Eierskapssammensetningen i PCIB – noen tanker


Sammensetningen av eierskapet i PCIB er litt spesielt, med en nesten total dominans av lokalt norsk eierskap. Hele 91,73 % (33 937 109) av aksjene i PCIB pr 18.10.2018 var eid av norske aksjonærer. De resterende 8,27 % (3 057 781) av aksjene var eid av utenlandske aksjonærer.

På dette tidspunktet eide Nyenburg Holding B.V. nøyaktig 729 101 aksjer og var den 6. største aksjonæren. Forutsetter en at det i hovedsak er denne aksjonæren som har solgt 229 000 aksjer til i hovedsak norske aksjonærer, er utenlandsandelen i dag på 7,65 %. Av disse aksjonærene utgjør Nordnet Bank AB (Sverige – 8. største aksjonæren) 552 845 aksjer, Danske Bank A/S (Danmark – 15. største aksjonæren) 277 038 aksjer, Storebrand Vekst Verdipapirfond 156 250 aksjer (UK) og Skandinaviska Enskilda Banken AB (Sverige) 140 006 aksjer. Til sammen eide disse nordisk-relaterte aksjonærene altså 1 126 139 aksjer eller 36,8 % av utenlandsandelen.

Ser en på sammensetningen av disse hadde man til sammen 60 utenlandske aksjonærer som eide 1 000 aksjer eller mer.

Top 60 – utenlandslisten i PCIB så da slik ut:
Nr Nr totalt Aksjer..... %..... Aksjonær......................... Stat
1..... 6..... 729 101.....1,97..... ABN AMRO Global Custody Services N The Netherlands
2..... 8..... 552 845..... 1,49..... Nordnet Bank AB Sweden
3..... 15..... 277 038..... 0,75..... Danske Bank A/S Denmark
4..... 33..... 156 250..... 0,42..... STOREBRAND VEKST VERDIPAPIRFOND United Kingdom
5..... 36..... 146 285..... 0,40..... UBS SWITZERLAND AG Switzerland
6..... 38..... 140 006..... 0,38..... Skandinaviska Enskilda Banken AB Sweden
7..... 50..... 106 673..... 0,29..... The Bank of New York Mellon SA/NV Belgium
8..... 69..... 77 886..... 0,21..... ZENITSTATISTICS AB Sweden
9..... 73..... 75 000..... 0,20..... Kiritec A/s Denmark
10..... 85..... 56 964..... 0,15..... Saxo Bank A/S Denmark
11..... 92..... 51 055..... 0,14..... J.P. MORGAN SECURITIES PLC United Kingdom
12..... 108..... 45 510..... 0,12..... DAHLEN JON ERLEND Sweden
13.....111..... 44 400..... 0,12..... MOSVOLD ROY TORVILD United Kingdom
14..... 137..... 37 572..... 0,10..... MSIP Equity United Kingdom
15..... 151..... 35 591..... 0,10..... Danske Bank A/S Denmark
16..... 166..... 33 800..... 0,09..... Goldman Sachs International United Kingdom
17..... 178..... 30 000..... 0,08..... NORDEA BANK ABP Sweden
18..... 185..... 29 600..... 0,08..... VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEK Sweden
19..... 194..... 28 231..... 0,08..... Nordea Bank Abp Denmark
20..... 229..... 24 880..... 0,07..... The Bank of New York Mellon SA/NV Belgium
21..... 230..... 24 709..... 0,07..... Wåga Frank Switzerland
22..... 233..... 24 173..... 0,07..... UBS AG, LONDON BRANCH United Kingdom
23..... 263..... 20 078..... 0,05..... CLEARSTREAM BANKING S.A. Luxembourg
24..... 280..... 19 217..... 0,05..... SKALLERUD TOM ARNE Cyprus
25..... 281..... 19 103..... 0,05..... BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRM United Kingdom
26..... 285..... 18 867..... 0,05..... The Bank of New York Mellon SA/NV Belgium
27..... 287..... 18 633..... 0,05..... SIX SIS AG Switzerland
28..... 293..... 18 134..... 0,05..... SUSQUEHANNA INT GROUP LT United Kingdom
29..... 311..... 16 428..... 0,04..... ARTMANN GEORG POUL United Kingdom
30..... 324..... 15 733..... 0,04..... Morgan Stanley & Co. Int. Plc. United Kingdom
31..... 327..... 15 000..... 0,04..... WANGEN TORMOD United Kingdom
32..... 356..... 14 000..... 0,04..... KOLSAKER TORE United Kingdom
33..... 380..... 12 966..... 0,04..... STOCKEN INVEST AS Sweden
34..... 391..... 12 215..... 0,03..... The Bank of New York Mellon SA/NV Belgium
35..... 411..... 11 100..... 0,03..... Avanza Bank AB Sweden
36..... 417..... 10 992..... 0,03..... HANDELSBANKEN NORGE INDEX United Kingdom
37..... 482..... 9 672..... 0,03..... J.P. Morgan Securities Plc United Kingdom
38..... 489..... 9 306..... 0,03..... Danske Bank A/S Denmark
39..... 558..... 7 476..... 0,02..... HARBOE MORTEN United Kingdom
40..... 567..... 7 349..... 0,02..... J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. United Kingdom
41..... 618..... 6 055..... 0,02..... The Bank of New York Mellon SA/NV Belgium
42..... 621..... 6 000..... 0,02..... TJORE OLE MORTEN Luxembourg
43..... 670..... 5 373..... 0,01..... DEUTSCHE BANK AG LONDON, OPPGJKTO United Kingdom
44..... 694..... 5 000..... 0,01..... BJERKENG TOR ODD Sweden
45..... 764..... 4 400..... 0,01..... Avanza Bank AB, MEGLERKONTO Sweden
46..... 764..... 4 400 ..... 0,01..... Citibank, N.A. United Kingdom
47..... 836..... 3 965..... 0,01..... GOLDMAN SACHS INT. - EQUITY United Kingdom
48..... 844..... 3 807..... 0,01..... Saxo Bank A/S Denmark
49..... 916..... 3 112..... 0,01..... UBS LIMITED United Kingdom
50..... 991..... 2 943..... 0,01..... MLI EQUITIES STOCK ACCT United Kingdom
51..... 1010..... 2 700..... 0,01..... VASSBOTN MAGNUS SCHOU Sweden
52..... 1013..... 2 677..... 0,01..... JPMorgan Chase Bank, N.A., London United Kingdom
53..... 1071..... 2 368..... 0,01..... RIGGELSEN KENNETH HØGELUND Denmark
54..... 1076..... 2 335..... 0,01..... Euroclear Bank S.A./N.V. Belgium
55..... 1230..... 1 835..... 0,00..... ANDERSSON MATS United States
56..... 1257..... 1 732..... 0,00..... DANSKE BANK A/S Denmark
57..... 1347..... 1 497..... 0,00..... Skandinaviska Enskilda Banken AB Denmark
58..... 1416..... 1 305..... 0,00..... Nordea Bank Abp Sweden
59..... 1513..... 1 000..... 0,00..... AKTUARVERDI AS France
60..... 1513..... 1 000..... 0,00..... EIK KETIL Singapore

3 047 342 8,24 Totalt top 60 - utenlandske

Hensikten med å vise dette er at Big Pharma (BP) åpenbart ikke er tilstede ennå i PCIB i særlig grad. De har åpenbart lytteposter slik at de får all selskapsinformasjon, de følger med på publiseringer og deltar på presentasjoner, men sitter ikke på noen vesentlig eierposisjon. Jeg vil ikke se helt bort fra at noen aktører kan sitte på derivatposisjoner som gjør dem berettiget til å kjøpe noen aksjer fra andre aksjonærer. Men ingen enkeltaktør har noe mer enn maksimalt opptil nederste flaggegrense på 5 %, som hadde trigget lovpliktig børsmelding.

Den dagen BP skulle bli interessert i å skaffe seg en vesentlig eierandel i PCIB, uten at de får noen emisjon rettet mot seg, vil kursen bevege seg betydelig.

Hele teknologien til PCIB, inklusive kontantbeholdningen på ca NOK 350 pr 31.12.2018 er verdsatt til i størrelsesorden USD 117 millioner (NOK 1 milliard). Da får man med seg et gjeldfritt selskap, med en kontantbeholdning på USD 41, hele patentbiblioteket, og kontroll over fimaCHEM, fimaVACC og fimaNAC. Man betaler altså netto USD 76 millioner for teknologien, tilsvarende ca NOK 650 millioner. Jeg skal her nøye meg med å påpeke at dette ikke fremstår som spesielt dyrt...

Og det er naturligvis ikke bare BP som vil være interessert i å øke posisjonen i PCIB. Institusjonelle investorer, både norske og utenlandske, vil nok også kjenne sin besøkelsestid, hvis (når) PCIB får en første bekreftelse på at fimaVACC-teknologien virker i kliniske studier på mennesker. En rekke fond sitter nok og venter på resultatene i like stor grad som dagens aksjonærer.

Sett fra en ny aksjonærs ståsted, fremstår PCIB som et selskap uten finansielle utfordringer de nærmeste 3 årene. Emisjonen høsten 2018, som var så smertefull for eksisterende aksjonærer, er en ubetinget fordel for nye aksjonærer.

Når også den medisinske risikoen i PCIB forhåpentligvis kan tas ned med gode resultater i fimaVACC, skaper det muligheter for ulike fond til å begynne å akkumulere. Vi ser at ulike typer fond i Storebrand-sfæren allerede er på vei inn (igjen), noe den seneste aksjonæroversikten pr 28.1.2019 viser.

Dette er forhåpentligvis litt tankespinn som er med å hjelpe aksjonærer som utålmodig venter på nyheter fra PCIB.
Redigert 29.01.2019 kl 16:32 Du må logge inn for å svare
Tåka
29.01.2019 kl 12:18 907

Innlegget er slettet av Tåka

Hvo stor andel av selskapet har utenlandske eiere? Ser av listen at eksempelvis nr 60 paa listen er kineser. I mine örer hörer Ketil Eik ikke mye kinesisk ut.
Siden mine aksjer ligger under et av de anförte utenlandske meglerhusene vet jeg at oversikten er feil, saa du kan legge konklusjonen om utlendingsandelen og oversikten tilbake i garderobeskapet.
Durable
29.01.2019 kl 14:41 823

Legoland,

dette er «utenlandslisten», ikke den vanlige topplisten.
ALLE på denne listen er utlendinger.
Lothian
29.01.2019 kl 14:58 798

Eller nordmenn bosatt i utlandet. Poenget er vel at utlendingene er omtrent fraværende i PCIB...enn så lenge.

Lothian.

Mitt poeng var at vi vet at 1,35% er paa hollandske hender. De resterende 5-6% garderobeskapet konkluderte med var utlendinger, vet vi ingen ting om.
Naar den flyvende hollenderen er ferdig med salget, kan du stryke "omtrent". Dvs PCIB er ukjent for utlendingene, som var grunnen til min kommentar paa traaden. Enn saa lenge.

Legoklosser,

Dette er hentet fra den totale listen over samtlige aksjonærer til PCIB den 18.10.2018. Dette er tilgjengelig informasjon fra aksjeboka. Jeg har sortert ut alle aksjonærer som står med norsk nasjonalitet, og av de resterende aksjonærene er alle pr definisjon da "utlendinger". Begrepet utlendinger vil da omfatte for eksempel:

- norske borgere med foretak registrert i et annet land enn Norge
- tidligere norske statsborgere som nå har meldt flytting til utlandet
- rente utenlandske aktører (foretak, sammenslutninger, personer)

Når det gjelder hver enkelt sin skatteplikten til Norge, er nok ikke innholdet i aksjonærregisteret noen definisjon jeg ville benytte, eller anbefale noen andre å benytte. Skatteplikten reguleres av helt andre regler. Som du antakelig kjenner til foretar ikke selskapene noen aktiv kontroll av de opplysningene som meldes inn om kjøperens domisil, før det evt blir et særskilt behov. Det kan derfor også være at aksjonærene eller mellommannen har meldt inn rene feil til aksjeboka.

Når du mener at dette aksjonærregisteret var feil pr 18.10.2018, kan jeg berolige deg med at jeg ikke har gjort annet enn å fjerne de aksjonærene som står registrert som norske - jeg har ikke valgt bort noen av de 60 største...

Bra innlegg Garderobemannen.

Tar du bort nordmenn basert i utlandet, norske fond og nordnet, som igjen består av primært nordmenn, finner vi at knapt 1 million aksjer er på reelt utenlandske hender. Jeg gikk gjennom dette for etp ar uker siden basert på komplett aksjonærliste fra starten av januar.

Vi kan diskutere om det er 3, 4, eller 5 prosent utenlandsk eierandel, men la det ligge.

Du peker på et viktig poeng. Aksjonærsitsen i er meget spesiell. Og som du påpeker vil de som ønsker å inn med større eierandel slite veldig. De hadde sjansen i emisjonen, men benyttet den ikke.

Ellers vil jeg oppfordre Garderobenmannen til å komme over på Tekinvestor. Der er vi et par tre hundre pcib-aksjonærer og diskusjonen holder stort sett et høyt nivå

Mvh

Investor(på Tekinvestor)
Helme5
29.01.2019 kl 22:28 462

Først - stor tak for dette men også for et par af dine andre indlæg de sidste par dage,...,

Bare et kort spørgsmål, vi danskedre er vi også nordmænd, finder ik mig selv med mine private 3000 stk og via firmaet ca 2000 stk.

Atter tak for at give debatten herinde et gevaldigt løft......
fabian2
29.01.2019 kl 22:52 427

He - he , mye morsomt å lese her...bl.a. at Singapore er i Kina.....håper det ikke er flere her som strøk i geografi på barneskolen..::))))