LAVO.tv - Suspended, nå blir det spennende!

HP17
LAVO 22.01.2019 kl 11:48 12253
Dette blir spennende å se hva neste melding vil inneholde av informasjon.
Her får en bare følge med


22/01-2019 11:44:13: (LAVO-ME.MERK) OSLO BØRS - SUSPENDED

See annoncement from Lavo.tv on 21.01.2019 at 18:36:01 CET. Oslo Børs has been in dialogue with the company and has decided to suspend the trading in the
shares in anticipation of a conclusion to the negotiations which the company has started.


He.He. Pierre. The message or massage as you say in French is clear. 2-0 and an increase in the shareholding does not mean bankruptcy, but attempts at restructuring. Soon, you will probably have a bottle of Petrus and celebrate in a Lavo with your good friend Tom. Well played. This is a movie script.
16.02.2019 kl 21:36 524

Innlegget er slettet

Hei Bambi. Pierre og ABO har overtatt "butikken". Det er vanskelig, eller umulig å reversere konverteringen. Et søksmål mot ABO, er i praksis betinget av at Lavo går til "himmels" fordi du er avhengig av at ABO har midler i Norge. Du må også dokumentere at de har begått en erstatningsbetingende handling og at det foreligger en adekvat årsakssammenheng mellom eventuelle handlinger og eventuelle tap. Kortversjonen er at søksmål mot ABO er en vanskelig materie, samtidig som det vil kreve store ressurser. Konverteringen kan tyde på at ABO ikke ønsker konkurs, og at de vil restrukturere. Det betyr en betydelig utvanning, men det betyr også at man har en "ide" om at MCAP bør nå nivåer som er langt høyere. Hvis et selskap som dette "fungerer", og man kan dokumentere kontrakter og inntjening, er noteringskursen latterlig lav. Noen tjener antagelig stort på "recap" på bunnen, men de tålmodige opprinnelige aksjonærer kan antagelig få godt betalt til slutt, under den forutsetning at det leveres.....
Ticker
07.05.2019 kl 11:22 245

ABO ønsker ikke konkurs men da vil de vel også ha Lavo tilbake på børs?
Hvor lenge kan de være suspendert slik som nå?
Kan de være borte i over et år uten et pip av info?
De har vel strengt tatt ikke infoplikt når de er suspendert?

Hvis du tror på det vil bli en løsning slik selskapet har antydet i forbindelse med revidert fremleggingstidspunkt 30 mai av årsregnskap 2018, må det tas flere grep.
Først og fremst selskapet kunne legge frem planer og strategier for videre drift. Disse må så behandles i forbindelse med GF eller på en EGF.

På EGF/GF er rekkefølgen og vedtakene vesentlig for hvordan veien videre blir.

Det vi kan være enige om er de som stiller opp for å "redde selskapet" med friske penger vil kreve, fravikelse av fortrinnsrett fra dagens aksjonærer og at emisjonskurs settes ned mot pålydende.

Så blir det opp til dagens aksjonærer om de i EGF/GF godkjenner forslaget, gjør endringer (større endringer i agende vil kreve ny EGF) eller forkaster deler av forslaget fra administrasjon/styre.