Incus oppbud Scana Steel Bjørneborg

lynx
INC 04.12.2018 kl 15:39 1112

Melding om oppbud i dag og der var de 200 investerte millionene tapt.
Norbo
04.12.2018 kl 16:13 1092

Hva trodde du da?? At de skulle begynne å tjene penger? Beste som kunne hende dette. De kommer ut av det med beina på jorda. Bedre å satse på de andre selskapene i INC porteføljen.
lynx
04.12.2018 kl 16:41 1068

Noen som vet hvor stor del Bjørneborg utgjør av Scana Steel? Antar at Subsea skal drives videre?
P_Invest
04.12.2018 kl 17:24 1030

Ja hvor stor del av Scana Steel omsetningen hadde dette datterselskapet?
sorte
04.12.2018 kl 17:29 1015

Dette var selvsagt veldig leit. Potensialet i Björneborg var stort om de hadde klart å oppnå samme lønnsomhet som 2005-2007. Ordreboken hadde vokst mye og de måtte starte med 3 skift fra august i år for å klare å ta unna ordrer. Og som styreformann i incus sier så tjente de penger de siste månedene.

På den positive siden så er nå en betydelig del av risikoen i aksjen borte, de har nok penger til å drive de andre virksomhetene videre.
Spørsmålet nå er hvor stor del av lånet som var knyttet til Björneborg, og slik sett hvor mye av lånet som ev. blir igjen i morselskapet.

Nå var jo den bokført egenkapitalen i Björneborg negativ med ca 25 millioner ved utgangen av 4Q 2017, slik at det på ingen måte er sikkert at INC vil få noe tap pga. konkursen. Men hadde selvsagt heller sett for meg at de hadde lykkes med å snu skuta der.

De har en ikke bokført utsatt skattefordel på ca 90 millioner. Som jo er betydelig mer enn hva hele INC blir handlet for i dag. (60 mill).

Det har blitt antydet i 3q presentasjonen at Scana Eiendom Volda er/blir solgt for ca 40 millioner. I tillegg så solgte de eiendom på Jørpeland tidligere her, hvor penger kommer snart.

En mulig utbetaling fra Kina på 70-85 millioner, som gjelder utestående av tidligere salg.

Spennende eiendomsprosjekter.

Scana Offchore har bedret ordrereserven kraftig det siste året med en mangedobling av ordrebok, som forhåpentligvis vil gi gode resultater fremover.

Så fortsatt mye med potensiale i INC. Men en trist dag for alle berørte av konkursen. Dette er jo en svært gammel virksomhet som har holdt det gående sammenhengende. Vi får håpe noen kan ha interesse i å fortsette virksomheten.
sorte
04.12.2018 kl 17:31 1013

Dettte selskapet hadde størsteparten av omsetningen, antall ansatte og risikoen. Det var også denne fabrikken som bidrog mest negativt til resultatet. INC uten Björneborg går jo nå med overskudd...
lynx
04.12.2018 kl 19:12 958

Jeg har forstått det slik at morselskapet har fungert som bank for underselskapene. Incus' syndikatlån må vel fortsatt betjenes selv om Bjørneborg er borte?
Norbo
04.12.2018 kl 19:36 945

Det er nok verdier til å komme greit ut av det. Det viktigste er å stoppe tapet. Bjørneborg sto for meste parten av omsetningen men det har lite å si når det er tap på bunnlinja. Nå går Inc i pluss.
sorte
05.12.2018 kl 12:29 787

Bankene har godkjent at de ikke vil komme med noe krav i forhold til at de ikke vil påberope seg kryssmislighold, så da ligger det jo i kortene at bankene har en interesse i oppgjøret av konkursen.

Fabrikken eier et stor område som ligger forholdsvis sentralt. Stor bygningsmasse. Spesialmaskiner. Så det ligger store verdier i konkursboet. Det ville være svært spesielt om ikke bankene har sikret seg pant i denne eiendommen. Her får nok banken pengene sine, det er nok verre med leverandørene.
annette
06.12.2018 kl 15:31 665

Skjønner ikke helt de som selger nå men det er jo greit det for oss andre. Denne burde minimum gå til 1,50 på kort sikt.

Hvorfor? Er aksjonær men er nå usikker på potensialet...
Fredda
06.12.2018 kl 19:20 615

Fått vekk datterselskapet som sugde penger ut av selskapet. Til dagens kurs er dette veldig spennende.

Ja men hvor skal de nå få omsetning, vekst og verdistigning fra?
Norbo
06.12.2018 kl 21:51 562

Kommer nok oppkjøp av andre selskap snart, bare ting får roet seg litt.
Norbo
10.12.2018 kl 17:10 406

Er ikke mange som har troen her om dagen, bare en og annen tulling som prøver å utløse panikk elle et eller annet.. ikke kjøpere over 50øringen men heller ikke selgere noe særlig under krona vil jeg tro. Tipper at om en skal ha 1 mill aksje må en ganske raskt opp i 1,5kr.
Fredda
10.12.2018 kl 20:03 361

High risk high reward. Spent på neste nyhet.

Ja interessant at volumet er så lite, ingen av topp 20 selger? Må nok godt over krona om du skal ha noen 100K i Incus nå.
Norbo
12.12.2018 kl 14:40 198

Ser det ikke som usansynelig at en her nå har klart å komme seg ut fra dårlige avtaler inngått i krisetider og at en nå vil prøve å realisere verdier/potensiale i boet. Sjeldent en hører at det blir sagt at det vil ligge positive tall på bordet når alt er gjort opp etter konkurs/oppbud. Spennende tider.

Kjøpersiden bygges iallfall opp.....noe positivt iallfall
Norbo
14.12.2018 kl 12:46 76

Fremdeles latterlig billig. Bokførte verdier og kontant beholdning minus gjeld ligger langt over dagens kurs. For å ikke snakke om reelle verdier på resterende eiendomer. Og skattefordel på flere hundre mill. Samt tilgode 85mill fra Kina. Dette blir rått!!