Når setter utbyggerne ned prisen?

alexen
13.01.2018 kl 20:58 373

Fallet i boligmarkedet har skapt større strukturelle utfordringer enn mange har tatt inn over seg. Det gjør at prisene ikke henter seg inn i 2018. Det var cirka 10.000 personer som kjøpte bolig i 2017, som nå ligger med tap på sine boligkjøp. Situasjonen forverrer seg ved at 30.000 refinansierte boligen i samme periode og det bery 40.000 som kan være nær brudd på egenkapitalkravet hvis markedet faller 5-7% det neste halvåret. Det gjør at mange nå blir låst i sine eksisterende boliger (kan ikke selge, får ikke tilsvarende lån), markedet stopper opp, spekulantene tør ikke satse da EK kravet fortsatt er gjeldene, utbyggerne sliter med å få solgt og der står vi altså høsten 2018.