NAS pris!


BASE CASE WITH IAG OFFER PRICE:
Offer price = 330 NOK
Total no. shares = 45437059
330 X 45437059 = 14994229470

IAG's value (estimated) of NAS = 15 bnok

AFTER ISSUE:
No. of shares = 75000000 (50% dilution as max)
IAG's value (estimated) of NAS = 15 bnok
Issue value = 3 bnok
NAS value (estimated) after issue = 18 bnok
Share price = 18 bnok/75m shares = 240 nok

IF ISSUE CANCELLED:
NAS value (estimated) without issue = 15 bnok + RR refund, Cost cut, Aircraft sale.
Share price = 18 bnok/45m shares = 396 nok

Debt, brand value and loss until 2018 is already factored in IAG's offer.
RR refund, Cost cut, Aircraft sale, Oil hedging, Issue, Argentina startup, Siberia options, JF will be factored in future negotiation.

Comments?
Redigert 03.02.2019 kl 08:47 Du må logge inn for å svare
Steget
02.02.2019 kl 15:53 2798

Det som er mest interessant for en småinvestor er hva emisjonskursen blir satt til.

Mitt tips er at den blir godt under hundrelappen. Og da skal kursen ned dit.

Det er jo i tilfelle ufattelig råttent gjort.

Er egentlig emisjonskursen så viktig i denne sammenhengen? Med nærliggende salg og budgivere på døren kort tid før/under eller etter emisjon? Tenker dette kalkuleres inn frem til emisjon og at kursen fyker i taket. En skikkelig arti case :)
zavva
02.02.2019 kl 16:17 2735

Hvem har interesse av emisjonskurs under hundrelappen? Emisjonen er rettet mot eksisterende aksjonærer og disse har all interesse av høyest mulig emisjonskurs - selvsagt med rabatt mot markedskurs men alikevel. Legger hodet på hoggestabben her og gjetter emisjonskurs blir mellom 140-150kr og at markedskurs er rundt 170-180kr 18. februar. (15% rabatt)
Loki
03.02.2019 kl 05:33 2434

Småaksjonærer som vil over tegne aksjer kan ha stor interesse av en lavest mulig emisjonskurs, dersom selskapet blir solgt kort tid etterpå. Men HBK vil tape enormt på en lav emisjonskurs. Aksjonærer som over tegner vil da få en høyere andel av selskapet ved et eventuelt salg og få motsatt effekt av en utvanning. Aksjonærer vil alltid ha rett på aksjene før garantistene. Garantister er kun satt inn som sikkerhet i tilfelle emisjonen ikke blir fulltegnet. Teknisk sett er det da et meget dårlig tegn dersom garantistene har mange aksjer etter emisjonen fordi det da betyr at emisjonen ikke ble fulltegnet av de som hadde tegningsretter.

Risikoen i selskapet er enormt, og jeg vil ikke anbefale å kjøpe selskapet på grunn av den dårlige finansielle situasjonen til selskapet. Er du en gambler så kan du tjene en del på selskapet dersom det blir solgt.

Selskapet kan få store problemer framover med finanskostnader. De nye obligasjonene har en rente på 10-13% per år kontra 6-7% tidligere.
De har 30 milliarder i lån nå og skal øke dette med over 18 milliarder i 2019. Dette kan om få år koste 4-6 milliarder i renter hvert eneste år, og da hjelper det ikke nok at flya bruker lite drivstoff i konkurransen med andre selskaper.

Kursen styres ikke av småaksjonærer, så da er det stor sjanse for kursen stiger og garantisten gikk vel inn for en grunn tenker jeg. Når kan vi forvente en melding om eventuell fulltegning?
Mye gjeld kommer til å forsvinne i Q1, så lånekostnadene blir ikke av den størrelsen du oppgir. Rentebetingelsene på obligasjonene vil bli reforhandlet. Levering av fly er også utsatt og kompensasjon like rundt hjørnet.
Som den gambleren jeg er så er jo dette et ypperlig case :)
Steget
03.02.2019 kl 14:05 1987

Du kan drømme...

Tror du garantistene ikke vet hvilken kurs som er satt? Og den er betydelig lavere enn kursen var, da emisjonen ble kjent.

Garanterer du for 3 mrd. er det klart at du får en betydelig rabatt.

Jeg står for mitt tips; under hundrelappen...

Om det er en drøm tviler jeg på. Med med Fredriksen på laget ser jeg for meg direkteruter med dreamlinere som frakter sjømat til asia med fraktkostnad på 4-6kr kiloen online booking og uten cabin crew kost da det er maten som fraktes.
zavva
03.02.2019 kl 14:35 1922

Ja det er optimistisk men vi får se da. Det er vel allerede ganske sannsynlig at denne emisjonen blir overtegnet og dermed blir det ikke noe aksjer til
garantistene. Vi får se når oppdatering av garantikonsortium 5. februar hvor mange som hiver seg på der - det blir en første indikator på interessen.

Alt kan skje og emisjonskurs er satt i intervallet 30-250kr. Jeg tror det blir press på aksjen frem mot ex. dato (for hvem selger nå før de får tegningsretter?) i tillegg
at det er en god mulighet for større aktører å ta nye posisjoner i NAS. Blir en avgjørende uke med trafikktall og kvartalspresentasjon.

Er det virkelig så usannsynlig som du antyder at kurs blir satt til 140kr om kurs står i 160-170kr? (30+250 = 140)
Steget
04.02.2019 kl 11:25 1457

Her er estimatet til ett meglerhus:

NORWEGIAN AIR: SP1M tror kursen i fortrinnsrettsemisjonen blir satt mellom NOK 50 til NOK 70
pengex
04.02.2019 kl 11:29 1436

Det varer vel mest for å forsvare 70kr kursmålet de satt.

Er det så enkelt at hvis emisjonen settes på kr 70, så skal vi ned dit? Skjer ofte at kursen gå ned mot EMI. Og selger man nå, så får man vel heller ikke delta i emisjonen?

Mange tror, mange tipper og mange gambler. Men de fleste ber for sin gamle mor og tenker på seg selv.
Her kan det dukke opp store overraskelser som kan fylle opp lommeboka for de som henger med og er tålmodig. Nedsiden er et midlertidig fenomen.
Nikko
04.02.2019 kl 13:49 1135

Med en emikurs på 70 kr, må vel også de som kjøpte seg inn til 120kr se langt etter pengene?

Viss jeg låner aksjer av Kjos og sittet short frem til tegningsrettigheter utstedes. Hvem eier da rettighetene? Kos, jeg eller kjøper av aksjene?
pengex
04.02.2019 kl 14:47 967

Hvis du selger de faktiske aksjene er det kjøper, kjører du udekket short er det banken.
hango
04.02.2019 kl 15:20 880

Får vel kjøpt på 70kr om litt..?
Tigeren
04.02.2019 kl 15:35 827

Emisjonskurs +- kr 130 er mitt bet :-)

LATEST VALUE OF NAS:
IAG's value (estimated) of NAS = 15 bnok
No. of shares = 75000000 (50% dilution as max)
IAG's value (estimated) of NAS = 15 bnok
Added value from Q4 2018: 7.7 bnok
NAS value (estimated) after issue = 22,7 bnok
Share price = 22,7 bnok/75m shares = ca. 300 nok
Redigert 07.02.2019 kl 08:46 Du må logge inn for å svare