GIG CEO: Skjønner markedet dette, vil vi prises mot peers!

Orakel O
GIG 10.01.2018 kl 12:19 6190

Jeg utfordret CEO Robin Reed på hva av allmenn tilgjengelig info, han føler markedet legger for liten vekt på eller ikke omtaler overhodet:

"Er det noe du føler at investorer og GIG interesserte snakker for lite om og som du gjerne skulle sett hadde mer fokus, noe du brenner inne med å få satt søkelyset på?"


CEO Reed svarer:

"Ja, jeg er innom diverse forum ihvertfall annenhver uke og leser meg opp. Av seneste så er jeg kanskje litt overrasket over at en ikke har sett enda mer på Highroller lanseringen gitt vår oppdatering. I et kort og mellomlang sikt er selvfølgelig dette viktig, ikke bare fordi det vil ha innvirkninger på våre KPIs, men også fordi det demonstrerer GIG sin vedvarende evne til å treffe bullseye med produktlanseringer. At vi har fingeren på pulsen der er meget viktig med så mange produkter og tjenester under utvikling.

Jeg syntes også kanskje det er rart at ikke markedet følger bredden og dybden i produktene våre nøyere.

F.eks på Sport så gjør vi nå alt, om enn så lenge på et produkutviklingsstadie, in-house. Med alt menes: Vi scouter et firesifret antall events selv, og henter datapunkter på det meste av sport. Vi trader mot andre bookies, og mot Asia, og vi utvikler vår egen odds. Vi bygger in-house trading og risk tools, og vi bygger Sportsbook engine(Bonus, BI og CRM osv) Vi bygger egen front-end platform og vi gjør performance marketing for Sport både på Media buys, og SEO siden. Alt både B2B og B2C. En enormt ambisiøs og møysommelig satsning, som såvidt jeg er bekjent, også er unik. GIG har jo nå betydelig andel av inntektene våre ifra Casino, og dersom vi skulle lykkes med Sport er det en enorm oppside i selskapet som ikke er priset inn noe sted(Det gjelder jo også Games hvor vi vil levere både aggregering og proprietære spill). Men vi må selvfølgelig gjøre denne informasjonen enda mer tilgjengelig for at den jevne investor skal kunne få tak på det.

Jeg nevner det også for å belyse et annet område. Jeg syntes det er rart at fler ikke ser nærmere på aktivering og Capex. Et selskap som MrGreen aktiverer vel rundt 6% av sine revenues, med påfølgende bedret EBITDA. Slike selskap har jo betydelig mindre IP og in-house teknologi men aktiverer altså mer enn oss. Generelt har vi jo ingen Earn-out liabilities og vi avskriver oppkjøp raskere en våre konkurrenter. Syntes kanskje det er noe overraskende at ikke dette reflekteres enda tydeligere I kursmålene men det vil jo være naturlig at dette prises inn mot peers over tid etterhvert som resultatene dikterer det."

Min Kommentar:

Her pekes det på 3 helt sentrale temaer som markedet burde forstå og være mer opptatt av:

1# Highroller oppdateringen var enestående og knuste alt av tidligere rekorder på KPI`s. Man kan si det var lite grunnlag med en uke, men fakta er vel at Rizk brukte 1 mnd på å oppnå samme mengde innskudd. Det er først etter rundt 8mnd og utover i kundenes livsløp, man får gode nok rentention data. Spillerne som er igjen da vil omsette for jevne beløp over lang tid og vil være en betydelig andel av total revenue ifra et segment. Om en har 10% igjen kontra 5% , altså at en beholder 5% flere av de opprinnelige 100% av kundene, på lang sikt, så har vi forskjellen mellom et potensielt milliard selskap som det er få av, og en av de mange i mengden. Vi får altså ikke svar på retention før senhøsten dette året. Når det er sagt så fordrer jo høyt kunde inntak, stort sett god conversion, som sjeldent er en diametral KPI til Retention. Man må dermed kunne lese den høye conversion de hadde første uka i børsmeldingen som et godt tegn på rentention også.

Jeg spør også selskapet om de har tro på høy life time value for Highroller:

"Har dere selv valgt å kjøre CPA på Highroller affiliates (som Storspiller.com gjør), fordi dere tror det vil lønne seg (at kundene til HR vil ha ekstra høy life time value)?"


Svar:

"Vi spekulerer i at kundeverdien i vårt økosystem vil være så god over tid, at dette vil lønne seg fremfor revenue share. Med Highroller sikter vi forøvrig på et annet segment enn Storspiller. Highroller er "aspirational marketing". Du designer "din highroller" og leveller opp. Vi tror det får et bredt nedslagsfelt, også ifra spillere som aldri vil bli noen highroller per klassisk konnotasjon."2# Bredden og dybden er enorm i selskapet nå. En enormt ambisiøs og møysommelig satsning, som såvidt CEO er bekjent, også er unik. Det er enormt med inntektssugerør som etterhvert nå vil penetrere det fleste segmenter og delsegmenter, både B2B og B2C. Vit også at synergiene i delingsøkonomien også blir svært gunstige da man kan tilby alt gjennom et økosystem.

Det det krever å skape denne bredden og dybden fører oss over på kanskje det viktigste punktet han nevner, hvor konservative de er i regnskapsføringen ma.:


3# GIG er svært konservativ kontra sine konkurrenter når det kommer til å aktivere kostnader (avskrive lønnskostnader over 3-5 år på prosjekter de bygger for fremtidig inntjening). Selv om fks MrGreen åpenbart har mye mindre inhouse byggevirksomhet, skriver de av 6% kostnader målt mot Revenues. GIG arkiverte utgifter tilsvarende 1,5% i hele 2016 og sist nå i Q3-17 hadde de 3,18%.

Vi finner det for Q3-17 under Financial Performance side 8:

Expenses related to the Company’s development of technology and future products in iGC and BettingCloud amounted to EUR 0.98 million in the third quarter 2017,
compared to EUR 0.26 million in same quarter last year
Selskapet opplyser at beløpet fordeler seg grovt med 50/50 på iCG og BettingCloud. Ingen aktivering i B2C eller Media.

Og vi finner det for 2016 i note 8 til 2016 Annual Report som egen linje i tabellen Goodwill & Intangibles, som viser egenutvikling for plattformen (€825K i 2016).

Det er helt på det rene at et selskap som GIG nok kunne ligget nærmere 8-10% om man sammenligner med fks MrGreen. Husk at dette er reduksjon av utgifter som kan legges rett på Ebitda og for GIG sin del ville den økt Q3 Ebitda med 1,5-2Me direkte.

Når det kommer til avskrivinger så vet alle nå at Finanstilsynet grep inn og overstyrte det som er vanlig prakisis i igamingclusteret og som det svenske og maltesiske finanstilsynet praktiserer. Robin Reed kommenterer også spørsmålet om dette med aggressive avskrivinger pålagt av finanstilsynet:

" Jeg syntes forøvrig dette med avskrivninger var noe mer dramatisk når det oppstod. Over tid har jeg opplevd at mange av de største investorene foretrekker denne praksisen fremfor å ha store verdier på balansen som kan føre til uhyggelige overraskelser, selvom det i vårt tilfelle neppe er en riktig vurdering av FTs. Mener fortsatt noe så udefinerbart som google-levetid på et brand eller domene, bør justeres i henhold til en faktisk impairment test f.eks per år, og ikke antas synkende."

Min kommentar her er at skinner tydelig gjennom at GIG i motsetning til andre selskap som kan bygge luftslott, er meget konservative og skaper så lite luft (rom for ubehaglige overraskelser) som mulig i byggingen av selskapet. Det skaper et svært solid fundament som burde tas mer hensyn til i sannsynlighetsberegningen for veksttakten fremover. Det skinner også tydelig gjennom at avskrivingene bør skje på de faktiske forhold og ikke en slavisk (google domenene øker jo nå i verdi, men skrives alikevel ned slavisk)

Til slutt er det også et interessant poeng Reed nevner, at i motsetning til flere andre selskap i bransjen, har GIG stort sett kjøpt opp selskap up front uten earn out liabilities. Det vil gi et større handlingsrom fremover.

Jeg håper dette gir dere en bedre forståelse av selskapet.Alt ligger fremme i dagen for den som ønsker å grave i det men det er et komplekst selskap. Som Reed sier:

"vi må selvfølgelig gjøre denne informasjonen enda mer tilgjengelig for at den jevne investor skal kunne få tak på det"

Det gjøres det nå grep med med mellom annet all satsningen på IR arbeid som nevnt i annen tråd.

Den siste kommentaren Reed hadde rundt markedet er høyst interessant og gir rom for refleksjon:

"Syntes kanskje det er noe overraskende at ikke dette reflekteres enda tydeligere I kursmålene men det vil jo være naturlig at dette prises inn mot peers over tid etterhvert som resultatene dikterer det."Redigert 10.01.2018 kl 13:20 Du må logge inn for å svare
Orakel O
11.01.2018 kl 10:03 5995

For å få litt mer forståelse for dybden og bredden i GIG og hvilken transformasjon selskapet er gått gjennom det siste halve året, er dette verdt å legge merke til.

Robin Reed:

"I høst brukte jeg langt mindre tid på IR en jeg gjorde H1 i år. Jeg så jo effekten av å bruke mye tid med investorer, og ønsker selvfølgelig å være best på IR, men vektet det dit at var langt viktigere for investorene at jeg brukte mye av min personlige tid på Malta i høst. Rett og slett fordi det var så mange prosesser og prosjekt knyttet til produktutvikling, operasjon og kommersiell utvikling som jeg selv ønsket å lede. Så blir forhåpentligvis IR ekstra moro utover den meget viktige våren, pga. denne innsatsen en har lagt ned i høst."

Min kommentar:

Her har man virkelig investert i fremtida og valgt bort kortsiktig profit, gjennom å skape det fundamentet som gir best value for investorene i årene fremover.


Jeg spør:

"Dere hadde en summit i Marbella med 30 ledere som presenterte sin pipeline og innovasjoner. Kan du fortelle mer om det?"

Reed svarer:

"Det er riktig at vi har hatt en omorganisering og jeg vil nok komme tilbake til dette da jeg syntes dette er meget viktig og positivt. I den anledning hadde vi alle ledere i Tier-1 og 2 av den nye organisasjonen, altså C-Level og toppledere, samlet. Vi gikk gjennom nylige lanseringer samt fremtidige produktveikart på tvers av selskapet. Det var ekstremt motiverende fordi det er en meget hyggelig produktivitet og innovasjonstakt, og ikke minst begynner vi virkelig å få igjen for synergistiske muligheter. F.eks tempoet som holdes i GIG Games er meget imponerende og er kun mulig å få til så raskt, på en slik skala, pga. fundamentet vi har lagt."

Min kommentar:

Igjen, se for dere bredden i selskapet som er godt illustrert i svaret over. Det er nå en gang slik at til større bredde man har på fundamentet, til nærmere skyene kommer man.

"The sky is the limit"
Troglodytes
11.01.2018 kl 13:06 5944

Orakel. Jeg har forstått det slik at GIG skal lansere egen sportsbook, og de vil stå for alt. Vet du noe om den skal lanseres som eget brand, eller skal den implementeres i Guts? Vil den være lansert og innkjørt til VM i Russland? Vil vi se noe som ikke er blitt gjort før innen oddsbetting? Vil tro det er en "del å gå på" og mye som kan innoveres i dette segmentet.
Orakel O
11.01.2018 kl 22:51 5816

Troglodytes, de vil nok kjøre det inn på både Guts, Rizk og Superlenny. Om det kommer eget sportsbookbrand utenom, er ikke umulig men er ikke sagt noe om. Det aller viktigste her er dog B2B delen der de kan selge alle tenestene som CEO omtaler her:

"F.eks på Sport så gjør vi nå alt, om enn så lenge på et produkutviklingsstadie, in-house. Med alt menes: Vi scouter et firesifret antall events selv, og henter datapunkter på det meste av sport. Vi trader mot andre bookies, og mot Asia, og vi utvikler vår egen odds. Vi bygger in-house trading og risk tools, og vi bygger Sportsbook engine(Bonus, BI og CRM osv) Vi bygger egen front-end platform og vi gjør performance marketing for Sport både på Media buys, og SEO siden. Alt både B2B og B2C. En enormt ambisiøs og møysommelig satsning, som såvidt jeg er bekjent, også er unik. GIG har jo nå betydelig andel av inntektene våre ifra Casino, og dersom vi skulle lykkes med Sport er det en enorm oppside i selskapet som ikke er priset inn noe sted"
Orakel O
02.03.2018 kl 10:18 5243

Vi kan ta en helt legitim spørsmålstilling:

Hva ville aksjekursen til GIG vært om man hadde hatt EBIT på 9,3 EURm nå på Q4, istedenfor 3,5 som vi hadde?

Dette tallet hadde vi fått om vi førte avskrivinger som Catena Media og arkiverte kostnader som MrG. Dette er peers for GIG sine ulike segment og høyst relevant å se på.

Catena leverte 113k FTD i Q4 og skrev av 1,4 EURm, GIG leverte 35k. GIG kunne grovt sett da skrevet av (35/113) x 1,4 = 0,43 EURm

Mr Green førte 22,6 SEKm i arkiverte kostnader i Q4 og hadde revenues på 333 SEKm. Det blir 6,8% av deres revenues. GIG førte 0,83 EURm i arkiverte kostnader og hadde revenues på 39,9. Det gir 2,1 % av revenues. Ved å føre som Mr Green kunne GIG ført 0,068x 39,9 = 2,7 EURm.

GIG hadde da minket sine avskrivinger med 4,33-0,43= 3,9 og økt sine arkivering av kostnader med 2,7 - 0,83 = 1,87 EURm

GIG hadde dermed bedret sin EBIT gjennom avskrivinger med ca 3,9 og arkivering av kostnader med 1,87.

Dette gir 3,5 (Q4EBIT) + 3,9 + 1,87 = 9,27 Q4 EBIT.

Det er selvsagt vansklig å måle slikt 100% nøyaktig mot peers. Kanksje er avskrivinger estimert noen tideler for lavt da GIG har mer bygningsmasse, mens det er på det rene at GIG burde ha høyere % arkiveringer enn Mr Green på revenues gitt at de har en mye større prosentuell inhouse utvikling. Tallene mener jeg derfor er en god og modest sammenligning.

Forstår du som investor at man egentlig kunne hatt over 9 i EBIT ved å føre regnskapet som peers? Tror dere markedet ser 9 tallet i EBIT og ikke 3,5 som er presented? Justert for den store up front MF mot revenues, som GIG kjører målt mot mange konkurrenter så får man enda sterke bunnlinje short term.

Dette er ABC å vite som GIG investor og interessert i caset. Det er også dette CEO Robin Reed trekker frem i intervju at han synes er litt merklig ikke er inkludert i kursmål og prising mot peers.
NY-I-GIG
02.03.2018 kl 10:50 5193

10 kr aksjen er vel ikke helt way off ?
NY-I-GIG
02.03.2018 kl 10:50 5190

10 kr aksjen er vel ikke helt way off ?
anderix
02.03.2018 kl 11:07 5158

10kr kommer, spørsmålet er hvor lenge til? Mitt bet er i løpet av 2019, kanskje før;-)
NY-I-GIG
03.03.2018 kl 00:15 4992

Sakset fra det gamle forumet :

Innlegg av: vardehunter (02.03.18 18:49 ), lest 117 ganger
Ticker: GIG
RE^1: GIG - GIG Core kobler inn "beast mode"
Nu börjar svenska fonder hitta GIG, inte helt olik motivering till vad jag skrev tidigare om SOTP värdering och att det finns stora värden i plattformen.

GIG utgör nu 12.8% av fondens innehav.

"Under februari har vi i fonden
ökat vår position kraftigt i det
norska bolaget Gaming
Innovation Group. GIG är ett
bolag verksamt inom gambling
industrin med verksamhet inom
i stort sätt alla vertikaler av
spelbranschen såsom Casino,
Affiliate, plattformsutvecklare,
oddsleverantör och spelutvecklare.
Värderar vi varje verksamhetsdel
var för sig ser vi betydligt
högre värden i bolaget än
nuvarande värdering på
marknaden. Vår tes är att
marknaden missar värden i
bolaget för att man tittar för
mycket på helheten. I vårt tycke
är spelplattformen den absolut
mest spännande delen av
bolaget och kan om något år
försvara hela bolagets
nuvarande värdering. Plattformen
har 34 kunder och växer
kraftigt under fin lönsamhet.
Tillväxten var under Q4 över
200% Y/Y med 60 % EBITDA
marginal."

https://www.consensusam.se/wp-content/uploads/Sm%C3%A5bolag-A-M%C3%A5nadsrapport-feb-2018.pdf
Orakel O
05.03.2018 kl 12:32 4692

https://twitter.com/Orakel_O/status/970615664724578304

Sjekk tweet over:

Jeg har laget en tabell med ulike multiple utregninger for de største nordiske igaming aktørene (peers). Jeg har lagt ekstra fokus på GIG på de 3 nederste kolonnene: 1) Vektet median peers for GIG. 2) Gul kolonne: Har justert GIG sine avskrivinger, slik at de bruker samme metode som peers (Catena Media). Det gir en oppjustering av EBIT tilsvarende det GIG skriver av ekstra vs peers, og det blir dermed en sammenligning på "lik linje" etter samme regler, som selvsagt er det korrekte når man skal måle GIG mot peers. 3) Aksjekursen GIG bør ha, etter justering for avskrivinger, bør ha for å ligge i median av peers. Tar man utgangspunkt i snittet for analytikerene som følger GIG sine estimater, bør man altså nå i dag allerede på P/E 2018 tall, handles til 8,77 for å prises likt som peers. Som det er skrevet tidligere, har GIG raskest vekst av peers og blandt de med lavest teknologisk gjeld. Det naturlige hadde da vært at GIG også ble priset mer i øvre del av peers.
Redigert 05.03.2018 kl 12:54 Du må logge inn for å svare
Orakel O
06.03.2018 kl 08:41 4692

Meget interessant at svenske fond nå starter å få øynene opp for GIG. "Vardehunter" har postet info litt lenger opp, om at Consensus småbolags fond, har investert rundt 10 millioner aksjer i GIG i februar. Her er et videoklipp på 12 min, som tar for seg hvordan forvalteren vurderer og analyserer mindre selskap, for å få best mulig risk/reward bak sine investeringer. GIG nevnes kjapt rundt 9 min ut i sendingen. Dette klippet er dog i sin helhet en god innføring i hvordan man skal vurderer small cap.

https://www.youtube.com/watch?v=tvoR-V_4f2s
Orakel O
07.03.2018 kl 10:01 4691

En av de viktigste effektene man skal vite som igaming investor, er hvordan front-loaded markedsføring påvirker EBITDA. GIG har høyest % av dette nå i bransjen, og dermed er dette av stor betydning når man kikker på GIG-caset.

Det er en forsinkelse på rundt 10 måneder før effekten av up front MF viser seg. Nå melder GIG ved Q4, at også B2C vil gi positivt bidrag ifra Q1. Dette er et av tegnene på hvordan mekanismene fungerer.

Jeg har twitret og skrevet en artikkel i fjor om dette viktige emnet:

https://twitter.com/Orakel_O/status/971296080640999425

http://oddsspill.com/nyheter/investorer-feiltolker-igamingselskap-sin-bruk-av-utgifter-til-markedsforing/
NY-I-GIG
07.03.2018 kl 10:45 4688

Ny blokk kjøpt utenom børs - Tydelig at interessen er der :-)

09:11:37 500 000 5.88 Official
NY-I-GIG
08.03.2018 kl 09:27 4687

Der var vi over 6 kr og forsøkte oss, high 6,01
RT nå 5,97
ravi1
08.03.2018 kl 10:44 4685

Vi klamrer oss fast i seks kroner.
Skal til åtte?
ravi1
08.03.2018 kl 16:28 4682

Takk til Orakel O og Waron som har «dratt» meg inn i denne aksjen. I dag rundet jeg 100%.
NY-I-GIG
08.03.2018 kl 23:40 4679

GIG er i skuddet :)

Småbolagsportföljen väljer att lämna teknikbolaget Mycronic med en fin vinst och öka i två innehav med stor potential: ett programvarubolag och ett fiberbolag.

Småbolagsportföljen har fortsatt sin positiva utveckling och stängde i dag på 5,6 procent avkastning sedan starten den 15 december. Portföljens försprång relativt index är 5,0 procentenheter.

Utvecklingen i portföljens bästa investeringsidé, norska spelbolaget Gaming Innovation Group (GIG), fortsätter den välförtjänta omvärderingen. Innehavet utgör nu 17 procent av portföljen och har ökat med 12 procent den senaste veckan. Aktien börjar nu närma sig såväl 1-års som 5-årshögsta kursen 6,18 norska kronor. Portföljen har även gynnats av den norska kronans förstärkning med cirka 5 procent den senaste månaden. GIG har avkastat 45 procent sedan start.

Kilde:

https://www.affarsvarlden.se/analysplus/tar-hem-vinsten-i-teknikbolaget-6903226
Orakel O
09.03.2018 kl 09:38 4677

Dette er noe av det viktigste en investor skal se på for å vurdere selskapene opp mot hverandre. Hvor stor in-house utvikling for fremtidig inntjening belastes utgiftssiden, og hvor mye arkiveres? Her er det store forskjeller på hvordan selskap "utsetter utgifter i regnskapet". Dette har direkte innvirkning på EBITDA og er derfor meget viktig å ta en best mulig vurdering på som investor. Se tweet:

https://twitter.com/Orakel_O/status/972022001824038913
NY-I-GIG
11.03.2018 kl 23:41 4674

Denne er vel verdt å lese :


Hard Rock Casino Announces Online PartnershipJust days following Hard Rock International announced their strategy to launch an internet casino for the New Jersey marketplace, news surfaced of their partnership with certainly one of the fastest-growing igaming businesses, GiG (Gaming Innovation Group). With each other with Hard Rock, GiG will probably be building a potent platform with cutting edge design that resonates using the brand’s strong, rockin’ image.

Needless to say, Hard Rock is among the most globally recognized brand, boasting venues in 75 nations, such as 180 cafes; 24 hotels; and 11 land-based casinos. This summer time, the business may also reopen the old Trump Taj Mahal, which they bought last year, as their very own rebranded home.

Their casinos are one of the most popular and very best rated casinos available, and so it unsurprising that the business would want to expand its success to the online world. Kresimir Spajic, Hard Rock’s newly appointed senior vice president of on-line gaming, has released the following statement:

“Hard Rock has an ambitious strategy to turn out to be a international leader in the international on-line gaming space. We are confident that, with each other with GiG, we can disrupt the marketplace, through product innovation and unique user encounter.”

Meanwhile, the Malta-based business has come a long way in a very short quantity of time from when it launched its extremely initial product back in 2008. Today, GiG has about 9 strong products such as Rizk Casino, Betspin and SuperLenny, and has more than 700 workers primarily based in over 5 various countries.

Their vision, which is to “To make the iGaming industry an open and connected eco-system, for the benefit of all”, fits perfectly with Hard Rock’s plans of supplying their customers using the best possible platform.

The people behind GiG, however, are no much less excited. Robin Reed, CEO at GiG, stated inside a statement:

“We are excited to be a part of Hard Rock International’s inspiring and innovative plans to become a international leader in the international online gaming space. The online casino will be a stand-out product using the sizzle of the Hard Rock music, entertainment and lifestyle brand.”

GiG has also announced it will likely be moving the business into a third regulated marketplace, after getting initiated the application process for the Casino Service Industry Enterprise License in New Jersey.

Even though Hard Rock On-line Casino has however to be launched later on this year, many are anticipating a kick-ass experience. In fact, one of the most popular and trustworthy on-line casino evaluation websites on the web is expecting great issues from this casino, and is predicting a rating of 6.8/8.

Other elements it’s predicting for this casino are: more than 500 games from the biggest platform providers, namely Microgaming, NetEnt, Play’n GO, Quickspin, Yggdrasil and Red Tiger Gaming; VIP Club and Promotions; and a very generous welcome bonus which they presume is going to become a substantial match-up bonus. Why do they think so? Well for starters, as they rightly point out, Hard Rock isn’t a startup casino. On the contrary, it’s super wealthy!

As for VIPs, they’re guessing that upper-tier VIPs will get trips to Hard Rock hotels around the world also as front-row seats and backstage passes to concerts. Bur for all those who might not have the ability to subscribe to some unique VIP therapy, Casinos.co is almost certain that some trips to hotels and concerts will not be only exclusive towards the VIP Club, but would also be accessible to other players through month-long promotions and weekly deals.

If there’s one factor they emphasized all throughout their Hard Rock casino review, it’s that the launch from the on-line casino will be certainly one of the main highlights of 2018, and one of the biggest disruptors to hit the on-line gambling business;

“This is one on-line casino which we cannot wait to explore. It does not need a lot hype, because its name alone stirs up excitement in the on-line gaming community….Will it rock us? That’s one thing we do not need to guess at. The answer is really a resounding: yes.”


Kilde :

https://www.hypercasinos.com/hard-rock-casino-announces-online-partnership/
Orakel O
12.03.2018 kl 08:33 4674

https://www.gig.com/ir/2018/gig-enters-marketing-joint-venture-with-horse-racing-publishergg-co-uk/0A1647AC2CDC7A80

Få dager mellom gode nyheter fra GIG. Nå starter de å vise frem Rebel Penguin kjøpet, med å entre det svært store horseracing markedet. GiG starter her samarbeid med en av de aller største affiliate aktørene på Horseracing. Siden deres ranker bedre enn alle GIG sine B2C brands, som igjen viser størrelse på dette markedet og mulighetene.

Normalt hadde selskap som Cherry etc kjørt ut børsmeldinger på dette. GIG har dog så enormt mye som skjer i alle sine vertikaler og segmenter at de velger kun å sende ut utvalgte store M&A.

GIG uttalte ved kjøpet av Rebel Penguin at paid media vertikalen nå skulle satses hardt på fra hovedkontoret i København. De uttalte at de så store muligheter for å utvide fra odds og fotball til casino segmentet og andre odds vertikaler. Nå har Københavnkontoret trappet opp antall ansatte kraftig siste tiden og vi ser her konturene av hva vi kan forvente fremover.

“I am excited to launch a first partnership of this kind. GG.CO.UK is a leading horse racing site and we believe there is a vast untapped opportunity to strike similar partnerships with other affiliates across other sports.” – Chief Digital Officer, Richard Brown of GiG


Brown: End game for GIG is to be market leader in all aspects of sports betting
Redigert 12.03.2018 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
kaliber
12.03.2018 kl 13:41 4557

Veldig billige aksjer, må ha liten tro på aksjekursen fremover! GIG: GIG - EXERCISE OF OPTIONS

13:10
Employees in Gaming Innovation Group Inc. (GIG) has exercised their options to
buy a total of 860,000 shares in GIG, whereof 500,000 at a share price of NOK
2.40 and 360,000 at a share price of NOK 4.00.

GIG will borrow shares for the immediate transfer of the option shares to the
employees, and will issue new shares later. The outstanding number of shares in
GIG is 895,656,266 and when issuing the new shares for the option exercise, the
outstanding number of shares will increase to 896,516,266. After the exercise, a
total of 19,050,000 options are outstanding.

For further information, contact:
Robin Reed, CEO, +356 9999 0382,
(Robin@gig.com)

About GiG:
Gaming Innovation Group Inc. is a technology company providing products and
services throughout the entire value chain in the iGaming industry. Founded in
2012, Gaming Innovation Groups vision is To open up iGaming and make it fair
and fun for all. Through our eco-system of products and services, we are
connecting operators, suppliers and users, to create the best iGaming
experiences in the world. Gaming Innovation Group operates out of Malta and is
listed at the Oslo Stock Exchange under the ticker symbol GIG.
Orakel O
12.03.2018 kl 14:35 4497

Kaliber,

Pris på opsjoner settes flere år i forveien og normalt linært stigende med utgangspunkt høyere enn dagen de utstedes på. De er ma ikke prissatt i dag men for flere år siden
MrNobody
12.03.2018 kl 14:36 4490

Kaliber: Det var en meget spesiell påstand, som ikke gav noe som helst mening. Har man mulighet til å benytte seg av denne muligheten gjør man selvfølgelig det, uten at man trenger å tro at aksjekursen skal ned...?
Redigert 12.03.2018 kl 14:37 Du må logge inn for å svare
kaliber
12.03.2018 kl 14:43 4475

Takker for oppklaringen!
Orakel O
12.03.2018 kl 20:58 4278

GIGsters connect recap:

https://www.facebook.com/GamingInnovationGroup/videos/911937672317643/
Orakel O
12.03.2018 kl 21:38 4245

"Pennsylvania’s regulated online casino and poker sites are on track to launch before the end of the year. Expects the initial application period for licenses to operate online gambling sites to open in April"

https://www.onlinepokerreport.com/29319/pa-2018-launch/

Flere spennende spm melder seg for GIG her:

Vil Hard Rock forsøke å få lisens i Pennsylvania? Om ikke, vil GIG forsøke å få enda en kontrakt med et landbasert casino som befinner seg i Pennsylvania?
Orakel O
13.03.2018 kl 08:20 4083

Meget interessant intervju med Robin Reed gjort av twitterbruker @1flinga. Nå dukker det opp enda flere revenue streams. GIG vil integrere og tilby alle andre selskapers oddsfeeds og casinospill, inkludert sine egne, innenfor og utenfore GIG Core.

-> Delingsøkonomi -> cut middlemans -> lower margins for all inside igaming ->disruptive

Intervju:

SPM:
Vilka nya externa kunder siktar ni primärt på att ta med GIG Sports - större eller mindre operatörer?

Robin:
Tier 1 & 2.


SPM:
Jämfört med Kambi, SBTech osv - vad tror du kommer göra att en operatör väljer GIG Sports?

Robin:
1. Fleksibilitet på UI og UX. Vi har tre integrasjonsnivå. 1) API. Build your front from scratch. 2) Mobile first turnkey solution 3) Hybrid. Kambi har stort sett kun 2).

2. Fleksibilitet på odds: Vi aggregerer Odds "At source". Sportsradar er integrert, tilsammen med GIG Oddsfeed i hva som heter GIG Connect. Utover våren tar vi sikte på å integrere ytterligere oddsleverandører og operatøren vil da kunne velge hvilken source han vil ha på ligaer, events, markets etc.

3. Trading verktøy: Vi tror våre er best.


SPM:
GIG Sports känns som en mycket ambitiös satsning där ni med ökad andel datadrivna odds vill förändra marknaden. Satsningen i tid och resurser är signifikant. Det känns som en framgång kan ge påverkan som går långt utanför Core-plattformen?

Robin:
Ja, dette vil kunne selges uavhengig av GIG Core. I utgangspunktet er det ingen årsak til at ikke hvem som helst skulle være interessert i vår Oddsfeed som et supplement til hva dem bruker. De kan sammenligne og bruke oss der vi er best.


SPM:
Jämfört med GIG Sports - hur högt siktar ni med GIG Games och tror du det finns potential att göra något nyskapande som kan ge er en edge på marknaden?

Robin:
Vi ønsker å lage et av de ledende spillstudio. Vi har jobbet med GIG Sports i 2.5 år. Med GIG games i 7-8mnd. Vi er derfor mye lengre fremme i GIG Sports men i GIG Games gjør vi også hele stacken (Remote Gaming Servier - AKA - Platofrm, Games Engine, math model, osv. De fleste game studio gjør bare spill. Vi sparer altså middlemans.
Orakel O
13.03.2018 kl 13:37 3970

Hard Rock lanserer sin free play casino social side i dag. Dette tyder på at lansering for et "virkelig" casino i lag med GIG nærmer seg.

Her vil brukerene kunne opptjene poeng gjennom gratis spilling på ma. casinospill. Poengene kan så veksles i ulike merchandise, varer, tenester og benyttes som et kross selling verktøy inn mot real money produktet.

Hard Rock bygger nå altså en enda større database og klargjør for lansering av hovedproduktet. De sitter som kjent allerede på store databaser fra sine mange "reward programs".

https://www.hardrocksocialcasino.com/landing/

https://www.prnewswire.com/news-releases/hard-rock-hotel--casino-atlantic-city-debuts-online-social-games-300612444.html
NY-I-GIG
13.03.2018 kl 21:55 3802


Hard Rock Atlantic City launches Greentube-powered social casino site
CREATED: 13 MARCH 2018

Atlantic City's soon-to-open Hard Rock Hotel & Casino has linked its rewards programme to the Greentube-powered free-to-play gaming portal that has been launched for the brand.
Players on the new HardRockSocialCasino.com can now link their Atlantic City Wild Card rewards account to their social gaming account, enabling them to accumulate points to redeem for merchandise, meals or other prizes.

The free-to-play offering was launched through a deal agreed in February between the Seminole Tribe of Florida and BlueBat Games, a subsidiary of Novomatic's interactive arm Greentube.

This deal covers all 11 Hard Rock properties owned by the tribe, as well as its six Florida-based casinos operated by Seminole Gaming.

HardRockSocialCasino.com is available across desktop and mobile devices and features a range of slots, video poker and table games.

"We are excited to announce the arrival of our online social gaming site that is easy to navigate and offers free play," Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City president Matt Harkness said.

"Launching this social games website will bring excitement to those who enjoy playing the most innovated games for slots and tables online and it will be a great opportunity for many to experience and connect to the Hard Rock brand for the first time."

Hard Rock will follow its social launch with the roll-out of a real-money iGaming offering powered by Gaming Innovation Group, marking its entry into the regulated New Jersey iGaming market.

Hard Rock is due to open its Atlantic City venue this summer, having spent more than $500m to acquire and renovate the former Trump Taj Mahal property.

Kilde :

http://www.gamingintelligence.com/business/46658-hard-rock-atlantic-city-launches-social-casino-site
Orakel O
14.03.2018 kl 08:34 3662

Det er verdt å merke seg det store potensialet som finnes utenfor Europa når det kommer til vekst fremover. H2 Gambling Captital er ute med sin mars oppdatering. Legg merke til de ulike figurene i artikkelen som både viser potensiale og stipulert vekst i årene fremover for bransjen: http://www.igamingbusiness.com/news/igaming-dashboard-march-2018
AKKA65
15.03.2018 kl 08:00 3428

Takk for kvalitative og interessante betraktninger fra dere trofaste GIG'ere!
GIG virker å være en godt bevart hemmelighet på OSE, og det er merkelig, men samtidig veldig positivt siden aksjen er spart for hausing/baising som man ser i mange andre tråder på HO. Det er kanskje derfor kursutviklingen i GIG er stabil og positiv, og i liten grad styrt av daytradere. Jeg mener investorer med litt tidsperspektiv på investeringene sine, definitivt bør se nærmere på dette selskapet. Aksjekursen tikker og går oppover :-)
Orakel O
15.03.2018 kl 08:52 3362

GIG - Intervju med CEO Robin Reed
Jeg har stilt Robin Reed en del spm rundt GIG sine interessante segmenter og vertikaler. Som alltid får man fyldige og gode svar fra Reed. Jeg vil dryppe litt og litt fra dette intervjuet de neste dagene, slik at vi kan fokusere på et emne om gangen og diskutere rundt det.

Først ut er den nye Joint venture avtalen med en av UK sine største horse racing sider, GG.CO.UK:

SPM:


Angående GG.co.uk avtalen lurer en svensk twitterbruker på dette:


"Kan du förklara lite hur du tror det här sammarbetet ser ut mer exakt i siffror, hur får GIG betalt/tjänar på sammarbetet : CPA, Revshare, markup, annat? "

Er det noe av dette GIG kan gå ut med, om enn i mer generelle former om det er konfidensielt? Dere skriver også: "...give GiG a future entry point into the UK horse racing market". Tenker dere entry point som oddstilbyder i en eller annen form her og/eller opp mot kjøp av affiliates i samme kategori.


Robin svarer:


Vi har komplimentære egenskaper. Horsceracing er en av de mest kunnskapsspesifikke vertikalene innenfor redaksjonelt online gambling. Paid basert Performance marketing i regulerte markedet er en av de mest konkurranseutsatte disiplinene. I GiG har vi lite kunnskap om Horseracing, GG.Co.Uk er en av de største og beste autoritetene på området men har ikke kompetanse på Paid Media. Det er derfor en god synergi mellom oss og våre partnere, om vi kjører deres paid marketing, med GG.Co.Uk som landingside, og partnere som endelig destinasjon. Pengene deles gjennom Rev.Share av de tre partene.

Samtidig er dette også en fornuftig inngang for oss til Horseracing. Gjennom å samarbeide med de mest lidenskapelige og kunnskapsrike personene på dette i UK, så kan vi lære oss vertikalen, hvorav vår suksess måles med atomur gjennom vår paid analytics. Dette er selvfølgelig en vertikal vi må kunne og da må vi bygge stein på stein.


Min kommentar:

Deal gir altså revenue share mellom GIG, GG og operatører. GIG bygger også opp know how rundt horse racing, samt kan også bruke GG som entry point for sin sports vertikal. Dette er en smart måte for GIG å gå inn og lære seg nye vertikaler på.
NY-I-GIG
15.03.2018 kl 23:07 3202

https://www.affarsvarlden.se/analysplus/okar-i-e-handlaren-6904314
NY-I-GIG
29.03.2018 kl 21:43 2823


Gaming Innovation Group Signs Deal With Games Development Studio Push Gaming
You are here:HomeIndustry NewsGaming Innovation Group Signs Deal…
Gaming Innovation Group Signs Deal With Games Development Studio Push GamingReading Time: 2 minutes

28/03/2018, St. Julian’s, Malta – The integration of Push Gaming’s thrilling HTML5 games with beautifully designed artwork will further enhance Gaming Innovation Group’s extensive portfolio of popular and competitive casino products.

This latest deal will see GiG, along with their long list of successful B2B partners, benefit from Push Gaming’s portfolio of attractive mobile focused games. GiG have launched some of the most compelling and entertaining brands around, such as Rizk, Thrills and its most recently launched Highroller.com.

GiG has recently been voted “Best Casino Group” for a second year in a row by Casinomeister.com, the most accredited online casino forum portal by players and operators alike.

Ahead of signing this deal, Push Gaming Managing Director James Marshall said: “Gaming Innovation Group are one of the most exciting businesses in our industry. They’ve seen exceptional growth over the past couple of years with their innovative B2B and B2C offerings. Being selected as a supplier to such a progressive business is testament to the stand out mobile games that we’re developing.”

Mathias Larsson, Managing Director at GiG Games, said: “We’re looking forward to working with Push Gaming as we have been aware of their games for some time as a welcome complementation to our strong suite of providers. Visually, their games are fantastic and they offer great features on top.”About Push Gaming:
Push Gaming is a games development studio which specialises in creating premium, mobile-optimised HTML5 games. Their team is formed of some of the brightest minds from the casino and mobile games industry. Coupled with a wide range of global partners which includes some of the world’s most influential operators, Push Gaming are successfully taking on a competitive industry in order to provide more entertaining mobile game play than ever before.

About Gaming Innovation Group:
Gaming Innovation Group Inc. is a technology company providing products and services throughout the entire value chain in the iGaming industry. Founded in 2012, Gaming Innovation Group’s vision is ”To open up iGaming and make it fair and fun for all”. Through our eco-system of products and services, we are connecting operators, suppliers and users, to create the best iGaming experiences in the world. Gaming Innovation Group operates out of state of the art offices in St George’s Bay, Malta and is listed on the Oslo Stock Exchange under the ticker symbol GIG

Kilde : https://marebalticumgaming.com/gaming-innovation-group-signs-deal-with-games-development-studio-push-gaming/
NY-I-GIG
04.04.2018 kl 15:58 2517

Spennende teknisk nå, med stock oschillator i null, og rsi på ca 37.
De siste 4 "nedturene" har det snudd når rsi var på henholdsvis 32, 33, 35 og 39 og da begynner det vel å nærme seg en rekyl opp får vi håpe og tro :-)
barts
04.04.2018 kl 20:11 2395

Ja, det er interessant om den vender nu, eller kort skal ned omkring 5-5,1?
Køber mig ind igen når den vender op og helt sikkert inden næste Q i starten af Maj...