Hundretalls millioner i vente for aksjonærene!


Slik har de snudd og bygget opp en pengemaskin: Hundretalls millioner i vente for aksjonærene
Sevan Marine har skiftet navn til Magnora ASA, redusert antall ansatte til tre og skal etter planen være en pengemaskin for aksjonærene i årene fremover.
AV Øystein Bjerkestrand
Publisert 07.01.2019 07:15
Oppdatert: 07.01.2019 08:30


A-A+
– Jeg vet ikke helt hva man mener med «pengemaskin», men ja; utgiftene er lave og vi har inntekter, bekrefter daglig leder Reese McNeel i en e-post til Agderposten.
Selskapet, som på sitt meste hadde hele 200 ansatte i Kittelsbukt og i Strandgata i Arendal, og rundt 500 til sammen i hele verden, er nå redusert til to ansatte i Arendal og én i Oslo. Den store endringen som skjedde i høst og vinter er til det beste for både den unike sylinder-teknologien og de rundt 3.900 aksjonærene, skal vi tro McNeel og Magnora-styret.
Agderposten har nemlig pratet med flere av de lokale aksjonærene som forventer godt utbytte i årene som kommer. For med kun tre ansatte i selskapet sier det seg selv at utgiftene er lave. Som et børsnotert selskap er det likevel enkelte krav som gjør at man regner med å bruke 7-10 millioner kroner på driften. I tillegg ønsker man å ha en kontantbeholdning på 25-40 millioner kroner.

Lisenser
Inntektene som gjør at aksjonærene prater om en «pengemaskin», kommer fra lisenser på boreplattformene «Western Isles» og «Shell Penguin», såkalte FPSOer. Førstnevnte, som har en ventet varighet på 15 år, vil gi rundt 70 millioner kroner årlig ved maksimalt oljeopptak (44.000 fat per dag), mens «Shell Penguin» vil gi i underkant av 150 millioner kroner når tre milepæler er nådd. Dette vil trolig skje innen to-tre år.
I tillegg har selskapet allerede utbetalt godt over 400 millioner kroner til aksjonærene gjennom utbytte og kapitalnedsettelse, forteller Cecilie Wiese-Hansen, Group Business Controller i Magnora ASA.
I en strategimelding som kom sent i høst, skriver selskapet at intensjonen framover er å utbetale utbytte fire ganger i året. Men ettersom hovedeieren, det canadiske selskapet Teekay, solgte sine aksjer i 2018 er ikke dette sikkert før generalforsamlingen har staket ut videre kurs i medio april.
– Det er opp til generalforsamlingen hva man ønsker å gjøre med pengene og selskapet, men i strategimeldingen står det at intensjonen er å dele ut pengene til aksjonærene, sier Wiese-Hansen.
Agderposten har bedt om innsyn i aksjonærlisten, men fikk til svar at «Magnora er et børsnotert selskap og kan ikke gi ut informasjon som ikke er offentlig for alle». På hjemmesiden står imidlertid de 20 største aksjonærene, hvor marinbiologen Åsmund Baklien med bosted i Lyngør er eneste lokale med 700.000 aksjer og en eierandel på 1,33 prosent.
Avslutter 2018
Etter noen intense måneder mot slutten av fjoråret byttet Sevan Marine navn til Magnora ASA og ble redusert til tre ansatte. Teknologien, ansatte og all forretning fra Sevan Marine ble solgt til Singapore-registrerte Sembcorp Marine og opererer nå som selskapet SevanSSP.
I Magnora ASA er det nå kun Reese McNeel (daglig leder), Cecilie Wiese-Hansen og Line Reinfjord som mottar lønn. De to sistnevnte er kun en del av Magnora fram til 2018-regnskapet er avsluttet.
– I en overgangsfase server vi både Magnora og SevanSSP. I Magnora er vi ansatt for å avslutte 2018 – et år med mange transaksjoner. Det er en del saker som det er greit å avslutte før vi går over til SevanSSP, sier Wiese-Hansen.
Det er imidlertid ikke noe eierforhold eller interessefellesskap mellom de to selskapene. Det er kun praktiske årsaker til at Wiese-Hansen og Reinfjord sitter i samme bygg. Etter at disse er ferdig med sin jobb for Magnora, er det ingenting annet enn noen mindre aksjonærer og en 50 prosents eierandel i Arendal Brygge som knytter Magnora – gamle Sevan Marine – til Arendal.

Ifølge Agderpostens opplysninger var planen for Sevan Marine sågar å kvitte seg med eierandelen i Arendal Brygge, som eier store deler av området rundt Kittelsbukt, men Magnora ASA ønsket det annerledes.
– Det gjøres løpende vurderinger sammen med Sparebanken Sør, som eier de resterende 50 prosent, med tanke på hva man skal gjøre med Kittelsbukt. De nye eierne må ta stilling til denne eierandelen, sier Wiese-Hansen.
Endring i 2011
Det var i 2011 den første virkelig store restruktureringen i Sevan Marine skjedde. Da overtok canadiske Teekay produksjonsenheten. Det vil si bore- og produksjonsplattformene.
– Da forsvant det mange ansatte som hadde jobbet med operasjon av disse, men de fikk jobb i Teekay og ble ikke sagt opp. Det som skjedde var at gikk fra å være et rederi og operatør til et ingeniør og teknologiselskap, sier Otto Skjåstad, head of engineering and technology i SevanSSP.

Sabla spennende dette her! Det har gått så under radaren for meg! Hundretalls millioner i vente?!!
Ser ut som børsverdien bare er 300 millioner. Ser også at de har mye cash! Detta synes jeg var spennende saker!