PHO - Hansson - En løs kanon på dekk - igjen....


Kneblet av bankene!

Tankreder Herbjørn Hansson er kneblet av bankene etter å ha vært i brudd med lånebetingelsene. Aksjen er nær historisk bunn på New York-børsen.

Begge de to Herbjørn Hansson-styrte rederiene, Nordic American Tankers og Nordic American Offshore, har falt kraftig på New York-børsen de siste dagene. Tankrederiet Nat falt torsdag nær historisk bunn og prises nå til 287 millioner dollar, 2,02 dollar per aksje. Offshorerederiet Nao endte torsdag på ny historisk bunnkurs, etter en nedgang på 17,5 prosent

I vår hadde aksjen ligget under grensen i flere måneder, etter at Nat hentet inn over 900 millioner kroner i en upopulær kapitalutvidelse i desember i fjor.

https://www.dn.no/shipping/kneblet-av-bankene/2-1-507097

* De som satt med ned i PHO under Hansson's (High Seas) nedsalg til knappe 24nok for ikke lenge siden fordi de trengte penger til nettopp rederivirksomheten skjønner at dette vil kunne skje igjen spesielt i disse tider som de nå og igjen er kommet i brudd med lånebetingelsene - og det like plutselig og brutalt som sist....
Redigert 23.12.2018 kl 10:26 Du må logge inn for å svare

Hvor blir det av fantomene?

10000 forsvant i går, og så får vi se hvor lenge Åsgaardsreien henger med..

Nøyaktig 1 uke før q4 presentasjonen til PHO så vil NAT presentere sitt så det blir spennende og følge også denne for forhandlinger om en refinansiering er on-going og sannsynligheten for at Hansson også denne gangen må finne kapital for å øke EK i NAT og dermed er risken fortsatt til stede for at det kan bli et betydelig nedsalg i PHO.

Sist gang dette skjedde så gikk kursen i PHO fra rundt 35 og ned til 24 i løpet av svært kort tid for å sette det i perspektiv...

https://www.marketwatch.com/press-release/nordic-american-tankers-ltd-nyse-nat---financial-calendar-2019-01-15-51953931
focuss
20.01.2019 kl 17:26 3102

Rishioso
Forsøk en gang til å se om du klarer å få fakta riktig.

NAT har solgt 10 skip igjennom 2018 og fått inn 80 musd i cash fra dette.
I desember 2017 hadde NAT emisjon og tok inn 110 musd.
I Q4 og videre nå er det høye shippingrarter så det er ingen ting som tyder på at NAT trenger penger.

Når det gjelder NAO har det nettopp vært emisjon og Scorpio tok over selskapet, og har styreleder og CEO.
Herbjørn eier fremdeles en del aksjer i NAO.

Herbjørn selger ikke PHO før de kommer med guidingen....

Det nytter ikke å bortforklare at PHo går mot spennende tider....

PHO går i alle fall mot nok et svakt q4 presentasjon og mest sannsynlig et svakt q1 og i det ligger det jo ikke akkurat så mye spenning...:)

Den overveldende optimisten som preger menigheten i dag finner vi også igjen helt tilbake i 2011:

https://www.aksjeforumet.no/topic/3738-photocure-triggerliste/

og vi kjenner jo til hvordan det har gått siden den gang hvor kursen i mars 2011 lå på samme nivå som i dag...

https://simplywall.st/stocks/no/pharmaceuticals-biotech/ob-pho/photocure-shares
Redigert 20.01.2019 kl 19:09 Du må logge inn for å svare
m73102
20.01.2019 kl 19:10 2959

Risch - du har skrevet i 10 innlegg nå at det blir et svakt Q4, uten at du er villig til å konkretisere det. Helt konkret - basert på dagens kurs på kr 47, hva mener du markedet forventer ift Q4? Hva mener du vil være et svakt resultat?

Har Pho en løsning som bedrer liv og overlevelse for pasienter?
Dette burde være spørsmålet. Enhver bedring og overlevelse er et pre for alle samfunn.
Så kommer selskapverdien som en naturlig del av dette.
Vanskeligere er det ikke.

Her blander du kurs og kvartalsresultat så jeg skjønner ikke helt hvor du vil, men jeg skal ta utgangspunkt i akkurat det.

I store deler av 2018 så lå kursen på 20-tallet hvor man da skulle erobre det amerikanske markedet. Fra rundt midten av 2018 så ble caset hausset og kursen ble tradet opp til i overkant av 60nok hvor den som forventet snudde og nærmest halverte seg i løpet av noen få måneder for så og bli hausset opp igjen mot slutten av året og har som forventet ikke tatt av på nyåret - hvorfor?

Fordi selskapet må først bevise at de faktisk er i ferd med å erobre det amerikanske markedet og det kan kun gjøres gjennom å levere kvartalsvise overskudd noe de ikke klarte i 2018 og noe de høyst sannsynlig heller ikke vil klare i første halvdel av 2019.

Mao, markedet er naturlig nok avventende for å se hva q4 forteller og ikke minst hva q1 vil fortelle og da vil det ikke hjelpe med en optimistisk guiding når selskapet ikke klarer å materialisere det gjennom positive q-tall. Av samme grunn ser jeg ikke hva som skulle trigge kursen av betydning de neste 2 kvartalspresentasjoner (feb og mai) for det er talla som vil være styrende for kursutviklingen fremover og ikke outlooken når disse 2 ikke er 1:1 og når man så og igjen viser at det ikke er tilfelle så vil det naturligvis bli kurspress - egentlig ikke mer komplisert enn det...
Redigert 20.01.2019 kl 20:26 Du må logge inn for å svare
20.01.2019 kl 21:04 2823

Men du erkjenner at det du sikter til med denne tråden som du velger å trekke frem et par dager i uka med ny urelevant info ikke er relevant lengre?


En ting som er sikkert, er at på et forum som dette får man ikke noe gratis. Om noen velger å bruke betydelig med tid på en aksje er det enten fordi de er investert i den, eller har planer om å investere i den. Du har tydeligvis tenkt å investere i PHO på et eller annet tidspunkt, men du ser helst at du får det til en rimeligere penge, og det skinner igjennom på hvordan du tolker/ikke tolker fakta.
Redigert 20.01.2019 kl 21:17 Du må logge inn for å svare
m73102
20.01.2019 kl 21:15 2806

Risch - jeg hadde ikke basert på din historikk og tidligere innlegg trodd eller forventet at du skulle skjønne dette, samt klare å svare på spørsmålene vi stiller til deg. For oss andre vil aksjekursen gi en viss pekepinn på hvilke forventninger markedet har til et Q resultat/fremtiden. Om kursen nå hadde stått i kr 200 eller kr 47 før Q4 ville helt klart sagt noe om forventningene.

Igjen - alt du lirer av deg er enten feil eller kun svada. Denne gangen er alt jeg leser svada/blablabla- du har ennå ikke svart konkret på hva som vil være et svakt resultat (tall) gitt forventningene til markedet. Det du kommer med gir meg absolutt ingenting - og når du i tillegg hele tiden kommer med påstander som ikke holder vann og ikke er villig til å lytte, mister du all respekt hos meg. Jeg er i alle fall ikke i minste tvil om at jeg har mye større tiltro til Schneiders guiding enn dine ubegrunnede påstander. Du som er så opptatt av historikk - og mener PHO ikke vill få en høyere markedsandel i nye markeder enn de har i dag - jeg mener derilot at vi kommer til å oppnå en akselerende vekst - men gitt ditt standpunkt, vil det bety at du mener PHO vil klare minst samme markedsandel i Surveillance (MSA) som i TURBT (MSA), dvs ca 5 %. Vil ikke bare det tilsi en 4 dobling i omsetningen i USA sml med dagens?

Forresten - du trenger ikke svare på spørsmålene ovenfor, jeg har også valgt å blokkere deg...

RE - Men du erkjenner at det du sikter til med denne tråden som du velger å trekke frem et par dager i uka med ny urelevant info ikke er relevant lengre?

* NEI, hvorfor skulle jeg erkjenne det når NAT finansieringen ennå ikke er kommet på plass så er også risken til stede for at PHO sin største aksjonær plutselig og igjen vil dumpe for å frigjøre midler til forhøyet EK til bruk i den pågående forhandlingsprosessen om finansiering av NAT.

Så har jeg notert meg at noen har friskmeldt denne teorien gjennom at Hansson selv har sagt at de ikke trenger å hente penger pga økte rater - MEN hvor mye kan vi egentlig stole på av det Hansson kommer med?

27.01 2019

To nye skip dumpet på strand

Herbjørn Hansson lovet bedring etter beaching-kritikk. Nå er to nye skip dumpet i Bangladesh. – Vi er sjokkerte, sier Håvard Gulbrandsen i KLP, som nå svartelister Nordic American Tankers.

https://www.dn.no/shipping/to-nye-skip-dumpet-pa-strand/2-1-528720

---------------------------

Det kalles for verdens farligste yrke. Nå lukkes dørene for rederier som er involvert.

Flere selskaper er utelukket fra Norges største pensjonsselskap fordi de driver med opphugging av skip i risikoområder.

https://sysla.no/maritim/det-kalles-verdens-farligste-yrke-na-lukkes-dorene-rederier-som-er-involvert/

---------------------------

* Når Hansson gjør noe så desperat med tilhørende risk for både utestengelse og investorflukt for å spare noen kroner så forteller det meg at det ikke står like bra til med finansene som han gir uttrykk for....
Redigert 27.01.2019 kl 22:54 Du må logge inn for å svare

Dette viser moralen i Hansson -familien.Helt uakseptabel metode denne 'Beachingen'

Risch, jeg regner med at du gransker privatlivet til alle store aksjonærer i selskaper du investerer i. Hvilke selskaper vil du anbefale ?

Privatlivet gransker man ikke for da er det jo ikke lengre privat...:)
thepower
28.01.2019 kl 23:04 2148

Political Correctness gone mad. KLP might sell out of PHO in protest 😀 unlikely though as we have SOC and top 25 MSA (suveren teknogi)
thepower
28.01.2019 kl 23:25 2123

https://www.google.com/amp/s/simplywall.st/stocks/no/pharmaceuticals-biotech/ob-pho/photocure-shares/news/investors-are-undervaluing-photocure-asa-obpho-by-21-38/amp/

These idiots at simply wall street are at it again. You may recall people thought their previous computer generated analysis was "far better" than Edison's (because it had a price target of 128kr rather than 45kr)

Well now these expert m&s at simply wall street, albeit a different fake name behind the computer that generates this drivel now believes that PHO is undervalued by 23%

If you want it bad enough I guess you can convince yourself to believe anything........

Hvor lengre tid det tar før Hansson får NAT finansieringen på plass dess større er risken for et nedsalg i PHO for å frigjøre cash...
Redigert 29.01.2019 kl 14:47 Du må logge inn for å svare

Vet ikke helt hvem som skal kalles idioter - de har nå fått rett så langt noe som betyr at alle de andre har tatt feil...:)

Risch og thepowers investeringsfilosofier er altså å følge med på hva andre gjør (Hansson og KLP)
Personlig synes jeg det er bedre å følge med på hva PHO gjør :-)

Ikke dumt å følge med på hva PHO får til når det kommer til den faktiske inntjeningen og ikke bare tenke på et tall...

Heller ikke dumt å følge med på hva PHO sin største aksjonær foretar seg for desperate handlinger kommer gjerne på basis av desperate situasjoner og som i dette tilfellet handler om cash eller mer riktig i mangel av cash noe som igjen kan føre til at han må lete i hver krik og krok for å finne akkurat det og som vi kjenner til så har han dumpet før i PHO av samme årsak og kan gjøre det igjen:

LES - Bevist for alle at de prioriterer pengene og ikke bærekraft

KLP ekskluderer Herbjørn Hanssons rederi etter nye opplysninger om strandhugging av Nordic American Tankers' tidligere skip. Bellona vil nå oppfordre alle som samarbeider med Nat til å følge storinvestoren og svarteliste dem.

https://e24.no/naeringsliv/skipsfart/bellona-oppfordrer-til-boikott-av-nordic-american-tankers-bevist-for-alle-at-de-prioriterer-pengene-og-ikke-baerekraft/24550022

----------------------------

Det er heller ikke til mye hjelp at aksjekursen i NAT har falt den siste måneden og holder seg så vidt over 2 dollar/aksje som er nær ALT (de siste 12mdr)....

https://www.marketwatch.com/investing/stock/nat

Redigert 29.01.2019 kl 15:05 Du må logge inn for å svare

Risch, hvis Hansson eller andre dumper aksjene sine er det en gavepakke til oss andre som tror på PHO.
Hvis du velger å ikke kjøpe en aksje fordi en eller annen stor aksjonær kanskje må selge,,,,,vel da har vi litt ulike investeringsfilosofier :-)

Gavepakke? Sist fallt kursen fra 35 til 23 noe som utgjør nærmere 40% - så du mener at det en gavepakke om det skjer igjen for så og sitte med en blodrød posisjon og håpe på at kursen tar seg opp igjen - i alle fall ikke en strategi man bør utøve om man har til hensikt å tjene penger...:)

Selvsagt er det en gavepakke.
Jeg er ikke inne i PHO for å tjene på svingninger i aksjekursen.
Jeg er inne i PHO fordi jeg tror de kommer til å tjene milliarder på salg av Cysview.


Man kan ikke påstå at det er en gavepakke når man ikke har noen garanti - såpass burde du jo forstå...;)

Og svingninger er jo du også avhengig av for hvis ikke så vil du aldri kunne tjene noe som helst...
pafo
29.01.2019 kl 15:31 1900

Vad eg førstår har Hansson tenkt selge NAT og gå ALL IN i PHO. og kjøre utbyttet i rollsen.
EmmieSi
29.01.2019 kl 16:04 1851

Maken til mas på deg.... Kjøp deg inn snart.... Man må være en jævla løk hvis man ikke forstår at et friskt menneske ikke bruker så mye tid som deg på å drittsnakke et selskap...

Nå er jo jeg en av de som deler objektivt og sannferdig med linker til det meste av det jeg deler og konklusjonen min er basert på akkurat det.

Om det høres ut som drittsnakk så burde du kanskje vurdere investeringen en gang til...:)

SF = Strange man = strange conclusion - nothing strange about that - rather logical...;)

BTW - NAT continue downwards today as well - Can be the beaching effect that strikes ...

https://www.marketwatch.com/investing/stock/nat
Redigert 29.01.2019 kl 18:40 Du må logge inn for å svare

Scoopfinder skrev Hææææ ???
Kursen må vel svinge opp om den skal nå ditt kursmål...;)
Redigert 29.01.2019 kl 18:55 Du må logge inn for å svare
29.01.2019 kl 19:14 1720

Komisk hele greia.
Snart bare Risch igjen her på trådene. Nå spør han og svarer selv.
Har jaget bort bortimot alle skribenter med sitt gjentakende sludder og vas.
Lykke til Risch.
EmmieSi
29.01.2019 kl 19:17 1714

hahaha du kliner til videre ser jeg! Jeg NEKTER å tro at denne taktikken din kan fungere på en levende sjel...

Men artig å se at du bruker såppas med tid på dette prosjektet.
gunlove
29.01.2019 kl 19:20 1710

Det er helt riktig, leser ingenting av det risc skriver, det er kun vås som kommer derfra. Går til andre forum istedet så kan denne klovnen sitter her og 'kose' seg. Alt av tråder ødelegges, tror det er svært få om noen som bryr seg katten i hva risc skriver.
thepower
29.01.2019 kl 19:39 1692

There sure are some crazy dudes on this forum. We have a long term investor who sèes a kurs massacre as a gavepakke.......

Last time when the kurs was 39 kroner I said I had an order in at 33kr. The same guy started a thread about how ridiculous I was.

Didn't he know that A gavepakke was coming his way? Still confused but on a higher level.
29.01.2019 kl 21:30 1614

Tror ikke noen legger noen vekt på hans tåkeprat, men det er sørgelig at en person skal få ødelegge enhver tråd for så mange som er opptatt av og eier aksjer i pho.
Fyren har knapt tid til å spise, sover 4-5 timer utfra loggen, opplagt at der i gården mangler det ikke bare litt.
Redigert 29.01.2019 kl 21:31 Du må logge inn for å svare

Thepower, vi er vel bare enige om 1 sak og det er at den andre er "confused" :-)
Når kursen har svingt nedover en del kjøper jeg mer. Er ikke verre enn det.

Jeg kjøpte mer på 39 kr, som du nevner.
Om det var en gavepakke vet vi ikke ennå selv om du tror du vet.
Om et par år vet vi.
Redigert 29.01.2019 kl 23:47 Du må logge inn for å svare
thepower
30.01.2019 kl 00:08 1512

Scoopfinder. Did you seriously enjoy the fall from 55kr to 33kr after Q3?

I did, but I was looking to get back in. You stayed long throughout and just watched potentially millions piss down the drain (I understand you have a large number of shares). That for me would be torture, not a gavepakke.

I have to admit I have not heard of people sat long actually being pleased about a 40% drop in stock price. Sounds like masochism. What do you do for fun on weekends? Nail yourself to the cross? Electrecute yourself 😂 you are one unique hombre, I will give you that.
Redigert 30.01.2019 kl 00:09 Du må logge inn for å svare

«and just watched potentially millions piss down the drain»

Thepower, jeg skjønner hvordan du tenker men det er en meget farlig måte å tenke på. That`s a traders mind.
Jeg er ingen trader fordi jeg har innsett at det er umulig å skape merverdi ved å trade.
Selvsagt ville det vært gunstig å selge på 60 og kjøpe tilbake på 39 men det ville bare ha vært flaks. Det er ikke slik man blir rik.
Jeg konkluderte med at fallet ikke hadde sammenheng med PHO’s sjanse til å lykkes. Jeg vurderte derfor ikke å selge. Derfor tapte jeg heller ikke penger (down the drain). Jeg hadde akkurat like stor andel av PHO på 39 som på 60, inntil jeg kjøpte mer og fikk en enda større andel.
Om det var lurt vet vi ikke før jeg selger. Det blir lenge til.

Scoopfinder

De har helt rett..

Den eneste måten å bli virkelig rik på er å være langsiktig på noe du tror på, og som har en underbygd logikk i seg til å lykkes.
Bare på den måten kan du bli rik, -multimillionær eller milliardær.
Ingen har blitt milliardær på kortsiktig trading.
Det fører i lengden til at du får dårligere humør og og blir stående på stedet hvil økonomisk, og får aldri råd til å kjøpe drømmehuset eller eller en toppleilighet med 360 graders utsikt og ditto sol med skipsdekk rundt hele terassen til 30-40 millioner, eller drømmestedet i Marbella til 40 - 90 mill.

HS sin hovedinnvestering NAT er på full fart opp igjen, og endte fredagens close på $2,39 opp 4,39% og opp 19% så langt i år.
Redigert 25.02.2019 kl 10:01 Du må logge inn for å svare

Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) - Hansson family buys stock in NAT.

Bermuda February 25, 2019

Alexander Hansson, residing in Monaco, has today bought privately 100,000 shares in NAT at a price of $2.31. He is the son of the NAT Chairman & CEO, and as such an affiliated party.
26.02.2019 kl 16:27 527

De som ble erklært bankrott her på forumet fortsetter sine kjøp idag.

Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) - Hansson family buys stock in NAT.Bermuda February 26, 2019 Alexander Hansson, residing in Monaco, has today bought privately 50,000 shares in NAT at a price of $2.27. Yesterday, he bought 100,000 shares at $2,31.  Alexander Hansson is the son of the NAT Chairman & CEO, and as such an affiliated party.

"eller drømmestedet i Marbella til 40 - 90 mill"
He, he, har også siktet meg inn på Marbella. Og blir jeg milliardær så skyldes det at jeg som største aksjonær eier 17% av dette fantastiske selskapet, og det har så absolutt vært en langsiktig investering.

https://www.aeronautical.no/
Redigert 26.02.2019 kl 16:44 Du må logge inn for å svare
26.02.2019 kl 16:39 496

Stockman.
Kult, håper du/dere lykkes fullt ut med deres løsninger.