PHO. Ny guiding blir?

focuss
PHO 03.12.2018 kl 14:45 16132

Satser på Flexiscope med ketchup og at gjeldende guiding på 20-25 mUSD opprettholdes, men flyttes frem til 2019.noen utfordringer må ny CEO få.

Det kan da ikke være slik at et selskap må «spoonfeed» aksjonærene kontinuerlig. Det er da faktisk lov å bruke hodet til annet enn pynt her i landet. Hva kjenner markedet allerede til? Jo, at BLCC teknologien er i ferd med å gjøre et gjennombrudd i det amerikanske markedet. Kilde? Flere artikler i faglblader og rapporter fra konferanser, sam flere og flere urologer som fremholder BLCC som den nye SoC.
Markedet vet også at antall utplasserte scope i USA øker måned for måned. Rett nok var antallet noe lavere enn flere av oss forventet gjennom Q3, men det kan forklares, om nædvendig. Men selskapet må kunne forvente at markedet skjønner at et kvartal med ferieavvikling samt introduksjon av en ny tupé scope vil kunne bidra til et redusert salg. Ar markedsaktørene, inkludert meg selv, ikke hadde realistiske forventninger kan man ikke laste selakept for.
Men basert på det faktum at sykehussektoren i USA anskaffer stadig flere scope bør også, rent logisk lede til at salget av Cysview tiltar. Brukerfrekvensen går derimot ikke fra minimum g direkte til maksimum. Aktørene må skjønne at introduksjon av nytt utstyr på sykehus vil kreve opplæring på utstyret, nye rutiner i tillegg til at det nye tilbudet må gjøres kjent for pasientene. Alt dette, samt andre faktorer, gjør at brukerfrekvensen på det enkelte scope vil øke over tid.
Men når antall scope øker kraftig gjennom 2018, så er det all grunn til å tro at brukerfrekvensen av disse scopene vil øke utover i 2019. Eller tror man at sykehus anskaffer nytt medisinsk utstyr for å la der stå til pynt? Vel, det tror ikke jeg.

Økende fokus på BLCC teknologien kombinert med økende antall sykehus/klinikker som tilbyr denne typen behandling med tilhørende refusjonsordninger, gjør BLCC teknologien mer tilgjengelig for et stadig større antall pasienter i USA. Det vil være meget overraskende om ikke dette skulle resultere i økende brukerfrekvens på hvert scope. Jeg føler meg rimelig sikker på at vi vil se dette skje utover i 2019. Hvis ikke har jeg tatt grundig feil.
focuss
09.12.2018 kl 10:24 3820

Bravi
Jeg oppfatter det som at du gjerne vil at selskapet skal begynne å opptre useriøst. PHO er ikke alene om å ha dårlig børskurs for tiden. TRVX har vel analyser som sier 28 mens kursen er 8. Nano har kurs ca 60 og på veg nedover fra 86 på få dager mens analytikerne har 110. Det er ikke et selskaps jobb å hausse kursen. At PHO har enormt vekstpotensiale og ser frem til akselererende vekst er faktum og ikke haussing. At markedet ikke tar det til seg er en annen sak. Slik er markedet fra tid til annen.
m73102
09.12.2018 kl 10:54 3755

Bravo - jeg er enig i at det bør komme en børsmelding/resultatvarsel dersom realiteten ikke samsvarer med det selskapet tidligere har gitt uttrykk for (både negativt/positivt). Men jeg oppfatter at det ikke er tilfelle for PHO i 2018 - og selskapet har også 29. nov oppdatert markedet på hvordan situasjonen er i dag, samtidig som at de igjen har poengtert at det vil komme en ny guiding. For meg blir det merkelig (og i strid med lovverket) om et selskap skal komme med en børsmelding mellom Q som bekrefter at alt går som planlagt.

Jeg har gjort mine egne vurderinger og har kommet frem til at det kraftige kursfallet etter Q3 ikke har en fornuftig sammenheng med det fundamentale i selskapet- og har ansett dette for å være en god kjøpssignal. Men det er mine vurderinger, basert på henholdsvis markedets forventninger (gitt dagens kurs) og mine forventninger til fremtidsutsiktene til PHO. Jeg registrerer også at det har vært innsidekjøp og flere kjøpsanbefalinger. Vi får se hva som skjer fremover.

For øvrig skjønner jeg heller ikke dine antydninger om at en unnskylder selskapet (kommer med bortforklaringer). Selv om flere er uenig med deg ift hva som skal børsmeldes, betyr ikke at en unnskylder selskapet. Jeg har derimot vært kritisk til måten Q3 ble presentert - og at de burde børsmeldt godkjennelsen av refusjonsordnikgen - men for øvrig har jeg hele veien vært tydelig på at jeg synes tallene fra Q3 var som forventet. Har PHO ellers kommet med feil opplysninger i 2018?

focuss
09.12.2018 kl 11:46 3705

m73102
Jeg ser heller ingen grunn til at markedet skulle reagere negativt på Q3. Den sterke veksten fra Q2 ble opprettholdt og i tråd med i hvert fall min forventning. Total sett ser jeg på Q3 som noe svært positivt. At vi skulle få refusjon for outpatient surveillance var vel ikke overraskende men positivt med bekreftelse. Derimot når Medicare tar steget videre og sier at refusjonen er permanent. Ja det synes jeg høres rett og slett fantastisk ut. Det gjør det lettere for sykehusene å få budsjetter til å kjøpe flexiscope som er det som skjal brukes i vårt 4 ganger så stort marked som tidligere. Konklusjon: Q3 svært positivt faktisk overraskende positivt. Hadde ingen forventning om at Medicare skulle bruke ord som "permanent" Fallet etter Q 3 ser jeg i all hovedsak som et resultat av at MW har shortet og med det skremt vettet av noen investorer.
onuk
09.12.2018 kl 12:59 3613

Du mener at hvis selskapet unnlater å børsmelde enn milepæl som godkjent surveillance refusjon fra 1.1.19, så er det ok? Jeg mener det er hardt på grensen til det som heter forsømmelse iht børsreglement. Hvis ikke det var kurssensitiv info, hva skal det være da?
Durable
09.12.2018 kl 15:41 3484

Jeg er langsiktig investor i PHO. Jeg har vært aksjonær i flere år og har planer om å være det i flere år fremover. Jeg har sjelden en horison på kortere enn 3-5 år.

Likevel tillater jeg meg å være misfornøyd med at selskapet ikke meldte om code A refusjon for surveillance og måten Q3 ble presentert på.

Å unnlate å melde om refusjonen vitner om fullstendig manglende forståelse for markedet. Jeg blir rett og slett skremt av at Dahl kan mene at dette virket unødvendig å melde om. Dette burde de jo ha brukt for alt det er verdt! Det er en fantastisk og kjempepositiv nyhet!
Selvfølgelig MÅ det meldes, og ikke bare nevnes i en bisetning på Q3.
Håpløst!

Når det gjelder Q-presentasjoner må man snart forstå at disse handler om å opplyse aksjonærmassen.
Da må man være tydelig og presis i kommunikasjonen, slik at man unngår at ting kan feiltolkes, misforstås eller danne grobunn for spekulasjoner i ettertid.

For eksempel, man burde innsett at markedet hadde større forventninger til antall utplasserte scop i Q3.
Når dette tallet var overraskende lavt, bør man forklare årsaken. Det var helt opplagt at dette ble «hengende i lufta» på presentasjonen, og trengte en forklaring utover Belletes lille setning om pipeline og accounts.

Mitt råd til ledelsen; vær offensive, klare og tydelige. Aksjonærer og ledelse sitter i samme båt. Vi er positive, vi vil at ledelsen og selskapet skal lykkes. Hvis ting ikke går helt «på skinner», raskere/saktere enn forventet, forklar oss årsaken. Vi ønsker å forstå, vi fortjener å bli inkludert så langt det lar seg gjøre med tanke på strategi o.l.

Når informasjon holdes tilbake og Q3 blir lagt frem på en såpass amatørmessig måte gav dette oss til og med spekulasjoner på om ledelse/styreformann har rent mel i posen eller om man står i ledtog med shortere og/eller har andre interesser.
Redigert 09.12.2018 kl 15:44 Du må logge inn for å svare
09.12.2018 kl 16:54 3413

Durable,
Dessverre, du oppsummerer q3 på en forbilledlig måte.
Men heldigvis knekker det ikke undertegnede fra å tro på min investering i pho.
Q3 får en sette på en slags tabbe konto i tillegg mangel på respons fra den famøse og mye omtalte Hegnar artikkelen. Vil tro at det hele endrer seg når Schneider blir varm i trøyen. Dahl var aldri noen lederskikkelse. En tørr økonom i beste fall.
Redigert 09.12.2018 kl 16:54 Du må logge inn for å svare
focuss
09.12.2018 kl 17:16 3384

Durable
Enig i at refusjon skal børsmeldes og også at Q3 møtet ikke ble som det burde. Jeg velger å unnskylde dette med at selskapet akkurat i denne perioden var i et ledelses vakuum ved at Schneider var helt fersk og Dahl hadde åpenbart ikke fulgt opp som han skulle,

Når det er sagt så synes jeg ikke Q3 ga noe grunn til at kursen skulle straffes slik det har blitt gjort. Veksten var opprettholdt til tross for ferieavvikling og det ble kjent at Outpatient surveillance var gitt PERMANENT refusjon.Skulle dette påvirket kursen burde det vært på den positive siden. Synes ikke det trengs flere argumenter enn MW for å forklare fallet.

Schneider var dessuten overtydelig på at fremover er det vekst som gjelder.
Redigert 09.12.2018 kl 17:18 Du må logge inn for å svare
bravi
09.12.2018 kl 17:53 3326

Jeg mener nå uansett at selskapet ikke har gjort nok for å rette opp fallet i kursen, de har ikke gjort noenting som de ellers ikke ville gjort. Durable har mange gode poenger, det er helt klart. Å skylde hele kursfallet på MW er for lettvint, det må være flere årsaker og usikkerheter enn det.

Det blir gjerne slik når ledelsen ikke får noen instrukser om å ta hensyn til kursen når styremedlemmene hverken er aksjonærer eller har interresse av kursen. Slik er det vanligvis er i biotek selskaper, derfor sammenlignes de med tvilsomme gruveaksjer av investorer. Dahl er kanskje medskyldig i kursmassakren men overfor aksjonærene er Egberts den ansvarlige.

Ny guiding blir det den blir, hverken mer eller mindre!!
Predator
09.12.2018 kl 21:09 3119

Denne er ikke fra den forespurte linken men sier litt om Dan S.
Bio: Dan Schneider.
Mr. Daniel Schneider, also known as Dan, has been President & CEO of PhotoCure ASA since November 1, 2018. He has been Vice President of Sales at Pernix Sleep, Inc. (also known as Somaxon Pharmaceuticals, Inc.) since August 2008 and also served as Regional Account Executive. Mr. Schneider served as General Manager of Ablynx NV since October 16, 2017. He has 25 years of experience in establishing and leading the commercial operations at a number of companies in the life sciences industry. He is deeply involved in the successful launch of many pharmaceutical products, including those for orphan indications. He served as the General Manager of Specialty Pharmaceuticals Business Unit at BTG International Inc. He led a sales force of over 500 representatives and managers. Mr Schneider has also held executive management positions in other pharmaceutical and biotech companies, including BTG International, Somaxon Pharmaceuticals and Sepracor. Mr. Schneider was also integral to the development of the infrastructure of Sepracor's sales organization, including sales training. Mr. Schneider holds an MBA from Washington University and a Bachelor of Science degree in Business Administration from St. Louis University with a double major in Finance and Marketing.
focuss
09.12.2018 kl 21:38 398

Innlegget er slettet av focuss

focuss

Tåka er nok en av de mest erfarne og velbeslåtte investorene på HO selv om han ikke bruker så mye tid totalt på HO eller på hver enkelt aksje.

Mitt mål på hvor vellykket du er som investor er hvor mange penger du tjener på dine investeringer innenfor et gitt tidsrom, ikke hvor mye du skriver på et forum.

En vellykket investor må kunne tåle store tap framfor å bli sittende i ørkenen i decennier.

Mange må betale dyrt for ikke å kunne ta et tap å gå videre og bygge seg opp igjen i bedre investeringer.

Mange vellykkede investorer følger bare nøye med på kvartalsresultater og meldinger fra det enkelte selskap, og bruker tiden de har til å finne flere interessante investeringer.
Redigert 09.12.2018 kl 23:45 Du må logge inn for å svare
m73102
09.12.2018 kl 23:47 2849

Jeg er enig i det Durable fremhever i sitt innlegg ovenfor ift manglende børsmelding av refusjonsordningen og presentasjonen av Q3.

Oppgangen kommer - jeg støtter det du skriver om at en som investor må tåle å ta et tap innimellom (i stedet for å bli sittende), samtidig som at en i utgangspunktet bør ha et tidsperspektiv på sine investeringer (men ta grep underveis (kjøpe mer/selge) dersom det fundamentale i selskapet har endret seg fra det tidspunktet en investerte). Jeg mener også det er viktig å holde hodet kaldt, at en gjør en kvalitativ vurdering for hvorfor en aksje faller (fundamentalt/teknisk) ev. tar stilling til om en aksje som stiger vil stige mer - slik at en ikke havner i den fella å selge på bunn/kjøpe på topp. Dette er ikke enkelt - og for de som trader er det også vanskelig å treffe bunnen (når en bør kjøpe) og toppen (når en skal selge). For de som har et noe lengre perspektiv, vil de løpende svingningene ikke ha stor betydning (så lenge enn ikke mener at det fundamentale i selskapet har endret seg).

Lykke til!
bravi
10.12.2018 kl 00:55 181

Innlegget er slettet av bravi
focuss
10.12.2018 kl 07:38 2667

Bravi
Beklager. Det var et dumt innlegg. Slettet nå
10.12.2018 kl 10:52 901

Innlegget er slettet
Rockall
10.12.2018 kl 11:23 2392

Kommer straks nytt rally i PHO, tror jeg. Ser vi 100 før jul? Går svært raskt unna når den først kommer for fullt.
thepower
10.12.2018 kl 12:26 2285

Rockall. 100kr before Christmas? Up 200% in 2 weeks?

It would be nice but it's not realistic. If it were to happen I'll happily send you a bottle of champagne
Daniel
10.12.2018 kl 12:43 2225

Det er ikke rart at folk blir skuffet når noen har slike forventninger. Kanskje 100kr er mulig til neste jul.
Rockall
10.12.2018 kl 21:30 1991

Her er det biotek world wide, og det blåser en frisk pust i PHO for tida. Denne kan gå kraftig og fort opp, særlig om noen store tar tak i den. Det har vi sett før. De store laster gjerne mye til ganske så høye kursnivå bare de ser suksessen i glasskula si. De finregner ikke på siste regnskap.

Og dessuten... Mange er møkka lei av aksjer som «ikke fungerer», og de fleste ser at ikke noe kan stoppe PHO-kursen om den først fyker opp.

Det er årevis med forskning og utvikling som kan kommersialiseres i stor skala om ganske kort tid. Det taler for seg selv.

Det er ikke helt feil å eie litt av PHO nå, og 60-tallet var der nettopp. Tilbakefallet helt til under 40 er ulogisk, så kursen bør kunne komme opp på/ved 60 på «no time» når som helst. Deretter får kanskje noen panikk og byr på hele selskapet.
Redigert 10.12.2018 kl 21:43 Du må logge inn for å svare

... og der var vi igang igjen ja..., venter kun på at «yess» skal komme og spå 50 til helga nå, så har «siste idiot» kjøpt igjen, og dermed utløst salgssignal;)
Rockall
11.12.2018 kl 10:44 1713

Kan komme positivt omveltende melding her som gjør ny guiding til en selvfølge...

Vel... bare en tanke...

Da er vi straks klare til enda et trappetrinn opp på kursen. PHO til under 40 holder ikke lenge.
Computum
11.12.2018 kl 11:13 1655

Noen tanker kunne du kanskje bare holde for deg selv? Det blir litt travelt om alle skulle publisere sine ønskedrømmer til enhver tid.
Rockall
12.12.2018 kl 08:32 1498

Ny guiding blir mye bedre. Ting transformeres for tida til skikkelig kommers world wide!
12.12.2018 kl 09:25 1404

Unnskyld at jeg blander meg inn, det skal en jo ikke gjøre her på HO for da kan en blir straffet med utestengelse på ALLE fronter, men etter min oppfatning kan jeg ikke skjønne at det er noen grunn for tvile på guidingen, jeg har i hvert fall ikke sett noe som skulle tilsi på det.

Pho gjorde et feilgrep med å komme med slik guiding de har gjort. Det vil etter min mening være innebefattet for mye usikkerhet. Det jeg heller kunne ønsket meg var en så god som mulig oppdatering på statusen og selskapsutvikling akkurat i øyeblikket ved hver rapport. Det vil bare være flaks hvis de skulle treffe med en guiding to-tre år frem i tid med de enorme muligheter til både å lykkes stort,samt å mislyktes.
Guiding betyr nada. Det vil bli kritikk uansett for stakkars Pho. Enten misser de på nedsiden og ender opp med smadret aksjekurs,svekket tillit og hva mer?kritikk selvsagt. Misser de på oppsiden ender vi opp med fin aksjekurs,men massiv kritikk fra hausserne her inne som vil si vi hadde rett,og hevde gammel guiding var alt for konservativ. Dette vil likevel alltid kunne tilgis av aksjonærene.

Derfor håper jeg på svært konservativ guiding,aller helst at de trekker ned og utvider rangen litt,kanskje ned til 17musd. Altså,samme for meg,bare de ikke bommer på nedsiden. Det er så forbasket ødeleggende.

Photocure har tidligere (for alle som kan historie) guidet sannsynlig blockbuster....
Det gikk måtelig, eller knapt nok det. Endte opp med helt nøyaktig ingenting, og mest sannsynlig er hele driten (Cevira) avviklet. Kanskje kondomeriet kan kjøpe restlageret, er sannsynligvis eneste mulige restverdi i den blockbusteren.

DET har vært forbasket ødeleggende.
Tviler på de gjør DEN feilen igjen.
Redigert 12.12.2018 kl 09:49 Du må logge inn for å svare
thepower
12.12.2018 kl 09:56 1305

Bit of selling pressure today. Rome was not built in a day.

Three days with solid increases and the haussing was in full swing 😊

Hopefully once this lot have sold out we can start a steady climb towards Q4
m73102
12.12.2018 kl 10:03 1277

Thepower - etter 3 dager med en stigning mellom 5-10 % hver dag, er det naturlig med en liten pust i bakken. Jeg mener at det fundamentale og tekniske bildet tilsier at PHO bør stige videre fremover - men det er kun min oppfatning:)
focuss
12.12.2018 kl 10:08 1257

Ingen guiding er bedre enn kylling guiding med belte og bukseseler, men realistisk må det være.
Som beskrevet oppe i tråden vil TURBT YoY vekst som i år frem til og med 2020 gi markedsandel 13,5 %. Veksten i markedsandel for surveillance vil gå vesentlig raskere enn i TURBT så 8% i 2020. bør de greie. Det gir oppdatert 2020 guiding på 60mUSD. Med firedobling av markedet bør de klare dobling av guidingen.

Hvor mye vedder jeg på at guidingen blir 60 mUSD?. Absolutt ingenting.


Vi er helt enig focuss,ingen guiding er best. Men når de nå har sagt at de skal oppdatere markedet med en ny guiding,så vil jeg nok si det er best å komme med en form for guiding. Og da er det best med forsiktig guiding. Her er vi uenig.
De får kalle det noe annet enn guiding,feks målsetting. Jeg er egentlig lei av ledelser med luftig,langsiktig guiding som de åpenbart ikke har snøring på. Bare for å gjøre markedet glad der og da. Det er så lett å snikk snakke,men fører bare til unødig irritasjon når det går åt skogen.

Guidingen kommer ikke til å være verdt en puck i mine øyne. Det er hva de leverer fra q til q som betyr noe. Hvis det ikke er positive vibber med tanke på bruksfrekvens ved q4 fremleggelse,er det bare en ting for Pho å gjøre: ligge lavt i terrenget.
focuss
12.12.2018 kl 12:46 1050

Riskypick
Jeg vil bli overrasket om de ikke guider noe de vil være mer en 50% sikre på ¨levere. Jeg er ikke så sikker på at det er 2020 som skal være målet for guidingen. Kanskje det burde være 2019, så kan de oppdatere guidingen år for år fremover.

2020 guidingen var begrunnelsen for å øke kostnadene i 2017 og 2018 i amerikansk infrastruktur. De investeringene er nå i ferd med å ferdigstilles.
focuss
13.12.2018 kl 10:21 925

En ting bør det ikke være noe tvil om. Schneider har nå skapt store forventninger til den nye guidingen. Dersom de kommer med guiding i området jeg har skissert ovenfor så kan det gi mangedobling av kursen. Sliter med å se for meg at Schneider kommer med en guiding som senker kursen. Han har lagt lista nå.

Etter denne presentasjonen tror jeg ingenting på nedjustering. Legg merke til starten av presentasjon. Der er han ganske klar på at 45% vekst er noe som «not going to end anytime soon»

I think you will be surprised by the guiding. It will be more conservative than you think.

We have a carbon copy of Q3 here. Much too high expectations, nisser buy on the haussing, results and/or guiding fall short of the expectations, nisser panic and sell, price collapses.

Too high expectations are dangerous.
Redigert 13.12.2018 kl 11:16 Du må logge inn for å svare
13.12.2018 kl 11:11 829

Jeg må si jeg synes dette maset om 70% etter gårsdagens presentasjon blir veldig ulogisk.

Dan ville med det utsagnet legge lista høyt, mend et er hans "45% growth and i dont see that ending anytime soon" som er det sentrale. Når vi da vet at veksten fra Q3 til Q4 pleier å være god, og denne gangen var Q2 til Q3 mye bedre enn vanlig, så ligger Q4 an til å bli riktig så pen. Og enda sier han jo selv at det er neste år som virkelig blir bra, for da har de fått enn mer innkjørt organisasjon, og reimbursement er på plass.
Daniel
14.12.2018 kl 10:18 694

En viktig detalj fra onsdagens presentasjon er at Schneider presiserer at selskapet fortsatt er i en investeringsfase, og at inntjeningen vil bli investert i videre vekst. Jeg tror derfor at vi ikke vil se en blå bunnlinje før tidligst mot slutten av 2019 eller starten av 2020. Samtidig vil dette være det som får snøballen i gang, og derfor tror jeg at den nye guidingen i 2020 vil være optimistisk og oppløftende. Hva kursen ligger på i 2018 og 2019 vil ha lite å si for oss med en horisont på 3-5 år.