Eirik Jensen saken: Juryen har konkludert!

atnorhe
28.01.2019 kl 11:00 859

https://www.nettavisen.no/nyheter/kilder-til-nettavisen-juryen-har-konkludert-i-eirik-jensen-saken/3423584903.html1

Da er det enten eller.21 år i buret, eller en tur på byen for å spise en bedre middag.

Juryen har vært delt, som ventet med det kan bety at tvilen kommer tiltalte til gode. 21 år for sterke indisier, synes antagelig juryen er vel drøyt. Hadde dommen vært delt opp, og dermed en mildere straff, for de mer"trivielle" sakene,hadde han blitt dømt er min konklusjon.

atnorhe
28.01.2019 kl 11:01 718

Dommen blir lest kl.13.00
brahman
28.01.2019 kl 11:08 700


Noe annet en frifinnelse vil være en skandale.

Nettopp, en frikjennelse er eneste mulighet i denne saken.

Men det kan virke som rettsikkerheten i dette landet er på vei ned, folk blir dømt selv om det er rom for tvil.

Det blir etterhvert slik som det er i USA der selv folk som får dødsstraff er uskyldige, ikke bare noen svært få, men at opp til 5% er uskyldige, noe som selvsagt er skandaløst og uanseptabelt på alle mulige måter, det blir sagt at så mange som 1 av 25 av de som sitter på sakalt deathrow er uskyldige. Hvor mange som blir uskyldig dømt for vanlige lovbrudd er nok enda flere.

Man kan si hva man vil om Jensen, men at det finnes krefter innen politiet som av en eller annen grunn ønsker han dømt og at dette garantert har påvirket rettsaken.

Jeg har selv en kompis som ble dømt i en norsk rett, og jeg vet med 100% sikkerhet at han ble dømt på feil grunnlag, og at flere av de såkalte bevisene som retten la til grunn ble feiltolket både av politiet under etterforskning og av påtalemyndighetene, selv hans egen advokat klarte ikke eller ønsket ikke å korrigere feilene.

Redigert 28.01.2019 kl 11:21 Du må logge inn for å svare

En får vel ikke vite straffeutmålingen ved evt. skyld. Muligheten for å anke dommen er vel til stede også
Siste sak med Jury? Det er vel juryen Jensen kan håpe på.
Redigert 28.01.2019 kl 11:52 Du må logge inn for å svare
atnorhe
28.01.2019 kl 11:52 668

Påtalemyndighetene anker helt sikkert ved en frifinnelse, og Jensen kan anke ved en dom. Jensen kan blir gående i årevis med denne saken hengende over seg
SCK
28.01.2019 kl 12:05 662

Det er ingen skandale om han blir dømt, ei heller om han blir frikjent, det er grunnlag for begge deler.

Når noen av disse vektige grunner er å tro på Cappelens utsagn så sier det seg nesten selv at det enkleste er å frikjenne, det er vel ikke noe ukjent fenomen at man velger den enkleste og letteste vei, det ligger vel i våre gener.
Han blir frikjent.
Redigert 28.01.2019 kl 12:05 Du må logge inn for å svare

atnorhe,
Påtalemyndighetene anker helt sikkert ved en frifinnelse, og Jensen kan anke ved en dom.

Nei, dette er feil! Selve skyldspørsmålet kan ikke ankes. Hver av partene kan prøve å få saken gjennopptatt av Lagmannsretten på grunn av saksbehandlingsfeil. Det er vel mest vanlig at forsvaret benytter seg av dette, da det stort sett er påtalemyndighetene som står for saksbehandlingen.

Det som kan skje er at fagdommerne setter juriens kjennelse til side, og da blir det også en ny rettsak. Begge parter kan imidlertid anke straffeutmålingen til Høyesterett.

Skyldspørsmålet kan vel ankes dersom man finner nye bevis.
SCK
28.01.2019 kl 12:34 628

Nei. Selve skyldspørsmålet kan ikke ankes/ avgjøres ikke i Høyesterett, de tar ikke stilling til det.

(Ops. Ser at polemiker sier det samme)

Kommer det flere bevis inn i en sak senere så skal ikke disse fremlegges/behandles i Høyesterett.
Redigert 28.01.2019 kl 12:43 Du må logge inn for å svare
atnorhe
28.01.2019 kl 12:35 626

Det stemmer nok Pol.
Jeg tenkte på at fagdommerne neppe ville slippe Jensen av kroken etter denne megasaken som har en enorm prestisje og sette kjennelsen til side ved en frifinnelse.
Selv om det formelt ikke er bånd mellom fagdommerne og påtalemyndighetene, er det lett å tro at her har de sammenfallende syn, siden det omhandler en offentlig tjenestemann.Vel med ankes betyr jo ikke dette automatisk høyesterett, men at man skal vurdere saken på nytt, i dette tilfelle i lagmannsretten.


Litt av en kverulant denne SCK, dersom det fremkommer nye bevis så kan høyesterett bestemme at saken skal vurderes på nytt i lagmannsretten, det er alltid noen som skal være petimeter, slik som denne SCK.

Er det ikke flott når prosessene i disse sakene blir viktigere enn normal sunn fornuft?

Det blir jo bare verre og verre, motsatt at f.eks en morder går fri pga «saksbehandlingsfeil», på tross av at det er bevist på flere ulike måter at tiltalte er skyldig.

Dette er verst i USA, hele prosessen blir latterlig.
Redigert 28.01.2019 kl 12:58 Du må logge inn for å svare

Om fagdommerne setter juryens kjennelse til side, kalles det vel ikke "anke".

Elden er en durkdreven kar, og han har nok garantert en Plan B klar og har samlet på "saksbehandlingsfeil" opp igjennom rettsaken, og vil følgelig sende en anke til Høyesterett på det - om han blir kjent skyldig.

Håper og tror han blir dømt, men at 21 år ved straffeutmåling blir redusert med ca 5år

«Håper og tror», ja dersom han blir dømt er dette vedtatt på grunnlag av «tro», og ikke 100% vanntette bevis.

Mange blir uskyldig dømt i Norge, dette er en sak som risikerer å havne i den kategorien.

Jensen ble delvis skyldig!

Juryen sier at han er skyldig i korrupsjon og uskyldig i smugling av narkotika.
Det er max ti års strafferamme for korrupsjonsdelen.
Tror det er ganske fair.
Redigert 28.01.2019 kl 13:09 Du må logge inn for å svare

En skandale med andre ord.

Ikke uventet.

"En skandale med andre ord."


Det sier sikker de som vil ha han dømt for medvirkning til smugling også.
brahman
28.01.2019 kl 13:12 609


Grov kurropsjon i hva ?

Når han ikke er skyldig i narkotika-innførsel.

Pussig avgjørelse, men skyldes vel det vi var inne på tidligere med at juryen synes 21 år er en for streng dom. Det løste de ved å si nei til innførsel av narkotika.

Nå slipper han vel unna med 8-10 år i fengsel.

Kan bli spennende å høre hva fagdommerne sier nå.

Det er svært sjelden en har 100% vanntette bevis. Hadde det vært opp til deg så hadde nesten alle kjeltringer gått fri

Juryens avgjørelse genial. Bevisene for svake for hele pakka. Uansett er Jensen en korrupt skurk. Han får 8-10 år i steinbruddet.

En kan kanskje si at dommen er grei. De som har fått ødelagt livene sine eller strøket med på grunn av all narkotikaen får ikke tilbake livet eller helsen uansett

Synes juryen har vært feige.

Når de har slått fast , uten enhver form for tvil, at Jensen er korrupt og har mottatt penger og ytelser fra Cappelen. Disse ytelsene har vel ikke Cappelen gitt for å være grei, men som betaling for visse motytelser.

Alle disse utallige blomstermeldingene fra Jensen om godt vær på grenseoverganger burde det ikke være noen tvil om at gjaldt import av hasj. En rekke andre episoder tyder vel også på at Jensen var svært klar over at det var kommet nye leveranser.
SCK
28.01.2019 kl 13:34 575

Hvis jeg er kverulant fordi jeg sier som det er at Høyesterett ikke behandler et skyldspørsmål, så gjerne for meg.
Kommer det nye bevis inn i saken så fremlegges de til/i lagmannsretten, ikke Høyesterett som du antyder.
Nå er vel jeg dobbel kverulant som sier det.
:)

Kan komme en snodig og litt sjelden avgjørelse fra fagdommerne nå.

Så vidt jeg vet er det muligheter for fagdommerne å delvis tilsidesettelse av juryens kjennelse. Dvs. de kan sette til side frifinnelsen eller den skyldig kjennelsen på sprm. 3 og 4 om korrupsjon.

Om jeg skal tippe, så er det da frifinnelsen de vil sette til side, og da vil den saken komme opp på nytt i lagmannsretten. Uansett så åker vel da Jensen inn i fengsel i løpet av kort tid.
brahman
28.01.2019 kl 13:53 559

Dommerne er nødt til å si nei til (sette til side) kjennelsen om grov korrupsjon.
Redigert 28.01.2019 kl 13:58 Du må logge inn for å svare
Longrun
28.01.2019 kl 13:59 555

Fagdommerne bør ikke sette kjennelsen til side. De må sette et punktum nå. Jensen får 10 år. Straffutmålingen kan basere seg på at Jensen sannsynligvis har bistått med narko-innførsel.

Longrun,
Nei det kan ikke dommerne tillate seg. De skal avsi straff for det han er kjent skyldig for. Nå er det vel ikke så mange formildende omstendigheter i saken, da Jensen har kjempet med nebb og klør mot disse anklagene og ikke innrømmet en dritt.

Mye babling av NRK reporteren. Ikke lett å holde tunga rett i munnen.

"skyldig i innførsel av korrupsjon", "da Jensen omkom til Tingretten" :-)
Longrun
28.01.2019 kl 14:15 540

Jo, straffutmålingen skal begrunnes. Det skal bl.a. tas i betraktning om Jensen har gitt Cappelen en motytelse. Juryens kjennelse er ikke til hinder for en slik vurdering.

Det inngår i selve definisjonen på korrupsjon det Longrun.

Juryen mener at det ikke bevist at Jensen har bidratt til innførsel av narkotika, så følgelig er han å regne som uskyldig og kan ikke straffes for det.

brahman
28.01.2019 kl 14:26 533


Skandalen er et faktum.

Ja, da ble juryens frifinnelse satt til side.

Det tror jeg var en fornuftig avgjørelse.
Longrun
28.01.2019 kl 14:39 516

Nå er dette temaet blitt uaktuelt, men det inngår IKKE i korrupsjonsbestemmelsen at det er gitt motytelse. Men det ville blitt et moment i straffutmålingen.

Longrun,

eeh, her er definisjon på korrupsjon fra Wiki.

Korrupsjon (utledet fra å korrumpere, latin corrumpere) er å bestikke eller motta bestikkelser, i form av penger, gaver eller tjenester, for at en person i en maktrolle skal gi en annen person fordeler utenom reglene.
https://no.wikipedia.org/wiki/Korrupsjon

På meg så virket derfor juryens kjennelse helt ulogisk og ville voldt dommerne hodebry om de måtte komme med en straffeutmåling. Hele Cappelens lange og suksessrike smuglerkarriere ser ut til å være tuftet på at han hadde forbindelser innad i politiet. Det at han skal ha klart å innføre over 20.000 kg med hasj i løpet av 20 år uten å ha blitt oppdaget, fremstår vel som en gåte for de fleste.
KalleQ
28.01.2019 kl 15:16 479

Henger jo ikke på greip at Jensen skal få 21 år da og han andre hjernedøde drittsekken bare skal få 15. Da er det noe som er galt her i verden. Alle fornuftige mennesker mener ihvertfall det. Denne hjernedøde Cappelen har jo ikke gjort annet enn kriminalitet i hele sitt liv og begynte å innføre hasj dagen etter at han ble født. Sier ikke at Jensen er uskyldig, for det er han nok ikke, men rundt 10 år hadde vært en passende straff og 15 for tomsekken.
Redigert 28.01.2019 kl 15:25 Du må logge inn for å svare

I dine øyne er vel det meste feil.

Jeg kan bare si nå, "endelig en seier for norsk rettsvesen". Dette rettet opp et inntrykk av rettsvesenet mange sitter med etter år med rare avgjørelser. Et enstemmig dommerpanel sier, "han er skyldig i både punkt 1 og 2". Dette er samme konklusjon som tingretten kom til. Jeg håper svinet får 21 års fengsel, og til dem som mener at Jensen burde få lavere straff enn Cappelen vil jeg påpeke følgende: hvis du slår en tjenestemann, får du skjerpet straff, hvis du som tjenestemann begår en straffbar handling utfra din stilling, får du skjerpet straff, og dette er slik det skal være. Bare synd vi ikke kan låse Jensen inn resten av hans liv. Han har indirekte medvirket til mange drap og selvdrap gjennom narkosalget i mange år.

Det skal ekstremt mye til for at en politimann blir dømt for straffbare handlinger i Norge. Spesialenheten for politisaker har henlagt drøssevis av saker med overgrep og sågar drap foretatt av politimenn. I de sakene som har kommet til retten, har gjerne både påtalemyndighet og dommere en stor tendens til å dømme i favør av politifolk. Det har vært en årelang tradisjon for kameraderi og samhold hvor politi ikke tyster eller ser mellom fingrene når kollegaer bryter loven.

Derfor er det en seier for rettstaten at dommerne nå gikk inn og overstyrte juryen. Han ble dømt i Tingretten og juryen var nå heller ikke i tvil om at Jensen er korrupt. Lovmakerne har bestemt at retten kan gi strafferabatt til kriminelle som innrømmer sine gjerninger og ellers samarbeider med etterforskere og påtalemyndigheter. Cappelen fikk vel også i utgangspunktet lovens strengeste straff, men fikk 30% i strafferabatt.

Det kunne Jensen også ha fått, dersom han hadde lagt kortene på bordet og innrømmet. Han kunne da ha startet soningen samtidig med Cappelen, og vært en fri mann om noen år. Nå kan han glede seg over halvannet år til i frihet, men da er det nok også over.

Som Franz er inne på så stilles det faktisk større krav til lovens håndhevere. De har fått en enorm tillit fra samfunnet og de eneste som har rett til å bruke makt (i fredstid) ovenfor befolkningen. For å opprettholde en troverdig rettstat er det derfor helt essensielt at korrupsjon og kriminalitet innen rettsvesenet slås hardt ned på. Vi ser hvordan det går med samfunn som ikke har lykkes med det.
Redigert 28.01.2019 kl 16:43 Du må logge inn for å svare

Bare et lite innspill, pole:

Politiet har voldsmonopol i dette landet. Dvs. at de har lov til å utøve vold. Sakene som henlegges av spesialenheten bunner nettopp i at politiet anklages for politivold som det viser seg var innenfor rammene av hvordan politiet kan utøve vold.

Sikkert forsmedelig for en som har opplevd å bli lagt i bakken av politi, eller har blitt tatt hardt i. Men i slike situasjoner gir politiet alltid instruksjon om hvordan folk skal forholde seg - og den som følger anvisningen, blir ikke skadd. Noen ganger er det vanskelig i møte med utagerende personer, men disse må stoppes før de påfører andre eller seg selv skade. Politiet er godt trent til slike situasjoner.
Pick Up
28.01.2019 kl 16:54 406

Uskyldig i narkotiakanklagen, men skyldig i grov korrupsjon.
Hva har han mottatt bestikkelser for? Neppe billetter til politiets juleball.
Skjønner godt at myndighetene vil ha omkamp!
Redigert 28.01.2019 kl 16:56 Du må logge inn for å svare

Sakene du sikter til Havfrue er fra hva du beskriver til det rene helvete for den som måtte bli offer for politivold. Nevner noen saker, gutt 16 år skutt i ryggen av politimann. Gutten hadde stjålet en bil sammen med en kamerat, og var på vei løpende inn mot en skog, da fyrte politimannen av sitt våpen, og drepte gutten. Hva skjedde etterpå, politimannen frikjent. Gutt 13-15 år bråkte og sparket i garasjedører, full politimann ikke i tjeneste kom ut, kastet seg over den lille spede gutten, kvalte han til døde med sitt politigrep rundt halsen på gutten mens han lå med ansiktet ned, politimannen frikjent. Jeg kan forsette, men dette viser at politiet til tider er meget voldelige. Dette vet jeg, jeg kjenner så mange politimenn som på en fest eller i godt lag forteller hvor de skikkelig benytter sjansen til å skambanke folk de ikke liker av byens mindre avholdte. Dette kan skje på en øde gate nattestid, i heisen ned i arresten, eller på cellen. I Bergen hadde de mange slike saker, men ingen ble dømt.

Når du sier de er godt trent er det en sannhet med store modifikasjoner. Jeg har selv stått ved siden av politi på skytebanen og sett hvor elendige skyttere endel av dem er. De gikk så langt at de nektet å øve-skyte sammen med vanlige skyttere av ren skam, og ba om å få tilgang på skytebanen dager der de kunne være alene, noe vi sa nei til.

Det har vel vært noen episoder om at folk har dødd i.f.m. pågripelse, Havfruen. Det tror jeg ikke er helt innafor regelverket. Greit nok at de avliver folk i selvforsvar, men om de ikke er truet med noen form for våpen, burde de finne andre måter å håndtere det på. Eks. elektrovåpen, pepperspray el.l.

Politifolk generelt er betydelig mer lovlydige enn folk flest, men det er tross alt noen kjeltringer blant dem også, så de gjelder det å få luket ut. Vi hadde vel en politimann som ble dømt for drap i Brevik for en tid tilbake. Han satt og fulgte etterforskningen av seg selv i lang tid før noen tok grep.

Jensen hjalp Cappelen ut av Cappelens dopavhengighet, og tilbrakte en uke av sin ferie sammen med Cappelen for å holde ham i skinnet - noe Cappelen var svært takknemlig for! At Cappelen prøvde å vise sin takknemlighet med klokkegave (som Jensen leverte tilbake) og eventuelt noe med badet (ikke bevist) utgjør faktisk korrupsjon for Jensen! Han kan nemlig som politimann ikke ta imot gaver fra informantkontakter eller folk han vet er kriminelle ("heleren er ikke bedre enn stjeleren").

Grunnen til at skyldspørsmålet var todelt er at det jo ikke dermed er gitt at Jensen også er skyld i medvirkning til narkotikainnførsel. dommerne skulle ha bøyd seg for juryens svar på skyldspørsmålet. Dommerne velger en vei utenfor vanlig prosedyre - og det er også en form for korrupsjon - av domstolen!
Redigert 28.01.2019 kl 17:09 Du må logge inn for å svare

Ja, noen ganger går det galt. Det er farlige grep politiet må ta når svære rebelske muskelbunter skal uskadeliggjøres. Bl.a. er det såkalte "nakkegrepet" i mageliggende posisjon svært farlig om den som er lagt i bakken ikke roer seg - høy hjerterytme/blodtrykk er farlig i mageleie og låst posisjon.

Her kommer politiets dilemma inn i bildet - skal de holde han, eller skal de slippe han og risikere at han stikker av og tar livet av noen?

Som sagt - noen ganger går det galt, men som regel har politiet vært innenfor instruksen, også når det går galt. Men så er det noen unntak, som alltid i livet, der noen gjør feil vurdering eller bruker for mye makt. Det siste gjelder deg og meg også - du kan ikke påberope deg selvforsvar hvis du faktisk ikke var i livsfare da du forsvarte deg, og dette er veldig strengt. Fx når får du lov til å ta livet av en som er i ferd med å knivstikke andre? Tar du den sjansen?
Redigert 28.01.2019 kl 17:20 Du må logge inn for å svare

Man kan etter loven også ta liv av en politimann ifølge nødvergeretten hvis dette er for å redde sitt eget liv dersom politiet begår et rettstridig angrep på den det gjelder. Ikke mange er klar over dette.

Nødverge innebærer at en ellers straffbar handling foretas for å avverge eller forsvare seg mot et rettsstridig angrep. Ingen kan straffes for en handling om er foretatt i nødverge. Nødverge kan utøves både mot angrep på person eller på ting. Det spiller i utgangspunktet ingen rolle hvem som eier tingen. Skal handlingen være straffbefriende, kreves det at handlingen ikke overskrider det som fremstiller seg som nødvendig. Eller sagt på en annen måte: Alle har rett til å forsvare seg, men man skal ikke bruke mer makt enn nødvendig for å avverge et angrep eller stoppe noen som begår en straffbar handling. Under de betingelser som er angitt i loven, blir nødvergehandlingen ikke bare straffri, men også rettmessig. Eventuelle skader blir ikke å erstatte av skadevolderen og straff kommer ikke til anvendelse. Bestemmelsen slår videre fast at utøving av offentlig myndighet bare kan møtes med nødverge når myndighetsutøvelsen er ulovlig og den som gjennomfører den opptrer forsettlig eller grovt uaktsomt.

Reglene om nødverge er noe endret i straffeloven 2005 i forhold til straffeloven 1902.
SCK
28.01.2019 kl 17:36 374

....." Når du sier de er godt trent er det en sannhet med store modifikasjoner. Jeg har selv stått ved siden av politi på skytebanen og sett hvor elendige skyttere endel av dem er. De gikk så langt at de nektet å øve-skyte sammen med vanlige skyttere av ren skam, og ba om å få tilgang på skytebanen dager der de kunne være alene, noe vi sa nei til."

-----

Det er vel begge deler også der, er det ikke? Det var en politimann som lærte meg kunsten i sin tid.

Jeg tror ikke politimenn er så veldig mer lovlydige enn andre, i hvert fall ikke mentalt sett. Det viste politiet under krigen i Norge. Men de er vel mer på vakt for å gjøre feil, slik en sjåfør bør være i trafikken, man må ivareta ens levebrød.