Tvangsinnløsning - Hafslund - Oslo Kommune v/Oslo Energi


Da er dommen i saken om tvangsinnløsningen i 2017 kommet. Det ble grei avkastning for de som var med hele veien ser ut som;

"I skjønnssak vedrørende fastsettelse av løsningssum etter Oslo Energi Holdings tvangsovertakelse av minoritetsaksjonærenes aksjer i Hafslund ASA, har Oslo tingrett avhjemlet skjønn 11. februar 2019.

Skjønnsretten har fastsatt løsningssummen til 147,13 kroner per aksje."

Skjønnet kan leses her :
https://www.domstol.no/contentassets/449d8b446f7b4d4a81a5c279318ad62b/17-180987skj-otir---18-130644skj-otir.pdfRedigert 11.02.2019 kl 13:35 Du må logge inn for å svare

Ja var bedre enn å akseptere tilbudet dette 😁
Dette var dårlig håndverk av Oslo kommune

Flott nyhet! Virker på finansbyråden som kommunen var forberedt på å punge ut, så det blir vel neppe noen anking.

Selv om jeg bare hadde en liten post så er jeg ganske fornøyd med at jeg valgte å doble rett før HNA ble tatt av børs og at jeg ikke takket ja til tilbudet den gangen.
edvin5
11.02.2019 kl 21:31 400

Dette var bra. Opp over 50% i forhold til tilbudet. Blir spennende om kommunen anker.
clanz
11.02.2019 kl 23:31 348

Veldig overrasket over at det kom inn salgskurs på 148 kr..... selv solgte jeg på 108 kr i markedet, og syntes ikke Hafslund var verdt så veldig mye mer enn det på det tidspunktet.

Tipper kommunen anker dette her... de har hvertfall ikke noe å tape på det.
Silver
13.02.2019 kl 22:28 183

Egentlig fornøyd med kjennelsen, men saken skal nå først opp i bystyrets finanskomite.
1 milliard skattekroner er jo et betydelig beløp.
Registrerer at Sparebank 1 Markets traff blink med sin verdivurdering.
Begge parter kan ha interesse av å anke, hva er vanlig frist for å sende inn ankebegjæring?
Noen som kan jussen omkring denne type saker?
Saken om Norway Seafood gikk som kjent til Høyesterett.Normalt 30dager:
https://www.domstol.no/no/sivil-sak/Sakstyper/anke-i-sivil-sak/

Debatten rundt eierskap er også poliarisert. Det ligger en del politikk inne i bilde om det ankes eller ei... Usikker på om sittende styre ønsker mer fokus på saken fram mot valget til høsten og derfor velger å avstå fra å anke.

Anker de så er det jo ingen avklaring før i høst.
Mao. kan de i valgkampen skylde på at utfallet var urimelig og ble anket uten å kunne bli arrestert på det i særlig grad.