NOM - aktuelle opplysninger

abroker
07.02.2019 kl 11:12 518

Ting som foregår på Tryneboka > Bryr oss midt på ryggen. (omtrent)
Belei
07.02.2019 kl 11:41 460

Oss? Kan tyde på en lidelse. Får du hjelp?

God bedring.

Syne nå det som blir skrevet på Tryneboka er veldig bra og mye god informasjon som kommer frem.
Belei
07.02.2019 kl 13:46 279

Enig fryktløs. :-)