Reprising kommer alltid av en grunn.


Reprising kommer alltid av en grunn.

Så å sei aller fleste går glipp av rakett investeringer, men her ligger nå et lite stykke Norge som ligger rede for å bli nettopp det.
Det er tidsspørsmål når Photocure får solid gearing. Når markedet skjønner hva som er i ferd med å skje. Stiger aksjekursen betydelig over mange mnd og år.

Gitt de underliggende etterspørselsimpulsene for blålys globalt, kan det tenkes at Photocure vil fremstå som en eventyrlig investering i mange år fremover, da her blir det verdiutvikling som er forankret i substans. Det vil si reell inntjening fremover.
Photocure er på vei til å bli verdensledende blærekreft selskap, er i en fase med store vekstmuligheter og har en
verdensledende teknologi med produkter. Er perfekt posisjonert for å være en bransjeleder innenfor blærekreftområde. Det er ikke småtteri av en liten aktør fra Norge.

Når det gjelder innsidekjøp. Er det mange bedrifter med eventyrlige avkastninger som det har ikke vert ett eneste eller få innsidekjøp av noe betydning fra lave nivåer og oppover. Det gjelder mange selskaper. Som vanlig gikk de fleste glipp av oppgangen.

Slik som jeg ser det med spørsmål om oppkjøp av Photocure så er det lite sannsynlig. Det som er en mulighet er at Photocure leier ut lisens avtaler av produkter for å utvide det geografiske området.

Markedet vil se hvor dette bærer henne meget snart. Alt ligger til rette for Photocure fremover.


Fondforvalteren.

Q:
Thank you for the presentation. I was just wondering, relating to the sales reps, has there's been any changes in the number of sales reps compared to last quarter?

A:
"There's been no change in the number of territories per se. We have 27 sales territories in the US. That is an increase over last year, however, I just want to reiterate that most of the positions going from – [was] on average in early well late 2017 to 2018, those increased in 2018. We repurposed individuals who were moved into overhead positions back into sales rep positions. So individuals that were training specialists or reimbursement specialists, we did need them in those roles. We're hiring much more experienced sales reps now, the training isn't quite as extensive. We also have better reimbursements so the reimbursement support isn't needed. So, those 4 individuals who were in those roles, who actually were our best sales reps in the US, were moved back into sales roles and why not, right, use your best people to do the job you need most, which is the customer facing revenue-generating roles. So the territories have remained the same. We have a couple vacancies as you'd expect and those will be filled through the first half of this year. But we are intending to be at full 27 reps plus 4 corporate account guys in the US in the next near future 30 days or so."

Bravi
Du og flere med deg henviser til at Cysview har vært på markedet de siste 4-5 år og enda lengre. Det skal jeg ikke benekte, men dersom man virkelig ønsker å skjønne hvilke kamp PHO har måttet føre frem til 2017, så bør man startende å lese børsmeldingen som er datert 28 NOV 2013, samt årsrapportene for 2013 og frem til den for 2017.

Da vil man skjønne at rammebetingelsene for PHO har endret seg dramatisk fra 2017 og frem til dags dato. Og det er på de rammebetingelsene som PHO har hatt siden 1 Jan 2019 at det nye PHO skal vokse frem. Og da må man samtidig skjønne at PHO har nettopp startet på den reisen som skal gjøre PHO til en suksess og en gedigen pengemaskin. Hvor dårlig det har gått for PHO i 2014, 15, 16 og 17 er en helt annen historie, basert på fullstendig andre rammebetingelser enn dem som nå gjelder. Og skjønner man ikke dette vil man dessverre gå seg noen stygg sjokk de kommende årene.

Sorry, men slik er det, enten man liker det eller ikke. Dette får vi ikke gjort mye med, men PHO går en lys, lys fremtid i møte.
Redigert 02.08.2019 kl 00:02 Du må logge inn for å svare

Hvem har sagt at det er billig å erobre markedsandeler i USA? Det er et stort land, både i utstrekning og i antall mennesker. Det har sin egenart og man er nødt til å satse skal man lykkes. Og jeg er ikke investert i PHO for at ledelsen skal spare seg til fant og la mulighetsvinduet som åpnet seg i 2018, bli lukket pga mangel på satsing. Ressursene som nå brukes til Max satsing er jeg rimelig trygg på at vi får igjen, mange ganger.

Men vi må akseptere at selskapet er i lanseringsfasen av flexiscope og derfor gi ledelsen tid til å penetrere markedet. Men tiden jobber for oss ved at basen av operativecscope blir stadig større. Noe som i seg selv er et tegn på at PHO er i ferd med å penetrere det amerikanske markedet.
Redigert 02.08.2019 kl 07:15 Du må logge inn for å svare
onuk
02.08.2019 kl 00:48 979

31, sier 30. To tredjedel er forholdsvis ny ansatt, dvs 20. Hvis forholdstall er så noenlunde den samme som i Norge, så er minst 10 av de fullstendig ubrukelig til jobben de er satt til og burde erstattes. Da er vi ned i 20 selgere og en del av de beste er opptatt med å lære opp nye. TTT og enda mer TTT.
pafo
02.08.2019 kl 06:59 886

Ja per idag så selger de 2 scope var per år. Det er ca 60 scope per år, så fortsetter de i samme takt, så har de ca 3 %
av den totale markedet om 10 år. Kan vel ikke kalle det SOC. Og brukshyppigheten mener noen PHO skall gjøre noe
med. AUA seier alle med NMIBC skall tilbys BLC, har amerikanske leger ikke førstått det. Eller har de ikke flere NMIBC
pasienter, de som har scope bør jo bruke dem nær de kan.

Og 75 % er jo NMIBC pasienter, noen luringer her påstår att leger ikke er motivert før att bruke BLC om de lkke må betale
før scopet først. Så da har det ikke noe att gjøre med att bruke beste behandling, men vad skall man da bruke før argument
til att få dem att bruke BLC. En sak er sikker BLC blir aldri SOC om ikke leger vet att det er beste behandling, og nær og var
de skall bruke den.

Og er det som Schneider seier att de ikke har 100.000 usd att bruke på ett scope, så har de ikke mye tru på behandlingen.
De får trots alt godt betalt var gang de bruker det, og bør vete nær det kan brukes. Og alle urologer som behandler
blære kreft i dag er godt opplært i bruk av stive og flexible scope. Og behøver minimal opplæring før overgang til BLC.
Eg har jo hørt i snart 2 år att BLC skall bli SOC i USA og de har jo tatt 0,5 % av totale markedet nu.

Men nu med kjempe refusjon eller GOLDEN KEY bør det jo i gi ett kjempeutslag i salget, da det var det alle vente på.
Så får vi se om urologer og sykehus vet vad golden key er, eller om det tar noen år før de førstår det.
focuss
02.08.2019 kl 08:24 775

Blir nok mer krevende for Schneider å øke budsjettene ytterligere fremover. Nå vil vi se akselererende inntekter og kostnader på stedet hvil. Men å forvente at organisasjonen var fullt ferdig når Schneider ble ansatt var vel ikke realistisk.
SørenE
05.08.2019 kl 18:44 511

Hej Norge

Ser ud som der er tale om en øgning af ansatte fra Q1 til Q2 i følge NY præsentationen -- 75 ansatte 45 i US
JP Mogan konference 7.1. 2019 70 ansatte heraf 40 i US.
Er lidt overrasket over ta de nu er 45 i US -- mit tidligere estimat var på minus NOK 1-1,5 mio
Estimat med så mange ansatte er derfor ændret til minus NOK 3,5-4,0 mio -- med andre ord næsten samme resultat som Q1

Spændende med kun timer til vi kender resultatet :-)

Dansken
Tålmodig 3-5 kvartaler
focuss
05.08.2019 kl 19:54 451

Reprising kommer alltid av en grunn sier tråd starter. Ja riktig det og grunnen er alltid den samme. Et selskap som gikk under radaren har plutselig fanget markedets interesse. Reprising av Photocure "is a given"

At photocure er på radaren til flere nå skulle berre mangle. Men når markedet forstår hvilken eventyr som er på gang fra lille Norge så skjer ting veldig fort. Det solide fundamentet som pho bygger er unikt. Det ligger nå for eventyrlige avkastninger fremover. Alle avtaler spesielt lisens avtaler er gull verd. Men det beste er ikke komt på bordet enda. Det er på vei. Håper alle forstår og skjønner sin besøkelsestid.

håper den roer seg tenkte å laste litt til.