Tvangsinnløsning - Hafslund - Oslo Kommune v/Oslo Energi


Da er dommen i saken om tvangsinnløsningen i 2017 kommet. Det ble grei avkastning for de som var med hele veien ser ut som;

"I skjønnssak vedrørende fastsettelse av løsningssum etter Oslo Energi Holdings tvangsovertakelse av minoritetsaksjonærenes aksjer i Hafslund ASA, har Oslo tingrett avhjemlet skjønn 11. februar 2019.

Skjønnsretten har fastsatt løsningssummen til 147,13 kroner per aksje."

Skjønnet kan leses her :
https://www.domstol.no/contentassets/449d8b446f7b4d4a81a5c279318ad62b/17-180987skj-otir---18-130644skj-otir.pdfRedigert 11.02.2019 kl 13:35 Du må logge inn for å svare

Ja var bedre enn å akseptere tilbudet dette 😁
Dette var dårlig håndverk av Oslo kommune

Flott nyhet! Virker på finansbyråden som kommunen var forberedt på å punge ut, så det blir vel neppe noen anking.

Selv om jeg bare hadde en liten post så er jeg ganske fornøyd med at jeg valgte å doble rett før HNA ble tatt av børs og at jeg ikke takket ja til tilbudet den gangen.
edvin5
11.02.2019 kl 21:31 594

Dette var bra. Opp over 50% i forhold til tilbudet. Blir spennende om kommunen anker.
clanz
11.02.2019 kl 23:31 542

Veldig overrasket over at det kom inn salgskurs på 148 kr..... selv solgte jeg på 108 kr i markedet, og syntes ikke Hafslund var verdt så veldig mye mer enn det på det tidspunktet.

Tipper kommunen anker dette her... de har hvertfall ikke noe å tape på det.
Silver
13.02.2019 kl 22:28 377

Egentlig fornøyd med kjennelsen, men saken skal nå først opp i bystyrets finanskomite.
1 milliard skattekroner er jo et betydelig beløp.
Registrerer at Sparebank 1 Markets traff blink med sin verdivurdering.
Begge parter kan ha interesse av å anke, hva er vanlig frist for å sende inn ankebegjæring?
Noen som kan jussen omkring denne type saker?
Saken om Norway Seafood gikk som kjent til Høyesterett.


H_O
15.02.2019 kl 13:25 282

Normalt 30dager:
https://www.domstol.no/no/sivil-sak/Sakstyper/anke-i-sivil-sak/

Debatten rundt eierskap er også poliarisert. Det ligger en del politikk inne i bilde om det ankes eller ei... Usikker på om sittende styre ønsker mer fokus på saken fram mot valget til høsten og derfor velger å avstå fra å anke.

Anker de så er det jo ingen avklaring før i høst.
Mao. kan de i valgkampen skylde på at utfallet var urimelig og ble anket uten å kunne bli arrestert på det i særlig grad.

Jeg har endnu ikke fået tilsendt afgørelsen med post fra Oslo Tingrett.
Er der nogen der har????
(er veldig fornøjet med afgørelsen)

Den ligger på nett. Se link i toppen her.
Syns ikke vi skal være superfornøyd men Ok var det.

Vi vant noe fram, men prisen reflekterer ikke at dette er en verdig pris gitt det ikke er hjemfall. Kundene til Hna verdsettes lavere enn Fjordkraft. Likeledes har man argumentert med transaksjoner som er 6 år forut for innløsning for å underbygge prissettingen. På den annen side kan ikke transaksjoner et lite år fram i tid( framtidsutsikter) legges til grunn da det var for langt fram i tid. Hva hadde skjedd disse 6 årene i forkant da når man sammenlikner den veien? Alt i alt en som i favør Oslo Kommune.....selv om minoriteten blir fremstilt som vinnere

Ja, det har jeg læst, men der står også, at den sendes pr post til hver enkelt, og at du skal kvittere for modtagelsen.