Hva med å la Folketrygdfondet kjøpe Oslo børs ?

exian
23.01.2019 kl 14:41 300

Petroleumsfondet heter Statens pensjonsfond utland. Så det er ikke egnet for investeringer i
norske selskap. Men hva med Folketrygdfondet ? Det har norske aksjer. Og de kan jo f.eks.
kjøpe det sammen med andre norske fond ?

Jeg snakker om kontrollen med Oslo børs.

Norge har råd til å ha kontroll over Oslo børs.
Det er neppe særlig gunstig å la noen i utlandet få fullt
innsyn og full styring med dette. De vil legge inn algoritmer
som fungerersom aksjeroboter, og melke norske investorer.
Dette må vi nå forhindre.

https://www.dn.no/marked/oljefondet/miljo/nbim/oljefondet-selger-miljoaksjer/2-1-523878

Norge har god råd. Vi trenger ikke å slippe til utlendinger.
Jeg sitter med følelsen av at det vil være utrolig dumt å la utlandet
overta Oslo børs. Det samme gjelder Norwegian. Visse ting må vi ha på norske hender.

Exian: "Det er neppe særlig gunstig å la noen i utlandet få fullt
innsyn og full styring med dette. De vil legge inn algoritmer
som fungerersom aksjeroboter, og melke norske investorer.
Dette må vi nå forhindre."

På Stockholmsbørsen (som eies av Nasdaq), kan man fortsatt se hvem som kjøper og selger aksjer, mens Norge har fjernet denne muligheten. Er slettes ikke sikker på at algoritmerobotene har dårligere kår i Norge enn på andre børser.

Redigert 23.01.2019 kl 14:53 Du må logge inn for å svare
exian
23.01.2019 kl 15:14 258

Takk for den svenske metaforen. Svenskene er helt på knærne. Vi er ikke det.
Ett eksempel er Arlanda Ekspress. Svenskene har latt et Hong Kong togselskap
få ha kontrakt på Arlanda Ekspress til 2046. Det har doble billettpriser av hva
vårt Flytog har. Og legger en betydelig demper på Arlanda. Dette er noe skikkelig
dumt svenskene har gjort. Kastrup og Gardermoen kjører nå i fra Arlanda. Centerpartiet
sørger også for at flyskatten som så ut til å ha blitt tatt vekk gjennom M og KDs budsjett,
blir innført igjen.

Sverige er ikke noen god målestokk for Norge. Mye er galt i måten Sverige drives
på. Vi er bedre stilt, og må ikke gå den veien.

Det kan komme mer avanserte algoritmer som manipulerer selve kjøps- og salgsagerende.
Det kan bli noe mye verre enn minimarginstyverier tradisjonelle aksjeroboter bedriver.
Alt av aksjeroboter bør bli forbudt over hele verden. Dette er bare tyveri- og manipulasjonsmaskiner.
Ingenting annet.
På den annen side kan det sikkert gjøres forbedringer ved Oslo børs. Om Folketrygdfondet kom
inn, kunne dette gjøres til en offentlig oppgave. Det er viktig med en pålitelig og god børs. Jeg er
åpen for at dagens Oslo børs kanskje ikke er noen nonnearena akkurat. Med offentlig eie kunne
børsen gjøres til et utstillingsvindu for hvordan en forbilledlig børs burde være. Børsen kan vinne
tillit ute, og få investorer til seg. Det er så mange ukurante børser der ute.
exian
30.01.2019 kl 12:06 127

https://e24.no/boers-og-finans/oslo-boers/senterpartiet-frykter-oekt-risiko-ved-et-salg-vil-ha-folketrygdfondet-inn-i-oslo-boers/24548392?fbclid=IwAR0Pl5Sad7r1utNlVT187W4RZK-G0DG1-Rgxp0q7vVpbq4jZb7OD9-Li-Qg

Det er flott å se at Senterpartiet er inne på de samme tanker. Og SP informerer oss om at Finansdepartementet har motarbeidet oss her.

Vi trenger en norsk løsning for Oslo børs. Galskap å la utlandet overta Oslo børs.
Hvis det mot formodning skjer, bør norske interesser se på å starte en ny Oslo børs på norske hender. Så blåser vi i
den utenlandsk eide Oslo børs.

For folk som Fredriksen og andre burde det være nesten like viktig å sikre norsk eierskap til Oslo børs, som
å sikre norsk eierskap til mye annet.

Det er ikke konsekvensfritt om utlandet overtar Oslo børs.