NattoPharma: Natto i 2019- Analyse


Etter mange år med håpløs guiding, ser det nå ut for at selskapet nå faktisk leverer i henhold til guiding. Veksten i 2018 har vært på ca 50%, og vi kan håpe på at den fortsetter på dette nivået også i 2019. Marginene har vært under litt press i 2018 på grunn av kapasitetsproblemer, men det er indikasjoner på at produksjonskapasisten nå har bedret seg vesentlig. Akkurat hvor stor kapasiteten er i forhold til etterspørsel er vel noe vi bør få litt mer info om i forbindelse med q4 rapporten i februar.

Når det gjelder utvidelsen av ingrediensporteføljen, er selskapet flere år bak skjema. Det er dog grunn til å tro at selskapet vil lansere en ny ingrediens i løpet av Q1 og at denne vil gi vesentlige inntekter fra 2020. Denne ingrediensen vil være sentral i å bidra til at veksten kan opprettholdes på et høyt nivå også i 2020 og 2021.

Når det gjelder IR, er Natto et eksempel på hvordan et selskap kan prises med en ekstrem rabatt fordi de gjennom mange år har hatt en total forakt for sine aksjonærer og fordi sentrale aksjonærer ikke har ansett en positiv kursutvikling som et prioritert område. Det er dog grunn til å merke seg at styreformannen har kjøpt aksjer for ca 20 mill kroner utenfor børs de siste årene. CEO har vel handlet for ca 2 millioner-også dette utenfor børs. På sikt kan vi jo anta at alle har en felles interesse i å få fart på kursen. Det har dog vært en positiv utvikling hva gjelder IR de siste par årene. Spesielt kan det virke som om Ramsøy og Sjur Thorsheim har hatt en positiv påvirkning i den sammenheng. Nå får vi kvartalspresentasjonene tilbake, og selskapet skal etterplanen snart "under lupen" fra en eller flere analytikere fra anerkjente meglerhus. Selv om vi ikke har sett noe vesentlige innsidekjøp i det siste, er det jo grunn til å tro at ledelsen og styret jobber iherdig med å "pynte bruden" før nevnte analyser slippes. I den sammenheng vil jeg tro at det jobbes aktivt med å få på plass både en ny ingrediens og en eller flere prestisjekontrakter.

Når det gjelder Nattos Pharma strategi, har dette vært en særdeles pinlig affære de siste årene. Det har virket som om selskapet har famlet i blinde, og at de systematisk har undervurdert kompeksiteten. Det er dog positivt at de har skilt ut et eget selskap (Kaydence Pharma) som skal videreføre denne satsningen, og kompetansen de har klart å tilltrekke seg er svært imponerende. K2 som legemiddel bør være svært aktuell i forhold til en rekke indiaksjoner hvor det i dag er få eller ingen produkter på markedet. Det må dog sies at det er trist å se hvordan styret i Kaydence på kort tid har klart å påføre selskapet betydelige riper i lakken bare gjennom en klønete og uprofesjonell håndtering av opsjoner, kapitalutvidelse og børsnotering. Som kjent bevilget de seg selv et betydelig antall opsjoner på 5 kroner med den begrunnelse at dette var markedspris. Deretter gjennomførte de en emisjon på 17.50 uten at selskapet har nådd kursdrivende milepæler. Å ansette et advisory board og å sette sammen en dossier er i svært liten grad kursdrivende. Dette virker svært tvilsomt i den grad 17.50 må kunne anses å ha vært en rimelig markedspris fra selskapet ble etablert. Emisjonen på 17.50 er også en historie i seg selv. I stedet for at den ble garantert via de største aksjonærene og kontaktnettet til tilrettelgegger og styremedlemmene, blir adm dir sendt til Sverige i et forsøk på å hente kapital. Det hele endte med et mageplask, der de etter flere måneder ikke klarte å hente nevneverig kapital fra eksterne investorer. I denne prosessen sendte selskapet ut en melding til potensielle investorer hvor de påpekte at interessen for emisjonen var overraskende stor, mens sannheten var en helt annen. Midt oppe i dette har selskapet guidet at de vil på børs i slutten av desember eller begynnelsen på januar. P.t. er det ingenting som tyder på at dette vil skje, men jeg tror styret har lært av det som har skjedd. Jeg spekulerer i at de klarer å hente inn ca. 10 mill kroner utover de 10 som ble hentet internt før jul. Videre spekulerer jeg i at de vil presentere gode nyheter i løpet av de neste 3-6 ukene, og at de ført da våger seg på børs. Selskapet er helt avhengig av en stigende børskurs i et år hvor de skal hente ytterligere kapital.

Når det gjelder NattoPharmas finansielle prestasjoner, spekulerer jeg i følgende:

2019: Omsetning: 150 mill, Bruttomargin 45%, Ebidta: 18-25 mill
2020: Omsetning 225 mill hvorav ca 25 mill fra ny ingrediens , Bruttomargin: 45%, Ebidta 45-50 mill.
2021: Omsetning: 337 mill,hvorav ca 60 mill fra ny ingrediens. Bruttmargin: 45%, Ebidta: 70-80 mill.

Strategisk:
I den grad selskapet fortsetter den positive utviklingen samtidig som de ikke klarer å skape vesentelige aksjonærverdier, bør salg eller fusjon vurderes.For øvrig har selskapet liten eller ingen belåning, og kan i løpet av 2019 antagelig sikre seg betydelig lånefinansiering (bank/obligasjonslån) hvis de ønsker å gjennomføre oppkjøp av et mindre selskap eller aktuell teknologi/IP. Utbytte forventes fra 2020.

Kursmål: NattoPharma burde etter min oppfatning prises med en P/S på ca. 4 i forhold til omsetning i 2018, men prises med en rabatt på over 60%. På 12 mnd sikt burde kursen bikke 30. Den faktiske kursutviklingen er umulig å spå i dette selskapet.
Redigert 30.12.2018 kl 17:00 Du må logge inn for å svare

virker klin umulig for kjøperne å bevege seg opp på 9 tallet. På tide at selskapet får ut en analyse av selskapet med ett kursmål.
livsstil
23.01.2019 kl 15:05 2771

Etter noen dager uten omsetning faller Natto som vanlig tilbake og igjen har vi selger under 9,0. Det bygger seg opp stadige større volumer på selgersiden og det er naturlig i et selskap som ikke akkurat er veldig offensive med nyheter.
Herman*
23.01.2019 kl 16:14 2743

Enig, Livsstil. I lys av selskapets finansielle prestasjoner, hadde vært enkelt for styret i Natto å få kursen opp mot 20 kroner-uten at den hadde falt vesentlig tilbake. Det virker dog som styret inntil videre er halvhjertet. Kommer det ikke konkret info den 13.2 om tiltak for å øke interessen for aksjen, bør det legges maksimalt press på styret. Et annet moment her er at det ville vært fornuftig om Natto får seg en ny styreformann- en høyt kompetent person utenfra som kan komme inn med friskt blod og en stor grad av integritet.Jeg mener ikke at dagens styreformann er inkompetent, men han har ikke lykkes i å skape aksjonærverdier i sine syv år i denne posisonen. Han vil fortsatt kunne være den kreative drivkraften i selskapet.
livsstil
24.01.2019 kl 14:38 2665

Fra vondt til verre, nå omsettes det aksjer på 8,10 og ledelsen reagerer med et gjesp. Det er trist at både ledelsen og styret er så lite aksjonærvennlige ved at ikke bryr seg om utviklingen i aksjen. Hvis de virkelig er fornøyde med dagens utvikling bør de snarest mulig av-notere hele selskapet av børs for da har det ingenting der å gjøre. Formålet ved å være børsnotert er nettopp å skape/synliggjøre verdier for aksjonærene. Nå håper jeg virkelig at dagens aksjonærer presser på et svar fra Kjetil Ramsøy hva som egentlig foregår. Nå må det bli slutt på tausheten fra selskapet.
Redigert 24.01.2019 kl 14:45 Du må logge inn for å svare

har sendt mail og klaga. Maken til likegyldighet skal man lete etter.

Kursen presses mye ned. Det er vel på tide å dele ut opsjoner igjen.
Sukiyaki
24.01.2019 kl 20:23 2561


Hva skjedde i dag? Hvorfor denne nedgangen?
Aksjen har blitt omsatt over 9 kr noen dager, så nå var jeg sikker på at vi skulle opp, og at det var noen nyheter på gang.

vestavind, har du fått noe svar på mailen du sendte?


ingen svar. Var sikkert litt krass I tonen. Presses ned på 7 tallet på minivolum nå. At de ikke er flau over utviklingen
Sukiyaki
25.01.2019 kl 14:40 2440


vestavind, Jeg ble ikke overrasket at du ikke fikk svar. Vi får håpe og krysse det som krysses kan, at selskapet kommer med en god nyhet ved Q4 den 13 februar.
pips
25.01.2019 kl 17:45 2385

Hadde vurdert å kjøpe noe ytterligere, før kvartals rapporteringen.
Men, jeg får meg ikke til å gjøre det. Ledelsen er fatalt håpløs til det motsatte er bevist.

Setter også et SÆRDELES stort spørsmålstegn til hvorfor Katarzyna Maresz solgte 75000 aksjer til 8 kr til Bohan fra børsmeldingen fra 2 januar i år : At the same time, Bohan & Co AS has bought 75 000 shares at a price per share of
NOK 8.00 from Katarzyna Maresz. Katarzyna Maresz is a primary insider and a
member of the Board of Directors in NattoPharma ASA. After this transaction
Katarzyna Maresz control 25 000 shares and 100 000 options in NattoPharma ASA

donolini
25.01.2019 kl 18:29 2349

aksjen støttekjøpes av noen desperate aksjonærer.
trenden er ned.
ned, som er den riktige veien for kursen i dette surrepapiret.
Sukiyaki
25.01.2019 kl 19:44 2313pips, Jeg har kjøpt på nedre del av 8 tallet. Hadde ikke tenkt at jeg skulle kjøpe mer, men tar en sjangs på at det kommer noe som sender kursen opp snart.
Ledelsen er et kapittel for seg. Hvorfor de ikke informerer noe ut i markedet, er en gåte. Var sikker på de var intr. å få kursen opp, og litt mer interesse for selskapet.

Den triksingen og miksingen til Bohan, er jeg lite imponert over. Hadde han og diverse andre kjøpt aksjer over børs, kunne det ha vært kursdrivende. Men nei, vi viser ikke utad at vi har troen på selskapet, og ønsker en høyere kurs.
pips
26.01.2019 kl 12:18 2195

Jeg har tenkt samme tanken som deg. Men jeg er faktisk usikker på om de har fått orden på produksjonsproblemene.
I tillegg frykter jeg at vi kan bli liggende i dette kursleiet i let halvår til.
Jeg kan ikke fatte hvorfor Katarzyna som kjenner Natto inn og ut skulle selge en slik post på 8 kr.
Eller tenker du at det var Bohan som eide dem i utgangspunktet, gjennom henne?
livsstil
26.01.2019 kl 12:52 2174

Det kan være så enkelt at hun ikke hadde cash til å løse inn disse opsjonene og at Bohan derfor kjøpte disse.
Ja, alle disse opsjonene som er utstedt er jo ikke verdt mye i disse dager, det får være en liten trøst.
Sukiyaki
26.01.2019 kl 18:03 2116


pips, Produksjonsproblemene burde snart være løst. Jeg synes det har går smått, det samme med hvor lite interessert selskapet er med informasjon. Jeg skjønner ikke hvorfor de er så redde for at aksjen skal ta fart.
Når det gjelder aksjesalget, er jeg rimelig sikker på at Bohan som har eid aksjene. Det hele har vært en formalitet.

livsstil, tror neppe det har vært at hun ikke hadde cash. Dette er vel triksing og miksing som vanlig. Selskapet har ikke løftet seg så veldig mye de siste årene. Kommunikasjonen burde vært løftet flere hakk, men jeg regner med at de har en plan og at det blir sluppet en bombe snart som tar aksjen til nye høyder.

Fikk svar på mailen til Nattopharma.
Beklager sen tilbakemelding. Jeg er på reise i USA, og har dessverre ikke fått tid til å komme tilbake på din epost før nå.

Vi, hverken ledelsen eller styret, er tilfreds med volumet, eller kursen, aksjen handles i for tiden. Som allerede annonsert så kommer vi med kvartalsvis rapportering igjen fra og med 1. kvartal 2019. Vi håper dette skal bidra til en bedre synlighet for investorer på Oslo Børs samt andre som er interessert i aksjen,

Vi har også annonsert at vi jobber med å få en analysedekning av aksjen. Jeg kan ikke gå i detaljer på dette uten at vi informerer alle aksjonærene, men det foreligger ingen grunn til at meldingen vi delte med markedet i November skulle endres på dette punktet. Mer informasjon vil komme den 13. februar når vi kommer med 4. kvartal 2018.

Jeg ønsker deg en fin helg.

Mvh
Kjetil
holmes
28.01.2019 kl 11:52 1948

Det er lovende med tanke på forventet sterk fundamental utvikling i 2019 og bedre IR. Da begynner det nok å bli på overtid å få lastet seg opp her om man ønsker å være med når det smeller.
Redigert 28.01.2019 kl 11:52 Du må logge inn for å svare
Sukiyaki
28.01.2019 kl 17:10 1879


vestavind, jøss har Ramsøy og co endelig skjønt at de må gjøre noe. Jeg tror det ikke før jeg får se det. Hittil har det vært mange store ord, men med lite handling.
Bare den siste transaksjonen fra Katarzyna til Bohan, var unødvendig. Hvis de skal forbedre seg, må det skje med alt selskapet foretar seg. Tdilgere når selskapet har meldt avtaler og gode nyheter, har aksjen tatt av. Men når det er stille fra selskapet, kan ikke investorer gjette seg til hva som skjer.
Som nevnt tidligere har jeg kjøpt litt ytterligere nede på 8-tallet, for jeg regner med at det ville skje noe den næremeste fremtiden.
Blir det gjennomført det som står i mailen, vil nok mange stå igjen og se at raketten blir fort ute av syne.
Den artikkelen som var om Natto for en tid tilbake, burde vært publisert på nytt hvis selskapet gjennomfører sine planer.

Redigert 28.01.2019 kl 17:25 Du må logge inn for å svare

Looking forward to the 13'th of February!
However, personally I hope that NattoPharma does not start paying money to get analyst coverage. Waste of money in my view.
Much better to start paying a dividend in that case + work on getting coverage from analysts without paying for that.


forsatt stadig Nye som ikke klarer å vente 14 dager, men må dumpe ut på 8 tallet.
Sukiyaki
29.01.2019 kl 12:04 1687


Her er det noen som bevisst holder kursen nede. Det var en svenske for noen år siden som manipulerte kursen. Har en følelse at det samme skjer nå også.


Herman*
29.01.2019 kl 14:29 1635

Svensson: How are they going to be able to pay dividend in 2019?

Well, I did not say in 2019, did I ? :-)
But given the relative low number of outstanding shares (18,2 Million) , instead of paying 180.000 NOK for analyst coverage per year (that cost is just a rough guess from my side) they can pay the shareholders an extra 1 öre in dividend, every Year.
Redigert 29.01.2019 kl 22:00 Du må logge inn for å svare
Herman*
29.01.2019 kl 22:46 1548

Svensson: I think 200 000 (or whatever it costs) is a good investment. Without analyst coverage or major innsider purchases, the stock will be traded with an enourmous discount for years to come. We had analyst coverage and lost it. We had quarterly reporting and we lost it. We had a certain newsflow (at times quite pathetic but thats another story), and we lost that as well. At the same time the management/board has given many assurances that they are not happy with the share price or the liquidity, but we know better. Sooner or later all major shareholders would like a higher share price, and when this happens they will do what is necessary to boost it to a level that reflects the financial performance of the company. If not, there will be shareholders in yellow vests parading outside their office..:-)
pips
30.01.2019 kl 08:10 1494

Jeg er i og for seg enig med Svensson. Et utbytte på et øre tror jeg ville sendt et sterkere signal enn en analyse. Jeg mener å huske at tidligere analyser hadde lite effekt. Og også få tlbake meldinger om avtaler.
donolini
30.01.2019 kl 08:37 1476

er dere helt tomme i toppen?
et taperselskap som lever av emisjoner kan ikke betale utbytte.
Herman*
30.01.2019 kl 12:59 1424

Utbytte på ett øre?Da er det mange som ville fått seg en latterkule på Oslo Børs. De bør i det minste vente til de kan utbetale 1 Krone. Hvis de klarer å opprettholde veksten samtidig som de legger litt bånd på nyansettelser, vil de kunne betale utbytte på NOK 3 fra 2021 så fremt de ikke betaler ut utbytte før dette.
pips
30.01.2019 kl 13:37 1401

Hehe. Ja. Men da hadde vi fått noe igjen for pengene. Kanskje de kunne økt til to øre :) (humoristisk ment) poenget mitt er at analysedekning ikke gjorde en forskjell på kurs tidligere og vil neppe gjøre det nå heller.
Sukiyaki
30.01.2019 kl 14:00 1381


Analyse, melde nyheter, innsidekjøp over børs, slutte med tausheten, vil gjøre aksjen attraktiv og kursdrivende. Tidligere når selskapet meldte bla kontrakter, var det kursdrivende og oms. i aksjen.
holmes
30.01.2019 kl 14:01 1378

Vel selskapet er jo nå priset ekstremt mye lavere i forhold til P/S f.eks enn det var med analysedekning.

Det kommer vel an på hvilken/hvilke selskap som kommer med analysedekning det.
Hvis det kommer fra anerkjente selskap med litt tyngde og mange kunder, så vil det definitivt være positivt.

Independent Analyst coverage (which is not paid) would be great and something the company should work on getting.
Herman*
30.01.2019 kl 19:18 1277

Agree: In a year where we should hit a turnover of 150 MNOK, with continued growth and profitability, Natto should be of interest to analysts and their clients.
Herman*
30.01.2019 kl 20:15 1245

Det å beregne det globale salget av ulike produktgrupper kan være litt vrient, spesielt siden ulike tall kan være hentet fra ulike steder i verdikjeden. Så med en pen feilmargin har jeg regnet meg frem til at det selges K2 produkter på retail nivå for ca 4 milliarder kroner globalt i 2018. (Ferdigprodukter i sisteledd). På ingrediensnivå tipper jeg verdien ligger på ca. 500 mill, hvorav NattoPharma tok 20% (100 mill) av disse. 4 milliarder kroner utgjør bare ca 0.2% av totalmarkedet, noe som er ganske lite når vi tenker på den beviselige effekten som vitaminet har på helt essensielle ting som hjerte og benhelse. Hvis vi ser på Probiotika, selges det på retailnivå for 2-300 milliarder, med fortsatt sterk vekst. Jeg tror derfor at K2 markedet står foran en ektrem vekst, og at vi innen noen år bikker et globalt retail salg på 50 millarder NOK, og at dette på ingrediensnivå kanskje er verdt 6 milliarder kroner. Med andre ord bør Natto kunne selge Vitamin K2 for i nærheten av 1 milliard i løpet av noen. Så kommer inntektene fra nye ingredienser i tillegg.
Redigert 30.01.2019 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
holmes
01.02.2019 kl 12:24 1103

Merkelig handel i denne aksjen. Det blir nok andre boller med fin news flow og gode resultater ventet i år og med utlovet analytikerdekning av aksjen blir det enda bedre. Når analytikere ser på de historiske tallene og tar med det fine momentet vi er inne i fundamentalt sett så blir det spennende å se hvor linjalene peker når strekene dras inn i fremtiden. 2019, 2020, 2021 osv blir jo bedre for hvert år med en slank organisasjon som skaleres bra kommer vil til ikke bare å se sterk topplinjevekst, men også svært god lønnsomhet. Og dette er strukturell vekst som ikke er avhengig av konjunkturen i særlig grad. Nei hold i hatten og hold på aksjene sier jeg, nå er det virkelig på overtid at vi får en skikkelig reprising av aksjen.
Redigert 01.02.2019 kl 12:25 Du må logge inn for å svare
Sukiyaki
01.02.2019 kl 14:29 1065


holmes, Jeg er så enig med deg. Hold på aksjene, og kjøp mer nå som aksjen er såpass lavt priset. Som jeg har nevnt tidligere, har aksjen tatt av og det har vært volum når det har kommet nyheter. Jeg er rimelig sikker på at selskapet begynner med mer åpenhet fremover.
Jeg har store forventninger til Q4 13 februar, og tiden fremover.


selskapet bør gå med overskudd på Q4 regnskapet. Vanvittig så forsiktige kjøperne er
donolini
01.02.2019 kl 14:48 1046

stakkars tullinger.
selg dette dopapiret og kjøp bedre lodd. oslo børs er full av gode cases.
hvor mange aksjer har du, herman?
Herman*
01.02.2019 kl 15:38 1023

Donolini: Hvis vi ser helt bort fra historikken (og det er mye å se bort fra...), vet du om noen andre selskaper på Oslo børs som vokser med 50%, går med overskudd, er mer eller mindre gjeldfrie, og prises med en P/S på 1.5 på grunnlag av tallene for 2018?
Når det gjelder antall aksjer, så er jeg ikke en stor Natto aksjonær. Mellom 10 og 100 K
Redigert 01.02.2019 kl 16:33 Du må logge inn for å svare

Selgerne har visst forsatt ingen tro på dette selskapet, fortsetter å lempe ut på 8 tallet dager før kvartalsrapport

Ser frem til hva 2019 kan bringe kursen opp på, eller rettere hva de klarer i omsetning og marginer.
Har sittet alt for lenge,(med konas aksjer), og det hadde været fint med 30,-
Håper bare at alle ønsker det skal skje snart, også ledelsen......
Lykke til alle, mvh Vandregutten
oxion
06.02.2019 kl 09:26 757

Ja dette bekrefter at Menaq7 kan gjøre en stor forskjell på 2 av de største folkesykdommen i den vestlige verden..
Og at Kaydence sitter med jæv$€ gode kort på handen...
Børsens desidert mest undervurderte aksje😀

kjøperne skal ikke over 8 tallet,
holmes
06.02.2019 kl 10:44 716

Nei nei, men nå ble de skremmepostene på 9 kroner og enda lavere vi så i går plutselig borte. Jeg skal ikke si manipulasjon, men det er jo veldig spesiell handel i denne aksjen.


holmes, Jeg tror det er manipulasjon.
Som nevnt tidligere, har jeg store forventninger til Q4 tallene, og at selskapet kommer med noen gode nyheter som sender aksjen opp. Da tenker jeg vi er kvitt disse skremmepostene og at kursen stabiliserer seg på et langt høyere nivå enn dagens.

holmes
06.02.2019 kl 20:55 615

Godt sagt! Jeg tror på en reprising i år siden vi for 2018 vil ligge nær null i resultat, men får i år både en bedre bruttomargin og videre vekst. Selv om veksten skulle bli lavere i prosent enn 2018 vil det sammen med høyere marginer bite bra og gi et fint resultat allerede i år. Dersom man så trekker frem linjalen og projiserer 2020 og 2021 ser det unektelig billig ut med gode muligheter for utbytte og svært lave p/e tall om ikke en kraftig reprising av aksjen finner sted. I tillegg har vi en skjult skatt i kaydence med ytterligere oppside.


holmes, utbytte hadde vært en gode. Først vil jeg se; mer seriøsitet fra ledelsen, en mer stabil kurs i første omgang på rundt 25-30, innsidekjøp over børs, melde nyheter, de som jobber i selskapet viser seg mer uttad. Mye forlangt, men det er sånn andre selskaper opptrer.