NattoPharma: Natto i 2019- Analyse


Etter mange år med håpløs guiding, ser det nå ut for at selskapet nå faktisk leverer i henhold til guiding. Veksten i 2018 har vært på ca 50%, og vi kan håpe på at den fortsetter på dette nivået også i 2019. Marginene har vært under litt press i 2018 på grunn av kapasitetsproblemer, men det er indikasjoner på at produksjonskapasisten nå har bedret seg vesentlig. Akkurat hvor stor kapasiteten er i forhold til etterspørsel er vel noe vi bør få litt mer info om i forbindelse med q4 rapporten i februar.

Når det gjelder utvidelsen av ingrediensporteføljen, er selskapet flere år bak skjema. Det er dog grunn til å tro at selskapet vil lansere en ny ingrediens i løpet av Q1 og at denne vil gi vesentlige inntekter fra 2020. Denne ingrediensen vil være sentral i å bidra til at veksten kan opprettholdes på et høyt nivå også i 2020 og 2021.

Når det gjelder IR, er Natto et eksempel på hvordan et selskap kan prises med en ekstrem rabatt fordi de gjennom mange år har hatt en total forakt for sine aksjonærer og fordi sentrale aksjonærer ikke har ansett en positiv kursutvikling som et prioritert område. Det er dog grunn til å merke seg at styreformannen har kjøpt aksjer for ca 20 mill kroner utenfor børs de siste årene. CEO har vel handlet for ca 2 millioner-også dette utenfor børs. På sikt kan vi jo anta at alle har en felles interesse i å få fart på kursen. Det har dog vært en positiv utvikling hva gjelder IR de siste par årene. Spesielt kan det virke som om Ramsøy og Sjur Thorsheim har hatt en positiv påvirkning i den sammenheng. Nå får vi kvartalspresentasjonene tilbake, og selskapet skal etterplanen snart "under lupen" fra en eller flere analytikere fra anerkjente meglerhus. Selv om vi ikke har sett noe vesentlige innsidekjøp i det siste, er det jo grunn til å tro at ledelsen og styret jobber iherdig med å "pynte bruden" før nevnte analyser slippes. I den sammenheng vil jeg tro at det jobbes aktivt med å få på plass både en ny ingrediens og en eller flere prestisjekontrakter.

Når det gjelder Nattos Pharma strategi, har dette vært en særdeles pinlig affære de siste årene. Det har virket som om selskapet har famlet i blinde, og at de systematisk har undervurdert kompeksiteten. Det er dog positivt at de har skilt ut et eget selskap (Kaydence Pharma) som skal videreføre denne satsningen, og kompetansen de har klart å tilltrekke seg er svært imponerende. K2 som legemiddel bør være svært aktuell i forhold til en rekke indiaksjoner hvor det i dag er få eller ingen produkter på markedet. Det må dog sies at det er trist å se hvordan styret i Kaydence på kort tid har klart å påføre selskapet betydelige riper i lakken bare gjennom en klønete og uprofesjonell håndtering av opsjoner, kapitalutvidelse og børsnotering. Som kjent bevilget de seg selv et betydelig antall opsjoner på 5 kroner med den begrunnelse at dette var markedspris. Deretter gjennomførte de en emisjon på 17.50 uten at selskapet har nådd kursdrivende milepæler. Å ansette et advisory board og å sette sammen en dossier er i svært liten grad kursdrivende. Dette virker svært tvilsomt i den grad 17.50 må kunne anses å ha vært en rimelig markedspris fra selskapet ble etablert. Emisjonen på 17.50 er også en historie i seg selv. I stedet for at den ble garantert via de største aksjonærene og kontaktnettet til tilrettelgegger og styremedlemmene, blir adm dir sendt til Sverige i et forsøk på å hente kapital. Det hele endte med et mageplask, der de etter flere måneder ikke klarte å hente nevneverig kapital fra eksterne investorer. I denne prosessen sendte selskapet ut en melding til potensielle investorer hvor de påpekte at interessen for emisjonen var overraskende stor, mens sannheten var en helt annen. Midt oppe i dette har selskapet guidet at de vil på børs i slutten av desember eller begynnelsen på januar. P.t. er det ingenting som tyder på at dette vil skje, men jeg tror styret har lært av det som har skjedd. Jeg spekulerer i at de klarer å hente inn ca. 10 mill kroner utover de 10 som ble hentet internt før jul. Videre spekulerer jeg i at de vil presentere gode nyheter i løpet av de neste 3-6 ukene, og at de ført da våger seg på børs. Selskapet er helt avhengig av en stigende børskurs i et år hvor de skal hente ytterligere kapital.

Når det gjelder NattoPharmas finansielle prestasjoner, spekulerer jeg i følgende:

2019: Omsetning: 150 mill, Bruttomargin 45%, Ebidta: 18-25 mill
2020: Omsetning 225 mill hvorav ca 25 mill fra ny ingrediens , Bruttomargin: 45%, Ebidta 45-50 mill.
2021: Omsetning: 337 mill,hvorav ca 60 mill fra ny ingrediens. Bruttmargin: 45%, Ebidta: 70-80 mill.

Strategisk:
I den grad selskapet fortsetter den positive utviklingen samtidig som de ikke klarer å skape vesentelige aksjonærverdier, bør salg eller fusjon vurderes.For øvrig har selskapet liten eller ingen belåning, og kan i løpet av 2019 antagelig sikre seg betydelig lånefinansiering (bank/obligasjonslån) hvis de ønsker å gjennomføre oppkjøp av et mindre selskap eller aktuell teknologi/IP. Utbytte forventes fra 2020.

Kursmål: NattoPharma burde etter min oppfatning prises med en P/S på ca. 4 i forhold til omsetning i 2018, men prises med en rabatt på over 60%. På 12 mnd sikt burde kursen bikke 30. Den faktiske kursutviklingen er umulig å spå i dette selskapet.
Redigert 30.12.2018 kl 17:00 Du må logge inn for å svare
holmes
07.02.2019 kl 14:31 986

Enig i det, er ikke noe hastverk for min del med utbytte, men jeg tror likevel det er noe de kommer til å satse på etterhvert og som kan være med på å få inn en helt annen type investorer enn det vi har sett så langt.

En annen ting er at vi nå nærmer oss et såkalt golden cross som sammenfaller med rapporten. Så får vi litt positive signaler i Q4 rapporten og kanskje analytikerdekning osv så blir jeg ikke overrasket dersom den lange ørkenvandringens tid er over for Natto sin del.
Herman*
07.02.2019 kl 14:33 979

Et konservativt anslag for verdien av Natto aksjen er 20 kroner. Så må selskapets styre ta det hele og fulle ansvaret for at aksjonærene ikke får uttelling for selskapets finansielle prestasjoner. Når det gjelder videre vekst de neste årene, mener jeg at 50% burde være realistisk av flere årsaker. For det første er det globale K2 markedet fremdeles svært lite. Videre vil en ny ingrediens forhåpentligvis kunne gi vesentlige inntekter fra neste år, noe som kunne kompensere for en svakt fallende vekstkurve for K2.

litt rart å se en kjøpsordre på 9 igjen. Får håpe gnieren på 8,60 ikke får tak I en eneste aksje.
holmes
07.02.2019 kl 17:22 908

20 kroner var konservativt i fjor, nå får vi se guiding for 2019, men synes ikke 30 kr er ublutt som kursmål i år.
holmes
08.02.2019 kl 09:33 831

Nå ser det veldig glissent ut på salgssiden her, hvor er Trendi på slike dager? Han venter vel til det kommer en dag med nedgang, "kursen fortsetter å falle" uten å tenke på hvor den faller fra og at kursen hele tiden "fortsetter" å falle til samme nivå hver gang.

kjøpersiden er iallfall standhaftig. De skal ikke opp på 9 tallet uansett
holmes
08.02.2019 kl 10:01 802

Brent barn skyr ilden, men salgsinteressen er helt klart dalende og nå ligger det i hvert fall kjøpere på øvre halvdel av 8-tallet med litt volum.


Høyere kurs, det kommer det kommer. Ser at det ligger noen skremmeposter for salg. Jeg synes det er merkelig at OSE ikke har sett på handlemønsteret i aksjen de siste årene.
holmes
08.02.2019 kl 13:12 737

Ja det er mye rart i ordreboka. Enn så lenge har kjøper på 9 kroner ikke fått noen aksjer.


Vi får håpe at selgerne tenker seg litt om, og det er ikke mange dagene igjen til Q tallene kommer.
Jeg tror det kommer good news, og at vi blir kvitt en del negative skribenter fremover og kanskje det for alltid.


Herman*
09.02.2019 kl 18:43 635

Det er et par ting som blir spennende å få avklart i nærmeste fremtid. Det første er om vi får analysedekning på aksjen nå, eller om vi må vente til etter Q1. Videre vil det bli spennende å høre hvilken ingrediens de vil satse på. Jeg har tidligere nevnt probiotika som en mulighet ut fra bla at denn produktkategorien er av en enorm størrelse, men det mest logiske er vel ingredienser som komplimenterer K2 innenfor hjertelhelse eller benhelse. Dette vil jo gjøre innsalg til kunder en del lettere. For å ta et eksempel: Kanskje CoQ10 (Ubiquinol) vil passe godt sammen med K2 da dette er en "stigende stjerne" innen hjertehelse. Blir spennende til uka.

Sitter fortsatt bomfast på 8 tallet.Skjer vel ikke noe før på onsdag.


noas fremdeles inne?

holmes
11.02.2019 kl 14:12 463

Nei det var lenge siden. "Alle" er ute, selv oxi solgte seg ned kraftig. Skal ikke store gnisten til her før det går veldig fort oppover.
Redigert 11.02.2019 kl 14:12 Du må logge inn for å svare


Regnet med at noasen var ute, men han har tidligere kjøpt seg inn på lavere kurs og hindret oppgang. Oxi solgte vel ikke alt?
holmes
11.02.2019 kl 17:34 407

Han har vel igjen litt. Dog utenfor topp 20. Topp 20 er nå nesten bare innsidere og deres nettverk.
Herman*
11.02.2019 kl 22:40 331

På fredag kveld la HBC frem sin Q4 rapport. Den var helt katastrofal, med et driftsresultat på minus 18.7 mill og en omsetning på under halvparten av det som Natto antagelig legger frem på onsdag. (14.3 mill) HBC prises fortsatt til ca. 700 mill, Natto prises til rundt 160 mill. HBC er nok overpriset, men Natto er så underpriset at det er direkte pinlig.

Må da få litt handel på 9 tallet i morgen. Heilt utruleg stille


Herman, jeg synes det lukter kursmanipulering lang vei. Kursen holdes nede, og så fort den stiger litt, dumpes det nye aksjer. Enten er det selskapet selv som ikke ønsker høyere kurs, eller så sitter det en ....... som ikke ønsker en høyere kurs.

ikke en handel, kan da ikke være noen blodpris med 9 kr nå. Tilliten til selskapet er skremmende dårlig


Det må komme noe kursdrivende før det tar av. Mottok ikke du en mail der selskapet ikke var fornøyd med kursen?

Det stemmer, men de gjør ingenting med det. Er vel bare å vente på talla I morgen og se om det blir noen reaksjon. Rart at det aldri er noe å informere om I dette selskapet som de påstår har en stor vekst.

Innside handel før resultatet blir fremlagt er vel ikke lovlig, men ser tendensen at det blir tynnere i rekkene på salg, men de spytter ut noen strøposter, men trolig skjønner man fortsatt ingenting, i og med de ikke blir plukket. Spørsmålet er hva kursen starter på når resultatet er fremlagt, og når "blindebukkene" våkner. Om vi får en dobling av kurs allerede i morgen og vel så det, gjenstår å se, men kanskje kursen allerede burde vært over 20,-

ett plussresultat må da få markedet til å våkne. Slutt på røde tall og emisjoner.
Herman*
12.02.2019 kl 15:03 151

Kursen burde allerede vært over 20 kroner, og jeg kan ikke se at resultatet i morgen bør snu opp ned på prisingen av selskapet da de fleste har en anelse om hva som kommer. konsensus er vel kanskje en topplinje på ca 30 mill og et EBIDTA på 3-4 mill. Det som kan føre til en reprising av aksjen er konkrete tiltak styret gjør for å øke likviditeten i aksjen og synliggjøre de gode resultatene. En analyse fra 1-2 større meglerhus vil nok hjelpe. Så bør vi også se betydelige innsidekjøp over børs, og her bør styreformannen gå foran med et godt eksempel. Dernest ønsker vi oss et aktivt tilbakekjøpsprogram. Alle forstår jo at selskapet ikke har likviditet til å handle egne aksjer for store summer, men å bruke 2-3 mill til dette formålet i 2019 ville absolutt ha sendt riktige signaler.
holmes
12.02.2019 kl 15:42 131

Jeg tror guiding er viktigere enn resultatet i morgen. 2019 kan bli et veldig bra år om de fortsetter å holde veksten opp og samtidig forbedrer bruttomarginen. Cash position er også viktig. De har kanskje fått inn noen kroner fra Kaydence.

Tiden jobber for oss, selv om vi som følger selskapet tett blir ikke overrasket, men resultatet vil først komme opp på diverse screenere etter rapportfremleggelse, og får vi analytikere som trekker strekene fremover noen år kanskje flere endelig begynner å forstå tegninga.