Schneider sin presentasjon i San Fransisco

Computum
10.01.2019 kl 10:29 2251

Hallo rischioso? Jeg forstår at du er ute for å pleie din egen selvfølelse igjen. Du vil gjerne fremstå som bedrevitende profet og kunne fortelle andre at de ikke skjønner noe.
Å spå en svak kursutvikling i PHO etter en skarp oppgang, med en bestående short, lav omsetning og et urolig børsmarked, var kanskje ikke med de dårligste oddsene?
Bravi reiser interessante problemstillinger. Du tror du sitter med fasit.
focuss
10.01.2019 kl 10:31 2245

MM
Humøret blir litt bedre hver gang du stikker innom. Dette til tross for at du synes jeg er en dust:-)
Redigert 10.01.2019 kl 10:32 Du må logge inn for å svare
focuss
10.01.2019 kl 10:36 2228

Rishioso
Tror aksjonærene skal prise seg lykkelig for at du ikke har ansvar for selskapets forettningsutvikling. Tror tvert i mot at aksjonærene skal sette pris på USA satsingen.
bravi
10.01.2019 kl 10:54 2182

Uansett satsningen i Usa er det ingen unnskyldning for at de ikke kunne fått mere ut av markedet i Eu. Ser poenget til rischosio om dette, løpe fra problemene i ett matked og starte opp i et nytt, så får vi se om den strategien lykkes.

Hørt mye om ny tidsregningen etter fase 3 i mai 2017, det har enda ikke vistes særlig på aksjekursen. Det er et faktum at kursen var høyere i august 2016 enn den har vært i den nye tidsregningen bortsett fra et lite blaff etter Q2 i begynnelsen av september 2018. Da ble det lovet akselererende salg osv. bla. bla. de lovnadene greide ikke selskapet levere på ved Q3 og kursen kollapset.

Du kan i tillegg ta med børsmeldingen fra 28 nov 2013 der ledelsen i PHO kommenterer refusjonsordningen CMS vedtok høsten 2013 med virkning fra 1 jan 2014. Der sier de i andre avsnitt at den refusjoinsordningen var et hinder for at sykehusene skulle begynne å benytte Cysview.

Så faktum er at PHO fra høsten 2013 til 1 jan 2018 befant seg i en særdeles ugunstig situasjon for at selskapet skulle kunne gjøre noe gjennombrudd i det amerikanske markedet. Det til tross for at fagmiljøene i USA var positiv til BLCC teknologien.

Så du er helt spot on når du sier at PHO har en ny tidsregning fra 2017. At ikke alle har evner eller vilje til å skjønne dette, det får dså være. De vil tidsnok oppdage hva de har gått glipp av. Men det er heldigvis ikke mine penger de roter bort. Jeg sitter med 85% av investert kapital i PHO og jeg slipper å lese alt tøvet Rischioso sprer rundt seg med, da jeg har gjort bruk av blokkeringsknappen. Ikke ofte jeg gjør det, men når enkeltskribenter, slik som Rischoso, får servert alle fakta i innlegge fra andre og nekter plent å ta dem til seg, da gidde jeg ikke bruke en kalori på å lese hans tanketomme og tøvete innspill i en ellers interessant debatt.
focuss
10.01.2019 kl 11:02 2161

Bravi
Hva mener du PHO bør gjøre i forhold til Ipsen. Kan du jussen i dette?
bravi
10.01.2019 kl 11:19 2107

focuss, nei jeg kan ikke jussen i dette, vet heller ikke noe om avtalen med Ipsen utover at jeg har hørt at Pho får bare 35% av salgsinntekten.

Hva Pho kan gjøre? De kan forklare markedet om situasjonen med Ipsen og hvorfor de er handlingslammet i den saken. Da kan markedet forstå hvorfor situasjonen er som den er. Slik det er nå prises selskapet med en udugelighets faktor diskontert inn i kursen.
m73102
10.01.2019 kl 11:19 2105

Bravi - kursen steg med nesten 100 % i 2018, så har ikke "Den nye tidsregningen" vist seg i kursen? Dersom en mener at det som har skjedd etter fase 3/tilgang til Surveillance/ny refusjonsordning har satt PHO i en unik posisjon for å ta markedsandeler i USA - og vi skal tro på Schneiders siste uttalelser - vil ikke det at kursen fortsatt er veldig lav (lavere enn august 2016) være en unik kjøpsmulighet?

Jeg har i alle fall ennå ikke sett noen grunn til å betvile Schneider når han, med 25 års erfaring innenfor dette markedet, gir uttrykk for at PHO nå er rigget til å oppleve en akselerende vekst. Ved dagens kurs vil kun en liten økning i markedsandelen ti store utslag. Gleder meg til den nye guidingen snart kommer.
Redigert 10.01.2019 kl 11:25 Du må logge inn for å svare

Til opplysning ble refusjonen i Surveillance nettop økt til $ 1.187, nesten 20% mer enn hva Photocure mottar for en dose/kit Cysviev, $ 1000 som i seg selv er nesten 6 X så mye som selskapet mottar fra Ipsen sitt marked i Europa.
Da sier det seg selv at det PHO mottar fra Ipsen ikke er det aksjonærene bør ha blikket sitt rettet mot nå, men det er allikevel nok til å dekke størstedelen av totalutgiftene til Photocure.

Det Bør være helt opplagt at det er av den største betydning og viktighet for inntjeningen til PHO hvor mange flexiscope som blir utplassert framover, og økningen i bruk av disse.
Det er for meg også helt opplagt at sjansen for en eskalerende bruk av de nye felxiskopene er overhengende når markedet for disse er 4 X større enn for rigide scope.
Dessuten kan alll bruk av felxiscope gjøres poliklinisk med lokalbedøvelse, og jeg går ut fra at de fleste her vet hva det betyr.
Ved bruk av Rigide scope er det innleeggelse med full narkose.
Legoland
10.01.2019 kl 11:34 2065

Der er mye som kan sies om avtalen med Ipsen, men den har värt med paa aa muliggjöre satsingen i USA. Skal PHO forsöke aa komme seg ut av avtalen med Ipsen blir det i Asia for her er det aa begynne paa null. Men hvem skal kunne ta den jobben i PHO med sin ensidige satsing paa det kommersielle i USA? Ref. ropene om "korsfest, korsfest" av Hestdal.
Forelöbig har PHO's Schneider tunellsyn paa USA delvis fremprovosert av utaalmodige aksjonärer som endelig vil se penger paa bok dvs er kortsiktige investorer i PHO.
Skal innrömme at en slik innstilling er lettere aa ha saa lenge jeg er godt i pluss.
focuss
10.01.2019 kl 11:47 2045

Legoland
Det blir lettere å starte investeringer i Asia når kursen har passert 500 enn når den er drøye 40.

før mai 2018 fantes det bare tungrodde, rigide scope i BLCC-markedet.
Dette forandrer seg i eskalerende tempo nå.

I Q3 2018 hadde flexiskop nettopp blitt lansert, og med 2 store feriemåneder med ekstrem varme ble det bare utplassert 6 flexiskop.
I Q4 2018 er det utplassert et sted mellom 18 og 30 flexiscope, og jeg går for midt i mellom.

Hvis økningen fortsetter i samme tempo, noe jeg ikke kan se noe til hinder for, så vil dette gå mye raskere enn det det lille markedet som har vært interessert i Photocure som investeringsobjekt har kunnet forestille seg.

Samtidig vil merkevaren BLC med Cysview spre seg som ild i tørt grass.
bravi
10.01.2019 kl 11:50 2021

m73102, jeg har heller ingen grunn til å tvile på Schneider enda. Han skal få tid frem til Q4, så får vi se.
10.01.2019 kl 11:52 2011

Det er også her i fremtiden at vi vil se den økte bruksfrekvensen. BLC med CYSVIEW har FULL refusjon for ALLE prosedyrer som utføres ved Clinic setting of care, altså behandling ved poliklinikk.

Det påstås her i tråden at PHO ikke kan vise til inntjening og resultater, dette må jeg si meg sterkt uenig i. PHO har uten et eneste fnugg av gjeld, med penger på bok, utviklet og fått utført en rekke kliniske studier og etter hvert fått stadfestet at de har det absolutt beste produktet på markedet til diagnostisering, overvåkning og hjelpemiddel til behandling av blærekreft. De midlene de har tjent på dette underveis har de investert i den organisasjonen de nå er, som er stålsatt for å kjempe på det amerikanske markedet. Å få dette til uten gjeld, uten en eneste emisjon er mildt sagt imponerende.

RakiRebsnem
Redigert 10.01.2019 kl 11:56 Du må logge inn for å svare
pafo
10.01.2019 kl 12:31 1933

Nær all bruk av Hexvix i Europa skjer med rigide scope. Men de nye Flexiscopen som har fått samme bildekvalitet som
de rigide, er nye i Europa og. Og ikke någre pasienter ønsker narkose og innleggelse, om det ikke behøvs. Så det
forandrer forutsettninger for behandlingen i Europa fullstendigt. Og ibsen avtalen innehåller milepæler som gir betydligt
bedre betalning vid økt salg. Og øker Ibsen priset så er det prosentuell fordelning av inntekter.

Og vi får vel regne med att de fleste vil behandles med de nye Flexiscopen, som gir bedre og behagligare behandling
focuss
10.01.2019 kl 12:44 1900

pafo
Som MM sier så er det ikke samme rutinemessige oppfølginger etter TURBT i Europa som i USA. Flexiscopene kan kanskje endre den praksisen og derved øke størrelsen på markedet i Europa.
pafo
10.01.2019 kl 13:41 1806

Den er grei men enligt PHO er det ca 1.000.000 oppfølgninger i Europa,og ca 300.000 turbt. Og 70 % av det er vel nok..

Det var vel ikke i Europa Schneider fablet om 70%...?...
Legoland
10.01.2019 kl 15:12 1659

Styret har sagt det lenge för noen visste noe om Dan Schneider. Jeg har paa en tidligere traad harselert om hvorfor det var saa lite fremoverlent at de ikke hadde satt seg höyere maal.
pafo
10.01.2019 kl 15:18 1646

Det står i schneider sin presentasjon med samlet prosedyrer i Europa og USA. Da er det bare att trekke fra de i USA så har du Europa.
Og de 70 % er det eksperter som sier att all kreft av typen NMIBC bør behandles med blåhvit lys. Og det er 70 % så da tror
eg på dem. Men skulle det bli bare 40 % så kan eg leve med det og..
focuss
10.01.2019 kl 15:25 1624

pafo
ok, takk,hmm
bravi
10.01.2019 kl 16:37 1534

Noen som vet om det er utplassert noen flexiskop i Eu og i norden? Hvis ikke, hva er det de venter på?
pafo
10.01.2019 kl 17:23 1484

De har i alle fall lagt en studie på det så det kommer.
https://www.dovepress.com/articles.php?article_id=41231
OG her blir det bekreftet att de kan behandle 2 i timen.
Redigert 10.01.2019 kl 17:28 Du må logge inn for å svare

Det er ikke spørsmål om hvor mange behandlinger som kan utføres, MEN hvor mange behandlinger som blir etterspurt for det er det og ingenting annet som legges til grunn for den faktiske brukerfrekvensen.

Hvor nettopp brukerfrekvensen på tross av hvor mange som kan behandles har vært og fortsatt er for lav og av samme grunn taper selskapet penger og det hvert eneste kvartal og har gjort akkurat det veldig lenge...

Til de som lurer på hvorfor photocure liksom plutselig skal begynne å tjene penger: Med den brukshyppigheten som fremgår i linken, vil 3 stk(!) flexiscope omsette for mer enn alle de 131 rigide skopene som er oppe å går i USA.
focuss
10.01.2019 kl 18:04 1393

Fra dokumentet pafo linker til:

"Of the 14 patients with confirmed tumors, 11 could be managed on site with fulguration, whereas three were referred to the operating room. No adverse events attributable to BLFC were reported."

Kun 3 av 14 videresendt til operasjon mens 11 av 14 ble behandlet som del av surveillance prosedyren.

Jeg mener vi snakker revolusjon. Intet mindre.
pafo
10.01.2019 kl 18:04 1386

Ja og de som vil kan ta fly til sykehuset og reise hem igjen på eftermiddagen. og vite att de har fått den beste behandlingen.

Hvis vi sier at rigide scope bare øker frekvensen til 3 g pr uke i Q1, og flexiscopene etter ganske kort tid blir brukt 12 X pr uke, så kan dere begynne å skimte hva som vil skje i løpet av Q2 2019.

Dette vil ikke bare kunne bli stort, men enormt når vi kommer 3-4 kvartaler fram.

Og Schneider sin fremoverlente holdning overfor investorer tyder på selskapet ser for seg en stor fremgang i antall utplasserte scope og bruken av disse nå når det meste som utsettes er flexiskop.
Schneider kommer høyst sannsynlig til å bli veldig populær hos de investorene som eksponerer seg i nærmeste fremtid eller under 100 kr.

Innlegget er slettet av Oppgang Kommer
focuss
10.01.2019 kl 18:24 1343


Med 1,4 millioner surveillance prosedyrer i året og 11 av 14 ikke trenger innleggelse så snakker vi 1,1 million sparte sykehus døgn i året!! Bør ikke ta lang tid før dette sprer seg utover 25 MSA.

RE - Jeg mener vi snakker revolusjon. Intet mindre.

* Da snakker vi selvfølgelig ikke om aksjekursen...

Ja, mulig det tar et par måneder før kursen passerer 100.
focuss
10.01.2019 kl 19:36 1222

Det er ikke uten grunn Medicare gir forhøyet og permanent refusjon for outpatient setting. Dette er en ønsket endring.
bravi
11.01.2019 kl 01:19 966

Det er vel og bra med all verdens anbefalinger og refusjoner. MEN nå er det på tide at dette selskapet begynner å levere, de må få fart på salget. Er det ikke vesentlig forbedring allerede ved Q4 tror jeg man kan glemme caset.

Hvis Pho har 70% av turbt markedet i Danmark, hvorfor har de da bare 4-5% av turbt markedet i de 25 MSA ene de har satset på over flere år allerede?

Godt spørsmål som taler for seg selv...

Noen selskap evner bare ikke å tjene penger og akkurat det kan koste skjorta om man ignorerer og redder stumpene om man aksepterer - jo før jo bedre....
Jasper7
11.01.2019 kl 03:08 912

Tillater meg og klippe inn dette fra tekinvestor


solvoll222
3
7t
Om man er usikker på hvor viktig en god refusjon er, så forklarer ihvertfall dette brevet som Photocure sendte til CMS september 2017 konsekvensene av en dårlig en: https://www.regulations.gov/document?D=CMS-2017-0091-3226

direkte link til pdf:
https://www.regulations.gov/contentStreamer?documentId=CMS-2017-0091-3226&attachmentNumber=1&contentType=pdf

limer inn noen korte utdrag:

As soon as CMS announced its decision in late 2012 to package Cysview, hospitals immediately began informing Photocure that they could not offer the new treatment “until the reimbursement issue is settled.”
As a result, numerous hospitals rejected adoption of
Blue Light Cystoscopy with Cysview, severely harming patient access

To date, there are more hospitals that stopped offering Blue Light Cystoscopy with Cysview after the CY 2013/2014 packaged payment policy than hospitals that offer the procedure today. In virtually every instance where hospitals decided to stop offering Blue Light Cystoscopy with Cysview to their patients, hospitals pointed to the packaged payment policy as the reason for their decision

Hundreds of hospitals have rejected adoption of the procedure due to the Medicare policy package for Cysview and C-APC policy.
This is not only problematic for beneficiary care but is also harming the Medicare program itself, given that the peer reviewed literature demonstrates a savings of approximately $4,600 from even one use of Blue Light Cystoscopy with Cysview

Bravi
Jeg ser på deg som en "grinebiter" - alltid negativ.
Ser du må ha svar på forbedringer i Q4 - ellers er det bare å glemme caset?
Kan jeg spørre deg om når startet refusjonsordningen for flexiscope i surveilance markedet - Jeg kan svare at fasitsvaret er Q1 2019. Du vil altså glemme caset før det virkelig begynner?
Vi vil nok helt sikkert se en brukbar bedring for Q4 2018, men det er fra og med Q1 2019 - "moroa starter" Flexiscope med BLCC passer som "hånd i hanske" i meget stort marked med god refusjonsordning - klasse A.
bravi
11.01.2019 kl 09:07 687

sjakknøtt,
Du får holde deg til tema, personkarakteristikker kan du spare deg.
Jeg snakket om turbt, den refusjonen var på plass 1 Jan. 2018, etter Q4 har den vært på plass i nøyaktig ett (1) år.. Mener du at uten flex skop og refusjon i surveillance hadde dette vært en fiasko?
pafo
11.01.2019 kl 10:54 587

Du har jo blandet inn Trump før. du får sende han en mail att medicare kan spare 17 miliarder på att de går over til
flexiscope. Han behøver jo penger til muren. han fixer det..

Slik jeg forstod ditt innlegg var å det glemme caset Photocure.
Uten flex skop og refusjon i surveillance hadde dette vært en fiasko?
Flex scop er meget viktig - Med et minst 4 ganger så stort marked + en mye bedre refusjonsordning klasse A (En refusjonsordning som er kommet for å bli.)
Med en slik refusjonsordning kan de amerikanske hospitalene mye lettere planlegge bruk av penger til innkjøp av slike flex scopene, som vil kunne få refusjon i mange år fremover.
Med kun Turb makedet, med en dårligere refusjonsordning. Vi ville fått en gradvis god vekst, men det ville tatt lang tid før de store overskuddene ville ha tikket inn.
Spenningen nå er - hvor kjapt går utplassering av de nye flex scopene?

Hei hvor det går - knappe 7% ned til 30-tallet....

Så er det å håpe på at ikke selskapets største aksjonær (Hansson) igjen starter dumpingen for å frigjøre kapital som sist til finansieringen av shipping delen...
Redigert 11.01.2019 kl 12:31 Du må logge inn for å svare