Sparebanken Vest tabbet seg ut på redusert utbytte nok en gang.


Kursen synker selv med et bra resultat. Men utbyttet (som vi vel kun liker med grunnfondsbevis) ble for lavt. Kr 2,30 er for dårlig uansett. SVEG ga kr 4,50 i 2016, kr 3,75 og nå kr 2,30 for 2018. Hvor skal dette ende selv etter å ha proklamert at utbyttet skulle økes ? Ca 4,25% avkastning er lavt sammenlignet med tidligere.

Hva skal Kjerpeseth bruke pengene på da siden utbytte daler? Denne skal nok ned på 45 igjen.

Bare spørr Joni 😎
Redigert 31.01.2019 kl 14:32 Du må logge inn for å svare
Hr Dust
31.01.2019 kl 14:51 1823

Nå sier de at 50% skal deles ut i 2019. Det burde gi noe over 3,- i allefall.
Torsol
31.01.2019 kl 15:06 1807

Jeg personlig synes kurs 40,- er mer riktig med utbytte på kr 2,30 som gir 5,75% avkastning.
SPOG har jo gitt kr 5,- på kurser rundt 55,- til 58,- og sistnevnte gir jo 8,6% avkastning.
Har vært "fan" av SVEG tidligere men ikke nå lenger. Hvis man ser på utbyttene så varierer de for meget fra år til år. De kunne gitt et gradvis stigende utbytte og i år med pangresultater kan de gi xtraordinært utbytte på høsten f.eks.
Malurten
31.01.2019 kl 15:17 1787

Samme her Torsol. Solgte det jeg hadde, og gikk i Melhus Sparebank i stedet. De har gitt jevnt 8-10% hvert år.
Malurten
31.01.2019 kl 15:18 1786

Og dette gjør de når de har knallgode resultater å vise til.
Malurten
31.01.2019 kl 15:21 1777

Samme her Torsol. Solgte det jeg hadde, og gikk i Melhus Sparebank i stedet. De har gitt jevnt 8-10% hvert år.
Frodon
31.01.2019 kl 16:40 1716

Hvorfor ble utbyttet så lavt? Følg med på MING og SBVG når resultatene kommer ut
Torsol
04.02.2019 kl 10:03 1500

Ja,.... i dag faller (i hvertfall kl 10) SVEG 1,13% 😬. Fremtiden er vanskelig å spå men synes vel «eierene» fikk litt lite i forhold til samfunnsengasjementet....??
Malurten
07.02.2019 kl 16:41 1322

Håper på SBVG. Ming har vel aldri overasket særlig på oppsiden. Men de leverte bedre nå enn i fjor. Bra til Ming/utbytte å være.
Hr Dust
07.02.2019 kl 16:50 1312

Neste år kommer SVEG med minst 3,- dvs tilsvarende 6,- på hundrelappen. Litt bedre enn MING.
Summi
09.02.2019 kl 08:30 1197

Veldig enkelt. De har sluttet med utvanning av egenkapitalbevis-eierene ift. Grunnfondskapitalen og deler dessverre ikke ut mer i gaver enn at det begrenset utbytte slik det ble i år. Fom. 2019 blir utbytte 50% av EK-resultatet. Resten skal de bruke til å vokse.
børst
10.02.2019 kl 12:01 1053

Kjerpeseth tror han er Jesus og har fått styrets velsignelse til å la det drysse millarder ut av eiernes lommer og over Vestlandet. Sparebanken Vest må vel være et av de mest aksjonærfiendtlige selskapene på Oslo Børs? Er det ingen store eiere som kan sørge for å pælme både Kjerpeseth og styret ut?
Summi
10.02.2019 kl 22:26 946

Jeg henger ikke med på tankerekken din, Børst. Hva tror du er konsekvensen om Kjerpeseth ikke deler ut gaver, men deler ut 100% av EK-overskuddet?
børst
11.02.2019 kl 11:25 840

Pengene som deles ut i utbytter forsvinner ikke. Noe hadde garantert blitt reinvestert i SVEG, mye hadde gått inn i økonomien igjen via ulike veier. Både private og offentlige pensjonsfond (Bergen Kommunes Pensjonskasse f. eks) sitter med mye EKB, og bruker avkastningen til utbetalinger og reinvesteringer. Jeg skjønner ikke forretningsmodellen til SVEG, som synes å nedprioritere eiernes interesser til fordel for "samfunnsnyttige formål". Hva er det som gjør at Kjerpeseth og styret er bedre i stand til å vurdere hva som er "samfunnsnyttige formål" enn den store gruppen av eiere av SVEG EKB? Kan jo også nevne METEVA AS, som eies av Bergens store sønn, Trond Mohn. Og Mohn er jo ikke akkurat kjent som en gnier!


https://www.spv.no/om-oss/investor-relations/egenkapitalbevis/stoerste-eiere

Eierne er svært dårlig representert i styret. Såvidt jeg kan se er det kun en av de ti største eierne som er representert, ved daglig leder i Sparebankstiftinga Hardanger.
Redigert 11.02.2019 kl 12:59 Du må logge inn for å svare
Summi
11.02.2019 kl 13:31 800

Det jeg siktet til var eierbrøken som nå heldigvis holdes uendret mellom EKB og SK. Utvanningen var ikke til å leve med, selv om utbytte isolert sett så attraktivt ut. Men ny utbyttepolitikk på 50% og slutt på utvanning av eierbrøken ser SVEG super atttraktiv ut, i mine øyne iallefall. Så sant Kjerpeseth leverer den veksten han sier selvsagt, «kaken» må vokse :)
børst
11.02.2019 kl 13:58 780

Hvilken utvanning er det du sikter til? Fjorårets utbytteemisjon var vel en engangshendelse. Kun dersom det utstedes nye EKBer blir man utvannet. Utbytte medfører ikke utvanning, det er jo eiernes avkastning på kapital, eller som enkelte kaller det "return of paid in capital".
Redigert 11.02.2019 kl 17:15 Du må logge inn for å svare
Summi
12.02.2019 kl 22:18 633

Skulle ønske du hadde rett. Men ettersom Sveg ikke klarte å dele ut nok penger til gode formål økte kapitalen til SK og dermed minsket sakte med sikkert eierbrøken i disfavør for EKB.
31/12-18 / 22,5 %
31/12-17 / 22,1 %
31/12-16 / 23,2 %
31/12-15 / 24,6 %

Som du ser sank den sakte men sikkert etter emisjonen, men har nå snudd pga. Det lave utbytte i 2018. Fremover vil denne holdes uendret. Fantastisk for deg som EK-eier. Selv om du fikk et bra utbytte fikk du ikke ta del i veksten i banken. Med den nye ordningen får du i pose og sekk!
børst
13.02.2019 kl 06:50 554

Du er nødt til å være byråkrat i finansdepartementet for å påstå at utbytter på egenkapitalbevis reduserer bankens mulligheter til å betale utbytter senere (som er det utvanning innebærer). Kun når antallet aksjer øker, og det blir flere aksjer å dele overskuddet på, blir man utvannet i vanlig forstand. Eierne av f. eks. Toten Sparebank er ikke så opptatt av at banken skal vokse, eller "kapitalstrukturen" i banken. De ønsker å få mest mulig utbytter på de aksjene de eier.
Redigert 13.02.2019 kl 06:54 Du må logge inn for å svare
Summi
13.02.2019 kl 08:49 490

Er helt enig at dette er komplisert. Tok lang tid før jeg forstod hele bildet. Ble litt blendet av hele den «aksje med airbag» storyen som gikk. Jeg kjenner ikke så godt til alle sparebankene i Norge, og hvordan kapitalstrukturen er i de forskjellige, men kjenner SVEG godt og vil håpe at med den utbyttepolitikken de legger opp til nå er dette en god bank for en langsiktig investor.
børst
13.02.2019 kl 11:41 447

Den eneste formen for "utvanning" jeg kan se, er at egenkapitalbevisene representerer en del av egenkapitalen i banken, og at banken ved å dele ut denne reduserer egenkapitalen pr. bevis (utvanning). Men egenkapitalen vil jo i praksis være tidligere års overskudd, slik at det blir like riktig å si at det er overskuddet man deler ut pr. EKB. Og det er jo det som er hele hensikten med aksjer og EKB, sett fra eiernes side, at de får sin del av overskuddet. Jeg ser på utbytte på EKB som at jeg får en del av overskuddet, ikke at jeg tapper banken for en del av egenkapitalen. Det er kun en akademisk problemstilling for de byråkratisk anlagte.

Her er den andre formen for "utvanning" forklart. Forholdet mellom summen av EKB-ene og "eierløs kapital".
https://www.paretosec.no/aktuelt?itemId=Aktuelt:279

Men hva er egentlig problemet da? Om den andre kapitalen øker, vil banken gi en mindre del av "kaken" til eierne av EKB-er, selv om de opplever at de får mer eller like mye. Vil tro at det er det som er viktigst, ikke hvor mye man eier av "banken,".
Redigert 13.02.2019 kl 12:04 Du må logge inn for å svare
Summi
13.02.2019 kl 12:53 409

Hei, bare for å understreke så begynte jeg denne diskusjonen i håpet om å oppklare det jeg mener er en missforståelse med EKB-generelt og SVEG-spesielt. Og ikke starte en disputt om rett og galt.

Du har helt rett i at når det kommer til utvanning i et aksjeselskap så må det utstedes flere aksjer for at din eierandel skal gå kunne gå ned.
Når det gjelder EKB så er ikke dette tilfellet. Som jeg nevnte kjenner jeg ikke til kapitalstrukturen i de forskjellige sparebankene, men for SVEG sin del så eier samfunnkapitalen en mye større del av banken enn egenkapitalbevisene. Når SVEG har et overskudd fordeles dette mellom SK og EK etter eierbrøk. Når EK tar et stor utbytte, men SK holder tilbake kapital (Rett og slett fordi de gir for lite ut i gaver) øker eierbrøken av banken i favør SK. Dette er en helt reel utvanning der du som EKB-eier eier en stadig mindre del av banken. Ja du fikk en god direkteavkastning, men du fikk ikke ta del i veksten i banken. Enkelt forklart kunne man sammenligne utbyttene til EKB med tilbakebetaling av innskutt kapital. Dette var et problem, som de største eierne som ønsket å være langsiktige investorer ikke kunne leve med. Derfor ble det på initiativ fra dem endring i utbyttepolitikken til SVEG for å forhindre denne uheldige utvanningen i fremtiden.

Direkteavkastning er vell og bra, og jeg er enig i at SVEG bør gjøre tiltak som kan heve utbyttepolitikken over tid (f.eks gi mer i gaver), men som en langsiktig eier er jeg uenig i din siste setning. Det er kritisk for meg som investor at min andel av banken ikke minker over tid.
Redigert 13.02.2019 kl 12:54 Du må logge inn for å svare
børst
13.02.2019 kl 14:33 378

SVEG tjener stadig mer, men gir stadig mindre tilbake til eierne av EKB-ene. Andre sparebanker øker utbyttene, eller holder de på et stabilt høyt nivå. Det er et faktum. Jeg tror heller det er slik at ledelsen og styret i SVEG i større grad ØNSKER å være en samfunnsaktør og drive "samvirkelag" heller enn å ivareta interessene til eierne av EKB-ene.

Sparebankloven er forøvrig opphevet, nå skal alle følge Finansforetaksloven. Og der vil jeg tro at mye av det gamle sosialistiske tankegodset fra Gerhardsen-tiden er fjernet, slik at alt dette våset om "samfunnskapital" ikke lenger gjelder.
https://www.raeder.no/aktuelt/ny-finansforetakslov/


Redigert 13.02.2019 kl 14:52 Du må logge inn for å svare
Summi
13.02.2019 kl 16:37 338

Med den siste setningen der så tror jeg ikke det er grunnlag for å fortsette en faglig diskusjon.
Heldigvis frivillig å investere i et selskap og det finnes mange gode på Oslo børs å velge i, så vi trenger ikke alle å eie det samme :)

Jeg ser at jeg ikke har kompetanse på Sparebanken Vest lengre. Før en fin aksje man kunne tjene fint i, både utbytte og på kjøp og salg av aksjer.

Hva er det folkelig forklart SPV driver med nå?
Hvem eier Sparebanken vest? Det snakkes om EK bevis, og så har man aksjer over børs, og er det andre måter å eie denne banken på?

Hvor går pengene når ikke utbytte i samme grad skal gå til eierene?
Skal Kjerpeseth bygge EK og eventuelt gi bort mest mulig til veldedighet?

Hvordan skal man være innvolvert i å eie SPV for å tjene mest mulig på utbytte ?

SS
børst
13.02.2019 kl 20:03 263

Jeg for min del er drittlei av SVEG. Jeg skjønner ikke hva det selskapet gjør på OSE. Hvorfor ikke bare drive videre som en stiftelse "til samfunnets beste".
I morgen selges det SVEG og kjøpes ELK.
Redigert 13.02.2019 kl 20:04 Du må logge inn for å svare
Dirac
13.02.2019 kl 21:09 227

"Summi" sin beskrivelse av egenkapitalbevisinstrumentet er korrekt. For langsiktige eiere som meg selv (13400 SVEG), så er dagens utbyttepolitikk i SVEG god.