ONCOS Høring


Før dere leser denne... husk at TRVX har tilgang på melanom data (open label) og kan selv offentliggjøre data om ønskelig..

http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/GMO/Klinisk-utproving-av-GMO-legemiddel-ONCOS-102-201813116/

Så denne på tekinvestor og deler her...

Det gikk jo veldig fort med han som fikk CR. Kan de ha fått flere CR med ny dose og ønsker å satse videre på melanom som bare var en “POC” studie? Viralytics og co er ikke i nærheten om enda en CR er produsert på sååå få pasienter.