KIT - Kitron vokser og kjøper EMS selskap i USA med 100 ansatte


Kitron blir bare bedre og bedre, men nissebørsen fornekter seg ikke, og i kjent stil gjelder det om å by under hverandre. Ser ikke bort fra at amerinkanerne snart får øynene opp begynner å kjøper KIT aksjer på billigsalg.

KITRON ASA: KITRON KJØPER EMS-DIVISJONEN TIL API TECHNOLOGIES CORP.

08:05
(2018-11-30) Kitron har inngått avtale med API Technologies Corp. om å kjøpe
dennes EMS-divisjon i USA. Oppkjøpet markerer en betydelig styrking av
Kitrons posisjon i det amerikanske markedet.

- Transaksjonen vil klart styrke vår posisjon i det amerikanske markedet,
særlig innenfor forsvarsindustrien. Viktige kunder har ønsket at vi skulle
utvide vår tilstedeværelse i USA, og vi mener dette er en strålende mulighet
til å gjøre dette, sier konsernsjef Peter Nilsson i Kitron.

Virksomheten i EMS-divisjonen utfyller Kitrons eksisterende drift svært godt,
og ventes å skape merverdi for dagens virksomhet, spesielt i USA. Divisjonens
hovedvekt er på forsvar, luftfart, medisinsk/industri og
kommunikasjon/forbruker, og dette passer godt med Kitrons strategi.
Virksomheten ligger i Windber, Pennsylvania, nær Kitrons nåværende
amerikanske produksjonsanlegg i Johnstown, Pennsylvania, og har rundt 100
ansatte som driver totalt seks produksjonslinjer, samt et anlegg på rundt
10.000 kvadratmeter. Samlede driftsinntekter i 2017 utgjorde omtrent 30
millioner dollar.

- Vi har studert denne virksomheten grundig over tid og ser stort potensial i
å integrere APIs EMS-divisjon i Kitron-konsernet, som har EMS som sin
kjernevirksomhet. Virksomheten har en svært interessant kundebase, en lovende
ordrebok og en meget dyktig stab. Vi forventer at divisjonen vil generere et
positivt driftsresultat på egen hånd fremover, og ser betydelig potensial for
ytterligere lønnsomhetsforbedringer ved å forene krefter med Kitron og øke
kapasitetsutnyttelsen, sier Nilsson.

Kjøpesummen er 15,9 millioner dollar kontant, tilsvarende egenkapitalen, som
finansieres gjennom eksisterende bankarrangementer. Gjennomføring ventes å
finne sted i første kvartal 2019, med forbehold om nødvendige
myndighetsgodkjennelser. Kitron forventer at transaksjonen vil ha nøytral
resultateffekt i 2019 og positiv resultateffekt i 2020 og fremover.

KIT:OPPKJØP HØYT PRIORITERT, TRENGER MER KAPASITET -NYLANDER

15:50
Oslo (TDN Direkt): Basert på nåværende full utnyttelse av produksjonskapasitet kunne Kitron klart en omsetning på rundt 4 milliarder kroner. For å nå 2025-ambisjonene om en omsetning på 5 milliarder kroner, trenger selskapet å utvide kapasiteten tilsvarende minst 1 milliard kroner. Marginen kommer i andre rekke.Det sier assisterende administrerende direktør Cathrin Nylander på selskapets kapitalmarkedsdag torsdag.Hun sier Kitron ser på muligheter i både Asia og Øst-Europa for å øke kapasiteten. I stedet for å bygge ny fabrikk fra bunn, ser selskapet på muligheter for å gjøre oppkjøp.-Det foregår en konsolidering i bransjen og vi får teasers fra potensielle nærmest daglig, sier hun.Kitron leter etter selskaper som er posisjonert innen samme segment, med en omsetning på 10-100 millioner euro i omsetning.-Vi ønsker i utgangspunktet å være i lave enden av dette, så vi kan finansiere enkelt gjennom kontanter og gjeld. Vi skal jobbe med å definere vår prosess innen oppkjøp, så vi kan være effektive når vi trenger det. Vi har mye å gjøre i 2019, så et oppkjøp kommer trolig først i 2020, men vekst via oppkjøp vil være høyt på vår prioriteringsliste, sier hun.I 2025-estimatet om en omsetning på 5 milliarder kroner, har de regnet med tap av eksisterende kunder og valutasvingninger.-På regnearket fikk vi et mye høyere tall, men vi trakk fra nesten 1 milliard fra nåværende kronekurs, i tillegg til at vi tok bort en del kunder vi kanskje kunne miste. Vi endte allikevel opp med 5 milliarder, sier hun.Inkludert oppkjøpet av EMS-delen av API ventes selskapet å slå 2020-omsetningsmålet med 10 prosent. Nå settes nye ambisjoner for 2025.

-Vi må innse at vi opererer innen lavmarginsektor. Vi ønsker å være i øvre enden, og har som mål at minst 10 prosent av vårt salg skal være tekniske tjenester utover produksjon, som har en bedre margin. Produksjonen vår i Johnstown i USA var ikke lønnsom med en topplinje på 26 millioner kroner, men med oppkjøpet av EMS-delen av API ser vi klare synergier som vil ta USA opp til en margin på 7 prosent i 2020, de to fabrikkene ligger snaue 15 minutter fra hverandre, sier hun.

15 % av min portefølje skal være Kitron long.På kort sikt inntil 12-13 kr er jeg inne med ca 25%. Etter å ha bevitnet kapitalmarkedsdagen i dag, fikk jeg rett og slett en svært god følelse. Ikke mye dill dall. Bare solid og ståltro. Når kursen er såpass rabatert - er dette et veldig bra case. Aksjen vil gå sakte men sikkert legge på seg et prosent her og der. En trygg aksje i et traust vekstselskap.


Noen som var på kapitalmarkedsdagen i går og fikk med seg spørsmålene etterpå? Spørsmål om oppkjøpet i USA og vekstplaner der hadde vært interessant å høre svar om. Ser at Aasulv Tveitereid har ca. 1/4 av alle sine investerte midler i Kitron.