PCIB – fimaVACC kan bli meget stort - raskt


BAKGRUNN
Jeg har i lengre tid fulgt PCIB, dog uten å være noen bidragsyter på HO i dette selskapet. Årsaken er at jeg har hatt, og har en mindre post i selskapet. Selskapet har hatt en turbulent reise de siste årene, og omsettes nå på ca kr 27,-. Det er etter mitt skjønn ting på gang i selskapet som kan resultere i en kurseksplosjon. Her er mitt bidrag til å forklare hvordan jeg ser på selskapet. Jeg har forsøkt å kutte ut alt for mange av de medisinske fremmedordene som går ned på alle detaljer, og forhåpentligvis gjort dette lesbart også for ikke-medisinere som meg selv.

PCIB har en virksomhet fokusert rundt 3 forretningsområder:

- fimaCHEM
- fimaVACC
- firmaNAc

Forstavelsen fima viser til selskapets patenterte hovedprodukt «Fimaporfin», som er et fargestoff beregnet for å føres inn i kroppen. Teknologien til PCIB er at man fører fargestoffet inn i kroppen, enten sammen med medisiner, vaksiner eller medikamenter, eller separat kort tid etter medisinen/vaksinen/medikamentet.

PCIB har inngått til sammen 7 samarbeidsavtaler, hvorav kun 1 relaterer seg til fimaVACC-området. Dette er avtalen med det andre norske Radforsk-baserte norske selskapet Ultimovacs AS.

SELSKAPETS TEKNOLOGI - OG HOVEDPRODUKT
Selskapets er bygget rundt den patenterte teknologien som har sine røtter på Radiumhospitalet, Institutt for kreftforskning, Avdeling for biofysikk (nå Avdeling for strålingsbiologi) på midten av 1990-tallet. Her utviklet man en teknologi for lysindusert legemiddellevering som blant annet kan brukes til å forsterke og målrette effekten av cellegiftbehandling ved lokal behandling mot kreft. Ved en PCI-behandling bruker man et lyssensibiliserende stoff som gjør cellene i kroppen følsomme for lys på en slik måte at man ved belysning av cellene kan sette i gang en effektiv levering av legemidler inni cellene i belyste områder i kroppen.

Den mest effektive måten å behandle kreft på, er å aktivere kroppens eget immunsystem, slik at immunsystemet selv kan angripe kreftceller i kroppen. De viktigste angriperne er ulike typer T-celler (såkalte dreperceller med betegnelsene CD4 og CD8, eller cytotoksiske T-celler). Det er imidlertid kjent fra medisinen at kroppen har noen meget effektive forsvarsmekanismer for å unngå at stoffer som tilføres kroppen tas opp i cellene og får systemisk virkning (virkning i hele kroppens system) i for stort omfang. En av disse mekanismene er endosomering, hvor kroppens celler faktisk jobber aktivt for å kapsle inn slike tilførte stoffer i endosomer (i dyr har man også lysosomer som virker på samme måte) når de blir tatt opp i cellene. Slike endosomer kan sammenlignes med en ballong som omkapsler stoffet som tilføres med en membran (ballongvegger), og reduserer de tilførte stoffenes effekt på kroppen. Når endosomeringen skjer på stoffer som skal være din medisin eller vaksine, forstår man at medisinen/vaksinen kan få vesentlig dårligere effekt. Som kjent har vi ikke noen god «medisin» for kreft, da de fleste kreftformer er så sterke at de overvinner kroppens forsvar, selv om vi får medisiner. Sagt med andre ord – vi dør.

De foreløpige testene PCIB har utført i dyreforsøk og senere på mennesker, har vist at metoden kan gi en kraftig forbedring i effekten som vaksiner har på kreftceller. Det gjenstår å se hvor sterke effekter tilsvarende behandlinger kan gi i mennesker. Effektene blir helt sikkert ikke like sterke som i dyreforsøkene (hvor de var ekstreme), pga blant annet store forskjeller i metaboliseringshastigheten.

Kroppens reaksjon og angrep på slike tilførte stoffer er naturlig, siden kroppen er en biologisk skjønnhet som er lagd for å klare seg selv. Men både degenereringen som finner sted ved at vi eldes, og iboende svakheter i DNA’et, gjør at ikke alle mennesker lever til de dør av alminnelig degenerering (alder). Når kroppens eget biologiske apparat svikter, som for eksempel ved angrep av kreft (kraftig vekst av skadelige celler som følge av ukontrollert celledeling) eller alvorlige infeksjoner (hepatitt, HIV etc), skulle vi mennesker gjerne hjulpet kroppen litt ved å overstyre/regulere denne endosomerings-mekanismen.

Her kommer PCIBs teknologi inn, gjennom nettopp å klare å overstyre endosomerings-mekanismen (cellenes innkapsling av stoffer). Selskapet har utviklet og patentert en løsning som består av at man sørger for at fargestoffet fimaporfin tilføres kroppen celler sammen med vaksinen/behandlingen (eventuelt i forkant av behandlingen) som skal øke antallet T-celler som skal forsvare kroppen, og øke T-cellenes evne til å oppdage kreftceller. Dette fargestoffet – fimaporfin – blir da en del av vaksinen som tilføres kroppen, og som kroppen i første omgang kapsler inn inne i cellene. Omtrent 24 timer senere kan man aktivere dette stoffet (fimaporfinen) inne i endosomene, kun ved å belyse det med en spesifikk type lys som når inn til fimaporfinen i cellene. Og man trenger bare å lyse utenpå huden der men vil at teknologien skal virke med et lys som har en bestemt bølgelengde. Fimaporfinen er et fotosensitivt stoff (lysømfintlig stoff) som også går under betegnelsen TPCS2a. Når vaksinen frigjøres fra endosomene, økes mengden av virkestoffet som skal klargjøre T-cellene til å angripe kreften/infeksjonen.

Ganske snedig teknikk, hva? Og det er ikke snakk om noe radioaktivt eller farlig lys, men et alminnelig rødt lys med en bestemt bølgelengde som ikke er skadelig i seg selv. PCIB har også laget en hendig liten belysningsmekanisk enhet (lampe) som man kan belyse området lokalt. Denne dingsen er naturligvis også patentert av PCIB (band-aid-like device), og ser ut som en liten mus (til PC’er…).

Teknologien til PCIB er altså såpass enkel, og genial. Det er ikke kostbart å lage fimaporfinen, og det er ikke kostbart å lage utstyret som skal belyse cellene. PCIB har tatt patent på denne teknologien, gjennom et helt patentbibliotek utviklet siden 1999, som gjør at man er sikret eksklusivitet på teknologien frem til et stykke ut på 2030-tallet.

Man prøver altså ikke å bekjempe endosomeringen, noe som ville vært et relativt håpløst prosjekt med svært store og negative bivirkninger. I stedet prøver man å lage sprekke ballongen (ødelegge membranen) på endosomet når det er inne i cellene. Siden man har fått fimaporfinet inn i endosomet sammen med medisinen/vaksinen, evt levert den senere, vil det å lyse på cellene gjøre at fimaporfinet (virkestoffet til PCIB) lager flere sprekker i ballongen, som igjen gjør at virkestoffene i medisinen/vaksinen i større grad kan trenge ut av endosomet, og virke direkte i cellene. Her kjenner jeg at ballong-henvisningen er litt rar, siden de fleste tenker at en ballong sprekker og frigjør alt inne i ballongen. Men tenk altså her på ballongen som noe du kan lage rifter og hull i, uten at den sprekker helt...

PCIB har selv valgt å benytte følgende analogi fra bilverdenen for hvordan fimaVACC virker for terapeutiske vaksiner:
Tenk deg at immunsystemet er motoren i bilen, vaksinene er drivstoffet, CPIene frigjør håndbrekket, og fimaVACC er turboen. (“This potentially powerful combination could be summarised with a car analogy where the immune system is the engine, the vaccine is the fuel, the CPIs release the breaks, and fimaVACC is the turbocharger.”)

Og kjenner man først til dette – forstår man også hvorfor PCIB har delt opp sin virksomhet i tre forretningsområder.

DE TRE FORRETNINGSOMRÅDENE - FIMAVACC I FØRERSETET
Ett forretningsområde – fimaCHEM – innebærer å prøve å få mer effekt av medisiner som føres inn i personer som allerede er blitt syke. Her er formålet å drepe flest mulig av de skadelige cellene. Har noen fått en alvorlig infeksjon, vil man prøve å få best mulig effekt av medisinen man gir pasienten. Her ønsker man å gjøre medisinen/behandlingen mer effektiv, uten at man trenger å pøse på med ennå mer medisiner. Her har PCIB arbeidet i en årrekke allerede, og er nå i første halvår 2019 i ferd med å sette i gang en pivotal studie fase II knyttet til behandling av gallegangskreft. Her gjenstår det ennå flere år før fimaCHEM kan være medisin. Mer om dette ved en annen anledning.

Et annet forretningsområde – fimaVACC – innebærer å prøve å gjøre vaksiner satt på friske personer mer effektiv. Her er det altså ikke snakk om å behandle syke personer, men vaksinere friske personer slik at de ikke i fremtiden blir syke. Her er formålet å øke kroppens muligheter til å oppdage og bekjempe kreftceller/infeksjoner når de måtte oppstå. En våt drøm innen medisinen har i alle år vært å kunne vaksinere seg mot for eksempel kreft og andre alvorlige infeksjoner. Her pøser mange av verdens største bioteknologiske selskaper (ofte omtalt BP – Big Pharma) store summer hvert år for å finne opp effektive vaksiner. Vaksiner har vi jo mange av i dag allerede, hvor Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge er velkjent, hvor alle barn blir vaksinert mot en rekke alvorlige sykdommer. Dette har medført at en rekke alvorlige sykdommer holdes helt i sjakk, eller er tilnærmet utryddet. Og så må dere som er vaksinemotstandere klare å holde fred en stund, da jeg ikke ønsker å ta den diskusjonen her…

Kreft og alvorlige infeksjoner har – i hvert fall frem til nå – vært så aggressive og dødelige at vi ikke har funnet noen måte å vaksinere oss på. Men her jobbes det mye fra BP, og man er gradvis i ferd med å utvikle virkningsfulle vaksiner på noen kreftformer. Et godt eksempel er jo HPV-vaksinen som inngår i Barnevaksinasjonsprogrammet, som har vist seg å ha en meget god effekt mot livmorhalskreft. Men nok om Barnevaksinasjonsprogrammet nå…
Redigert 28.01.2019 kl 13:54 Du må logge inn for å svare
fabian2
07.03.2019 kl 22:18 3350

Stakkars mann...…. Du har åpenbart ikke peiling………….. "Et tidsskrift som kommer ut en eller to ganger i året"....Herregud...... Egentlig er vel den beste kommentaren bare "Herregud" stående alene
bravi
07.03.2019 kl 22:35 3329

fabian2, jeg vet bare at de ikke har publisert noen resultater for fimaVacc som de lovte å komme med i 2018. Da kan man lure på hva som er problemet. Kanskje du kan forklare det for oss som ikke har noe peiling? Vet ikke annet enn at kursen er bare 25 kr fremdeles, ett halvt år etter emisjonen på 30.
Redigert 07.03.2019 kl 22:35 Du må logge inn for å svare
Panis
07.03.2019 kl 22:50 3290

Bravi er ikke en stakkars mann, men han er vel som flere bare frustrert over at det ikke kommer info som lovet. Og at kursen fremdeles ligger 5,- under emi kursen nå 6-7 mnd etterpå...
rockpus
07.03.2019 kl 22:57 3277

Selskapet har aldri lovet noen presentasjon av resultatene i 2018! De sa at PCIB skulle være ferdig med dette i 2018 og at resultatet så skulle analyseres. Det er avgjørende at denne analysen presenteres i det rette forum for å få maksimal effekt. Når den ansvarlige for analysen nå har gått inn i den vitenskapelige gruppe i PCIB, så bør det si noe om hva vi kan forvente.
Du klarer dog å vri alt til noe negativt i din ensidige negative vinkling. Skjønner ikke at du orker å være aksjonær..
Panis
07.03.2019 kl 23:29 3239

Tror problemet er at mange som har investert i farmasisektoren håper på at alle skal bli den nye «Algeta», og jeg er vel en av de... Men som vi alle vet tar det lang tid, og man må være tålmodig. Jeg er sikker på at de som er tålmodige i denne bransjen uansett vil bli belønnet for det til slutt.
God natt zzz
fabian2
08.03.2019 kl 01:24 3186

Londonmannen har forklart dette om publisering i medisinske seriøse media først - før børsmelding. Børsmelding garanterer ingenting. Sånn er nå det----men "nærmeste fremtid" kan være når som helst , f.ex. 12.mars...::)))))
bravi
08.03.2019 kl 06:49 3130

Får nå se da om de publiserer noe i seriøs medisinsk tidskrift, hittil har de ikke publisert noe noen steder.
I nær fremtid, hvor lenge er det til? Ser man på det som er vanlig med tidsanslag i denne sektoren kan det godt være mange måneder, kanskje år. Det vanlige er at ting tar evigheter.
Aksjekursen viser at market ikke har særlig tro på at det skal komme noe av betydning, dét er tydelig. At det skal meldes i medisinsk tidsskrift og ikke med en børsmelding høres ut som en kreativ unnskyldning. Har sagt det før, man bygger ikke aksjekurs med bortforklaringer og unnskyldninger. Synes det er på tide at Pcib legger frem sine resultater med fimaVacc nå.

Aksjekursen, og det gjelder stort sett for samtlige norske farmasiselskaper, lider under at selskapene er notert på OSE der aktørene hovedsakelig har sitt fokus på helt andre segmenter enn farmasi. Og når man vet hvilke risiko det er innen farmasiaksjer og hvor lang tid det tar for å bringe et produkt fra ide-stadiet til å bli et salgbart, for ikke på si et etterspurt produkt, så kan jeg godt skjønne hvorfor det er slik.

Men samtidig er det ingen tvil om at flere av knoppene som har sprunget ut av forskermiljøet rundt radiumhospitalet, har potensiale til å gjenskape utviklingen vi fikk oppleve i tilfellet Algeta. PHO har allerede sitt produkt i markedet og veksten i det produktet er upåklagelig. Markedet har rett nok ikke tatt dette inn over seg enda, men jeg er rimelig sikker på at det skyldes det enkel faktum at markedsaktørene ikke har full innsikt i hva som skjer i USA. Forhåpentligvis vil den situasjonen bedre seg etter onsdag i kommende uke.

N¨år det gjelder PCIB så er det ikke noe som tyder på at de har mislykkes. Deres produkt har vist seg å fungere gjennom oppsiktsvekkende gode resultater. Men nok en gang så er det tidsaspektet som tar motet fra investorene. Jeg er rimelig sikker på at det gjennom det siste året er mange av de mindre investorene som har kastet kortene. Jeg gjorde det selv i tilfellet Algeta. Jeg vil ikke gjøre det i PCIB.

NANO er et annet eksempel på et selskap som ganske sikkert vil lykkes. Det var det andre farmasiselskapet som bidro til å blåse opp min papirformue. Men da Costa viste seg å holde igjen informasjon som markedet burde fått tilgang til, da mistet jeg tilliten til ledelsen og valgte å gå ut. Men akkurat det er snarere mitt problem enn selskapets problem.

Nei, tidsfaktorene er absolutt en utfordring når man investerer i farmasi. I tillegg til den relativt høye risikofaktoren. Og kombinasjonen av at man må binde opp kapital over et uforholdsmessig langt tidsrom kombinert med at risikoen jevnt over er høyere innen farmasi enn i andre segmenter, så er interessen fra norske investorer heller laber. Derfor ser vi at mange mister motet når ventetiden blir lenger enn ledelsen har forespeilet investorene. Det er nok det vi ser gi seg utslag i PCIB.

Forøvrig var det JE i Radforsk som forklarte sammenhengen mellom det å forske frem et produkt, klausuler om at forskerne skulle få utgi sin rapport i et fagtidsskrift før selskapet gikk ut med børsmelding, samt selskapets behov for tid til å undersøke om noe av det som var funnet måtte patentbeskyttes før forskerne fikk gå ut med sine funn offentlig.

Så i tilfellet fimavacc kan vi ikke utelukke at det er kommet opp nye funn som gjør det nødvendig å få på plass patenter før forskerne får komme ut til offentligheten med sine forskningsresultater. For min logikk sier at dersom dette var mislykket, så ville vi visste allerede. Det samme dersom forskerne fant kun det som var forventet. Men jeg tror at her er det dukket opp noe fullstendig uventet og nytt som trenger å bli patentert før det blir offentliggjort. Med andre ord; jeg tilhører dem som tror at her står vi foran noen fantastiske nyheter, når de først blir sluppet. Jeg blir sittende!
fabian2
08.03.2019 kl 11:47 2947

Resonnementet til Londonmannen er nøyaktig det samme som mitt....... dersom resultatene hadde vært "vanlige"---så hadde de vært publisert for lengst.
Daniel
08.03.2019 kl 12:33 2919

Enig. Resultatene skal sannsynligvis publiseres og presenteres på en stor og viktig konferanse, og da kreves det ofte at resultatene ikke er publiserte fra før.
fabian2
08.03.2019 kl 12:56 2882

I dag er det over to hundre firmaer som holder på å utvikle f.ex. bare kreftvaksiner...….. det PCIB holder på med er noe helt annet... Banalt forklart er det å øke effekten av vaksiner ved å øke immunresponsen hos den som vaksineres......slik at vaksinen virker bedre..... Hvis det har lyktes , er det egentlig ikke en liten , men en stor revolusjon. Da vil alle ha en bit av PCIB---dvs. få lov til å anvende metoden...…sammen med sine egne vaksiner........ Da må du tenke:: Utlisensiering til hele verden. Det blir ikke gratis.:)
bravi
08.03.2019 kl 13:42 2835

Hva er det egentlig vi kan forvente av fimaVacc rapporten? Er det en udiskutabel bekreftelse eller bare en indikasjon på at dette virker som forutsatt? Eller må det nye tidkrevende utprøvinger og studier til, som regulatoriske fase 2 og 3 osv. før man har en god nok bekreftelse med dokumentasjon på virkningen til at dette kan taes i bruk på kreft pasienter?

La oss si at dette virker og alt regulatorisk er i orden, hva kan verdien da bli og hva kan kursmålet bli da mhp. fimaVacc?
Redigert 08.03.2019 kl 13:43 Du må logge inn for å svare
fabian2
08.03.2019 kl 13:56 2817

Jeg tror nesten det er bedre å gå på nett og finne et sted hvor de selger krystallkuler :)

He he ja du kan så si. Mulig vi står foran noe revolusjonerende som er vanskelig å verdisette. Og om man forsøker blir tallene så hinsides at du setter deg selv i fare for å bli tvangsinnlagt. ;-))

En forelskelse varer visstnok rundt 4 år. Det skal bli interessant å se om forelskelsen i PciB går over i ekte kjærlighet.
Eller siden dette er en medisinaksje : Til døden skiller dere ad :)

Jeg sliter med å skjønne at det er mulig å forelske seg i en aksje. Men det er det er fullt mulig å ha sterk tro på at et selskap skal lykkes og at den troen blir så sterk at den kan gjøre en blind/uoppmerksom på trusler/faresignaler. Skal ikke hevde at jeg ikke har gått i den fellen tidligere. Men derfor er det viktig å skjønne at enhver investering i aksjemarkedet er forbundet med risiko, og den risikoen er på sitt høyeste når investeringen gjøres i farmasiaksjer. Så dersom man vet hva man driver med og ikke investerer mer en ens økonomi tåler å tape, da blir ikke slager så hardt dersom det viser seg at det man trodde på skulle skje, ikke ble noe av. ;-))
bravi
08.03.2019 kl 15:01 2729

Fornuftige ord fra Londonmannen, man må tåle å tape de kr man investerer i farmasi aksjer, faktisk hver eneste krone og hvert øre. Statistisk er det bare ca. 1 av 7 av disse selskapene som lykkes, da sier det seg selv at man må være forberedt på å ta tap, man må egentlig forvente det.
fabian2
08.03.2019 kl 15:27 2698

Dette med 1 til 7 kan ikke brukes på PCIB....det gjelder selskaper som utvikler en ny medisin - som skal testes og godkjennes gjennom et 5-6-7 års løp....... PCIB har en leveringsmekanisme---som allerede har vist seg å virke....slik som PHO har fått leveringsmekanisme til å virke.
fabian2
08.03.2019 kl 16:10 2646

Algeta holdt på med et "bittelite" innskrenket område på menneskekroppen....kreft i tyggraden...som ikke en gang ble helbredet , den syke får bare et ekstra leveår......det PCIB holder på med , er nesten for stort til å fatte. Kanskje kjernen i fremtidens medisin spredt på tre felt.

Kreft i ryggraden??
Det var prostatakreft med spredning til skjelettet.
Ellers er vi vel enige om Pcib.
fabian2
08.03.2019 kl 20:49 2473

Jada , jeg slumset vel litt , prostatakreft sprer seg først gjerne oppover ryggraden , når skjellet er fullt ,...så er det lite å gjøre...men man prøver jo...... Men fint at du synes det samme som oss om PCIB..... Egentlig blir dette vanvittig spennende , både medisinsk og økonomisk.... Som mange andre sier : Sover godt uten bekymringer med (kjempe)investering i PCIB...... Gikk ut av både Targovax og Nano og inn i PCIB i 2016/17 ...ser på det enorme potensialet , derfor..... Har ingen betenkeligheter med å legge nesten alle eggene i en kurv...kan vente
fabian2
10.03.2019 kl 23:20 2175

Ved å satse på PCIB legger man vel egentlig eggene i tre kurver......
fabian2
19.03.2019 kl 19:48 1911

"Utlisensieringen" ser ut til å ha startet stille og rolig 27.2.19 ….., 47 Euro "pr.dose"...tror det tar tid før dette synker inn...fimaVacc kan bli meget stort - raskt
fabian2
05.04.2019 kl 12:50 1679

Jeg er en av de få som liker mikroomsetningen som foregår nå , fordi det betyr at kanskje 99% vil beholde aksjene sine , og da kan du tenke deg hva som skjer med kursen når det smeller.
Lothian
05.04.2019 kl 13:39 1626

Over 2 mnd siden trådstart...og i praksis har det skjedd null og niks i PCIB, utenom at BD-franskmannen forsvant ut dørene den 31. mars.

Alle sitter bare og venter, la oss håpe at det smeller oppover når det først smeller.

Lothian.

Tror du har rett Fabi. Traderne har forlatt skuta. Nå er det bare oss med langsiktig tro igjen.
Nyheten om Vacc kommer før eller senere. Da smeller det.
Dessuten må vi selvsagt ikke glemme GGK for mer langsiktig utvikling.

Vel, noe har skjedd:

Det er kjent i markedet av PCIB selv vil presentere resultatene på IPA World Congress i Boston 28.6.-4.7.2019.
(kilde: https://www.ipaboston2019.org/)

Klikk på lenken midt på siden - Velg "Browse Papers" på neste side du kommer til, og følg sesjonene 14 og 16, hvor det er presentasjon av følgende:

Session 14:

The scientific basis of photochemical internalization (PCI) (Invited Paper)
Paper 11070-92
Author(s): Kristian Berg, Oslo Univ. Hospital (Norway)

Review of photochemical internalisation (PCI) applications (Invited Paper)
Paper 11070-93
Author(s): Anders Høgset, Per Walday, PCI Biotech AS (Norway)

Photochemical internalization: current clinical trials in cholangiocarcinoma (Invited Paper)
Paper 11070-94
Author(s): Hans Olivecrona, PCI Biotech AS (Norway)

Session 16:

Phase I clinical study for validation of photochemical internalisation (fimaVacc): a novel technology for enhancing cellular immune responses important for therapeutic effect of peptide- and protein-based vaccines (Invited Paper)
Paper 11070-108
Author(s): Anders Høgset, PCI Biotech AS (Norway); Anne Grete Nedberg, Victoria Edwards, Monika Håkerud, Oslo Univ. Hospital (Norway); Hans Olivecrona, Tone Otterhaug, PCI Biotech AS (Norway)

Sistnevnte presentasjon viser Abstract'et:

In the fimaVacc technology photochemical internalization (PCI) is employed for enhancing vaccination. Thus, in pre-clinical studies fimaVacc has been shown to increase MHC class I antigen presentation, leading to strongly enhanced cytotoxic- and helper T-cell responses to various types of vaccines. On this basis, a phase I clinical study with fimaVacc has been performed in healthy volunteers, with intradermal vaccination with a vaccine containing an antigen, a photosensitising compound (fimaporfin) and a toll-like receptor (TLR) agonist; followed by illumination of the vaccination site. Preclinical data and results from the phase I clinical study will be presented.


Denne presentasjon er altså 1.7.2019. Resultatene vil på dette tidspunktet bli presentert av selskapet selv, og vil derfor være klar en viss tid i forveien. PCIB vil antakelig presentere hovedfunnene i denne kliniske undersøkelsen av friske frivillige en stund i forveien.

Men forsinket i forhold til hva jeg antok innledningsvis er det blitt.

Men denne seansen er en presentasjon fra PCIB selv, og vil nok da ikke være noen nyhet lenger. Det er nok mer å anse som en ytterligere markedsføring av det som da vil være kjente resultater i markedet. Nyheten om resultatene vil nok foreligge tidligere enn dette, og vil nok bli presentert av Sjoerd van der Burgh & Co ved en forutgående anledning. Først vil nok en børsmelding komme fra PCIB, før dette blir fulgt av en presentasjon fra Leiden University på en passende anledning. Det er noen konferanser i forkant av denne, hvor dette kan skje.
Redigert 05.04.2019 kl 14:10 Du må logge inn for å svare

Meget bra Garderobemannen. Dette blir en deilig vår 😊

Men da vet vi at mellom 5 apr og 1 juli så vil resultatene bli offentliggjort. Det er altså mindre enn 3 måneder til vi vet svaret. Kanskje ikke så rart at selgersiden har tørket inn den siste tiden. For hvem selger PCIB aksjer i disse tider? Det kan jo komme kursdrivende nyheter når tid som helst.

Et annet godt tegn er at det er null interesse for PCIB trådene. Alle har solgt. Alle har mistet interessen.
20 des 17 kom det en mld som 3-doblet kursen på et par uker.
Nå er det langt stillere enn før den meldingen.
Må jeg si mer..........
Lothian
05.04.2019 kl 14:49 1507

Hurra, eller ikkje det, nei.

Da har vi gått ifra H2 2018, til early 2019, til "i alle fall før konferansen i Boston i slutten av juni 2019..."

Hvis vi i tillegg skal vente kanskje et år til før PCIB klarer å få på plass noe kommersielt (klarer de å jobbe paralellt eller hva?) med fimaVACC, så kan vi faktisk oppleve at det som startet med første pasient i september 2016...får en kommersiell verdi i 2020?

Vi får heller håpe at ALT kommer nå i april-juni 2019 :-)

Lothian.
Redigert 05.04.2019 kl 15:02 Du må logge inn for å svare

Lothian,

Tror du vil skuffet i nær sagt samtlige biotek-selskaper om du forventer at selskapene alltid vil treffe på sine tidsangivelser. Forskning, utvikling og i praksis etablering av nye potensielle stor-bedrifter, vil gå på flere smeller. Se bare på PHO som jeg vet Londonmannen har fulgt i årevis, hvor frustrert hadde man ikke vært om man ventet på gjennombruddet her for 10 år siden. Risikoen er også stor ved investeringer i biotek-selskapene.

Men det som er det mest frustrerende med biotek-selskapene - faren med investeringen og frustrasjonen med utsettelser og potensielt dårligere forskningsresultater enn tidligere forskning (celleprøver, dyreforsøk, prekliniske tester etc) viser - er også det som gir potensialet til å virkelig skyte gullfuglen. I motsetning til andre trauste industriselskaper, kan man bli svært velholden over natta. Mao vil det potensielle utkomme kunne bli flere ganger investeringen.

Jeg vil tro at hvis Big Pharma (BP) er interessert i å kjøpe ut PCIB, vil de ikke komme i mål ved å by mindre enn kr 100,-. Med en gang en slik interesse flagges, vil kursen gjøre et kjempebyks. Samtidig vil andre aktører (BP) antakelig forstå at det er nå eller aldri. Vi kan få en meget hyggelig budkamp på toppen av et gigantisk hopp.

En rekke mindre investorer vil sikkert raskt oppnå svært god gevinst, og vil bli fristet til å selge på 2 og 3 ganger dagens kurs. Men har man litt is i magen, kan man bli virkelig rik. Større institusjonelle investorer har normalt en mer profesjonell innstilling, og kan sammen med andre profesjonelle, sitte på blokkerende eierposisjoner. En kjøper av et norsk ASA trenger mer enn 90 % for å kunne tvangsutløse øvrige aksjonærer. Aksjesitsen i PCIB gjør at flere aksjonærer kan oppnå et slikt blokkerende flertall, og dermed få en plass ved bordet når prisen på PCIB diskuteres.

Litt positivt tankespinn fra min side på en fredag ettermiddag... Det gjelder å holde motet oppe, og ha en god porsjon tålmodighet.heilo888
05.04.2019 kl 16:17 1416

Heller til at at det er mest trolig at Leiden presenterer dybdeanalysen på CIMT-konferansen 21.-23. mai og i så fall vet vi resultatene senest 14.mai.
fabian2
05.04.2019 kl 16:37 1396

Dere som skriver her , er alle så godt orienterte at det jeg skriver nå , egentlig er unødvendig.....jeg gjør det nå likevel : "Invited paper" betyr rett og slett at det som kommer , ikke er hverdagskost. Dette kan bare gå en vei nå :)

Londonmannen,

Det er nok riktig - senest om 3 måneder vil vi ha alle resultatene. Men perioden løper nok som du sier allerede fra nå, så de kan komme ganske mye tidligere.

Litt avhengig av hva resultatene viser til dette jo utvilsomt være børssensitive data. Forskerne som er involvert vil sitte på børssensitive data, og har måttet signere strenge taushetserklæringer hvor de bekrefter at de er kjent med dette (det holder ikke at den opprinnelige oppdragsavtalen pålegger institusjonen taushetsplikt, her må det også signeres særskilte konfidensialitetserklæringer for slike meget børssensitive forhold).

Når resultatene begynner å bli kjent, og det nærmer seg ferdigsstillelse i publikasjoner, begynner klokken virkelig å tikke for når dette må offentliggjøres. Det vil da også fort være i van der Burghs egen interesse om PCIB kan gå ut med en pressemelding om hovedfunnene i publikasjonen, da enhver lekkasje ellers fort vil lede tilbake til van der Brughs gruppe. Skjer det f. eks. kraftige kursløft i aksjen, på et tidspunkt hvor PCIB vet at hovedkonklusjoner foreligger, vil det fort kunne ramme også PCIBs ledelses rennomé når det i etterkant blir kjent at selskapet har sittet på slik kurssensitiv informasjon i lengre tid. Det kan jo faktisk være at PCIB ønsker å time offentliggjøringen av hovedkonklusjonene til tidspunktet for fremleggelse av 1Q-2019. I så fall snakker vi om 8.5.2019.

Det er en særlig risiko når det er snakk om såpass stor avstand mellom hvor forskerne som utformer rapporten befinner seg (Nederland), og selskapet det gjelder (Norge). Selskapet har ikke like stor "kontroll" på omgivelser etc som om det hadde vært en lokal forskergruppe som f. eks. fysisk befant seg i PCIBs lokaler, evt var der for å arbeide med denne rapporten.

Det kan hende at resultatene foreligger allerede til uken, i en slik form at PCIB må børsmelde dem. Men min best guess pr idag er 8.5.2019.
fabian2
05.04.2019 kl 16:47 1385

Ja , jeg tror bestemt det blir budkamp - i år. En slik sjanse lar ikke BigPharma gå fra seg. Blir ikke forbauset om aksjekursen blir 5 eller 10 doblet i 2019 , og at hele PCIB forsvinner ut av landet. Skjer det ? Sannsynligvis.
heilo888
05.04.2019 kl 17:05 1365

fabian2; Tror kanskje du tar feil ang. betydningen av "Invited Paper" i denne sammenhengen.
I praksis betyr nok dette "gammelt nytt" slik at denne informasjonen er offentliggjort tidligere. Dette er en av grunnene til at jeg tror Leiden vil publisere dybdeanalysen allered på CIMT-konferansen 21.-23 april.
fabian2
05.04.2019 kl 17:17 1349

Selvsagt har du rett 888 , jeg mente bare at det pr. i dag ikke var hverdagskost det som kommer. Sorry, litt klossete var jeg der
bravi
05.04.2019 kl 22:42 1163

Ikke gitt at det er så fenomenale greier som vil bli
presentert, forutsatt at det overhodet kommer noe i hele tatt. Hadde det vært strålende resultater på vei ville det ha påvirket kursen allerede. Det er vanligvis slik.

Bravi, det kommer nok ingenting. Jeg tror ikke de engang vaksinerte noen. Bare scam alt sammen.
Madoff * 10.
Kanskje ikke engang PCIB finnes.
Kanskje ikke vi finnes ?
Vi bare drømmer. Et mareritt

Bravi
Mulig det. Men med ditt særdeles nøkterne syn frykter jeg for din helse dersom PCIB skulle komme med revolusjonerende resultater. Sjokket ville trolig blitt så voldsomt at hjertet ditt neppe vil tåle det. Så den beste medisinen for deg vil være å innta en smulemer positiv holdning. Ha en riktig god helg!

Ja, det var dette med å "ta ballen og ikke mannen", da? Ikke så lett bestandig? En god regel er jo at når man ikke har noe godt svar, så er det bedre å holde kjeft.
bravi
06.04.2019 kl 11:12 931

Londonmannen, tror det beste som kan skje for den generelle helsetilstanden er at selskapet begynner å levere. Med levere mener jeg at kursen kommer tilbake der den var for ett år siden og øker derfra.

Ha en fortsatt god helg.
fabian2
06.04.2019 kl 11:32 939

Neida Bravi , det er ikke "vanligvis slik"som du tror....Ved gode nyheter kommer traderne etter 10 minutter ( det må de jo få lov til ) mens den store hopen kommer halsende etter i løpet av en dag eller to , når man forstår hva som foregår. Slik har det vært bestandig , og slik vil det fortsatt bli. Mange vil ha tingene lagt opp på bordet til gjennomlesning og gjennomtenking. Så er det å skynde seg inn.....etterpå
fabian2
06.04.2019 kl 11:41 925

Big Pharma tilhører den siste gruppen. Jeg er så positiv at jeg regner det blir månelyst. Kanskje sjokkerende bra. Tror kursen kan "gå" flere dager på rad. Det har vi sett før...…... I PCIBs tilfelle så vi det etter 20.12.17

Det Bravi indirekte sier er : «Per, du lyver»
Kanskje noe for Comp å tenke på vedrørende mannen/ballen.

Det er svært få skribenter på Hegnar som har solid bakgrunn fra bransjen og som kan si noe mer meningsfullt enn å gjenta det som kan googles av informasjon på nettet og som publiseres fra selskapene..
Snøffelen var svært aktiv på Hegnar før. Han virket svært godt kjennt med bransjen og skrev på en måte som innga tillit. Jeg mener bestemt at han for mange var en "trigger" for å kjøpe både PCIB og PHO og en "garantist" for at disse selskapene ville ha de største forutsetningene for å lykkes. Nå er han blitt stille på Hegnar og er også ganske sjelden frampå på "ekkokammeret" Tekinvestor. Det vi derfor er henvist til her på Hegnar er endeløse repetisjoner av argumenter FOR suksess fra folk som stort sett har få forutsetninger for å uttale seg med faglig tyngde. Det blir mest TRO, selvom flere tydeligvis trives godt i rollen som skråsikre spåmenn.
En avslørende svakhet ved disse selvsikre forståsegpåerne er at de har vanskelig for å takle motforestillinger. Da faller de gjerne ned på "slag under beltestedet" i mangel på gode motargumenter. Den som er sikker i sin sak lar seg ikke velte av pinnen av at noen er uenig.
Vi er mange som har hatt følge fra Biotec Pharmacon til Photocure og PCIB. Bravi er en av oss. Noen har lagt både Biotec og Photocure bak seg og satset alt i PCIB, mens andre sitter med en pott i alle tre og kanskje i både NANO og TRVX i tillegg. Skuffelse etter skuffelse avbrudt av noen friske kursløft innimellom har det vært. Ikke rart noen begynner å stille spørsmål ved om alle sektor-selskapene kan lykkes, når det statistisk er så dårlige odds. Det er ihvertfall på høy tid med tydelige signaler om at de ikke alle bare sliter for å overleve.

Det fantes skribenter som var overbevist om at algeta ville faile mens det var selgere fra 6kr til 360kr, ser ingen grunn for at det vil være annerledes nå.

Skråsikre kan hvem som helst fremstå, og man må selv ta ansvar for valg man tar på bakgrunn av «skråsikre råd» for og imot caset slik det fremstår i dag.

Noen ser glasset halvfullt og noen halvtomt. At mange ser «skuffelse etter skuffelse», som du skriver, ser jeg som et godt tegn. Jeg ser nemlig ingen skuffelser. Jeg mener de er ubegrunnet. Derfor mener jeg aksjen er underpriset. Det er ingen skuffelse men en mulighet.
Dere skuffede har redusert eller er helt ute. Det betyr at positive meldinger får større effekt, for vi som er igjen selger ikke.
Du mener vi som er igjen ikke tåler motforestillinger.
Jeg mener det er dere som er sure pga tap som ikke tåler motforestillinger.
Hvem av oss som har rett får tiden vise.
Jeg er optimist. Du er pessimist.

Comptutum; Du skal ha ros for et godt og nøkternt innlegg, men jeg velger å være litt mer positiv enn deg!
Men det er nok alt for mange som satser på kortsiktig gevinst innen biotek.

Investringer inne biotek krever tålmodighet og en langsiktig horrisont! Jeg har selv løpt New York maraton noen ganger og velger å sammenligne investering i biotek med det. PHO, Nano, og trolig PCIB nærmer seg nå Central Park, mens Trvx og BgBio fortsatt befinner seg i Queens og har et stykke igjen. Er selv investert i alle de nevnte selskapene samt noen utenlandske innen biotek.
Har investert og tradet det meste som finnes i Norge, Tyskland og USA, men har som 66-åring havnet på at tålmodighet i norsk biotek vil betale seg stort etterhvert.

Men av de overnevnte selskapene tror jeg PCIB har den mest revolusjonerende teknologien og er det selskapet som over tid kan 50-doble sin aksjekurs.
Redigert 06.04.2019 kl 15:06 Du må logge inn for å svare