PEN – markedet skjønner ikke impact av Tunisia update


Har nå tilskrevet analytikeren i SEB og fått hans skriftlige aksept på å publisere en vurdering som SEB gjorde i etterkant av dagens Tunisia melding. Vil få takke for at SEB og analytikeren er åpen for gjengivelse, med tillatelse:

Her følger den:


Hva betyr dagens Panoro melding (med avrundede produksjonstall):

- i sum er det informasjon som betyr at Panoros produksjon kan øke 45-50%

- før denne meldingen så produserte Panoro netto for sine andeler ca
2500 fat per dag (Tortue fase 1, TPS (OMV) og Aje)

- meldingen medfører at TPS øker med 15-20% på kort sikt og at Salloum feltet (som er i SOEP/«DNO»-blokken) vil bli igangsatt i Q319 som kan tilføre Panoro netto 1000 fat per dag. Da er det ikke tatt høyde for funn og mulig ytterligere produksjon i Salloum-West prospektet

-Dermed vil produksjonsnivået kunne stige fra 2500 fat per dag til
3700 fat per dag innen Q319. En økning på 48% i løpet av 2019!!
Dette er langt over estimatene til de få analytikeren som følger caset...

-Igangsettelsen av Tortue fase 2 fra omkring årsslutt 2019/start 2020 vil tilføre ytterligere ca 1000 fat per dag til Panoro, og vips er de på ca 4700 fat per dag innen ca 1 år...en økning på 88%(!!) fra dagens nivå....og skyhøyt over estimater fra analytikere....

-En årstakt på 4700 fat per dag gir 1.71 millioner fat i årsproduksjon. Dette kan potensielt gi en nettoprofitt etter skatt på
52 millioner USD eller 441 millioner kroner gitt oljepris rundt 65.
Rundt regnet ca 400 millioner kroner i cashflow på et år.

=> Aksjen handler ca 2.4x denne cashflowen!! Og selskapet har ca 0 nettogjeld. Og selskapet har allerede sannsynligvis reserver og ressurser til å produsere olje i 20 år. I tillegg kommer massivt oppside potensiale fra mange leteprospekter som de begynner å bore som perler på en snor ifra midten av 2019 og løpende ut i 2020 og videre...
Etter lang tid som berre ein anonym "kikker", måtte eg til slutt lage meg ein brukar, av den enkle grunnen; å takke for all den informasjonen som vert delt på forumet her knytta til PEN.
Spesielt Gunnarius og Fluefiskeren kjem stadig med nye innspel, dei fleste godt begrunna, nokre meir eller mindre frie tankar, som er ein fryd å lese når ein finn tida.
Keep up the good work, så håpar eg å kunne bidra sjølv etter kvart etter evne =)

God helg til alle når den tida kjem!
bmw5
08.02.2019 kl 13:04 1021

Dette kommer til å bli meget bra de kommende årene. I dette året skal de bore 2 brønner på dussafu, 2 brønner på AJE og antagelig 2 brønner i Tunisia. Dagens aksjekurs vil antagelig doble seg før året er omme.

Jossebass

Takk for det og velkommen som skribent.

God helg til deg også!
Spitzer
08.02.2019 kl 16:55 762

Det er bare en brønn planlagt i første omgang på SOTP (SAMW-1).
Om det er en eller flere brønner på TPS-delen vet jeg ikke.

Hva kan vi forvente av kvartalsrapporten 26. februar?

Spitzer: Januarpresentasjonen side 17 viser forventet aktivitet i 2019 og 2020. Jeg forstår det slik at det skal bores mer en en brønn, kanskje jeg misforstår?
Spitzer
10.02.2019 kl 13:13 346

Fikk bekreftet fra John at det var en brønn planlagt i denne omgang i Salloum