NAS - Potensial total utvanning av dagens aksjonærer

Frodon
NAS 29.01.2019 kl 09:01 68671

Det står ingen tegnings kurs, DVs da kan shorterne kjøre kursen ned til kr 1 og dagens aksjonærer blir totalt utvannet. Dette er gjort med norske selskap før, så hvorfor setter ikke Kjus og Fredriksen en tegnings kurs??

"Terms of the rights issue, including the subscription price and the number of shares to be issued, will be proposed by
the Board of Directors and are expected to be announced on or about 18 February 2019"

Kurs i NAS (Norwegian Air Shuttle) på Oslo Børs
Kr 100
Redigert 29.01.2019 kl 12:46 Du må logge inn for å svare
Frodon
21.02.2019 kl 16:09 5454

Det er vanvittig mye info ute fra alle hold om Norwegian nå og mye er fakta feil. Er det et bevisst spill fra diverse aktører for å «lure» potensielle aksjonærer? Kanskje Trygve Hegnar holder på å kjøpe seg inn? ;);) Neida, han ville aldri satset på dette tapssluket 😂😂
Frodon
21.02.2019 kl 19:25 5377

Dette ser ut til å være en større krise emisjon enn selv jeg trodde. Hva synes dagens aksjonærer om løgnene til Kjus...?

"Norwegian erkjenner at kassen nesten er tom om ikke eierne går inn med kapital
Norwegian var bare noen uker unna å bryte med lånevilkårene, viser dokumentet selskapet har sendt investorene når det nå skal hente tre milliarder kroner.

Norwegian er i ferd med å hente inn tre milliarder kroner i frisk egenkapital fra eierne og torsdag formiddag kom prospektet til emisjonen.

I dette omfattende og tekniske dokumentet om selskapet, skriver Norwegian at milliardene skal brukes til å sikre at egenkapitalen er stor nok til å innfri vilkår i obligasjonslån og finansiere driften fremover. I lånevilkårene står det blant annet at egenkapitalen til enhver tid skal være på minimum 1,5 milliarder kroner.

Ved utgangen av fjoråret var egenkapitalen på 1,7 milliarder kroner.

Nær ved å bryte vilkårene
I prospektet står det:

«Uten den rettede emisjonen venter selskapet at det vil være i brudd med lånebetingelsene som omhandler bokført egenkapital i eller rundt første kvartal 2019.»

Regnskapet avsluttes 31. mars og pengene fra emisjonen skal være på plass før den tid.

Norwegian-toppsjef Bjørn Kjos og resten av ledelsen har flere ganger slått fast at det aldri har vært og aldri vil komme i brudd med lånebetingelsene. Finansdirektør Geir Karlsen sa ved fremleggelse av årsresultatet tidlig i februar:

– Vi er kommet til en posisjon hvor vi er nærmere et minimumsnivå enn vi skulle ønske. Men vi er ikke i brudd med lånevilkårene.

500 mill. ut
Pengebeholdningen i selskapet har dessuten minket siden nyttår. I prospektet står det at kontantbeholdningen er redusert med 500 millioner kroner siden nyttår:

«Dette er motvirket ved hjelp av en økning i selskapets kredittfasiliteter.»

Selskapet har fått økt grensen for hvor mye det kan låne i forhold til selskapets verdier fra 60 til 80 prosent, slik at det har tilgang på ytterligere 470 millioner kroner i kreditt om det trengs. Derfor er tilgjengelig kontantbeholdning likevel uendret fra nyttår"

https://www.dn.no/luftfart/norwegian/geir-karlsen/bjorn-kjos/norwegian-erkjenner-at-kassen-nesten-er-tom-om-ikke-eierne-gar-inn-med-kapital/2-1-548991
Redigert 21.02.2019 kl 19:25 Du må logge inn for å svare
Frodon
22.02.2019 kl 13:27 5212

John Fredriksen blir mest sannsynligvis ikke aksjonær i NAS. Hvor mange tror han har sittet short i aksjen en stund nå?

Gøy å lese at forvalteren Leif Eriksrød ikke mener det er krise i NAS og at han ønsker å hjelpe dem ved å stille garanti hvis aksje kursen står i kr 33, hahaha. Er det mulig å være så dum? Det han EGENTLIG sier er at ved kr 33 er aksjen billig nok til at vi kjøper oss inn, for han kjøper seg jo ikke opp på kr 50-60 eller...??

"I fredagens utgave av Finansavisen kan vi lese at Norwegians garantister kan unngå å få aksjer. Forvaltningsselskapet Alfred Berg har gitt en garanti på rundt 100 millioner kroner i emisjonen til Norwegian, gjennom tre forskjellige fond. Forvalter Leif Eriksrød tror likevel ikke på uttelling av garantien:

- Nei, kursen ble satt såpass lavt at vi ikke får noen aksjer, sier forvalteren til Finansavisen.

Eriksrød ønsket, i tillegg til å få aksjer i emisjonen, å vise en moralsk støtte til flyselskapet. Han er uenige med alle de som mener selskapet opplever en krise.

- Selskapets historie er såpass god at det vil kunne hente penger siden også, dersom det skulle vise seg at dette ikke er nok. Investorer må være forberedt på at aksjen vil svinge som en jo-jo også fremover. Det er en vanskelig aksje å være aksjonær i, sier Eriksrød til Finansavisen.

Torsdag formiddag kom det offentlige prospektet i forbindelse med Norwegians emisjon på tre milliarder kroner, hvor konsernsjef Bjørn Kjos bekrefter at selskapet var på vei til å bryte med sine lånebetingelser, dersom ikke emisjonen hadde blitt iverksatt. Først med torsdagens dokument ble det klart hvem som garanterer for hva.

Finansavisen kan fortelle at John Fredriksens Sterna Finance andel har blitt nedjustert, og står nå igjen med 500 millioner kroner i garantikonsortiet. DNB Markets og Danske Banks norske avdeling garanterer for henholdsvis 721,3 og 500 millioner kroner.

Siden resterende beløp av garantien er stilt av dagens aksjonærer, vil disse uansett få delta i emisjonen med sin pro rata-eierandel.

Som kjent stiller HBK Holding, som eies av Kjos og styreleder Bjørn Kise, opp med 300 millioner kroner. Både Folketrygdfondet, fond forvaltet av Danske Capital og enkelte fond i DNB har gitt beskjed om at deres eierskap vil være uendret etter emisjonen, som betyr at de stiller opp med sin pro rata-andel av emisjonsvolumet. For disse tre aktørene utgjør dette 425,7 millioner kroner, skriver Finansavisen"

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/02/Norwegians-venner-vil-kjoepe-for-milliarder-faar-ingen-aksjer
Redigert 22.02.2019 kl 13:31 Du må logge inn for å svare
Frodon
22.02.2019 kl 22:43 5135

Dette flyet hjalp ikke på Q1 2019 resultatet som blir meldt 25.4.2019. Er NAS aksjonærene klar for en ny emisjon, hvis resultatet har spist om halvparten av pengene som kommer inn via dagens emisjon...?

«Norwegian får endelig «superflyet» sitt hjem etter at det har stått strandet i Iran i 70 dager»

«Hva det har kostet Norwegian å ha et splitter nytt fly stående på bakken ute av trafikk i drøye to måneder er ikke kjent».

https://e24.no/boers-og-finans/norwegian-air-shuttle/iran-flyet-til-norwegian-er-paa-vei-hjem-har-tatt-av-mot-stockholm/24566785
Frodon
24.02.2019 kl 13:26 4906

«Det har vært en tøff vinter for mange flyselskaper i Europa, ikke minst på grunn av høye drivstoffpriser og hard kamp om passasjerene.

Det har ikke gått mer enn to måneder av 2019, men allerede har det tyske lavprisselskapet Germania og britiske Flybmi gått konkurs. Også økonomien i større aktører som Ryanair og Norwegian har blitt satt under press.

Det setter prisene under ytterligere press og har blant annet resultert i en nedjustering fra Ryanair, som er nødt til å senke prisene ytterligere for å få fylt flyene», skriver Pedersen.

«Norwegians elendige inntjeningskraft burde egentlig peke i retning av økte billettpriser hos selskapet. Men selv om det er ganske nødvendig så var Norwegians kommentarer at selskapet vil sette inn mer kapasitet i det nordiske kjernemarkedet, til tross for at selskapet har senket vekstambisjonene for i år markant», skriver han»

https://e24.no/boers-og-finans/sas/analytiker-tror-drivstoffregningen-tynget-for-sas-venter-underskudd-paa-600-millioner/24566104
lektor79
24.02.2019 kl 13:33 4883

haha, viktig å hisse folk opp til å komme seg ut nå :)))))
lektor79
24.02.2019 kl 13:35 4876

Husk: Det er stor interesse for NAS aksjer nå. Om det er spekulativt eller long sitting vet heller ingen.
clanz
24.02.2019 kl 22:54 4692

Mange gode argumenter på denne tråden her til være forsiktige med å gå all inn i NAS. Men mangler den det viktigste argumentet??

Les kap. 10.3.3 i prospektet. Det forfaller 2401 millioner kr i obligasjonslån i desember 2019.... Uten et greit overskudd på driften i 2019 ser jeg ikke helt hvordan NAS skal refinansiere dette obligasjonslånet.... som Frodon allerede har påpekt kan man forvente milliardtap i q1-2019... Og selv om det nok blir bra i høysesongen i q3, står det jo en ny lavsesong på døren neste q4 og q1....
clanz
24.02.2019 kl 22:59 4682

Og ytterligere forfall av 1200 millioner i 2020 ser man faktisk også i tabellen.

NAS må altså gå med solid overskudd i 2019 og 2020 for å unngå ny desperat emisjon...
Empire
25.02.2019 kl 07:11 4511

Bra clanz.

NAS07 har som du sier, forfall seinere i år og hvis vi tar utgangspunkt i at Nas har svidd av 500M Nok frem til prospektet ble lagt frem og forventer det samme for resten av Q1, så er godt over 1 milliard av de 2,90 milliardene som er tilført, borte.

Nas har brukt kassakreditt på å dekke inn tapet så langt i Q4 2018/Q1 2019, så tilgjengelig cash i bøkene til Nas ser bedre ut enn de burde gjort. Grunnen til at det ble gjort slik er kapital kravet i lånebetingelsene som krever 1,5M i frie disponible midler. Det tilfaller også rentekostnader på det beløpet som er tatt av kassa kreditten, så det er en relativt dyr løsning som Nas ble tvunget til å gjøre pga omstendighetene.

Nå er det gjerne slik at Nas kan utstede nye obligasjoner for å dekke hele NAS07 eller deler av det når den tid kommer. Men hvis du ser på de nåværende betingelsene(rente) så er det kanskje nærliggende å tro at Nas må noe opp i renteutgifter for å få dette til?

Dvs at lånet av disse pengene kan bli dyrere for Nas ved neste korsvei. Det kan også bety at det må komme en emisjon seinere i år eller at NAS må selge eiendeler for å møte kravet. En kombinasjon av en ny obligasjon, en mindre emisjon, samt salg av fly, virker vel som en fornuftig løsning, hvis Nas ikke klarer å dra inn pengene gjennom drift?

Det NAS hadde nå var en ren driftsemisjon, der de tar høyde for å tjene inn sine kortsiktige forpliktelser(12 mnd) gjennom drift. Hvis de ikke gjør det, vil det kunne være kort vei til en gjeldsemisjon. Gjeldsemisjoner er gjerne mer "grisete" for eksisterende aksjonærer enn en driftsemisjon er.

Et tips, hvis man har troen på at Nas greier seg, er å kjøpe gjeld i f.eks NAS07. Ved en eventuell gjeldskonvertering så kan man få billige aksjer i bytte. Akkurat som for aksjer, så er kjøp av gjeld gjerne best, når skyene er som mørkest og gjelden er billig dvs ligger under pari. Det du da gjør er å kjøpe en opsjon på eierskap ved en seinere annledning, hvis selskapet ikke klarer å betjene sin gjeld, eller en oppgang i pari (hva gjelden er verdt) hvis selskapet klarer seg.
Redigert 25.02.2019 kl 07:19 Du må logge inn for å svare
Frodon
28.02.2019 kl 16:42 3940

Hmm, stemmer dette da? I prospektet står det at IAG eide aksjene pr 18.2.2019. Trekker vi fra 3 dager på VPS blir det 15.2.2019. Da sto aksjen under kr 100.

«Hva snittkursen ble for salget av aksjene er ikke kjent, men begynte IAG å selge aksjer umiddelbart etter bekreftelsen i slutten av januar, kan salget ha skjedd på kurser fra 140 - 100 kroner.

IAG har følgelig ikke kommet unna "lytteposten" i Norwegian uten et tap på flere titalls millioner kroner. I verste fall kan tapet være på over 100 millioner kroner».

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/02/IAG-har-fullfoert-salget-av-Norwegian-andel
Frodon
05.03.2019 kl 22:47 3540

Sannhetene om hvorfor Norwegian ikke ble kjøpt opp, kommer frem, akkurat slik mange av oss fortalte var den mest sannsynlige sannheten:

"– Utfordringen er imidlertid å ha en genuin lavkostnadsbase gjennom hele driften – inkludert fly, besetning, produkt og lufthavn – slik at du kan drive lønnsomt.

– Så langt har ikke Norwegian klart å bevise det, skriver Walsh.

IAG og Norwegian gjorde noen fremskritt i oppkjøpssamtalene, men likevel konkluderte IAG med at de ikke ville legge inn et bud"

https://aksjelive.e24.no/article/0EMGPA
Redigert 05.03.2019 kl 22:48 Du må logge inn for å svare
hstray
06.03.2019 kl 00:03 3428

Men tiltross for dette ga IAG to budet på NAS som ble avslått av styret. Det er bekreftet fra Norwegian.
Frodon
06.03.2019 kl 19:33 3203

Da er handelen i TR aksjene ferdig og aksjekursen kan snart begynne nedturen mot 18.3.2019.

Er det flere som vurderer ny short her nå?

Kurs i NAS (Norwegian Air Shuttle) på Oslo Børs
Siste Endring Endr% Kjøper Selger Åpning Høy Lav Forrige Volum Verdi Handler
63.90 4.30 7.21% 63.86 63.90 60.00 64.20 59.62 59.60 3 506 921 219 148 050 7 309
Frodon
08.03.2019 kl 16:25 2959

Kursmål kr 0 😂😂

«Morgan Stanley oppgraderer Norwegian fra undervekt til nøytralvekt og fjerner kursmålet. Tidligere kursmål var 86 kroner, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering torsdag kveld.

Meglerhuset mangler overbevisning om utfallet for selskapet fremover, og peker på manglende visibilitet på inntjeningskraft, høyt gjeldsnivå - i tillegg til at selskapet genererer lite fri kontantstrøm.

Morgan Stanley tror ifølge nyhetsbyrået også at Norwegian vil slite med å finansiere flyflåten med ytterligere gjeld.

I oppdateringen opprettholdes kursmål 115 kroner i bull-caset, mens meglerhuset i sitt bear-case har kursmål på null«

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/03/Meglerhus-hoeyner-i-Norwegian
Frodon
13.03.2019 kl 07:39 2727

Nytt kursmål kr 35 fra Sparebank 1 markets

«We reduce our recommendation from Neutral to Sell and target price from NOK140 (equals NOK69 after equity issue) to NOK35. We base our Sell recommendation on the following arguments: i) NAS is expensive on EV/Sales compared to peers, ii) we expect the cash burn to continue in 2019 and iii) our “best-effort” NAV does not give a satisfactory upside given the risk. The upside for NAS is in our mind a bid for the company, sale of assets/JV and/or potential upside in the order book. Our take is that the failed take-over attempt(s) for the company, the time it has taken to finalise the JV and the limited cash effect from sale of aircraft relative to the cash needed for principal repayments and interest payments indicate low probability for the factors mentioned above to counter our three Sell arguments. NAS is in our mind dependent on increased demand/ticket prices and the latest macro data point in another direction. Our target price is the mid-point of NAV and EV/Sales compared to peers»

Med tid og stunder tror jeg NAS skal ned mot EMI
ksandal
13.03.2019 kl 10:03 2595

Historisk sett, er det svært sjelden det LØNNEr seg og delta på emi. som oftest vil du kunne gjøre det bedre med og kjøpe billige tegningsretter eller vente til aksjekurs er på emi eller lavere. mindre stress og bedre avkastning til de som er tolmodige.
Jeg sitter enda med halve shorten selv om jeg måtte dekke inn noe siste uke da det så skummelt ut. nå sitter jeg short hele veien ned til 30kr.
Handlarn
13.03.2019 kl 10:08 2582

Det som förvånar mig är att det finns de som köper på denna nivå när man vet att det kommer ut massa aktier på måndag.
stud_trd
13.03.2019 kl 10:10 2575

Synes virkelig NAS viser styrke med snart å være i grønt for dagen med tanke på uflaks og alt det negative som strømmer på. Kommer på sikt til å bli kanon dette, og har liten tro på at vi kommer ned mot emi kurs. Så du mener seriøst at det lønner seg mer å kjøpe tegningsretter, enn å benytte di man får ved å delta i emien ? Kan du vise meg regnestykket ?

Ingen vet hvor høna sparker, - spesielt de som har aksjer eller ikke og ber for sin syke mor.

Faktisk enig i det....
Men, dette regnestykket fra "ksandal" lurer jeg også på?

"aksjesparer"
Redigert 13.03.2019 kl 10:18 Du må logge inn for å svare
ksandal
13.03.2019 kl 16:34 2430

Du misforstår.
Jeg mente at og IKKE delta i emisjon altså ikke eie aksjer når det er varslet emisjon er alltid best. for da kan en kjøpe billigere etterpå. om en aboslutt fortsatt tror det skal opp igjen.
Så får nå tiden vise.
NAS sliter nå og er i tilegg svært uheldig med nyheter, flyproblemer, billettproblemer,. og generelt driver det meste med underskudd akkurat nå. så får tiden vise hvor lang tide det tar og vise til overskudd. Tviler på om det blir i år.
Frodon
16.03.2019 kl 16:14 2285

Da kommer den enorme utvanningen vi har ventet på en stund. På mandag blir det totalt 136,308,377 aksjer i NAS. Pr dags dato står kursen i kr 55,42. Dette priser selskapet til 7,5 milliarder. Hvor mye mener dere selskapet er verdt pr dags dato? Er det noen som ikke har tenkt å selge de nye aksjene sine på mandag når de kommer på kontoen?

Mulig det er noen selgere, men jeg tror det er flere som vil plukke.
Så jeg tror kursen vil trende opp.
lektor79
16.03.2019 kl 17:23 2226

Smeller rett ned... Dessverre

Lektoren har tatt over pipa til tigeren.
Bare dommedagsprofetier og ingen substans.
Nå skal lektoren prøve å snakke ned kursen for å kjøpe på mandag også.
Lykke til!
Frodon
16.03.2019 kl 19:06 2181

Tickerlover, jeg er overrasket over hvor mange kjøpere det har vært ;) Folk har kjøpt ganske mye hele veien ned. På mandag blir det egentlig veldig spennende, for rettningen aksjen tar den dagen, kan være den nye rettningen den neste perioden. Det blir litt vanskelig å følge med på volumet den dagen i forhold til historikken, siden antall aksjer øker enormt. Blir volumet ekstra høyt på nedgang eller oppgang, er det mer substans i rettningen
Empire
16.03.2019 kl 20:12 2147

Merkelig at det alltid bare skal gå til himmels eller helvete på en dag...?

Hva med en sakte nedgang frem til Nas kommer med noen nyheter som snur skuta og viser at dette ble den siste emisjonen i 2019? Jeg er ikke så sikker som mange andre vedrørende akkurat det punktet, men så er jeg også en like dårlig spåmann som optimistene.

Kommer til å følge med på verdien på de forskjellige obligasjonene. Historien har lært meg at verdi på gjeld gjerne viser bedre vei enn selve aksje kursen på litt lengre sikt. Og blir det en ny runde med frisk kapital, så stiller man vesentlig sterkere enn aksjonærene :)

Hva er target på short frodon?
Redigert 16.03.2019 kl 20:12 Du må logge inn for å svare
Frodon
18.03.2019 kl 07:55 1972

Spetalen og Blystad har kjøpt seg inn i NAS ;) Hvor mye betalte de? Kjøpte de TR aksjer av Kjus eller TR aksjer via børs? De har en kostpris på minst kr 48 pr aksje. Går aksjen opp på nyheten idag, selger de vell unna alle aksjene i kjent stil 💪

Jeg tenkte å leite etter en bunnformasjon, men mulig den ikke kommer når aksjen går som en jojo. Jeg har emisjonsaksjer å dekke inn short med, så håpet på et fall ned under kr 50 for å dekke inn short via markedet. Også selge emisjonsaksjene når aksjen hadde steget opp igjen. Men mulig aksjen stiger på Spetalen nyheten idag ;)
lektor79
18.03.2019 kl 08:50 1823

haha ler meg ihjel igjen... Vanlige folk de der, bare litt griskere.. Håper ned så det synger.. De trader ja garantert
ksandal
18.03.2019 kl 09:10 1784

De har fått aksjer med rabatt og segler nok med gevisnt raskt. blir anonsert om noen dager når akajen er betydlig ned. bra trøkk idag. overrassket. hadde ikke trodd den skulle så mye opp igen. Har uansett kursmål 40kr før sommeren, kanskje til påske.

Flesteparten av "de store" investorene som Blystad, Stenshagen, Tvenge er long.
De har hatt aksjer i lang tid og har tegnet seg for ytterligere aksjer i emisjonen.

Så disse trader IKKE kortsiktig, lektor/tiger.
Drøm videre.
Frodon
18.03.2019 kl 16:39 1674

Hehe, hva tror du skjer hvis kursen faller UNDER kostprisen til Spetalen og de styrtrike vennene hans? Og hvor langt ned går kursen hvis de begynner å dumpe under kostpris? ;)

Bjørn Kise går av som styreleder i Norwegian i mai, får håpe de får inn noe yngre og smartere folk

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/03/Kise-trekker-seg-som-styreleder-i-Norwegian
Redigert 18.03.2019 kl 16:41 Du må logge inn for å svare
lektor79
18.03.2019 kl 16:46 1655

Ja, da stakk Kise fra det synkende skipet...

Lektoren glemmer (eller later som han glemmer) at Kise fortsatt er tungt inne på eiersiden.
Hadde Kise mistet troen på selskapet hadde Kise solgt før han gikk av.


Det er nok lektoren som plutselig har mistet troen her.
Og forlatt det han selv mener er synkende skip.

Eller mest sannsynlig later som det.
Tipper lektoren har sin egen nedturs-agenda her og spyr ut negative meldinger for å redde short eller håpe på billig inngang.
Lykke til!
ksandal
19.03.2019 kl 07:51 1497

https://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2019/03/Boeing-737-Max-flyr-ikke-paa-en-stund

de kommer til og ha 18 fly på bakken trolig i flere mnd. ikke bra. håper de får dekket noe av dette. men for en timing. det er krise tilstander allerede, så dette trengte de ikke på toppen av andre problemer.
Frodon
20.03.2019 kl 16:43 1299

NAS aksjen stuper videre akkurat som ventet. Ned 10% bare idag. Hvor blir det av menigheten som prøvde å lure inn nye investorer inn i denne aksjen?

Kurs: kr 50,72

Er det noen som har forsøkt å lure noen her? Det har ikke jeg fått med meg. Da regner jeg med at du råder alle til å selge seg ut nå?
lektor79
20.03.2019 kl 17:24 1235

55 igjen i morgen..
Frodon
20.03.2019 kl 20:03 1155

Ja, det er mange "seriøse" skribenter på HO som har prøvd å lure nye aksjonærer til å kjøpe aksjer i selskapet. Jeg anbefaler ALLE å holde seg langt unna aksjen og jeg har anbefalt det siden Kjus og vennene hans satte en emisjon uten å sette en emisjonskurs. Nå er kursmål på kr 20 til kr 35 de som ser ut til å treffe best, og HVIS det kommer enda en emisjon innen våren 2020, har dagens aksjonærer tapt ca 95% av dagens verdier.

"Samtidig kutter storbanken kursmålet på Norwegian fra 46 kroner til 20 kroner. De opprettholder også anbefalingen om å redusere aksjebeholdningen i selskapet"

https://e24.no/boers-og-finans/norwegian-air-shuttle/storbank-spaar-brutalt-fall-i-norwegian-aksjen/24585883
Redigert 20.03.2019 kl 20:04 Du må logge inn for å svare
undrende
21.03.2019 kl 02:10 1049

Og Sissner håper på 40% avkastning! Vet ikke om man skal le, eller gråte. Helt utrolig at de får lov å holde på som de gjør med full mediadekning. Er vel snart ute med tegningsrabatt og lett fortjeneste disse ulvene.
Jan_J
21.03.2019 kl 07:15 958

Det kan være lenge til 737 Max er tilbake på vingene i Europa:

https://investor.dn.no/#!/Oversikt/Direkte/36195
ksandal
21.03.2019 kl 07:34 942

Siste 2 år har jeg tradet motsatt av det sissner anbefaler, det har gitt god avkasting.
Var nervøs for shorten min hin dagen når den gikk opp mot 58 igjen. men som anonsert satte jeg ny short på 58 og den ser pen ut nå med 5x giring. 44% avkasting på 3 dager. spent idag om det blir ny pump and dump opp mot 53, eller videre ned på 40 tallet endelig.

Tipper overraskelser framover. Lukter at folk ønsker NAS så hardt ned at d blir for dumt..

Tror når ting gjentas og overdrives blir ting annerledes..