Vistin - Priset lavere enn cash beholdning


Antall aksjer var 17.054.935 før olje trading eventyret startet i mars 2018. Kurs sto på kr 11 før nyheten om oljetrading ble sendt ut. Da ble Vistin priset til kr 187.604.285. Dette utgjør kr 4,23 pr aksje etter aksjeutvidelsen.

Antall aksjer pr 4.1.2019 er 44.344.592 og kurs står i kr 6,20. Dette priser selskapet til kr 274.936.470.

Pr 30.9.2018 hadde Vistin kr 330,6 millioner i cash og kr 0 i gjeld. Cash pr aksje utgjorde kr 7,45.
Pr 31.12.2018 hadde Vistin kr 320,6 mill i cash og kontantekvivalenter ink beløp deponert som marginalanrop. Dette utgjør kr 7,22 pr aksje.

Dvs cash kr 7,22 pr aksje + Metformin kr 4,23 pr aksje blir totalt kr 11,45 pr aksje.
Dagens aksjekurs er 6,20.

"Vistin Pharma had cash of NOK 330.6 million as of 30 September 2018. The Company holds no interest-bearing debt"

"The preliminary consolidated cash and cash equivalents for Vistin Pharma ASA as of 31 December 2018 was NOK 320.6 million, which included the amount deposited as margin call"

Metformin - THE GOLD STANDARD TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES
Metformin, markedsført under varemerket Glucophage blant andre, er den første linjemedisinen for behandling av type 2 diabetes, særlig hos personer som er overvektige. Det brukes også til behandling av polycystisk ovariesyndrom. I 2016 var det den fjerde mest foreskrevne medisinen i USA med mer enn 81 millioner resepter.

https://en.wikipedia.org/wiki/Metformin

Spekulativt kjøp anbefales. Nyheter fra Spetalen sitt Vistin kommer ut når de finner veien videre

Kurs i VISTIN (Vistin Pharma) på Oslo Børs
Siste Endring Endr% Kjøper Selger Åpning Høy Lav Forrige Volum Verdi Handler
6.20 -1.20 -16.22% 6.20 6.34 6.52 6.70 6.10 7.40 1 095 939 6 926 929 358
Redigert 04.01.2019 kl 13:18 Du må logge inn for å svare

Planeten har flust av energitradere som klarer å tjene penger. Burde være en smal sak.
Frodon
06.01.2019 kl 11:30 3273

Takk for det Empire, veldig hyggelig med gode ord :)

Der økte estimatet mitt på antall skip som er berørt fra 30.000 til 70.000 skip (fra linken: The bunker fuel market currently accounts for around 5.5 million barrels per day (mb/day) of global consumption, with 4mb/day accounted for by ferries, cruise/container ships, LNG/LPG, dry bulk transport and oil tankers; amounting to around 70k ships....)....(Given that scrubbers take 6-9 months to install.....the best possible outcome is around 1200 are installed before the 2020 deadline (out of the +60,000 needed at this point in time).

Via fullmaktene styret har fått på generalforsamlingen i mai 2018, kan de øke aksjekapitalen med nesten 10 mill i tillegg til emisjonen som ble kjørt i mai 2018.. (Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 9 660 987 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser).... (for utstedelse av aksjer i forbindelse med aksje/opsjons-program for ansatte; og/eller
(ii) for å gi Selskapet finansiell fleksibilitet, herunder ved investeringer, oppkjøp og fusjoner).

Styret har også fullmakt til å kjøpe egne aksjer i Vistin og de kan brukes til følgende: i forbindelse med Selskapets aksjeopsjonsprogram for de ansatte, og/eller
(ii) for å øke aksjonærenes avkastning.

Siden Spetalen kjøpte aksjer i Vistin på fredag, virker det usannsynlig at han vil kjøre emisjon nå.
Empire
06.01.2019 kl 12:07 3237

Husk at dette er estimater og jeg står ikke inne for alt som står der, men det er en fin oversikt ;)

Når det kommer til hvilke skip som gjør hva, så ligger nok mye av svaret i størrelse for skipet. F.eks kan en Vlcc gjøre første del av installasjon når den er i tørrdokk for inspeksjon/klassing. Dette tar ca. 10-12 dager. Resten kan gjøres under overfart. Det er med andre ord ikke snakk om 9 mnd for en Vlcc. For mindre skip, der man må gjøre nødvendige tilpasninger for å få plass til en scrubber, så er det snakk om en lengre tidshorisont og større kostnader. Om de mindre skipene blir utstyrt med scrubber blir dermed en økonomisk analyse av kostnadene og spread i forhold til de ulike drivstoff typer.

For ordens skyld har jeg ingen interesse i/av vistin. I min bok så er dette er rotete selskap og er man interessert i å kjøre penger på imo 2020, så kan man like godt ta egne posisjoner i ulike typer drivstoff for fremtidig levering. Et selskap med to kjernevirksomheter uten synergier er merkelig i min bok. Jeg tror prisingen over børs hadde vært høyere om de to forretningsområdene hadde vært notert i hvert sitt selskap og ikke sammen som nå.

Lykke til
SomSa
06.01.2019 kl 12:19 3218


Pharma delen var priset under 200 mil før nyheten om olje tradingen kom. Antall aksjer har økte fra ca. 17,5 mil til 44,3 mil. Allerede har de tapt 101,2 mil fra emisjonspengene, dette er ennå ikke bokført til 2018 og tapene kan øke etter hvert. Dersom man tar hensyn til økt antall aksjer, tapet og aksjekursen nå prises Visten lang høyere enn da nyheten om olje trading kom. Dette er bare en enkel matematikk

Pharma delen er heller ikke et vekst selskap og jeg tror ikke de tjener mye etter skatt:
1Q 2018: Revenue of NOK 52.8 million
2Q 2018: Revenue of NOK 54.6 million
3Q 2018: Revenue of NOK 51.7 million

Jeg antar at Spetalen prøver å komme seg ut før det er for sent, kjøpe litt og pumpe opp aksjen, et meglerhus/analytiker der han har et kundeforhold kommer med kjøpsanbefaling og han selger sine. Bare les historien om Nel, bionor/solon, .............. Visten var nede på 6,4 i desember dersom han ville kunne han kjøpe i bøtter og spann men ikke gjorde.......

Dette ser litt mistenkelig salg, jeg mistenker at noen viste langt før andre at visten tapte penger som fan:
23. november 2018
Driftsdirektør dumpet aksjer
Driftsdirektør Valborg Godal Vold solgte 50.000 aksjer til kurs 10,58 kroner per aksje
https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/11/Direktoer-dumper-aksjer

Frodon
06.01.2019 kl 12:41 3184

Om det er 30.000 skip som får montert 2000 scrubbere, eller om det er 70.000 skip som får montert 1200 scrubbere, er et fett for min del ;) Om halvparten av skipene hadde montert scrubbere, hadde det fortsatt vært et enormt etterslep :( Slik jeg har skjønt det, er det ikke ubegrenset med scrubbere å få tak i heller. Har du noen info om det?

Jeg har tatt noen bet på IMO 2020 i forskjellige selskap. Hunter Group er kanskje selskapet jeg liker best av dem pr dags dato, men det har mye med Arne Fredly å gjøre. Har du tatt noen bet på IMO 2020 i andre selskap og eventuelt hvorfor?
Redigert 06.01.2019 kl 12:42 Du må logge inn for å svare
trek
06.01.2019 kl 14:35 3112

Kursutviklingen i aksjen har fulgt spreaden mellom sur bunkersolje og MGO tett hele veien siden mai. Ikke spesielt mystisk, annet enn at mange ser ut til å se bort fra verdien av farmadelen, som alene har et stort potensiale dersom man satser på en utvidelse av fabrikken. Kjus sin avgang skapte en del panikk på fredag, fram til en avklarende melding om den finansielle situasjonen kom i løpet av dagen. At du klarer å gjøre Spetalens innsidekjøp til noe negativt er også spesielt. Dersom han bestemmer seg for å selge utnår lockup-perioden utløper så er det profesjonelle investorer han må selge til. De klarer nok å regne på hva de kjøper.
Frodon
06.01.2019 kl 16:30 3031

Har du link til de prisen på sur bunkerolje og MGO du ser prisen i Vistin har fulgt?
trek
06.01.2019 kl 17:07 2983

Vi vet ikke nøyaktig hvilke kontrakter Kjus har handlet i, annet enn at han gikk inn på et maksimalt uheldig tidspunkt i midten av mai.. Det var en på Tekinvestor som la ut grafen under som illustrasjon. LG0MO er pris på 0,5% svovelholdig marin diesel, mens SE0MO er 3,5% svovelholdig bunkersolje:

https://tekinvestor.s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com/original/3X/e/d/ede9356c5bfc098d7cf4738d0409a408e7dbb7e7.png

Frodon
06.01.2019 kl 17:29 2955

Takk for infoen ;) Er klar over at Spetalen ikke vil at vi skal vite nøyaktig hva de gikk inn i. Det ble også sagt at investeringen kunne gå 50 mill i pluss eller minus underveis, men at bettet ikke skulle endres på pga kortsiktige svingninger underveis. Det blir spennende å se om de står for det de har sagt til investorer for å få de med via emisjonen.
Empire
06.01.2019 kl 17:31 2950

Oversikt over tilbydere på verdensmarkedet for "scrubbere" har jeg desverre ikke. Det jeg derimot har, er en grov oversikt over verdensflåten og antall skip som kan få "scrubbere" installert. Hvis man sier at verdensflåten består av ca. 94 000 skip (med rubbel og bit), så er det ca. 43% av disse som kan få scrubbere installert, av ulik årsaker. I noen segmenter kan f.eks 100% av skipene få installert det, mens i andre så er tallet 0%. Oljetankere, Container- og Bulk skip segmentene består i dag av ca. 18 000 skip eller ca. 79% av verdens DWT til sjøs. Jeg tror det er uhensiktsmessig å snakke om flere skip enn disse 18 000 i spørsmålene om antall skip som kan få installert "scrubbere".

Jeg har noen penger på ulike spreads (f,eks light&sweet vs Heavy&sour og ulike typer drivstoff), samt long&short på ulike geografisk plasserte raffinerier. I forhold til shipping selskaper, så har jeg tidligere sagt at Hunter kan være et "asset play", men at historien viser at "asset play" gjerne er en vanskelig øvelse. Jeg går mer etter de selskaper som kan vise til bunnlinje, cashflow og stabilitet i eierskap.

En gang etter 2020, så skal bør nok også spread mellom ulike typer drivstoff synke, slik at en investering pr.nå kanskje ikke er økonomiske optimal om noen år? Både raffineriene og rederne håper at den andre part skal ta investeringskostnadene og om "scrubbere" er smart eller ikke, er kanskje avhengig av løsningen på det puslespillet? Som sagt, jeg tror spread vil bestemme mye fremover og Kjus er interessant å følge. Han har en enorm kompetanse, men kanskje ikke en trader i ordets rette forstand.
Redigert 06.01.2019 kl 17:34 Du må logge inn for å svare
d12m
06.01.2019 kl 17:45 2926

Dersom jeg har forstått det riktig så er raffineriene i USA i stor grad rettet mot svovelholdig olje siden denne er billig i innkjøp. Riktig? Isåfall må de gjøre en solid jobb i USA mtp å endre produksjonsparameterne til raffineriene.

Skiferproduksjonen er av "riktig type mtp lavt svovelinnhold. Er dette riktig forstått?

Å hente penger for industriutvikling er samfunnsbyggende.
Å hente penger på vanvittig tullegambling er det motsatte.

JahMason
06.01.2019 kl 18:09 2884

Nei, det er motsatt. Tyngre crude er best for å lage lsfo, derfor blir mange litt lurt av økningen av shaleoil. Men det er tyngre olje som vil bli brukt for å lage riktig fuel. Så her kommer det en skikkelig hopp når OPEC har kuttet, produksjon faller i ustabile land og skip begynner å tanke med 0,5 sulfur :)
Frodon
06.01.2019 kl 18:16 2871

Jeg føler med de bedriftene som hadde bestilt skip og mottatt dem like før krav om endring i drivstoff ble kjent. Det må være en enorm kostnad for noen, mens de som uansett skulle byttet ut skip rundt denne tiden, fikk en enorm fordel økonomisk. Det er jo snakk om en betydelig verdi bak de tallene du presenterer her ;)

Jeg leste en artikkel tidligere hvor John Fredriksen bestilte scrubbere til sine skip, samtidig sa han at det burde komme bedre løsninger på problemet før 2020. Vet du hva han kanskje sikter til her? Bedre teknologi? Lavere kostnader? At regjeringer burde gå inn å subsidiere noe av kostnadene til rafferiene?

Har du en link til en gode trading sider på spreads med forskjellige drivstoff? Har du noen tanker om hvilke konkrete bet Kjus har satt opp i Vistin? Ok, så du har ikke tro på bettet Kjus har tatt her? Har du noen tanker om hvorfor denne spreaden til Vistin har gått så mye feil vei siden Q3 2018? Hehe, Kjus burde sikkert holde seg til å være analytiker, og la andre dyktige tradere gjøre den jobben ;)

Har du sett på BWO? Hva synes du eventuelt om det selskapet og fremtidspotensialet?
Empire
06.01.2019 kl 19:05 2803

At Imo2020 skulle skje, var ikke noe som skjedde plutselig. Rederne viste det kom, men mange spekulerte i at de nye reglene skulle utsettes (igjen). Så skjedde ikke det og alle leter nå etter den beste økonomiske løsningen. Siden (litt forenklet) investeringen enten kommer på land(raffineriene) eller til sjøs(rensing på skip) og dette er en sunkost investering som bestemmer type innsatsfaktor som kan brukes for å være i henhold til reglene, så vil nok Fredriksen at vi skal sponse ham. Da kan han kjøpe billigere drivstoff og potensielt tjene mer penger. En "vinn-vinn" situasjon hvis vi spør Fredriksen. Det er kanskje godt at det ikke er opp til han :) Ellers så er vel svaret ja, til bedre teknologi og lavere kostnader. Dette bør vel komme etterhvert som markedet modnes.

I forhold til veddemålene som Kjus har tatt, så vet jeg like lite som resten. Han har blant annet snakket om diesel skvis i 2020, så det er kanskje en retning å lete? Om han har tatt et veddemål som går inn, har jeg dermed ingen meninger om, utover at det skal renne mye vann under bekken før vi får det svaret. Kjus har ihvertfall ikke lagt alle eggene i samme kurv.

De fleste meglere tilbyr vel dette mot litt penger? Hvis ikke så er f.eks Bunkerindex.com en grei side. Du kan enkelt eksportere data til excel og hygge deg hele natten med grafer, farger og kaker :)
Redigert 06.01.2019 kl 19:07 Du må logge inn for å svare
ynot
06.01.2019 kl 21:12 2679

I DN på lørdag skriver de at Kjus sin avgang kan bli slutten for Vistin Pharma som børsnotert selskap.
Først regner DN med at Vistin terminerer sine derivatposisjoner og deretter tradingvirksomheten. Og fordi Vistin i utgangspunktet ikke så vekstmuligheter i pharma-delen så kan Kjus sin avgang "bli starten på slutten for Vistin Pharma som børsnotert selskap", skriver DN.

Men.. så kjøpte jo Spetalen nær 770' aksjer på fredag @ NOK 6,88. Så mer enn dette er vel selskapets aksjer verdt?

Vistin er en interessant case, og den skal bli interessant å følge videre selv om man ikke er aksjonær!
Redigert 06.01.2019 kl 21:20 Du må logge inn for å svare
Frodon
06.01.2019 kl 21:22 2658

Hehe, det høres nydelig ut ;) Elsker grafer og farger når de blåser i riktig retning ;);) Takk for linken, da fikk jeg noe å fylle opp neste helg med 💪

Da blir det sikkert slik Fredriksen vil, blir det ikke som regel slik? Gøy å lese innleggene dine, liker kunnskapen din 😉 Og ja, det er fler enn deg som prøvde å fylle opp med gogl aksjer under kr 50 😂😂😇🍾
Redigert 06.01.2019 kl 21:24 Du må logge inn for å svare

Mange som skal skremmes nå. Tipper vi åpner på 6,9 imorgen og daler ned i sky.

Endelig er Vistin blitt en daytraderaksje.
SomSa
06.01.2019 kl 22:52 2544

ynot

DN skriver det som jeg sa tidligere på dagen om at Vistin er ikke lenger et vekst selskap og slike selskaper prises med veldig lav P/E verdier. Pga dette falt Vistin kraftig og man kunne også kjøpe aksje under 10 kroner i noen dager. Visten steg pga tradingvirksomhet......:

"Pharma delen er heller ikke et vekst selskap og jeg tror ikke de tjener mye etter skatt:
1Q 2018: Revenue of NOK 52.8 million
2Q 2018: Revenue of NOK 54.6 million
3Q 2018: Revenue of NOK 51.7 million"

Jeg forklarte hvorfor man ikke skal bli lurt av Spedalens kjøp. Før småaksjonærene har slått på sine PCer har han kommet seg ut av Vitsin.
Man må heller ikke glemme at det er overflod av olje nå, Opec kutter 1,4- 1,2 mil, russere kutter også en del, Irans oljesalg har gått ned med minst 1 mil fat pga sanksjonene, Irak har tenkt å øke produksjonen til 6 mil fat per dag.... Alle venter på også en kraftig børsnedgang..... Til sum vet ingen hva skal skje med oljeprisene i 2020, kan gå ned til 30-40 dollar......

Spørsmålet blir hvor mye penger blir igjen dersom de legger ned tradingen. Jeg tror at resterende fra emisjonen blir utbetalt som utbytte og Visten kan fortsette som før. Antall aksjer har økt med over 150% (ca. 17,5 mil x ca. 2,5) og en fair kurs basert på verdien av selskapet før tradingsnyheten kom kan bli 4,3-4,5 kroner per aksje ........ Pr 31.12.2018 hadde Vistin kr 320,6 mil. Dersom de taper hele sikkerhets beløpet på 163,5 mil + sluttepakke (?? kroner ) til den andre tidligere DNB ansatt + beholder 60 mil i selskapet (ca. samme beløpet før emisjonen) blir:

320,6 mil - 163,5 mil - 60 - sluttepakke (?? kroner) = 97,1 mil
97,1 mil/44,3 antall aksjer etter emisjonen = ca. 2,20 kroner per aksje i utbyttet
4,3 eller 4,5 (aksjekurs for kun pharma delen) + 2,2 (utbyttet) = 6,5 -6,7 kroner
Man kan vurdere selv om et kjøp på over 7 kroner per aksjer er lurt.......Man kan også gamble på at Spetalen skal pumpe aksjen over 10 før han selger sine. Jeg er ikke en gambler.

NB: Med forbehold om skrive- og regnefeil, gjør din egen utregning.........

Redigert 06.01.2019 kl 22:54 Du må logge inn for å svare
May-Liss
06.01.2019 kl 23:01 2531

1. Børskommentar Thor Jensen i DN bør ikke nødvendigvis ha rett i at Vistin tas av børs.
2. Vistin hadde/har planer om dobling av produksjon av metformin grunnet økt etterspørsel. Gjelder ikke dette markedsbehovet lenger??
3. Spetalen kan ikke selge aksjer før mai.
Redigert 06.01.2019 kl 23:02 Du må logge inn for å svare
ynot
06.01.2019 kl 23:29 2495

M-L
1. Selvfølgelig ikke. (Det sier seg selv)
2. Det sier seg også selv. Hadde det vært et stort potensiale (kostnadsmessig) så hadde man selvfølgelig satset på det.
3. Sant nok. Spetalen har lock up, men med litt finansakrobatikk så er det utrolig hva den fyren får til.

Men... Spetalen ville vel neppe ha kjøpt 770' @ NOK 6,88 hvis han ikke trodde det var mer å hente fremover, så noen planer har han nok.
Matsern
06.01.2019 kl 23:33 2492

Spetalen er en av norges gløggeste børshoder. Med sitt aksjekjøp, sendet han et signal om at her kommer det mer. Tipper han er godt i gang med å klekke ut noe nytt vistin skal drive med. Det er størst sjanse for at de begynner med short term trading.
JahMason
06.01.2019 kl 23:38 2482

Kanskje det presenteres en ny «head of energy trading» i morgen?
Så er vi tilbake til der vi var ———-> på vei mot IMO 2020!
ynot
06.01.2019 kl 23:47 2479

JM
Hvis noen ny presenteres i morgen så må det nok bli Kenneth Tveter.
Matsern
06.01.2019 kl 23:49 2481

De har jo flere der som kan overta. Helt tullete sutrete å slutte bare traden ligger i urealisert tap. Tydeligvis noen som ikke har nok is i magen.

De som veddet på boligkrakk i USA, lå i kraftig minus før det snudde til kraftig pluss. Ref filmen big short
Redigert 06.01.2019 kl 23:50 Du må logge inn for å svare
JahMason
06.01.2019 kl 23:50 2495

Så lenge veddemålet står og kontraktene beholdes kan de presentere hvem som helst. Kontraktene må holdes minst 8-12 mnd til ...
Matsern
06.01.2019 kl 23:56 2474

Overgangen fra å jobbe i halvstatlige dnb til å sitte i samme båt som spetalen, ble tøff for Kjus.
Reserven
07.01.2019 kl 00:39 2431

I børsmeldingen   https://newsweb.oslobors.no/message/467057   meddelte Spetalen at han fredag 04.01.2018 kjøpte 768 337 VISTIN aksjer. Etter at OSE stengte fredag 04.01.2018, lå det én ordre på 431 663 VISTIN aksjer á 7.50:
http://vxz.eu/2019-01-04__VISTIN.OSE_close

768 337 + 431 663 = 1 200 000.
Tipper derfor at det var resten av Spetalen sin ordre på minst 1 200 000 VISTIN aksjer som lå på 7.50.

At Spetalen kjøpte stort på fredag, sier meg at de posisjonene Vistin har tatt i olje-derivater IKKE blir avsluttet med tap på nåværende tidspunkt. Spetalen tok i 1986 en mastergrad som oljeingeniør/sivilingeniør på NTH (NTNU i dag). Han har derfor selv betydelig kunnskap om olje, oljemarkedet og olje-derivater.


Redigert 07.01.2019 kl 00:50 Du må logge inn for å svare
ynot
07.01.2019 kl 01:31 2383

Matsern
Ja, jeg har tenkt en del på det. Spetalen og Kjus er veldig forskjellige typer/personligheter.
Men.. den norske finansverden er relativt liten og Kjus visste nok godt hvem han hadde med å gjøre
Så DET burde ikke ha vært et problem.

Kjus har levd i et beskyttet bankmiljø og lekt med monopolpenger. Virkelighetens verden blir ofte for tøff for bankfolk. De klarer ikke å forholde seg til et langt tøffere arbeidsklima når virkeligheten treffer dem midtskips.
ynot
07.01.2019 kl 02:04 2361

Reserven
En takk til deg for avisutklippene! (og meldingene)
Veldig fint å få frem bakgrunnsstoff til fordel for diskusjonen her inne på HO.
Når det gjelder det du skriver om Spetalen sin ordre, bare MÅ det jo være slik du antyder.
Interessant det.
Enig i din konklusjon vedr olje-derivatene. Som jeg skrev over: "Spetalen ville vel neppe ha kjøpt 770' @ NOK 6,88 hvis han ikke trodde det var mer å hente fremover, så noen planer har han nok. "
Og så i parentes. Vil ikke dra i gang den diskusjonen med deg igjen. : )
(Det tror jeg kanskje er roten til at Kjus gikk. Spetalen, med sin bakgrunn, har også sine meninger om oljeprisen, som nok var annerledes enn Kjus sine, og derved ble Kjus irritert fordi han er ikke vant til å bli overkjørt i oljespørsmål).
ynot
07.01.2019 kl 02:31 2340

JB
Tror nok du undervurderer Kjus med ditt innlegg.
Når det er sagt så er nok ikke Spetalen lett å samarbeide med hvis man er uenig med ham. Stor egodrive den fyren og kynisk mht å tjene penger.
Og så sitter han med mye cash, og føler derved han har makta, og styrer ut i fra det.

Uansett vil jeg påpeke at eventuell hedging av posisjoner da olja stupte burde vært gjennomført av en profesjonell ledelse. Dette anser jeg som en stor svakhet i opplegget. Vi burde hatt noe inntjening på oljestupet. Kjus har muligens bare tvunnet tommeltotter og drukket sur kaffe mens formuene våre sank. Det er for passivt.
SomSa
07.01.2019 kl 09:23 2121


Å satse på oljetrading og gambling med priser er risikosport. Man skal fortsette der man har spesialisert seg. Spetalen og en gjeng kjendiser skulle bruke/misbruke Vistin Pharma og tjener store penger innen kort tid på prisgambling. Norwegian gamblet med oljepriser og har urealiserte tap på hedge-kontrakter til nesten to milliarder.
https://e24.no/boers-og-finans/norwegian-air-shuttle/kraftig-norwegian-vekst-i-desember-men-selskapet-slet-med-aa-fylle-alle-setene/24534645ynot
07.01.2019 kl 09:25 2102

Starter ned mot det Spetalen kjøpte for.
RT: 7,200 -10,00%

Nå blander du kortene her. De hedget prisen for å ha en viss forutsigbarhet. Denne gangen gikk det feil vei.
Tidligere har Norwegian fått mye tyn for nettopp å ikke gjøre dette.
JahMason
07.01.2019 kl 11:13 1976

Er det fortsatt en som vil legge ut oppdatert topp50?
På forhånd hjertelig takk! :)
Tm3P
07.01.2019 kl 11:36 1945

Har ikke vært noen bevegelser der på et par uker.

Det eneste nevneverdige som har skjedd den siste måneden er at storfjell as har kjøpt 104k aksjer, advanced control as har kjøpt 100k, nomura er ny på listen med 290k og at de Qvt har solgt noen hundretusen aksjer.
d12m
07.01.2019 kl 15:10 1813

Sikker på at det er motsatt?

"USAs avanserte raffinerier kjøper nemlig tung olje fra andre land til lav pris. Samtidig selges noe av USAs egen lette olje til land med mindre avanserte raffinerier.
– Ingen oljekvaliteter er like. Det er ikke som når du kjøper sukker på Rema, der innholdet i to poser er akkurat det samme, sier oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets til E24.

– I USA produserer de lite tung og sur olje. Amerikanske raffinerier er satt opp for å ta mye tung og sur venezuelansk, meksikansk og brasiliansk olje. Den er billigere å kjøpe inn, sier Kjus."

-edit-
Ok, ser hva du mener. De trenger ikke endre parameter. De andre raffineriene, derimot..
Redigert 07.01.2019 kl 15:12 Du må logge inn for å svare
Empire
08.01.2019 kl 21:58 1464

Ble litt interessert i å finne ut av hva Kjus&co satset på og jeg har ikke sett noen innlegg om type kontrakter..?

Spread på 150 000 metriske ton, mellom brent ice diesel og sing 380. Forfall 31. desember 2020

Er dette riktig? Kanskje det står på hjemmesiden til vistin og jeg er herved velkommen etter?

Edit:
Velkommen etter Empire. https://newsweb.oslobors.no/message/467149
Redigert 08.01.2019 kl 22:50 Du må logge inn for å svare
Frodon
09.01.2019 kl 07:52 1361

Hva tenker du om de bet Empire? Er det bet du kunne valgt å gå inn i selv med egne penger pr dags dato med din kunnskap på område?

Jeg ser ingen grunn til aksjen er verdt mindre enn min 12kr.
De sitter med et fullt oppegående og sterkt firma (pharma siden), også har de allerede betalt for bet posisjonen sin frem til 2020.
Si bet posisjonen går dårlig, og de ender med tap, så sitter de fortsatt igjen med et fullt oppegående firma på pharmasiden som har levert sterk kurs før de begynte å surre med betting posisjoner.
Er det logikk i hva jeg tenker her?

Tipper India blir stødig kjøper av olju når den blir billig nok.
Mange som trenger et løft i levestandard der.
Empire
09.01.2019 kl 21:44 1049

Haha. Kjus vet nok mye mer enn meg. Kjus manglet dog kanskje en hedge i veddemålet sitt, samt at tidsperspektivet blir for langt for meg. Trenden ser riktig ut, men lengden på veddemålet skaper rom for mye "støy" i et dynamisk oljemarked. For Vistin, som har en mcap på grove 30M Usd, så er et (papir)tap på 10M Usd ganske grovt. Dermed måtte Kjus finne på noe annet, men veddemålet tror jeg Kjus fortsatt står for. Jeg satser heller penger på marginer for enkelte raffinerier.

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/shipping/112218-platts-exclusive-ice-to-launch-05-swap-in-preparation-for-imo-2020-global-marine-sulfur-cap

Takk for bunnen i AkerBp Frodon. Det har vært relativt lystige dager med oppgang i flere aksjer så langt i 2019. Hva tror du om den videre retning for olje og oslo børs? Er litt avventende i forhold til et pullback nå.
Frodon
09.01.2019 kl 22:07 1046

Fra mitt syn, er du like flink som Kjus til du beviser noe annet 😉 Jeg ser noen skriver at det koster Vistin penger å stoppe bettet før kontrakten går ut, stemmer det? Hvordan bestemmes eventuelt kostnaden?

AkerBP ble fin, godt å høre du traff bra der! Det har egentlig vært en fantastisk start på 2019 generelt i porteføljen min 😊 Oljeprisen skal videre opp på mellomlang og lang sikt. Kortsiktig må den kver usd 62, og enda viktigere, holde seg over usd 58,50 ved korreksjoner. Se innlegg fra meg på ticker: olje
Empire
10.01.2019 kl 21:49 904

Jeg antar vistin har kjøpt futures kontrakter, derav margin call på minus ca.163M Nok, som nevnes i børsmeldingen. Etter hva jeg forstår så er nå ca. halvparten av tilgjengelig cash for vistin bundet opp som sikkerhet på veddemålet.

Gjør de opp kontraktene nå, så taper de med andre ord mye penger. Margin calls blir definert market-to-marked, dvs hver dag og på bakgrunn av om posisjonen er i pluss eller minus. Det vanlige er ca.5-15% "initial margin" for råvarer. Går traden dårlig så vil banken/megler ha mer sikkerhet. Går traden bra, så kan du bokføre gevinst.

Det er vel ikke snakk om en kontrakt med en utkjøpsklausul som koster ved bruk. Spread i desember 2020 avgjør om det blir en kostnad eller gevinst, men de kan gjøre opp kontraktene når de vil. Megler skal dog sikkert ha noen kroner. Mon tro om megler er DnB?
Redigert 10.01.2019 kl 21:51 Du må logge inn for å svare