Avocet mining - fredag 1 feb


Følg med nå !
Gullet stiger i dag også, og kjøpersiden vokser.
Rally-scenario meget sannsynlig
RT 2.20