Dof - ny kontrakt, ny tråd.


60-dagers kontrakt meldes i dag. Blir det opp eller ned i dag?
Ruperto
21.12.2018 kl 13:41 1633

Etter en sterk nedstigning kommer en tid for forliksavtale hvor de mest levende av denne delen samler posisjoner ... Fire dager siden denne opphopningen begynte, tror jeg at for øyeblikket kommer en annen vampyr ut av hulen deres ....
10PS
21.12.2018 kl 13:58 1610

Begynner å bli møkka lei oljeaksjer. Lurer på å satse for fullt på XXL (nå etter fallet) og ikke minst SSC lakseaksje ????
Kanskje lurt å kjøpe seg inn i olje igjen når oljeprisen begynner å stige igjen
kanskje en gang på nyåret etter at alle emisjons varslene er over ????
Ruperto
21.12.2018 kl 14:04 1597

Da kan prisen være veldig høy! Det er smart å kjøpe nå at det er ekstremt billig å sikre at minst 20% øker fra bunnen! Den billigste handlingen er hva som vil gjøre forskjellen når den begynner å stige ....
10PS
21.12.2018 kl 14:30 1558

Bedre å kjøpe på stigende kurs...
Ruperto
21.12.2018 kl 14:33 1553


Inngangsvegg til 3.115 og 3.120 for å unngå rallyet mens den profesjonelle manipulatoren akkumulerer nye tiltak for de som blir sliten ... Jeg rørte for å kjøpe disse veggene i sin helhet andre ganger, jeg vil gjerne om noen annen investor med penger tilgjengelig kan gis Telle intensjonen og slå ned den veggen, montert vegg må slås ned! Samarbeid ....
10PS
21.12.2018 kl 14:51 1528

Fikk via bank et godt tips og tok noen lodd nettopp 3 k a 3,13 i snitt. Håper og tror men med lite volum her.
danm
21.12.2018 kl 17:36 1438

Når vi i det nye år får brexit overstået og Trump bliver kørt ud på et sidespor, så får vi et rebound, specielt indenfor olie.
K221B
21.12.2018 kl 19:18 1378

Å skrape ett fartøy kun med begrunnelse i alderen på skroget blir for lettvint.

Ta f.eks. SUBSEA fartøyet fra 1983 som du snakker om. Dette var opprinnelig en PSV (Design: TMV 4000) som i 2009 ble ombygd til ett SUBSEA fartøy (Fartøynavn: Skandi Hav). Fartøyet har i lengre tid vært i arbeid for Petrobrás og i 18Q3 fikk fartøyet en forlengelse på sin eksisterende kontrakt med Petrobrás på 226 dager (minimum). Dette betyr at Skandi Hav er sikret arbeid til 8. juni 2019 (minimum).

Ett annet av fartøyene fra eldre årgang, er Geosund. Ett PSV fartøy fra 2001 som ble konvertert til SUBSEA fartøy i 2006. Dette fartøyet er på arbeid i den engelske sektoren i desember 2018 og har også fått en kontrakt i perioden 19Q2 (se Oslo Børs "NewsWeb").

Videre har du Skandi Admiral. Ett Brasil flagget AHTS fartøy fra 1999. Dette fartøyet har vært på kontrakt med Petrobrás i lengre tid og fikk i 17Q4 en forlengelse, med oppstart 9. juni 2018. Dette sikrer fartøyet arbeid til 28. februar 2019 (minimum).

Videre benyttes Skandi Neptune, bygd i 2001, innenfor den fornybare industrien i Nordsjøen og påvirker derfor ikke ratene i spot markedet o.l.

Dette er 4 fartøyer av eldre årgang som alle er attraktive i de markedene de opererer, noe som vises ved at de stadig får nye kontrakter eller forlengelser av eksisterende kontrakter. I mine ører blir det feil å skrape fartøy som tjener penger.

Det neste da er AHTS fartøyet Skandi Giant fra 2002 som ligger i opplag i Singapore. Fartøyet med sine 2X6000 kW maskiner er av medium størrelse (mellom 15-18 tusen BHP). En kan argumentere for å skrape fremfor å ha liggende i opplag, men en må også ta med at selskapet ønsker å ha en tilstedeværelse i Asia og hvis du skraper fartøy så vil dette kunne føre til at DOF ikke kan tilby sine klienter det de ønsker når Asia markedet kommer tilbake. Det er også spørsmålet om lønnsomheten med å skrape fartøyet (Stålprisene opp i mot stålinnholdet i disse fartøyene gjør at det koster mer å skrape dem enn å la dem ligge i opplag).

En kan se fra Westshore at 3 PSV fartøy fra 2002 eller eldre er å finne i spot markedet (engelsk sektor) fra DOF sin side. Dette er Skandi Buchan, Skandi Foula og Skandi Rona alle fra 2002. Men disse fartøyene hører til store PSV-er med dekksareal på 912 m2 noe som gjør dem mer attraktive i nordsjømarkedet og de har en forholdsvis høy utnyttelsesgrad (selv når du sammenligner med andre PSV-er i sektoren).

Vi vet at store PSV-er er mer attraktive i dagens marked. Disse fartøyene kan ta mer nyttelast pr. tur og blir derfor billigere for selskapene som leier fartøyene inn. Enkelt sagt: Skal du ha ut 2.700 m2 med last, så vil ett fartøy på over 900 m2 kunne få dette ut på 3 turer, mens ett fartøy på 700 m2 eller mindre må bruke minst 4 turer. Det er de som leier inn PSV-en som vanligvis står for drivstoff utgiftene så du får ikke bare en ekstra tur men også høyere drivstoff kostnader med å velge nyere mindre PSV-er fremfor større eldre PSV-er. Her må en selvfølgelig også ta med i regnestykket hvilke type fremdriftsmaskineri som brukes (eldre fartøy kan f.eks. ha gjennomført batterioppdateringer men normalt sett er nyere fartøy mer drivstoff besparende), propell, baug, skrogdesign mv. (moderne stort sett alltid bedre økonomi enn eldre, hvis ikke det eldre fartøyet har gjennomført oppdateringer som utligner dette).

Drivstoff kostnadene er veldig viktig i Nordsjøen (sør for 62 grader Nord og Øst for 004 grader Vest) pga. at dette er ett område klassifisert som ett ECA område ihht. MARPOL Annex VI. I disse områdene er utslippskravene av SOx satt til 0,1 prosent svovelinnhold. Noe som allerede i dag er langt under de kravene som fullføres i 2020 (0,5 prosent svovelinnhold i resten av verden utenfor ECA områdene). Dette betyr at Nordsjøen har måtte bruke renere og dyrere drivstoff allerede (kravene kom fra 1. januar 2015). Så fartøy med lavest mulig drivstoff forbruk er av stor interesse, men det sier seg selv at det å spare en eller flere turer skal det mye til å spare inn igjen på drivstoff alene, spesielt hvis det eldre fartøyet har oppgradert maskineri og/eller installert batteripakker mv.

Ved siden av at DOF sine fartøy er forholdsvis attraktive i markedet, så er det også viktig for DOF å beholde den kompetansen rederiet har bygd opp. Ved å legge for mange fartøy i opplag eller også hugge dem opp vil mye viktig kompetanse kunne forsvinne. Dette er ikke ønskelig innenfor PSV og SUBSEA segmentet som DOF selv sier de forventer vil bli bedre allerede i 2019. I forhold til AHTS så er det enda viktigere med erfaring og kompetanse så her er det nesten av vital viktighet å få beholde kompetansen som er bygd opp over år. Se bare tilbake til alvorlige ulykker på sokkelen og hva som er grunnen til at ulykkene har skjedd.

Så når det kommer til fartøy som bør og må skrapes så må en se på mer enn alder alene og det er heller ikke nok å se på selve fartøyet. En må se på tilstedeværelse og muligheten til å betjene sine klienter til enhver tid. Kostander ved å miste kompetanse både i forhold til tapte kontrakter og i forhold til å bygge opp igjen kompetansen. Dette er en helhet som DOF (og også andre rederier) må tenke på og jeg har ingen grunn til å tro at DOF ikke vet hva de gjør i forhold til dette pr. i dag.

Har forresten pratet med DOF om salg og/eller skraping av fartøy og det er ikke det at DOF ikke ønsker å kvitte seg med fartøy som ikke er ansett som formålstjenlig å beholde. Problemet er at de ikke får nok igjen for å selge fartøyene og derfor ikke ser seg tjent med å selge fartøy til tap (og de har økonomiske muskler til pr. i dag å ikke måtte selge). Det DOF ønsker å selge er pr. i dag ikke interessant for noen (i hele verden), men når markedet tar seg opp igjen så kan dette endre seg. Ett av de fartøyene DOF er villig til å kvitte seg med er Skandi Texel, en 2006 bygd PSV med ett dekksareal på beskjedene 620 m2, men som de sa hvis jeg visste om noen som ville ha den (til rett pris) så…. (Fartøyet ligger i opplag pr. i dag).
gbulk
21.12.2018 kl 19:31 1359

Hei K221B

Takker for et flott innlegg fra en som tydeligvis vet hva han snakker om

Det hadde vært spennende å høre hva du tror om ratene som de siste båter er sluttet til på kntrakter
Egard
21.12.2018 kl 20:00 1335

Mye sånt i det som skrives i der gode innlegget. Det er for de fleste rederiene muligheter å skrape skip, det vil gi en sognaleffekr ut i markedet at en tilpasser seg markedet og kundene vil da se på anskaffelse av fartøy på en annen og mer langsiktig måte. Nå trenger de knapt tenke for det er mer enn nok båter. Kjørte gjennom Rio i dag og såg alle båtene som var der. Der var 3 Dof båter som låg ved kai eller var på vei ut i havet under oppdrag. Kunne bare se en som låg for anker på innsiden av broen. Tyder på at det er mye godt arbeid som gjøres for å holde båtene i arbeid der nede. Låg 14 - 15 stk for anker og ventet på oppdrag . Håper det blir skrapet ett 20 talls båter det neste halve året, dette sammen med den økte etterspørselen på grunn av flere rigg er neste år vil skape en bedre balanse i markedet.
Regina
21.12.2018 kl 20:13 1317

Har siste to veker kjøpt DOF jamnt og trutt, har trua

Selvfølgelig skal de ikke skrape skip på kontrakter. Men spør du dem, tror jeg de vil si at markedet er ganske mettet på skip. Derfor blir det ikke bygd nye og kanskje mer fremtidsrettede skip. Når/om markedet tar seg opp, vil det føre til problemer. Jeg mener Subsea 7 gjør rett i å ta ut skip nå, og heller få inn nybygg litt frem i tid. Når det gjelder "vrakpant", er du inne på det jeg nevnte tidligere. Fartøyene har nullverdi ved vraking. Mange skip som nå ligger i opplag, ligger der for å få regnskap til å se bedre ut. Tanken er å ta de ut når markedet blir bedre, og det er regnskapsmessig rom fro det. Problemet er at mange kan bli fristet til å i stedet sende dem ut i markedet. Er heller ikke smart å selge til andre, som kjører fartøyene tilbake til markedet man prøver å stabilisere. Så noen må snart begynne å gjøre grep, og eneste grepet er å vrake slike skip.

Når det gjelder kompetanse og skip, og "grei å ha" når markedet snur, tror jeg alle selskap tenker likt. Å da vil ingenting skje. Jeg skjønner tankegangen, men mener at 2018 viser problemet. Alle ventet en ny vår for bransjen, meg inkludert. Problemet var at for mye skip gjorde at det ikke tok av. Å som tidligere nevnt, ratene i spotmarkedet er med på å sette ratene for lengre kontrakter. Man blir presset til å gi lavere pris enn nødvendig. Jeg frykter innstillingen fører til at man ser ett nytt 2018 i 2019. Å at det ikke skjer endring før ny restruktureringsprosess, og banker som krever fartøy sendt til vraking for å sikre et fremtidig sunt marked. Handlingsvegring fra bransjen, Alle skjønner hva som må til, men ingen tør å gjøre grep. Derfor slik kursutvikling.
Dofulf
22.12.2018 kl 01:01 1194

Takk for at du reagerte på RØLP K221P.
Enig
danm
22.12.2018 kl 09:57 1063

Man skal slå sammen DOF og SOFF, så bliver strategien nemmere.

Huff nei, da blir det over 50 milliarder i gjeld, det er helt bommert. Bedre om Dof slår seg sammen med olympic subsea.