PHO - Tipp ny guiding for omsetningen i 2020..


Det er bare 20 børsdager igjen til Q4 presentasjonen og ny guiding for omsetning i 2020.
Den gamle guidingen fra 2017 på $20-25 mill står foreløpig fast, men det er lovet en ny guiding ved FY/Q4.

Det har blitt bevilget full refusjon ($1000 pr dose/kit) for Cysview i surveillance-markedet fra 01.01.2019, som senere ble oppjustert til $1.187.
Rett etter lansering av flexiscope for surveillance-markedet i Mai, har vi hittil sett (ved utgangen av Q3) at det bare er utplassert 1 stk rigid scope.
Dette betyr at alt overveiende utplassering av nye scope vil være Flexiscope, og som vi har sett av cc i Q4 er utplassering av scope sterkt økende igjen.
Det er ingen grunn til å tvile på at Flexiscopene vil bidra til å øke bruken av scopene betydelig.

Hvis vi tar et enkelt regnestykke og bare opererer med 300 scope ved utgangen av 2019, og økt gjenbruk til 5 g pr uke, så vil vi få følgende omsetning forutsatt et snitt på 500 scope gjennom 2020:
500 scope x 250/år x 8500 = 1,063 milliarder kroner = $125 mill for 2020.

Dette tallet kan virke for godt til å være sant, men det er faktisk ganske realistisk.
Jeg regner med at man for sikkerhet skyld slår av en del på bruken av scopene i f t mine estimater og lander på $80 mill på omsetningen for 2020.
På den annen side vil bruken av scopene høyst sannsynligøke hele tiden, så tallene kan bli enda høyere enn mine estimater....

Mitt tips er at ny guiding for 2020 kommer inn på $ 80 mill.
Redigert 24.02.2019 kl 22:59 Du må logge inn for å svare

gunlove

Titredes!!

-Jeg vil ha inn nye og betydelige investorer i tiden som kommer, få bort 'rasket', rett og slett-.

Ja, personlig skulle jeg gitt mye for å få bort alt smålig rask av aksjonærer i dette selskapet.
På grunn av disse er kursen alt for lav, og derfor er vi shortet over lang tid..


Og derfor har tjuvradden risky brukt så mye tid på denne aksjen, nettopp p g a alle grinebiterne og smålige reddharer som har funnet veien til denne aksjen uten plan eller mening med investeringen.
Slike er lette å skremme ut, ellers hadde ikke slike typer som risky og andre i samme ærend operert og brukt så mye tid på PHO-trådene.

comp

Jeg har vært med for lenge i dette gamet til å bite på de dårlige agnene du legger ut..

Hadde derimot dette forumet vært åpent med navn på alle skribentene så hadde det vært litt mer ærlig spill, og ting hadde sett totalt anderledes ut, og de verste provokatørene og småbandittene hadde vært som sunket i jorden.
Computum
14.02.2019 kl 23:51 2458

Hvorfor er du her da? For det første finnes det alternativer. For det andre virker det ikke som du trenger andres meninger når du har bestemt deg for hvordan "verden" ser ut.

Du skryter av at investeringen i PHO ikke påvirker din økonomi. Likevel virker det som om det er nettopp det den gjør.
For min del betyr PHO mer enn en tredel av mine oppsparte. Jeg liker derfor dårlig at kursen går ned, men dersom jeg føler det går ut over humøret, gjør jeg heller noe annet enn å sitte foran skjermen og ergre meg. Vi er flere her med lenger fartstid i PHO enn du. Vi kan derfor ikke se tilbake på en slik rask verdiøkning du påstår at du har hatt. Du burde være tilfreds så langt. Så ha litt overbærenhet med de som føler de har sittet litt for lenge i "klisteret" og setter spørsmålstegn ved sin investering. Sålenge man blir sittende har man ikke mistet håpet.
Redigert 15.02.2019 kl 00:05 Du må logge inn for å svare

Det har jeg spurt meg selv om mange ganger.
Det er nok opp til 100 stk som leser innlegg her uten å skrive noe selv.

I fb-gruppen vår `Photocure Investors` har vi ikke slike tilstander hvor folk bevisst går inn for å ødelegge for andre.
Så vidt jeg vet er det bare 1 person som har blitt avvist eller slettet fra forumet.

Alle kan mene hva de vil, og takhøyden er høy, men av de som har skrevet på PHO-trådene vil jeg anta at minst 25% ville ha blitt slettet på fb-gruppen.

Det er høyt under taket, men det er ærlig spill, det er det ikke på HO.
gunlove
15.02.2019 kl 00:26 2410

Q3 var 'dårlig' iflg flere. Jeg holdt på å pisse på meg da 100 % refusjon ble publisert. Vi skal få betalt computum, jeg har ikke tenkt å gå ut av denne aksjen med tap, jeg er overbevist om at dette selskapet skal føre til et betydelig overskudd for meg og ganske mange andre som velger å være tålmodig og vente på det som faktisk nesten garantert kommer. Tålmodighet har betalt seg for meg mange ganger, det er jeg sikker på kommer til å gjøre seg her også. En del aksjonærer her på forumet sitter sikkert med et antall aksjer på mellom 5.000 - 50.000. Det dere da må spørre dere om er hvor sannsynlig det er at kurs kan stige til kr 100,-, 200,-, 500,- eller mer? Hva vil det bety for økonomien deres? Er det mulig at vi kan få kurser over kr 100,-? Himmel, Norwegian har vært over kr 300,- og verdsatt himmelhøyt, hvor ofte har de gått i overskudd? Det er gode mulighet for mye høyere kurs i PHO. For n'te gang, de har ingen gjeld, ingen emisjoner...

'Legen antar jeg kan ha fått blærekreft, en meget farlig tilfellet av kreft. Jeg må dra videre til nye undersøkelser for å få bekreftet denne mistanken. Dum som jeg er valgte jeg hvit lys (siden det ble anbefalt av 'ekspertene', hva viste jeg). Der ble ingen blærekreft oppdaget. Jeg dro lykkelig hjem. 12 mnd senere var jeg så syk at selv hvit lys så at jeg hadde kreft i blæren, men nå var det for sent, vi kan kun lindre smerten sier urologen, vi kan ikke lenger redde livet ditt. Lev så godt du kan inntil det uunngåelige'. Her ender livet, men ved bruk av blålys kan alt endres. Tror noen her inne at Photocure ikke har en fremtid når vi faktisk vet dette? Dette er kjent blant de som følger selskapet, likevel er man i tvil om cysview har livets rett? Vel, jeg er sikker og jeg kommer til å vente. Pengene ligger der fremme, man må bare være villig til å vente.
Computum
15.02.2019 kl 00:54 2392

Jo, vi må ihvertfall gi Schneider en sjanse. Bare litt over en uke til vi får vite litt mer. Men sammenligningen med Norwegian blir ikke riktig. Det er ikke bunnlinjen alene som gir grunnlag for å sammenligne selskapsverdier.
gunlove
15.02.2019 kl 01:16 2376

Enig i det angående NAS, de får kjøre eget løp. Jeg legger mye i potten og stoler på at vi sitter på en vinner her :)) har truffet på det tidligere. At kurs går ned idag er irrelevant for meg, det er de lange linjers kursutvikling som er viktig. Vi kommer dit, jeg kan ikke garantere 7 rette i Lotto, men 6 rette + tillegg er det for gode sjanser til å overse :)) Sitt med noen lodd her, jeg tror ingen vil bli skuffet..
bravi
15.02.2019 kl 01:24 2370

OK, jeg har inntrykk av at du drev med uærlig spill før Q3 da du til stadighet skrev at det ville bli overskudd det kvartalet slik du hadde regnet deg frem til. Hva tror du de intetanende småaksjonærene som kjøpte aksjer basert på den haussingen du drev med tenkte når kursen halverte seg? Og du snakker om provokatører og småbanditter, du er jo den verste selv. Hvorfor er du her på forumet i hele tatt når du mener det er så mye bedre på fb forumet ditt?
Redigert 15.02.2019 kl 01:25 Du må logge inn for å svare

Oppgang kommer
Er risky meg eller rischosio?
focuss
15.02.2019 kl 07:35 2249

Risypick
Det er neppe deg OK sikter til.

Marketwatch
"Har ikke kursen i denne vært uendret opp mot 20 år?"

Jeg vet ikke hvor mange ganger det har vært fremholdt fra ulike skribenter at rammebetingelsene rundt PHO har endret seg dramatisk fra 2017 og frem til i dag. Selskapet har i løpet av denne perioden fått på plass gode refusjonsordninger for BLC, både i TURBT markedet såvel som i surveillance-markedet. Refusjonsordninger er som The Man Dan har påpekt; the "golden key" til det amerikanske helsemarkedet.
Altså, PHO sitter nå med en "golden key" som de ikke hadde frem til og med 2017, det vil si for kun 14 måneder siden. Og surveillance-markedet, som er fire ganger større enn TURBT markedet, ble reelt åpnet for PHO 1 jan 2019, samme dato som refusjonsordningen for surveillance-markedet trådte i kraft.

Det er også fremholdt av diverse skribenter at introduksjon av flexiscope vil gjøre BLCC teknologien langt mer tilgjengelig ettersom man ikke lenger trenger å benytte en operasjonsstue, med alt hva det innebærer av ressurser, for å gjennomføre en undersøkelse med BLCC teknologien. Flexiscope ble første gang utplassert i mai 2018, altså for mindre enn et år siden. Det er analyser som tilsier at det tar fire måneder fra scopet er levert, til det er i operativ drift. Det vil si at de første to scopene, som ble levert i mai 2018, ikke kom i operativ drift før i Q4 2018.

Vi skal heller ikke glemme at PHO i løpet av 2018 gjennomførte en betydelig omorganisering, der de to viktigste elementene var ekspansjon av salgsorganisasjonen i USA og ny amerikansk CEO, med en imponerende CV.

Selskapet hadde ved inngangen til 2019 således rammebetingelser for kommersiell suksess som det aldri tidligere har hatt. Det å sammenligne dagens PHO med det PHO som var før 2018, blir som å sammenligne en Ferrari med en Trabant. Man skal ikke ha store bil-interessen for å skjønne at det blir fullstendig galt. Og når du da på en meget lettvint måte konkluderer med at man ihvertfall ikke blir rik av å være langsiktig investert i PHO, så er det et utsagn som muligens hadde relevans frem til 2018, men som i dag vil være en grov skivebom, spesielt dersom du bruker samme holdning mht de kommende 20 årene. Det vil nok du og andre skeptikere tidsnok oppdage.

Jeg kan ikke annet enn å ønske deg lykke til med dine andre investeringer! Personlig skal jeg glede meg over veksten jeg skal oppleve i årene som kommer som PHO aksjonær.
Redigert 15.02.2019 kl 08:14 Du må logge inn for å svare

Det er bare å komme med flere tips for de som enda ikke har gjort det.

Vi stenger ikke butikken før etter børsslutt 26.02.2019.

Her er vi alt for pessimistiske.

Ny amerikansk CEO skal vise markedet at han har kompetanse og ambisjoner.
Strategi og ambisjoner skal løftes betydelig ellers er det ingen vits for han å drive på.
Mitt tips:
Guiding 2020 blir 150 musd.
Målsetning, 50% markedesandel innen 5 år. Dvs 700musd innen 2024.
Mitt tips til omsetning i USA:
18Q4: 2,5
19Q1:3
Q2: 4
Q3:6
Q4:10
Totalt 23 musd i 2019.
Videre
2020Q1:15
Q2:25
Q3:40
Q4:70
Totalt 150 i 2020
Videre
2021:300
2022:400
2023:500
2024:700

Tippekampen fortsetter..
Sydney
18.02.2019 kl 00:45 1847

Ja omsetter vi for mellom 75-150 Mill dollar i 2020 så kan vi vel tenke oss en ca 10x 15x på aksjekursen?

Dersom selskapet omsetter 1mrd nok i 2020 så tyder det på en bratt vekstkurve, sannsynligvis med utsikt om videre ekstrem vekst. Stabile selskaper med lite vekstpotensiale har gjerne en P/E på 10-15, noen høyere også. Så å prise PHO med P/E lavere enn 30 i et sånt tilfelle anser jeg som billig. Da ser vi kanskje kurser på 15-20 g dagens kurs.
focuss
18.02.2019 kl 10:02 1697

Billionæren
Helt enig i at det tyder på en bratt vekstkurve om de omsetter for 1 milliard i 2020. :-) Forøvrig så synes jeg det tyder på at de allerede er i en bratt vekstkurve ved Q2 og Q3. Ikke mange med tilsvarende vekst, om noen.
Redigert 18.02.2019 kl 10:05 Du må logge inn for å svare
Hallvar
24.02.2019 kl 23:28 1483

Det nærmer seg 4Q og det blir spennende å se hva som presenteres av ledelsen. Jeg var heldig på Q3 presentasjonen og fikk snakket endel med flere fra ledelsen. Det var tydelig at forventningene deres også var høye selvom de ikke klarte å få frem dette budskapet på en god måte under selve presentasjonen. Jeg synes opptredenen hos DNB var vesentlig bedre og jeg tror onsdag blir enda bedre.

Så hva blir guidingen for 2020. Jeg er ikke sikker på at de velger å bruke 2020 som året de vil snakke om. Mulig de ser lengre frem ig ser på 2022. Det som uansett er vanskelig er å estimere en utvikling som nok allerede er akselererende.

Hvis de ser til 2020 er jeg rimelig sikker på at de kommer til å guide over $40-$50 mill i USA i 2020, men at de også muligens antyder at «fart» ut av 2020 ( mao 4Q 2020) har en omsetning tilsvarende en årlig omsetning på ca $100 mill.
Mitt tips er akselererende vekst hvert kvartal de neste årene og samtidig veldig positiv guiding på antall lyskilder som vil bli solgt. Hva så med resultatet i 4Q. Det er lettere å estimere. Det vil bli ca 0. Hvis det kommer inn med flere mill i pluss så blir heg veldig overrasket. Omsetning i USA blir ca 20 mill NOK i 4 Q.

Bakgrunnen for omsetning i USA er 137 scope med bruksfrekvens på 0,25-0,3 PR dag. Ca 65 dager og en pris PR prøve på 8200 norske kroner.

Lykke til på onsdag
Hallvar
24.02.2019 kl 23:37 1467

.. men Q4 betyr veldig lite så lenge det guider positivt på

- fremtidig solgte lyskilder
- bruksfrekvens ( dette må bli kraftig forbedret)
- andre land som også vil begynne med Cysview/Hexvix

Jeg lurer også på om det kan komme litt mer guiding rundt produkter som muligens vil bli solgt i løpet av 2019
Durable
25.02.2019 kl 02:36 1397

Jeg tipper en guiding på $60 millioner i omsetning i 2020.
25.02.2019 kl 09:42 1292

Eg tipper på 4q x 18mill i snitt. avrundet 72 mill.
25.02.2019 kl 10:14 1240

Vanskelig oppgave dette og ganske umulig å forutse hva Schneider har sett og oppdaget siden 1.nov.
Basert på hans uttalelser spesielt på DNB konferansen kan det virke som han har sett at dette kan nå langt.

Vi ligger nå på bortimot 20 mill og dersom en legger til grunn 30% vekst kvartalsvis framover og ut 2020 så havner jeg på USD 46 mill.
Redigert 25.02.2019 kl 10:15 Du må logge inn for å svare
iggle
25.02.2019 kl 10:23 1217

Har ikke de store forventningene til Q4 resultatmessig, da jeg tror Q1-19 er da vi begynner å se ting skje i større grad. For Q4 ser jeg for meg rundt 19 mill omsetning i US og EBIDTA på -0,5m (EBIT -4,5m). Neste kvartal kommer de blå talla, men fremdrift og guiding er det mest interessante denne gangen.

Når det gjelder guidingen, regner jeg med (som Focuss var inne på) at man legger seg på en forholdsvis nøktern guiding som man har gode forutsetninger for å levere bedre enn. Bedre det enn å gå ut skyhøyt og feile. En guiding på $30-35m ser jeg for meg som fornuftig.
mofi1
25.02.2019 kl 10:32 1200

Hva skal til av resultat og guiding for at vi skal unngå et nytt tilbakeslag i aksjekursen alla Q3?
25.02.2019 kl 10:40 1172

Også vanskelig å forutse, men forventningene nå foran q4 synes betydelig lavere enn før q3 og det er kanskje bra uansett hvordan det går på onsdag.
Blir det skuffelse er fallhøyden mindre og blir det jubel i taket så er det mye å gå på kursmessig.

For min del er det tre momenter på onsdag.
- Resultatet for q4
- Utplassering samt frekvens
- Guiding.

Jeg tror at dersom punkt 2 viser stor økning (20-30 utplasseringer) og frekvensen økt og en guiding høyere enn USD 20-25 så betyr det lite om resultatet for q4 viser minus 2-7 mill. Da tror jeg det ender med kursfest på onsdag og framover.
Opprettholdes guidingen eller nedgraderes tror jeg det kan oppfattes svært negativt selv med et positivt q4 resultat på et par mill.

La oss nå først være enige om at Q3 slett ikke var noe dårlig kvartal for PHO. Selskapet økte inntjening, øke grunnlaget for inntjening (som er antall utplasserte scope) og markedet fikk informasjon om en særdeles gunstig refusjonsordning som ville tre i kraft fra 1 jan 2019.

At markedet straffet kursen såpass hardt, skyldes at markedsaktørene hadde forventet et betydelig høyere antall utplasserte scope, samt at kursen hadde gått betydelig opp på bakgrunn av Q2 presentasjonen. Fallhøyden var derfor blitt for stor når markedet tydeligvis ikke var fornøyd med antall utplasserte scope, samt at ledelsen rørte med guidingen på en måte som gav grunnlag for spekulasjoner og usikkerhet. I tillegg fikk nedturen et ekstra kraftig dytt nedover av aktive shortere.

Før Q4 er forventningene på langt nær de samme. Mitt inntrykk er at det nå hersker en skepsis mot hva som kommer. I tillegg tviler jeg på at shorterne har baller til å begynne et kraftig nedsalg av PHO aksjer i den posisjonen selskapet nå befinner seg. Det er således ikke bare skepsis til hva selskapet kommer med av info, men like mye usikkerhet rundt hvor fremoverlent D.S. kommer til å opptre. Jeg tror nok at dem som nå sitter short i PHO er en smule i villrede hva de skal gjøre. Men trolig blir de sittende short gjennom presentasjonen.

Personlig tror jeg at ledelsen denne gangen vil overraske markedet positivt og at vi vil få oppleve en motsatt effekt av det vi fikk etter q3. Men det er ingen som vetg før presentasjonen er levert på onsdag morgen. Så spenningen vil fortsatt leve.
liang
25.02.2019 kl 10:44 1159

Satser på at ny frisk CEO klarer å skape optimisme.

Troverdig og omfattende guiding
mofi1
25.02.2019 kl 11:09 1126

Takk for seriøse svar, som relativ ny i pho, kom inn i november, er de nøkterne kommentarene mest interessante. Ingen aksjer går rett til himmels og slike spådommer er nettopp det, «spådommer»! Men får vi nå tydelige tegn på at det går mot blå tall på bunnlinja om ikke alt for lang tid, og at selskapet vokser/interessen øker, bør vi kanskje være fornøyd.

Må bare få korrigere deg litt. Det at ingen aksjer går rett til himmels, mener jeg er feil. Jeg fikk gleden av å sitte i NANO sommeren/høsten 2016 og da kursen gikk fra rundt kr 25 til kr 124 følte jeg at kursen gikk rett til himmels.
Høsten 1999 satt jeg i et selskap som het HospiTel og opplevde da at kursen gikk fra kr 3 i juli 1999 til kr 132 i jan 2000. Det var også en følelse av å bli med rett til himmels.

Men det er ikke slike tilfeller man kan basere sine investeringer på. Og hva angår Hospitel så var det hele en gedigen luftballong som sprakk så til de grader i februar 2000.

Hva angår PHO så tror jeg nok oppturen blir langt roligere. Men forskjellen er at oppgangen i PHO vil være basert på substans. Men ser vi to til tre år frem i tid så vil jeg slett ikke utelukke at når vi ser oss tilbake, at det er en himmelferd vi har fått være med på. For potensialet til PHO er særdeles imponerende. Spørsmålet blir om dagens ledelse evner å materialisere det teoretiske potensialet og få frem det potensielle verdiene i selskapet. Da må ledelsen lykke med å penetrere det amerikanske markedet. Men som leverandør av et nøkkelprodukt til BLCC teknologien, så burde det være realistisk.

Når det gjelder den nære fremtid så tror jeg ikke vi vil se det virkelig store lødftet sette inn før i andre halvår 2019. Selskapet vil trolig voise oss på Q4 presentasjonen at de er midt i en fase preget av sterk vekst i inntjeningsgrunnlaget gjennom KS sin utplassering av scope. Men jeg tror det er litt for prematurt til å vente at de store inntektene har gitt seg til syne på bunnlinjen. Ihvertfall om det er korrekt at det tar ca fire måneder fra et scope utplasseres til det kommer i operativ drift. Da vil Q4 være preget av at ikke alle scopene utplassert i Q2 18 er kommet i operativ drift og knapt noe scope utplassert i Q3/Q4 vil være bidragsyter på bunnlinjen.

Så her må man være tålmodig, ha blikk for hva som skjer med utplassering av scope og brukerfrekvens, men samtidig skjønne at der er en tidsforsinkelse fra et scope blir utplassert og til de begynner å gi positiv effekt på bunnlinjen til PHO. Men fra 2H 19 tror jeg vi vil se at den positive utviklingen i 2018 vil gi seg tydelige utslag på bunnlinjen.

Det er noe som heter "tid er penger". I tilfellet PHO kan man gjerne si at "tid genererer penger".
mofi1
25.02.2019 kl 12:05 1046

Ja, Jeg skulle satt «ingen» i anførselstegn, men for et sakte voksende selskap som Pho har jeg ingen tro på en rask himmelferd, men det hadde selvfølgelig ikke vært meg i mot:-)
Hayen
25.02.2019 kl 12:43 1000

Som jeg har sagt endel ganger før;
Veksten i scope har vært eksponensiell siden q2 2017, og gjennomsnittlig bruk av scope har økt tilsynelatende lineært siden 2015 ( med kvartalsvise svingninger)

Med flexible scope og full refusjon overvåking fra jan 2019 bør disse trendene bare se bedre ut (forsterkes).
Det gir kraftig vekst (i kroner) før vi vet ordet av det.
mofi1
25.02.2019 kl 13:02 963

Ja, takk for oppsettet ditt Hayen, begynner vi også å se resultater av dette på bunnlinja, vil dette gjenspeiles i aksjekursen. Men likevel greit å ha med litt nøkternhet, særlig når vi så hva som skjedde etter Q3. Tror nok de som sitter short venter etter Q4 før de vurderer hva de skal gjøre, jeg håper at de går på en blemme, men er langt fra sikker.

Read the original post in this thread.

How wrong an one person be?

Where is the oversikt over the competition for the guiding competition.

I said I cannot see how the guiding can be over usd 25 mill and I was bang on..... again