettersom farmasi er en tidkrevende prosess før man kommer til et produkt som kan kommersialiseres, så er interessen for denne typen selskap lav. Den er ikke helt fraværende, men mange av dem som investerer i farmasi gjør det pga de svimlende summene som er i omløp, ved f.eks. oppkjøp. Det siste tilfellet i Norge var Algeta, der flere av dagens investorer i PHO og andre norske faramasiselskaper fikk seg en meget hyggelig himmelferd. Slikt blir som dopamin for investorer og de fleste av dem drømmer nok om å få oppleve flere slike himmelferder.

Men ser man på tilfellet Algeta så var heller ikke det noe løp som gikk med hurtigtogsfart. Algeta ble etablert i 1997, ble notert på OSE i 2007 og i 2009 inngikk selskapet avtale med Bayer, som så kjøpte Algeta i 2014.

I tilfellet PHO, så har selskapet valgt å erobre det lukrative amerikanske markedet selv ikke benytte seg av en ekstern aktør. Og det er en lang og dyr prosess.
Men nå har PHO fått på plass de fleste rammebetingelsene for at selskapet skal lykkes. Vi ser nå at omsetningen av Cysview vokser i et akselererende tempo. De har allerede etablert sin egen salgsorganisasjon i USA som jobber tett sammen med folkene i KS.

Nå ligger det et enormt marked foran deres føtter og PHO leverer et nøkkelprodukt til BLCC teknologien, som har kvalitet i seg til å kunne bli ny SoC innen amerikansk blærekreftdiagnostisering. Men det innebærer at PHO må være representert over hele USA, og da snakker vi om et enormt marked, både geografisk og antall innbyggere. Dersom BLCC skal bli SoC, så mener jeg man snakker om å måtte ta 50%+ av markedet i USA. Og vi snakker altså om USA's fjerde største kreftmarked! Men med de resultatene man oppnår med BLCC, den anerkjennelse teknologien får blant urologer, samt den oppmerksomhet BLCC nå har oppnådd blant pasientene, så er burde ikke dette være umulig. Men "Growth is the name of the game!". Og vekst koster!

Følgelig har ledelsen valgt å satse på å innta posisjonen som leverandør til SoC teknologien i USA. Jeg mener det er en riktig og klok beslutning og en beslutning som vi aksjonærer kommer til å tjene grovt på i årene som kommer. Men dette passer tydeligvis ikke utålmodige aksjonærer, som helst hadde sett at veksten i USA stanset opp for å sikre at selskapet kunne vise en blå bunnlinje ved neste kvartal. Joda, en slik strategi ville sikkert kunne hevet kursen noen tier og gjort utålmodige aksjonærer fornøyd. Men det ville ikke være en strategisk klok beslutning å sikre seg adgang til spekeknokene i stabburet, når man vet at PHO ligger an til å vinne "prinsessen og halve kongeriket!"

Vi går spennende år i møte. Mulig at målstreken ble flyttet noe lenger frem i tid, men premien når vi kommer dit ble ikke gjort akkurat mindre!
Redigert 28.02.2019 kl 08:58 Du må logge inn for å svare

bra innlegg Lonndonmammen
focuss
28.02.2019 kl 08:35 959

thepower
Som vanlig fullstendig på bærtur, men på seg selv kjenner du andre. Jeg kritiserer ledelse når jeg har grunn til det og da selvfølgelig dersom jeg er med å betaler lønna hans som aksjonær. Kurs 1900 lever i beste velgående og Schneider har nå som mål og lage BLCC til SoC. Bør gå bra når 99% av de som blir diagnostisert med blærekreft har kjennskap til Cysview og vil til sykehus som har teknologien. Det er ikke værre enn at jeg har fått inntrykk av at aksjonærene er utålmodige etter å få noe ut av sine investeringer og for de kunne noen måneder investerings pause medført det. I følge Dahl kunne vi fått positiv EBITDA i løpet av et par måneder , men han synes det ville være idiotisk. Så mener altså jeg at det ikke nødvendigvis er så idiotisk. Jeg mener selvfølgelig ikke Schneider skal kastes nå etter 4 måneder, men han bør minnes på at aksjonærene er utålmodige. Forøvrig mener jeg Bellete er en god mann, men har selvfølgelig for lite kunnskap om begge til å gi de noen karakter.
..

Kjempe bra innleg av Londonmannen, I går faktisk PHO kommet med positvt informasjon om god vekst i USA,jeg er helt sikkert at snart kommer noen saftig bud.Ikke glem PHO har ferdigprodukt (gullverdt)...
JT
28.02.2019 kl 09:09 904

Takk til alle dere som bidrar med konstruktive innlegg på forumet. Mange som tydeligvis er genuint interessert i PHO og utviklingen videre. Mange av dere har inngående kunnskap om selskapet og legger mye tid på å grave frem triggere og muligheter som påvirker selskapet i mine øyne, riktig retning. Ingen tvil om at PHO har hårete visjoner og de har alle muligheter til å komme dit. Q4 rapporten viser utviklingen som har vært, og Hayen har laget en god oversikt over hvor dette kan gå. Som Elvoquest oppsummerte : Selv om antall flex scop var skuffende så har de 76% høyere inntekter i USA fra q4 2017 til q4 2018 er fantastisk bra.
Såvidt jeg kan se er dette høyeste kvartals inntekter noengang med 49,9 mill
Det er utplassert totalt 20 skop i q4 2018, det høyeste antall noengang. Svak utplassering av flexi skop dog
Cashbeholdningen er 106 mill, opp fra ca. 91,5 mill
Caset i PHO er ikke endret seg fra i går selv om kursen svinger ned. For en uke siden gikk den nærmere 16% opp på 2 dager...
Og jeg opplever ikke hodeløs haussing og baissing her inne, hverken fra Elvoquest eller andre, selv om folk har ulike forventninger. Anbefaler å lese gjennom trådene i NEL og flere av "skribentene" der inne....Fint å få frem meningene til folk uavhengig hvilken side de sitter på.
Jeg fikk iallefall kjøpt litt og MW får ikke noen av mine aksjer, så får vi se hvordan det går med utplasseringene på de neste kvartalene.
NilsAB
28.02.2019 kl 09:37 851

Har lagt inn salgsordre, og trekt den igjen... Føles ikke rett å selge denne nå, om ett par år så har vi dobblet toppen på noen og 60, så da får den heller stå. Klarer ikke å trade opp så mye likevel.
Aksjefast? Tja, kanskje, men ikke fortvilet, bare mistet leketøyet mitt... Får finne frem motorsagen å ordne med neste års ved.... Så vil denne og neste ukes kursutvikling vise retningen vi skal ha. Glad jeg er en smånisse i øyeblikket.

For "noen" dager siden, var det er ikke mange som så for seg Pho på 20-tallet igjen.
Det kommer dere til å oppleve nokså snart.

Det ble faktisk verre enn jeg var innstilt på. Men vi snakker tross alt om Photocure, og da er det ikke annet å forvente.
NilsAB
28.02.2019 kl 10:00 767

20?hehehe, morsom du.
focuss
28.02.2019 kl 10:00 765

DTT
De hadde nå mulighet til å snu trenden, men i deres verden ville det være idiotisk. Så da så. Men PHO på 20 tallet? Det skjer ikke.
Aqualia
28.02.2019 kl 10:04 744

Det spørs. Om MW ikke har startet inndekningen så...

De kunne levert positive resultater, men velger å kjøre mer penger inn i markedsføringen. Da burde også guidingen kunne heves fra det den var da Hestdal satt i stolen.
Forutsatt at den guidingen ikke var alt for optimistisk. Noe den kanskje var?

Dette ordne seg til slutt vet du. Just put them in a box and forget about them. open the box in 24 months and it will have tripled in value.
JT
28.02.2019 kl 10:21 694

Mulig vi ikke har sett bunnen enda, men 20 tallet har jeg ikke noen tro på. Om noen måneder mot Q1 er vi garantert oppe mot 50-60 tallet igjen også er det samme runden igjen ;) Men tror nok et den neste Q rapportene vil sende denne tilsvarende nordover.
Skal også huske på at det er kort tid til 2020 med tanke på guidingen, selv om jeg tror den strategisk er satt lavt. Jeg opplever også kvartalsrapporten som svært positiv og viser tydelig riktig utvikling.
focuss
28.02.2019 kl 10:56 615

Blir spennende å se om MW kjøper eller selger nå.
bravi
28.02.2019 kl 11:23 591

Jeg skrev antall utplasserte skop per selger. Dette var mye høyere tidligere. Nå er det 2 skop i året per selger, klart det ikke er mulig å tjene kr da.

Hvis bare Pho hadde fortsatt uten den store satsningen de driver med nå ville det ha vært jevnt overskudd og en stabilt høyere kurs. Klart at det sannsynligvis ville tatt lengre tid å få store markedsandeler noe vi ikke vet om komme med denne satsningen heller. Bedre med en jevnt høy og stigende kurs enn kanskje litt høyere kurs en gang langt inn i evigheten fremover. Hva aksjonærene maksimalt kan få igjen i dette caset er oppkjøpsprisen, den kunne faktisk blitt større med en mere moderat satsning med kontroll på utgiftene og en bedre kursutvikling. Alt det regulatoriske er akkurat det samme uansett.
m73102
28.02.2019 kl 11:26 588

Thepower - jeg synes du etterhvert begynner å nærme deg faretruende en hausser😀
HP17
28.02.2019 kl 11:29 578

Å få kjøpt PHO nå nede på lavt 40 tallet kan være en av årets gavepakker på OSE. Kortsiktig dumpet alt for mye på 2 dager og rekylen tilbake mot 50 kan komme raskt. PHO er godt posisjonert for det gigantiske amerikanske markedet og fremtiden ser lys ut. Det skal nok snart også gjenspeiles i kursen men noen får lastet billig opp nå.