Panoro oppdatering fra Sparebank 1 fra fredag. Billig!


Seks grunner for å se nærmere på Panoro:

Pkt 1 EV/opcf: Markedsverdi ((aksjeverdi og gjeld= EV)) (svært lite gjeld) delt på kontantstrøm fra drift er lik 2,5 mot 5,7 for større oljeselskaper.

Øvrige punkter er vel ganske selvforklarende. En må ikke se bort fra enormt letepotensiale i både Tunisia og Gabon hhv 250 mill fat og 1 mrd fat om jeg ikke husker feil. Panoro har aldri boret tørt i Gabon på Dussafu.

Six reasons for looking at Panoro


Conclusion
Along with the recent months’ oil price decline and weak share price performance among peers, Panoro’s share price has also taken a significant beating. However, we believe there are several reasons for why investors should take a look a Panoro at the current share price. We see at least six reasons.

Six reasons for looking at Panoro:
1. 2020e EV/opcf of ~2.5x (majors 12 m fwd: historical average of 6.3x, current 5.7x)

2. 2020e P/E of ~4.5x (majors 12 m fwd: historical average of 14x, current 11x)

3. Production set to grow significantly (= diversification, increased cash flow and potentially lower discount rate)

4. Upside potential to base case production profile if Salloum and Ruche are added

5. Multiple expansion potential: Producers trade at higher multiples vs. developers

6. Ruche long-term exploration upside of NOK 10-35/sh
bmw5
18.12.2018 kl 10:09 4245

Takk for den, fluefiskeren. Tunisia kan bli en god investering for Pen og investorene.

Pen ned 6% BWO opp 0,6 %. Blir mer og mer overbevist over PEN får ekstrajuling pga. Tunisia. Oljepris burde ikke virke mer for PEN kursen enn sammenlignbare selskaper. Heller tvert om.

Det er ogå helt klingende klart at de nye store investorene ikke har bidratt til stigning i kurs. Børsfloskler rett og slett.
Redigert 18.12.2018 kl 10:19 Du må logge inn for å svare
rek1
18.12.2018 kl 10:24 4186

Tror på det siste,Flua....
har kjøpt meg ferdig nå i PEN..
ganske frustrerende men "markedet" overreagerer alltid,-- :)

Hvor ble det av Risch sitt betonggulv på 12,5? 🥺

Oljeprisen sprutet inn så mye vann i gulvet at det bare ble suppe som rant ut i sanden :-)
oivindl
18.12.2018 kl 12:27 4009

Rischioso har nok tatt forbehold om at bunnen kun gjelder om kursen ikke faller lavere.:-)
Å vise til det han bastant har påstått tidligere, er selvfølgelig å ta ting ut av sin sammenheng.

Egentlig er jeg imponert over hvor godt hovedindeksen OSEBX har holdt seg. Kun 8 % ned siste måned. Nei, OSE er slett ingen oljebørs lenger.
Redigert 18.12.2018 kl 12:49 Du må logge inn for å svare
bmw5
18.12.2018 kl 13:05 3902

Det vil gå seg til i Tunisia som alt annet som Pen er involvert i, også AJE kommer til å bli en god investering. Pen har mange ansatte i Tunisia, men det er for det meste Tunisiere og lønna er der etter. Pen bør og må vise litt interesse for landet med stor arbeidsledighet og av den grunn kreditt hos myndighetene.
Alby
18.12.2018 kl 13:25 3853


Men skulle ikke Pen påbegynne et tilbake kjøp ? Kan ikke se at det er begynt,
Spitzer
18.12.2018 kl 14:07 3778

Alby.
Bare å lese børsmeldinger.
De gjorde unna hele tilbakekjøpet (kun ca 166.000 aksjer) i går.

PEN har gjort sitt og er klar med salg av netto ~2.600 fat olje per dag fra nå og videre i 2019.

Med god cash og ikke behov for ytterligere oppkapitalisering i denne runde, blir det kun å lene seg tilbake og vente på at oljeprisen vender tilbake. Så enkelt er PEN som case nå. PEN har gjort sitt og venter på å høste, bra jobba internt i kompaniet.

Å øke pruduksjonen på over 2.000 fat per dag på ett år, er det virkelig ingen som ser det fantastiske i dette?

Omsatt hittil i dag 0,09% av utestående aksjer. Folk sitter tydeligvis rolig.
Spitzer
18.12.2018 kl 15:13 3651

En liten oversikt over cash-situasjonen for PEN slik jeg har oppfattet det. Dere må gjerne etterprøve dette i prospekt og presentasjoner.

En må skille mellom PTP (Panoro sitt Tunisia-selskap) hvor PEN har 60 % eierandel og PEN sin øvrig virksomhet. Beender eier 40 % av PTP.
PEN sin Q3 viser vel 19 MUSD i cash. Av dette utgjør ca 8 MUSD cash i PTP (før Beender). Dersom en trekker ut disse 8 musd sitter PEN med 11 MUSD i cash før en tar hensyn til PTP.

Over til PTP: Cash før OMV-transaksjonen ca 8 MUSD hvorav 2 musd går med til tilbakelevering Hammamet. PTP tar opp lån på 27 MUSD (PEN hefter for 60 % av dette). Beender spytter inn 12 musd og PEN spytter inn 18 musd = 8 - 2 + 27 + 12 + 18 = 63 Musd.
PTP kjøper OMV. De betaler cash 57 musd (65 musd - 14,5 i kjøpsprisjustering grunnet produksjon i 2018 + 2 musd i WCA og 4,5 musd i kontanter). Cash i PTP etter kjøpet bør da være 63 musd - 57 + 4,5 (overtatt kontanter fra OMV) = ca 10 musd. Av dette "eier" PEN 60 % = 6 musd.
PEN sin 60 % andel av langsiktig lån på 27 musd utgjør ca 16 musd. I tillegg kommer kort og langsiktig forpliktelse i Tunisia på 11 musd hvorav PEN hefter for 60 % = 6,6 musd.

Så over til PEN. Som nevnt ovenfor ved å holde PTP utenfor har PEN ca 11 musd. Netto i emisjonen gir PEN 28 musd hvorav PEN overfører 18 musd til PTP for OMV-dealen. Dette gir ca net cash i PEN på 11 +28 - 18 = 21 musd. I tillegg "eier" PEN 6 musd av cash i PTP - se avsnittet over.
PEN har i tillegg mulighet å trekke på et juniorlån på opptil 8 musd ved behov. Så samlet tilgjengelig cash blir ca 29 musd + 6 musd i PTP.

Ser en på låneforpliktelser så ligger det kortsiktig gjeld på 3 musd vedr. Tunisia og 8 i langsiktig forpliktelse. Dette trolig inkludert Hammamet. Disse må regnes som en del av PTP og holdes således utenfor selskapet PEN sin gjeld.
Vi sitter da igjen med non-recourse loan (BWO-gjeld) på ca 12,5 musd + forpliktelse AJE (utløses ved videre utvikling på AJE) på 6,8 musd. I tillegg kommer decommisioning liability på 3,6 musd.
Vi sitter da grovt igjen med en gjeld på 12,5 + 6,8 + 3,6 = 23 musd.
BWO-lånet spiser ikke på kontantbeholdning da betaling utelukkende tas av cost-oil ved produksjon fase 1. AJE-gjelden kan utløses om/når de går i gang med neste fase i utviklingen av feltet. Siste delen (3,6 musd) er en forpliktelse som blir liggende i regnskapet til de trekker seg ut/avslutter produksjon i Gabon og Nigeria.
I tillegg til disse 23 musd kommer PEN sin andel av PTP-gjelden = 16 + 6,6 = 22,6 musd.

PEN har selv hevdet at med siste emisjon er selskapet fullfinasiert Dussafu fase 2 og planlagte brønner i Tunisia for 2019.
Det meste av gjelden PEN har er langsiktige lån og/eller som betales ved produksjon - mao lite som vil spise av cash.

PEN vil nå ha produksjon både i Nigeria, Gabon og Tunisia.
Flere er negative til Tunisia, men vi har nå overtatt produserende brønner som gir PTP 2000 fat per dag og en stabil produksjon (liten decline). Dette sikrer fri cashflow som kan reinvesteres. Det må også påpekes at med partnerskapet med Beender så har PEN redusert både risiko og capex for videre utvikling i Tunisia.

Fundamentalt fremstår PEN som et veldig godt case nå etter min mening - bedre enn noen gang.
Vi påvirkes alle av oljeprisen og det negative setimentet i markedet forøvrig, men selskapsmessig ser ting veldig bra ut. Det er nå min mening.

Med mindre PEN planlegger ytterligere M&A så bør ikke PEN ha behov for å hente kapital i markedet. Vi er fullfinansiert til 2020 hvor da planlagt produksjon er ventet å øke betydelig (både fra Gabon og Tunisia).

Da har jeg stikket hodet frem, lagelig til for hogg - så hogg i vei :)
Spitzer
18.12.2018 kl 15:17 3634

Ser jeg glemte å ta med at PEN kan vente seg noe cash fra Tulip/Tullow ved at de må redusere sin eierandel fra 8,33% til 7,5 %. For dette venter jeg at PEN skal motta ca 5 - 7 musd. Dette er bare et gestimat da jeg ikke kjenner til historisk kost for feltet. Husk at PEN skal ha 10 % av kostnader knyttet til sin 33,33% eierandel før BWO kom inn i bildet. Deretter blir det 10 % av 8,33% eierandel. BWO på sin side må gi fra seg betydelig større eierandel (9,17 %-andel) for betydelig lavere cash (forholdsmessig sml. med PEN).

Gunnarius
Det er kanskje slik at «man trur det ikke før man ser det».
Aje-fadesen er nok ikke helt glemt.

Vi får bare håpe at det er Dussafu som har satt videre standard.

Spitzer

Tusen takk for et flott oppsett. Til og med jeg uten særlige regnskapskunnskaper greide stort sett å følge resonementet dit. Dette har du nok brukt et god del tid på og flott at du deler.
Redigert 18.12.2018 kl 15:42 Du må logge inn for å svare

Skal se litt næremere på dette, men min foreløpige reaksjon er at hva du her har stilt opp viser den faktiske ståda. Utmerket Spitzer, slik skal det gjøres og ikke kun synsing ala ... m/flere.

Du oppsummerer tilgjengelig cash:

"PEN har i tillegg mulighet å trekke på et juniorlån på opptil 8 musd ved behov. Så samlet tilgjengelig cash blir ca 29 musd + 6 musd i PTP."

Dvs. tilgjengelig cash på samlet USD 35 mill, samt hva du nevner om Tullow min USD 5 mill. Salmlet sett har PEN etter dette en tilgjengelig cash på ~USD 40 mill.!!

Riktignok vil mye av dette få bein å gå på via capex forpliktelser, men likevel og sammen med cash flow et utmerket utgangspunkt for selskapet.

PENs aksjekurs, til tross oljeprisen, som normalt svinger - basis er uansett inngått OPEX deal, fremstår etter dette som latterlig lav med NOK 11.40.

SpB1M med buy anbefaling og kursmål NOK 20, synes etter dette å være fornuftig og riktig prising av PEN i dagens børsklima.
Alby
18.12.2018 kl 16:45 3449


Spitz

Beklager, det hadde jeg glemt. Jeg satt og ventet på en oppgang :-)

mcaxel
18.12.2018 kl 16:56 3430

A lot of shares was sold/bought here: 16:11:57 248.487 shares 11.40 Official

https://www.netfonds.no/quotes/tradelog.php?paper=PEN.OSE

$OSLO$
18.12.2018 kl 17:37 3352

Panoro produserer 2 200 fat olje i Tunisia pr dag.TOTALT 4200 fat på 15 brønner ditt fittehaue!
$OSLO$
18.12.2018 kl 17:42 3344

Det vil si 2200 fat i Tunisia + ca 1100 fat på tortuo Gabon med ruche kommer du glatt opp i 2300 fat pr dag i midio januar.adje produserer ca 500 fat olje til PEN.
til og med jeg som er blind og dyslektisk kommer da til 5000 fat olje et sted ut i januar 2019.
hver hilsen alle apekatter.
Spitzer
18.12.2018 kl 17:55 3332

Vet ikke hvem du sikter til med dine karakteristikker.
Tror du bommer på tallene. Ifølge PEN presentasjonen fra November vedr OMV-dealen overtar PEN net produksjon på ca 2000 boed, men dette er inkl Beender sin 40%-andel.
PEN vil nå ha ca 2600 boed totalt slik Gunnarius har nevnt flere ganger. Bare å lese det selskapet har kommet med selv av info ved presentasjoner, børsmeldinger og prospekt.

Med Dussafu fase 2 og et par brønner i Tunisia er vi nok nærme 5000 boed første halvår 2020

Edit: Håper du ikke regner med Ruche fra januar 2019, da JV hverken har tatt FID, sikret rigg og annet som må til, men om du tenker fra 2021 så kanskje er og Ruche i produksjon.
Redigert 18.12.2018 kl 18:01 Du må logge inn for å svare
Imprex
18.12.2018 kl 18:32 3274

Om ikke olja gjør et come back snart blir det traurig på sikt. Verden er nær sagt samstemt om dårligere tider. Så å si alle venter på den store nedturen. Bekymret for at det ender med selvforsterkende mekanismer som fremskynder prosessen. Skal ose falle mer, feks 40-60 prosent fra toppen, forundrer det meg ikke om kursen er tilbake på 5-6 kroner. Forutsatt at oljen ikke klarer å hente seg inn. Nå er OSE "bare"13 prosent ned. Det er høyst usikre tider. Bildet har endret seg radikalt de siste dagene spør du meg.
Imprex
18.12.2018 kl 18:32 3270

Om ikke olja gjør et come back snart blir det traurig på sikt. Verden er nær sagt samstemt om dårligere tider. Så å si alle venter på den store nedturen. Bekymret for at det ender med selvforsterkende mekanismer som fremskynder prosessen. Skal ose falle mer, feks 40-60 prosent fra toppen, forundrer det meg ikke om kursen er tilbake på 5-6 kroner. Forutsatt at oljen ikke klarer å hente seg inn. Nå er OSE "bare"13 prosent ned. Det er høyst usikre tider. Bildet har endret seg radikalt de siste dagene spør du meg.

10 rigger ned forrige uke og WTI olje nede på $47-tallet roer virksomheten til skiferen noe. Selv Russland vil ikke være fornøyd med oljepris under $60. Langt verre er det stilt for saudiene som i budsjett i fjor la til grunn $63, men i år med $80 er listen lagt langt høyere. Se denne fra twitter som viser til artikkel i Bloomberg:

Nayla Razzouk‏ @nayrazz

Saudi Arabia estimates oil to average about $80/bbl in 2019 assuming production continues at 10.2m bd & Aramco won’t increase allocations to government. Oil needs to trade above $95/bbl to balance its #budget #OPEC #OOTT
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-18/saudi-arabia-makes-rare-bullish-call-on-oil-in-its-2019-budget … @msergie @ZiadMDaoud

Saudi Arabia må føle seg grundig lurt av Trump. Om ikke lurt, så iallefall har saudiene deltatt i et spill som favoriserte Trump. Både med hensyn til mellomvalget i USA og Iran sanksjonene, hvor trump med sine waivers tok rotta på alt og alle - meg selv inkludert. Saudiene ga max gass og pøste ut olje sammen med Russland og USA. Nå får vi bare avvente og se om saudiene kommer ned på 10.2 mill., som er siktemålet fremover.

Det eksisterer en OPEC+ deal og den kommer til å fungere etter hensikten om alle følger sine avtalte kutt. Om 1.2 mill. er nok, er vel nettopp markedet sier i fra om, men det skal som sagt kuttes. Og så får man bare se om det blir $60 eller $70-tallet som blir fasit basert på kutt med 1.2 mill fat om dagen. Har veldig liten tro på at $50-tallet vil vare lenger enn ut året.
Redigert 18.12.2018 kl 19:02 Du må logge inn for å svare

Som kjent var det Norve som ble benyttet ved boringene på Dussafu tidligere iår. Borr Drilling har nå lagt inn navnet på de som tidligere hadde betegnelsen undisclosed.

Nå er navnet på den som skal bruke den etter Perenco, nemlig Royal Gate Energy med kontraktstart i mai. Etter det er det undisclosed igjen.

Da har vi ;
Perenco : september 2018
RoyalGate Energy : mai 2019
Undisclosed: juli 2019

http://borrdrilling.com/wp-content/uploads/2018/11/Borr-Drilling-Fleet-Availability-21-Nov-2018.pdf


d12m
18.12.2018 kl 20:00 3146

En kurs på 5-6 kroner hadde vært toppers, for da ville man vel fort kjøpt en krone for en neve tiøringer.
6 Mack
18.12.2018 kl 20:18 3150

Fluefiskeren
Har sett på denne pdf filen fra Borrdrilling før for rigg Norve

Stemmer bra med Q3 presentasjonen til BW OFFSHORE der er det forespeilet ca 32000 bbl/d i mai 2020
Og ca 26000 bbl/d fra januar 2020
Redigert 18.12.2018 kl 20:25 Du må logge inn for å svare
Falco1
18.12.2018 kl 20:33 3119

Kjøper nok litt mere går den under 10kr i morgen. Satser på at 8-9kr er bunn. Har tapt mye nå.

Jeg bryr meg ganske enkelt ikke om aksjekursen lenger. Det er psykologi og forventninger om krise i hele verden som styrer markedet nå. Kursen på PEN er etter min mening galematias. Om den da går til 10 eller 5 eller 1 krone spiller således ikke noen rolle så lenge man sitter stille og har et langsiktig perspektiv. Det er det fundamentale som kommer til å vinne på sikt.

Jeg tenker nesten at det hadde vært en fordel om børsen hadde korrigert 50%. PEN har allerede korrigert 50% fra toppen og 50% til betyr således mye mindre for oss enn andre selskaper som nesten ikke har korrigert i det hele tatt. Som sagt - sitt stille og ta tiden til hjelp og vi vil før eller siden uansett se 20+ igjen. Det er bare spørsmål om tid.

Men tid er penger, Juice

Så hvor langt ned skal olje prisen før PEN begynner å få problemer?

For det første må man være klar over at OPEC+ deal tar tid å implemetere, med hovedvekten som kommer fom. januar 2019. Som vi vet er det meldt at det skal kuttes med 1,2 mill fat per dag.

Først ut vil være saudiene som produserte 11,1 mill. fat per dag i november. Kuttes med ca. 500.000 fat i desember. Det store kuttet fra Saudi Arabia er ventet fra januar hvor prod. trolig vil være 10,2 mill. Dvs. ca. 1 mill. fat mindre i januar enn november fra Saudi Arabia. Fra før er drøyt 300.000 fat tatt ut i Alberta for ca. ett år.

Oljemarkedet er sammensatt og det er ikke nødvendigvis kun fysisk tilbud vs. ettersørsel som medfører nedgangen, men er av teknisk art. Vil kalle hva som skjer veddemål vs. short posisjoner, som kjører oljeprisen ned. Dvs. ved den tid saudiene kutter og fra januar vil oljeprisens basis som tilbud og etterspørsel merke at det skal kuttes med 1,2 fat per dag. Kanskje for lite, men det vet man ikke eksakt per i dag. Det vil uansett være mindre olje i markedet enn hva USA, Russland og Saudi Arabia pøste inn i oljemarkedet for oktober og november.

Vil selv uansett først få verifisert effekten av OPEC+ sine kutt-tiltak, før det vil være mulig å konkretisere om et kutt virkelig har tilsiktet effekt. Det skal tas ut 1,2 mill fat og reservekapasiteten vil følgelig bli meget utsatt for uventede hendelser.

Tåler man ikke at oljeprisen svinger periodevis, burde man ikke sitte med oljeaksjer. Det er jo nettopp det essensielle ved oljeprisen - den er i stadige svingninger. Skulle man da som aksjonær i et selskap som produserer olje kjøre sin portefølje ut og inn, alt etter om oljen svinger noen få prosent opp eller ned?

Kanske småeierene vil bli urolig og se lyset slukkes. men neppe de som har posisjonert seg for long og de på topp 20. For sitnevnte gruppe tenker mest på det fundamentale i selskapet, at PEN nylig er oppkapitalisert for nye investeringer og har sunn økonomi - uten behov for mer kapital for planlagt borepogram og produksjon frem til medio 2020.

PEN begynner å få problemer vs. oljepris? Vil her tro du tenker på at opex/tax/royalty minst må inndekkes. La meg på en enkel måte ta utgangspunkt i nettomargin for hvert asset basert på kveldens oljepris på $56 per fat:

Netto margin vs. oljepris $56 per fat:

Aje: $11

OMV asset: $14

Dussafu: $28

Bare for eksempelets skyld, så bør ikke oljeprisen gå særlig under $30-40, da blir det ikke mye til overs. Nå er det vel ikke gjengs oppfatning at oljeprisen vil festne seg over lengre tid på $50-tallet, men snarere svinge som den alltid har gjort. Har fremdeles tilgode å oppleve at en OPEC+ deal ikke vil kunne utgjøre en buffer på nedsiden.
Redigert 19.12.2018 kl 01:08 Du må logge inn for å svare
MC Axel
19.12.2018 kl 09:11 2573

Oil prices have fallen dramatically lately. I'm pretty sure this must be the bottom price for now.. This has been more like a panic than reason.

It can't fall for ever


Fluefiskeren skrev Men tid er penger, Juice
Er naturligvis klar over det flua. Å forsøke å time bunnen og selge nå er imidlertid ikke noe tema for min del. Jeg mener kursen kan bli hva som helst. Markedet der ute er i fullstendig villrede så dette kan gå både opp og ned. Jeg tar ikke sjansen på å misse en eventuell oppgang og blir derfor sittende. Det viser seg gang på gang at det fundamentale vinner til slutt, det handler bare om tid. I PEN sitt tilfelle mener jeg at det sjeldent har sett lysere ut rent fundamentalt med unntak av oljeprisen. Jeg tror olja må opp for nå tjener ikke shale penger og da vil nedgangen i produksjonen fra USA komme på toppen av OPEC+ kutt i tillegg til nedstengningen i Canada som Gunnar peker på. Skjer dette i morgen? På ingen måte. Skjer dette første halvår 2019? Med all sannsynlighet.

Har man dårlig tid og har investert lånte midler skjønner jeg at man sliter. Jeg har heldigvis god tid og investeringen består av surt opptjente grunker på bok.

Juice

Var bare ute etter å provosere litt, men mener jeg har dekning for påstanden. Jeg kjøpte mye PEN for en del år siden og hadde akkurat gått i break even hvis jeg hadde solgt på 23 kr.

Eller hadde jeg det? Selvfølgelig ikke. For det første har det vært inflasjon og jeg har gått glipp av eventuell avkastning på alternativ investering. Selv et indeksfond koblet mot hovedindeksen hadde gitt meg bra avkasting grunnet den kraftige stigningen på børsen i disse årene.
Redigert 19.12.2018 kl 10:53 Du må logge inn for å svare

Har ikke akkurat gjort noen kule selv heller med dagens aksjekurs. Bra i pluss, men hadde ikke 1/3 av beholdningen blitt solgt for NOK 23, for deretter å bli gjenkjøpt noe lavere - ville det ha sett bedre ut. Det er her jeg tror de fleste aksjonærene befinner seg. Mye rester fra gamle dager og longere som sitter inkl. disse nye investorene som minst må ha NOK 16,10 i første omgang. Ser ikke for meg så veldig mange villige selgere, med mindre oljeprisen og globale krasjer fullstendig. Men det er ikke det er dette som er tema i øyeblikket. Ser at Kina og USA skal snakke sammen i januar. Det er denne handelskrigen og våpenhvilen med utløp etter 3 mnd. som må klareres.

Som Spitzer og andre har vært inne på, har aldri sett Panoro i bedre stand og stilling enn nå. Vis meg et selskap og O&G knøtt med tilgjengelig cash rundt USD$40 mill, dog boreforpliktelser/utbygging, men som er ivaretatt via eksisterende kapital, produksjon og flow rate fra ~2.600 f/d, plenty av boring i 2019, samt wild card - Aje. For sitnevnte har allerede MXO meldt heftig nyhetsflom for Q4/Q1. Igjen, man kjenner dette selskapets nyhetsiver. men et snev av sannhet tror jeg likefullt er til stede.

KJUS OM OLJEPRIS: Ex DNB-analytiker og Vistin Trading sjef Torbjørn Kjus synes at fallet nå minner om 2008-kollapsen. - Det har vært den største reduksjonen i finansposisjoner i oljederivater noensinne på så kort tid. Vi er trolig allerede forbi det fundamentale gulvet for prisene, så gulvet blir nå et rent teknisk gulv, sier han. Han påpeker nå at det to uker på rad har vært en reduksjon i riggantallet i USA og tror stans i lagerbygging kan snu sentimentet over nyttår. Stemmer etterspørselsbildet med vekstanslag på 1,3-1,4 millioner fat per dag i 2019 bør oljeprisen komme opp 10 USD per fat. (TDN)

Da har WTI temmelig nøyaktig 10 dollar lavere oljepris pr. fat enn Brent. Litt rart da WTI har meget høy kvalitet. Lite svovel og lettolje så det holder (API=39).

For en del år siden var det faktisk
WTI som oppnådde høyest pris. Dette sier noe om skiferoljens fremmars. Men ti kroner lavere er veldig mye. Det må bety at mange selskaper i USA sliter allerede.
Redigert 19.12.2018 kl 13:12 Du må logge inn for å svare
Alby
19.12.2018 kl 12:21 2235

ff

Hvilke prisleie ligger Pen i med sin olje ?

Børen opp , oljen opp og Pen ned ?
Redigert 19.12.2018 kl 12:57 Du må logge inn for å svare

Alby

Aje har olje av chapagnekvaltet og prises med et lite påslag til Brent, men det er ikke mye.

Dussafuoljen vet jeg ikke hva de får for. Den er fri for svovel, hvilket er veldig bra. Imidlertid er den tyngre enn både Brent og Aje, men likevel karakterisert som lettolje.
Redigert 19.12.2018 kl 13:16 Du må logge inn for å svare
Imprex
20.12.2018 kl 09:07 1647

Er det bare idioten meg som har dette synet, eller holder PEN seg ganske bra tross OSE stuper som forventet og olja er i minus? Trodde det vill bli en mye styggere skrell under 11 kroner. Håper dette markere bunnen.

Imprex

Du er da ingen idiot, men jeg synes at kursen ikke har holdt seg godt uansett hva du sammenligner med. Mye dårligere enn hovedindeksen, og mye dårligere enn de fleste andre oljeselskaper. Det finnes unntak som QEC og APCL, men disse har sine spesifikke problemer oppe på oljeprisen. Det har ikke PEN såvidt jeg kan skjønne.
Imprex
20.12.2018 kl 10:04 1517

Takk for det FF. Vi er ikke akkurat bortskjemt med pene fall. I dag virker det mye roligere. Olja ned over 3 prosent og OSE ned 2 prosent. PEN bare drøye 1,5 prosent verre enn hovedindeksen akkurat nå.

Sterk kjøperside.
Redigert 20.12.2018 kl 10:07 Du må logge inn for å svare

Er nok enig meg Fluefiskeren her.

BWO og PEN har fått særdeles hard medfart vs. f.eks. Aker BP. Trolig mye de samme folka som napper og drar både i BWO og PEN.

Man kan sikkert argumenrere - og det er innlysende at PEN også i dagens marked/oljepris skal falle som de øvrige O&G selskapene, men som investor må man ikke glemme hva som var utgangspunktet og hva som er blitt materialisert i de enkelte selskap siden selskapene var på topp rundt ultimo september i år.

Gitt naturlig fall for industrien generelt, det blir riv ruskende galt at PENs materialisering og oppkapitalisering, særlig OMV deal og frisk kapital, har medført halvering, mens flere andre "rene" O&G selskap har falt med en tredjedel.

PEN burde iallefall ikke falle mer enn f.eks. BP og andre rene O&G selskap, særlig pga materialiseringen og oppkapitaliseringen.

PEN står nå klar til å høste av ~ 2.600 fat olje per dag. Har tilgjengelig cash på rundt USD 40 mill, er tilstrekkelig oppkapitalisert til å ordne alt selv (capex), boreprogram og planer om økt produksjon opp mot netto 5.000 fat olje per dag innen H1 2020.

Det blir uansett feil om PEN skulle falle 1/2 mens bransjen generelt skulle ligge på 1/3 fall i respektiv aksjekurs.

Faktisk burde PEN - gitt verre marked og børs, ha steget vs. den øvrige O&G industrien - gitt den interne betydelige og positive transformasjonen.
Redigert 20.12.2018 kl 10:18 Du må logge inn for å svare

Da går vi for PEN som utbyttemaskin fra 2019:

Denne om BWO er fra 18/12:

BW Offshores lånebetingelser innebærer at selskapet i øyeblikket er avskåret fra å utbetale utbytte. Etter vårt syn ser imidlertid utsiktene for kontantstrømmen gode ut og fremover og vi venter at selskapet etter en kommende refinansiering etter hvert vil komme i utbytteposisjon. Dagens lånefasiliteter utløper i Q1 2020, men vi blir ikke overrasket dersom en refinansiering uten utbyttebegrensninger kommer på plass allerede tidig i 2019. Fra 2020 estimerer vi en utbyttekapasitet på USD 110-120 mill pr år, hvilket avhengig av kravet til direkteavkastning dermed vil kunne forsvare en kurs i intervallet NOK 56-79 pr aksje. Kursen stengte i går på NOK 31.85 pr aksje og vi har en kjøpsanbefaling med et kursmål på NOK 66 pr aksje.

Mvh
DNB Markets
Aksjehandel Online
Tlf: (+47) 915 08940
E-post: ah.markets@dnb.no

abroker
20.12.2018 kl 10:52 1417

Men det skumleste er nok likevel at den har
halvert seg - sakte men sikkert?
Imprex
20.12.2018 kl 11:17 1359

abroker, årsaken til det er sammensatt. Leser du gjennom tidligere tråder er det mange forklaringer.

Kursen vil "normalisere" seg om PEN klarer å stikke hodet lenger ut og formidle potensialet og situasjonen i selskapet. Spesielt rundt den siste investeringen i Tunisia.

Hvor mange andre oljemygger ser like ryddig ut som PEN i dag?
bmw5
20.12.2018 kl 11:49 1287

CNBC: Saudi-Arabia kutter olje-
produksjonen mer enn ventet


https://aksjelive.e24.no/article/ddWzPz

Oljepris rundt $55 vil være katastrofe for saudiene. Også Russland og alle andre merker kjøret i oljeprisen nå. Derfor gjøres alt for å få oljeprisen opp igjen. Som den artikkelen bmw5 viser til, vil OPEC bli mer synlig i markedet for at kutt virkelig blir innfridd.

I tillegg har man det forhold at Russland viser vilje til stabilitet og en noe høyere oljepris vil være den garanti som trengs for at oljeprsien skal opp igjen. Så må man ikke glemme at kutt er beregnet fra januar 2019. Klart at oljetraderne utnytter oljeprisen max i et vakuum.

Russia to decrease oil production next year

https://www.energia16.com/russia-to-decrease-oil-production-next-year/?lang=en

Redigert 20.12.2018 kl 12:07 Du må logge inn for å svare