PEN - Topp 20 (fra 4.12.2018)


Link til forrige tråd: https://forum.hegnar.no/thread/5525/view

Shareholders registered in VPS as of December 4, 2018.
Number of shares % Name Country
2,991,000 6.39 F2 Funds AS NOR
2,650,444 5.66 JP Morgan Securities USA
2,641,465 5.64 DNO ASA NOR
1,590,785 3.40 Danske Invest Norge NOR
1,182,247 2.53 Storebrand Vekst JPMorgan Europe Ltd NOR
825,460 1.76 Hortulan AS NOR
603,058 1.29 KLP Aksjenorge NOR
600,000 1.28 Mathias Holding AS per Mathias Aarskog NOR
590,445 1.26 Nordnet Livsforsikring NOR
582,000 1.24 Svoren Steinar NOR
560,000 1.20 Predator Capital Management NOR
532,864 1.14 Nordnet Bank AB SWE
500,737 1.07 Haugesund Psykiatris NOR
500,000 1.07 Kampen Invest AS NOR
481,601 1.03 Kommunal Landspensjon NOR
471,095 1.01 Danske Bank A/S 3887 Operations DNK
400,000 0.85 Tvenge Torstein Ingvald NOR
400,000 0.85 BNP Paribas Securities BPSS Lux LUX
375,777 0.80 Pescara Invest AS NOR
350,000 0.75 Norda ASA NOR
Top 20 shareholders
18,828,978 Top20 (%)
40.22
Outstanding Shares
46,807,600
Redigert 04.12.2018 kl 12:18 Du må logge inn for å svare
Spitzer
04.12.2018 kl 12:20 7870

Endringer fra forrige uke:
Storebrand vekst: +104.598
Hortulan +100.000
Nordnet Livsforsikring +6.717
Steinar Svoren -8.500
Nordnet Bank AB -16.556
Danske Bank -1.200
Pescara Invest (ingen endring i beholdning, men er igjen inne på topp 20)
Norda -100.000
Imprex
04.12.2018 kl 12:41 7800

Topp 20 øker. Betryggende.
Imprex
10.12.2018 kl 16:21 7515

December 10, 2018.
Number of shares % Name Country
3,679,229 5.90 F2 Funds AS NOR
2,795,031 4.48 SpareBank 1 Markets Market-Making
NOR
2,650,444 4.25 JP Morgan Securities USA
2,641,465 4.23 DNO ASA NOR
2,484,472 3.98 Skandinaviska Enskil NOR
1,614,906 2.59 Sundt AS NOR
1,590,785 2.55 Danske Invest Norge NOR
1,577,775 2.53 Pareto Securities AS Emisjonskonto NOR
1,446,578 2.32 Hortulan AS NOR
1,434,062 2.30 SpareBank 1 Markets Meglerkonto NOR
1,182,247 1.90 Storebrand Vekst JP Morgan Europe Ltd NOR
848,447 1.36 Mathias Holding AS per Mathias Aarskog NOR
796,024 1.28 Predator Capital Man NOR
624,223 1.00 Kampen Invest AS NOR
603,058 0.97 KLP Aksjenorge NOR
594,000 0.95 Svoren Steinar NOR
566,323 0.91 Nordnet Livsforsikring NOR
556,782 0.89 Nordnet Bank AB SWE
500,737 0.80 Haugesund Psykiatris NOR
500,000 0.80 Pescara Invest AS NOR
Top 20 shareholders
28,686,588 Top20 (%)
45.98
Outstanding Shares
62,387,600
Imprex
10.12.2018 kl 16:30 7493

Solid økning blant topp 20. Men hvor er Kistefos? Gjemmer han seg bak meglerkontoer enn så lenge? Får det ikke helt til å stemme...

Antall aksjer stemmer. Økning på 15,58 mill aksjer.
Antall aksjer er økt med 33,29 prosent.


SB 1 Markets Market-Making, ny 182247
SB 1 Meglerkonto, ny 1434062
Skandinaviska Enskil NOR, ny 2484472
Sundt AS NOR, ny 1614906
Pareto Securities AS Emisjonskonto NOR, ny 1577775
Hortulan AS NOR + 621118
Mathias Holding AS + 248447
Predator Capital Man NOR + 236024
Kampen Invest AS NOR + 124223
Svoren Steinar NOR + 12000
Nordnet Livsforsikring NOR - 24122
Nordnet Bank AB SWE + 23918
Pescara Invest AS NOR + 124223

Disse er ute:
Danske Bank A/S 3887 Operations DNK
Tvenge Torstein Ingvald NOR
BNP Paribas Securities BPSS Lux LUX
Norda ASA NOR
Redigert 10.12.2018 kl 17:21 Du må logge inn for å svare
agawu
10.12.2018 kl 20:45 7304

Emisjonsaksjene er registrert på et midlertidig ISIN og er ikke omsettelige over børs inntil nytt prospekt er på plass. Antar det er grunnen til at Kistefos og evt andre nye topp 20 aksjonærer som deltok i emisjonen ikke er med.
Imprex
10.12.2018 kl 21:27 7265

Det er nok slik ja. Står jo ganske tydelig i en av de siste meldingene fra PEN. Hvor lang tid tar det tro?

Registrerer at store aksjonærer tar plass i selskapet. Håper at oss småaksjonærer får drahjelp og glede over at selskapet framtrer mer seriøst

Trond.heim

Synes du vi har hatt nytte av det så langt?

Sjekket med Qazi. Innen et par dager sier han at også Kistefos bør være registrert. Ref. for øvrig agawu.
MC Axel
12.12.2018 kl 09:53 6894

This is odd trading

Topp 20 pr. 14.12 ligger på side 8 i prospektet i forbindelse med emisjonen : Ligger på hjemmesiden. Nr. 20 har 576643 aksjer.
Imprex
17.12.2018 kl 12:32 6333

Number of shares % Name Country
3,684,229 5.91 F2 Funds AS NOR
2,795,031 4.48 SpareBank 1 Markets Market-Making NOR
2,650,444 4.25 JP Morgan Securities LLC USA
2,641,465 4.23 DNO ASA NOR
2,484,472 3.98 Skandinaviska Enskilda Banken AB NOR
1,614,906 2.59 Sundt AS NOR
1,590,785 2.55 Danske Invest Norge Vekst NOR
1,446,578 2.32 Hortulan AS NOR
1,192,247 1.91 Storebrand Vekst JP Morgan Europe Ltd NOR
1,064,174 1.71 SpareBank 1 Markets AS Meglerkonto NOR
938,462 1.50 KLP Aksjenorge NOR
848,447 1.36 Mathias Holding AS per Mathias Aarskog NOR
796,024 1.28 Predator Capital Management AS NOR
705,203 1.13 Kommunal Landspensjonskasse NOR
696,894 1.12 Alden AS NOR
624,223 1.00 Kampen Invest AS NOR
606,475 0.97 Nordnet Livsforsikring AS NOR
594,000 0.95 Svoren Steinar NOR
571,933 0.92 Nordnet Bank AB SWE
500,737 0.80 Haugesund Psykiatris Senter AS NOR
Top 20 shareholders
28,046,729 Top20 (%)
44.96
Outstanding Shares
62,387,600

Lista er ikke komplett ennå. Mangler bla Kistefos.
Redigert 17.12.2018 kl 12:33 Du må logge inn for å svare
Imprex
17.12.2018 kl 12:34 6332

Endringer så langt i topp 20

F2 Funds AS, + 693229
SB 1 Markets Market-Making, + 1612784
SP 1 Meglerkonto, - 369888
Storebrand Vekst JP Morgan Europe Ltd NOR, + 10000
Nordnet Livsforsikring NOR, + 40152
Nordnet Bank AB SWE, + 15151
KLP Aksjenorge NOR, + 335404
Alden AS 696894, Ny på lista.

Pareto ute av lista.

Topp 20 lista som legger på hjemmesiden, emisjonsprospektet, er mer oppdatert enn denne lista

Hvor blir Kistefos av på Topp 2?
Spitzer
02.01.2019 kl 11:11 5656

Shareholders registered in VPS as of December 31, 2018.
Number of shares % Name Country
3,684,229 5.91 F2 Funds AS NOR
3,085,226 4.95 JP Morgan Securities LLC
USA
2,844,320 4.56 DnB NOR Markets, Aksjehand/Analyse NOR
2,641,465 4.23 DNO ASA NOR
2,484,472 3.98 Skandinaviska Enskilda Banken AB NOR
2,120,177 3.40 Danske Invest Norge Vekst NOR
2,064,906 3.31 Sundt AS NOR
1,446,578 2.32 Hortulan AS NOR
1,150,853 1.84 Storebrand Vekst JP Morgan Europe Ltd NOR
938,462 1.50 KLP Aksjenorge NOR
896,024 1.44 Predator Capital Management AS NOR
848,447 1.36 Mathias Holding AS per Mathias Aarskog NOR
705,203 1.13 Kommunal Landspensjonskasse NOR
696,894 1.12 Alden AS NOR
624,223 1.00 Kampen Invest AS NOR
586,523 0.94 Nordnet Bank AB SWE
574,223 0.92 Norda AS NOR
551,124 0.88 Nordnet Livsforsikring AS NOR
542,857 0.87 Tvenge Torstein Ingvald NOR
526,000 0.84 Svoren Steinar NOR
Top 20 shareholders
29,012,206 Top20 (%)
46.50
Outstanding Shares
62,387,600
Spitzer
02.01.2019 kl 11:15 5640

Endring fra 24/12:
DNB Nor Markets +2.844.320
Sparebank1 Markets -2.795.031
Sundt AS +36.745
Storebrand Vekst -14.329
Nordnet Bank AB +.9.300
Steinar Svoren -35.000
Nordnet Livsforsikring -8.440
Norda ASA er igjen inne på topp 20 med 574.223
...og skyver med det ut Haugesund Psykiatriske av topp 20. Haugesund Psykiatriske hadde 500.737 aksjer pr 24/12.

Topp 20 øker netto med 111.051 aksjer.

PEN går motsatt av olje-prisen i dag,,,hva skjer?? :)
MC Axel
03.01.2019 kl 14:24 5374

The top 20 has been pretty stable all the way down

The emi price was 16,10 NOK. I guess that those there did participate aren't pleased to sell now with a loss
Spitzer
07.01.2019 kl 12:24 5137

Shareholders registered in VPS as of January 7, 2019.
Number of shares % Name Country
3,696,329 5.92 F2 Funds AS NOR
3,085,226 4.95 JP Morgan Securities LLC
USA
2,718,177 4.36 DnB NOR Markets, Aksjehand/Analyse NOR
2,641,465 4.23 DNO ASA NOR
2,484,472 3.98 Skandinaviska Enskilda Banken AB NOR
2,120,177 3.40 Danske Invest Norge Vekst NOR
2,064,906 3.31 Sundt AS NOR
1,550,000 2.48 Hortulan AS NOR
1,030,853 1.65 Storebrand Vekst JP Morgan Europe Ltd NOR
938,462 1.50 KLP Aksjenorge NOR
896,024 1.44 Predator Capital Management AS NOR
848,447 1.36 Mathias Holding AS per Mathias Aarskog NOR
705,203 1.13 Kommunal Landspensjonskasse NOR
696,894 1.12 Alden AS NOR
624,223 1.00 Kampen Invest AS NOR
583,618 0.94 Nordnet Bank AB SWE
574,223 0.92 Norda AS NOR
562,670 0.90 Nordnet Livsforsikring AS NOR
557,000 0.89 Svoren Steinar NOR
542,857 0.87 Tvenge Torstein Ingvald NOR
Top 20 shareholders
28,921,226 Top20 (%)
46.36
Outstanding Shares
62,387,600
Spitzer
07.01.2019 kl 12:27 5119

F2 Funds +12.100
DNB Nor Markets -126.143
Hortulan +103.422
Storebrand Vekst -120.000
Nordnet Bank AB -2.905
Nordnet Livsforsikring +11.546
Steinar Svoren +31.000

Topp 20 Netto endring -90.980

Vet ikke om alle er klar over det, men det er bl.a. den hardt prøvede Tom Hagen som står bak firmaet F2 Funds. Nest største aksjonær i Panoro.

«For et år siden var det store norske pensjonsfond og forsikringsfond som tronet på toppen av aksjonærlisten. Litt etter litt kjøpte eiendomsinvestor Tom Hagen og investor Fredrik Daylemani Sneve seg opp og er i dag største aksjonærer gjennom felleseide F2 Funds. De har nå aksjer for 58 millioner kroner – med en papirgevinst på flere titall millioner.»

«Andre privatinvestorer som har nytt godt av kursoppgangen er oljeinvestor Berge Gerdt Larsen og hans sønn Brede Bjøvad Larsen, Nille-gründer Mathias Aarskog, tidligere aksjemegler Ketil Skorstad og investor Karl Heine Ulvebne.»Dette må jo være den Tom Hagen hvis kone har vært kidnappet lenge nå. Etter hva jeg har hørt er Hagen en veldig OK fyr som slett ikke breier seg med sin rikdom. Mannen er også veldig skøyteinteressert, noen som taler til hans fordel.

Vi får inderlig håpe at kona hans snart dukker uskadet opp igjen etter kidnappingen.

https://www.dn.no/bors/gabon/olje/dno/norsk-aksjonarfest-i-britisk-oljeknott/2-1-409950

Redigert 15.01.2019 kl 14:01 Du må logge inn for å svare

Innlegget er slettet av Fluefiskeren
Spitzer
15.01.2019 kl 14:09 4686

Shareholders registered in VPS as of January 14, 2019.
Number of shares % Name Country
3,679,229 5.90 F2 Funds AS NOR
3,085,226 4.95 JP Morgan Securities LLC
USA
2,685,061 4.30 DnB NOR Markets, Aksjehand/Analyse NOR
2,641,465 4.23 DNO ASA NOR
2,484,472 3.98 Skandinaviska Enskilda Banken AB NOR
2,237,098 3.59 Sundt AS NOR
2,120,177 3.40 Danske Invest Norge Vekst
NOR
1,550,000 2.48 Hortulan AS NOR
938,462 1.50 KLP Aksjenorge NOR
896,024 1.44 Predator Capital Management AS NOR
848,447 1.36 Mathias Holding AS per Mathias Aarskog NOR
840,345 1.35 Storebrand Vekst Verdipapirfond NOR
804,579 1.29 Alden AS NOR
705,203 1.13 Kommunal Landspensjonskasse NOR
624,223 1.00 Kampen Invest AS NOR
600,000 0.96 Tigerstaden Invest AS NOR
592,696 0.95 Nordnet Bank AB SWE
585,000 0.94 Svoren Steinar NOR
584,187 0.94 Nordnet Livsforsikring AS NOR
542,857 0.87 Tvenge Torstein Ingvald NOR
Top 20 shareholders
29,044,751 Top20 (%)
46.56
Outstanding Shares
62,387,600
Spitzer
15.01.2019 kl 14:13 4669

Endring fra 7/1:
F2 Funds -17.100
DNB Nor Markets, aksjehandel/Analyse -33.116
Sundt AS +172.192
Storebrand Vekst -190.508
Alden AS +107.685
Tigerstaden er kommet inn på topp 20 med 600.000 (var inne på topp 20 sist gang 28/8-18 med 391.213)
Nordnet Bank AB +9.078
Steinar Svoren +28.000
Nordnet Livsforsikring +21.517
Norda ASA hadde 574.223, men har solgt seg ned og forsvinner ut av topp 20.

Topp 20 har en netto økning +123.525 aksjer

Spitzer

Da går det litt tregt med oppdateringen. I Pen sin presentasjon for januar har Kistefoss kommet inn som nr 1 på lista. Den er oppdatert 7. januar. Side 3 her:

http://www.panoroenergy.com/wp-content/uploads/2019/01/Panoro-Corporate-Presentation_Jan-2019.pdf

BTW. Er januarpresentasjonen fjernet fra Panoros hjemmeside?Spitzer
15.01.2019 kl 14:51 4566

Kistefos har vel terminkontrakt og at aksjene synliggjøres over flere konti (bl.a. DNB Markets). Tror ikke vi vil se Kistefos direkte på topp 20-lista annet enn rundt GF/EGF o.l. hvor antall stemmegivende aksjer skal synliggjøres. Kan lite/ingenting om terminkontrakt og rullering, men tipper det er rett det jeg skriver :)
sveno
22.01.2019 kl 10:46 4223

Shareholders registered in VPS as of January 21, 2019.
Number of shares % Name Country
3,679,229 5.90 F2 Funds AS NOR
3,085,226 4.95 JP Morgan Securities LLC
2,684,104 4.30 DnB NOR Markets, Aksjehand/Analyse NOR
2,641,465 4.23 DNO ASA NOR
2,484,472 3.98 Skandinaviska Enskilda Banken AB NOR
2,237,098 3.59 Sundt AS NOR
2,120,177 3.40 Danske Invest Norge Vekst
1,581,055 2.53 Hortulan AS NOR
896,024 1.44 Predator Capital Management AS NOR
887,793 1.42 KLP Aksjenorge NOR
849,430 1.36 Storebrand Vekst Verdipapirfond NOR
804,579 1.29 Alden AS NOR
700,000 1.12 Mathias Holding AS per Mathias Aarskog NOR
675,000 1.08 Tigerstaden Invest AS NOR
671,424 1.08 Kommunal Landspensjonskasse NOR
624,223 1.00 Kampen Invest AS NOR
592,066 0.95 Nordnet Bank AB SWE
588,675 0.94 Nordnet Livsforsikring AS NOR
585,000 0.94 Svoren Steinar NOR
542,857 0.87 Tvenge Torstein Ingvald NOR
Top 20 shareholders
28,929,897 Top20 (%)
46.37
Outstanding Shares
62,387,600
Spitzer
22.01.2019 kl 11:11 4162

Endringer sist uke:
DNB Nor Markets, Aksjehandel/Analyse -957
Hortulan +31.055
KLP Aksjenorge -50.669
Storebrand Vekst +9.085
Mathias Holding -148.447
Tigerstaden +75.000
Kommunal Landspensjon -33.779
Nordnet Bank -630
Nordnet Livsforsikring +4.488

Netto endring topp 20: -114.854
Spitzer
28.01.2019 kl 16:40 3826

Shareholders registered in VPS as of January 28, 2019.
Number of shares % Name Country
3,679,229 5.90 F2 Funds AS NOR
3,085,226 4.95 JP Morgan Securities LLC
USA
2,878,282 4.61 DnB NOR Markets, Aksjehand/Analyse NOR
2,641,465 4.23 DNO ASA NOR
2,484,472 3.98 Skandinaviska Enskilda Banken AB NOR
2,237,098 3.59 Sundt AS NOR
2,120,177 3.40 Danske Invest Norge Vekst
NOR
1,581,055 2.53 Hortulan AS NOR
896,024 1.44 Predator Capital Management AS NOR
887,793 1.42 KLP Aksjenorge NOR
887,465 1.42 Storebrand Vekst Verdipapirfond NOR
804,579 1.29 Alden AS NOR
700,000 1.12 Mathias Holding AS per Mathias Aarskog NOR
675,000 1.08 Tigerstaden Invest AS NOR
671,424 1.08 Kommunal Landspensjonskasse NOR
624,223 1.00 Kampen Invest AS NOR
596,395 0.96 Nordnet Bank AB SWE
585,000 0.94 Svoren Steinar NOR
582,191 0.93 Nordnet Livsforsikring AS NOR
542,857 0.87 Tvenge Torstein Ingvald NOR
Top 20 shareholders
29,159,955 Top20 (%)
46.74
Outstanding Shares
62,387,600
Spitzer
28.01.2019 kl 16:42 3817

Endringer siden 21/1:
DNB Nor Markets, Aksjehand/Analyse +194.178
Storebrand Vekst: +38.035
Nordnet Bank AB +4.329
Nordnet Livsforsikring: -6.484

Netto endring topp 20: +230.058

Takk for den. Mange morsomme navn egentlig på lista.

Sverre Svoren
Hortulan (det er en fugl)
Predator Capital Management
Tigerstaden Invest
Redigert 28.01.2019 kl 17:12 Du må logge inn for å svare
Idar1
28.01.2019 kl 22:31 3572

Haugesund Psykiatriske er et litt artig navn som var med på listen før.
Redigert 28.01.2019 kl 22:32 Du må logge inn for å svare
sveno
28.01.2019 kl 22:35 3562

DNB Nor Markets, Aksjehand/Analyse +194.178. Dette er vel Kistefos som har økt?
Spitzer
29.01.2019 kl 00:02 3471

Litt vanskelig å vite i og med at Kistefos-aksjene ikke er samlet på en konto. Kan være flytting av aksjer mellom ulike kontoer uten at reelt antall øker, men kan og være Kistefos som akkumulerer.

Kistefoss står oppført med 4 968 944 aksjer i Januar presentasjonen. Det er pr. 7.1. 19. Dette tilsvarer 7.96%
Spitzer
29.01.2019 kl 07:40 3290

Riktig det, men på de ukentlige topp20-listene så er Sveaas sine aksjer fordelt på flere konto/meglere. De innehar bl.a. posten "DNB Nor Markets Aksjehand/Analyse". Vet ikke hvilke andre konti beholdningen sorterer under. Økning i DNB Nor Markets gir derfor berettiget spekulasjon om Sveaas øker sin beholdning i PEN.

Håper han kjøper seg opp til 10%, det må meldes.
Det er ellers verdt å merke seg at Topp 20 var 40,22% pr. 4.12, nå besitter topp 20: 46,74%
Det bør være et lite signal til oss litt mindre aksjonærene å holde oss borte fra salgsknappen.
Redigert 29.01.2019 kl 09:32 Du må logge inn for å svare


Shareholders registered in VPS as of February 4, 2019.


Number of shares

%

Name

Country


3,684,229 5.91 F2 Funds AS NOR
3,085,226 4.95 JP Morgan Securities LLC
USA
2,901,767 4.65 DnB NOR Markets, Aksjehand/Analyse NOR
2,641,465 4.23 DNO ASA NOR
2,484,472 3.98 Skandinaviska Enskilda Banken AB NOR
2,237,098 3.59 Sundt AS NOR
2,120,177 3.40 Danske Invest Norge Vekst
NOR
1,581,055 2.53 Hortulan AS NOR
896,024 1.44 Predator Capital Management AS NOR
887,793 1.42 KLP Aksjenorge NOR
879,653 1.41 Storebrand Vekst Verdipapirfond NOR
804,579 1.29 Alden AS NOR
700,000 1.12 Mathias Holding AS per Mathias Aarskog NOR
675,000 1.08 Tigerstaden Invest AS NOR
671,424 1.08 Kommunal Landspensjonskasse NOR
624,223 1.00 Kampen Invest AS NOR
585,000 0.94 Svoren Steinar NOR
584,945 0.94 Nordnet Bank AB SWE
583,436 0.94 Nordnet Livsforsikring AS NOR
542,857 0.87 Tvenge Torstein Ingvald NOR
Top 20 shareholders
29,170,423 Top20 (%)
46.76
Outstanding Shares
62,387,600
Spitzer
04.02.2019 kl 12:31 2833

Ikke de store endringene fra forrige uke:
F2 Funds +5.000
DNB Nor Markets +23.485 (Kistefos?)
Storebrand Vekst -7.812
Nordnet Bank AB -11.450
Nordnet Livsforsikring +1.245

Netto topp 20: +10.468Panoro Energy - Shareholders


Home/Investors/Share information/ShareholdersShareholders registered in VPS as of February 11, 2019.


Number of shares

%

Name

Country


3,687,246 5.91 F2 Funds AS NOR
3,085,226 4.95 JP Morgan Securities LLC
USA
2,860,963 4.59 DnB NOR Markets, Aksjehand/Analyse NOR
2,641,465 4.23 DNO ASA NOR
2,484,472 3.98 Skandinaviska Enskilda Banken AB NOR
2,237,098 3.59 Sundt AS NOR
2,120,177 3.40 Danske Invest Norge Vekst
NOR
1,581,055 2.53 Hortulan AS NOR
903,914 1.45 Storebrand Vekst Verdipapirfond NOR
896,024 1.44 Predator Capital Management AS NOR
827,793 1.33 KLP Aksjenorge NOR
804,579 1.29 Alden AS NOR
700,000 1.12 Mathias Holding AS per Mathias Aarskog NOR
675,000 1.08 Tigerstaden Invest AS NOR
631,424 1.01 Kommunal Landspensjonskasse NOR
624,223 1.00 Kampen Invest AS NOR
600,016 0.96 Nordnet Bank AB SWE
597,216 0.96 Nordnet Livsforsikring AS NOR
585,000 0.94 Svoren Steinar NOR
542,857 0.87 Tvenge Torstein Ingvald NOR
Top 20 shareholders
29,085,748 Top20 (%)
46.62
Outstanding Shares
62,387,600
Spitzer
11.02.2019 kl 13:13 2561

Endring siste uke:
F2 Funds +3.017
DNB Nor Markets (Kistefos?): -40.804
KLP Aksjenorge -60.000
Storebrand Vekst +24.261
Kommunal Landspensjon -40.000
Nordnet Bank AB +15.071
Nordnet Livsforsikring +13.780

Netto endring topp 20: -84.675
Spitzer
18.02.2019 kl 15:26 2300

Shareholders registered in VPS as of February 18, 2019.
Number of shares % Name Country
3,687,246 5.91 F2 Funds AS NOR
3,085,226 4.95 JP Morgan Securities LLC
USA
2,718,519 4.36 DnB NOR Markets, Aksjehand/Analyse NOR
2,641,465 4.23 DNO ASA NOR
2,484,472 3.98 Skandinaviska Enskilda Banken AB NOR
2,237,098 3.59 Sundt AS NOR
2,120,177 3.40 Danske Invest Norge Vekst
NOR
1,581,055 2.53 Hortulan AS NOR
995,446 1.60 Storebrand Vekst Verdipapirfond NOR
896,024 1.44 Predator Capital Management AS NOR
804,579 1.29 Alden AS NOR
767,793 1.23 KLP Aksjenorge NOR
744,064 1.19 Tigerstaden Invest AS NOR
700,000 1.12 Mathias Holding AS per Mathias Aarskog NOR
624,223 1.00 Kampen Invest AS NOR
602,724 0.97 Nordnet Livsforsikring AS NOR
591,424 0.95 Kommunal Landspensjonskasse NOR
585,307 0.94 Nordnet Bank AB SWE
585,000 0.94 Svoren Steinar NOR
584,535 0.94 Norda ASA NOR
Top 20 shareholders
29,036,377 Top20 (%)
46.56
Outstanding Shares
62,387,600
Spitzer
18.02.2019 kl 15:30 2288

Endring:
DNB Nor Markets (Kistefos?): -142.444
Storebrand Vekst: +91.532
KLP Aksjenorge -60.000
Tigerstaden AS +69.064
Nordnet Livsforsikring +5.508
Kommunal Landspensjon -40.000
Nordnet Bank AB -14.709
Norda ASA +584.535 (Ny på topp 20. Forrige gang på topp 20 var 7/1-19 med 574.223, men de solgte seg ned mindre enn 543.000)
Torstein Tvenge med sine 542.857 (forrige uke) skyves ut av topp 20.

Netto endring topp 20: -49.371
Spitzer
25.02.2019 kl 12:21 2069

Shareholders registered in VPS as of February 25, 2019.
Number of shares % Name Country
3,696,344 5.92 Skandinaviska Enskilda Banken AB NOR
3,437,246 5.51 F2 Funds AS NOR
3,085,226 4.95 JP Morgan Securities LLC USA
2,777,860 4.45 DnB NOR Markets, Aksjehand/Analyse NOR
2,641,465 4.23 DNO ASA NOR
2,500,000 4.01 Sundt AS NOR
2,120,177 3.40 Danske Invest Norge Vekst
NOR
1,531,596 2.45 Hortulan AS NOR
1,004,579 1.61 Alden AS NOR
941,670 1.51 Storebrand Vekst Verdipapirfond NOR
896,024 1.44 Predator Capital Management AS NOR
624,223 1.00 Kampen Invest AS NOR
610,051 0.98 Nordnet Livsforsikring AS NOR
588,128 0.94 Tigerstaden Invest AS NOR
585,000 0.94 Svoren Steinar NOR
584,535 0.94 Norda ASA NOR
576,808 0.92 Nordnet Bank AB SWE
542,857 0.87 Tvenge Torstien Ingvald NOR
507,793 0.81 KLP Aksjenorge NOR
500,737 0.80 Haugesund Psykiatriske Senter AS NOR
Top 20 shareholders
29,752,319 Top20 (%)
47.69
Outstanding Shares
62,387,600
Spitzer
25.02.2019 kl 12:25 2056

Betydelige endringer i topp 20 forrige uke:
Skandinaviska Enskilda Banken +1.211.872
F2 Funds -250.000
DNB Nor Markets (Kistefos?) +59.341
Sundt AS +262.902
Hortulan AS -49.459
Alden AS +200.000
Storebrand Vekst -53.776
Nordnet Livsforsikring +7.327
Tigerstaden AS -155.936
Nordnet Bank -8.499
Torstein Tvenge kommer igjen inn på topp 20 med sine 542.857 (uendret fra 11/2-19)
Mathias Holding AS -700.000
Kommunal Landspensjon -594.424 (usikker om de har solgt alt eller bare solgt seg ned til mindre enn 500.737).

Netto endring topp 20 +715.942

Takk for den. Vi får håpe det ikke betyr at F2 Funds skal videre ned. De har mye å ta av.
sveno
05.03.2019 kl 21:34 1756

3,696,344 5.92 Skandinaviska Enskilda Banken AB NOR
3,527,246 5.65 F2 Funds AS NOR
3,085,226 4.95 JP Morgan Securities LLC USA
2,744,697 4.40 DnB NOR Markets, Aksjehand/Analyse NOR
2,641,465 4.23 DNO ASA NOR
2,500,000 4.01 Sundt AS NOR
2,120,177 3.40 Danske Invest Norge Vekst
NOR
1,531,596 2.45 Hortulan AS NOR
1,135,044 1.82 Alden AS NOR
975,067 1.56 Storebrand Vekst Verdipapirfond NOR
896,024 1.44 Predator Capital Management AS NOR
648,128 1.04 Tigerstaden Invest AS NOR
624,223 1.00 Kampen Invest AS NOR
599,148 0.96 Nordnet Livsforsikring AS NOR
585,000 0.94 Svoren Steinar NOR
584,535 0.94 Norda ASA NOR
542,857 0.87 Tvenge Torstein Ingvald NOR
534,385 0.86 Nordnet Bank AB SWE
500,737 0.80 Haugesund Psykiatriske Senter AS NOR
500,000 0.80 Mathias Holding NOR
Top 20 shareholders
29,971,899 Top20 (%)
48.04
Outstanding Shares
62,387,600
sveno
05.03.2019 kl 21:38 1752

KLP ute. F2, Alden, Storebrand og Tigerstaden blant de som øker. Ikke tvil om at KLP har tynget kursen.