Nei til høye sykehus i Oslo


https://www.nrk.no/ostlandssendingen/_-gigantomani-uten-rot-i-virkeligheten-1.14311390

Gaustad og Aker er tiltenkt hhv. 76 og 63 meter høye bygg.
Dette er vulgært, gigantomanisk, og upassende i Oslo.

I virkeligheten er dette ledd i de operasjoner NWO/SVFJWO driver med i Oslo. Føyer seg inn i rekken av masse annet. F.eks. Vestbanen er en ødeleggelsesmaskin. Det siste Oslo trenger er mer arkitektur som ødelegger. 200 meter på Fornebu er også helt uaktuelt. Maks så høyt som det
er der nå. Ødeleggelsesmaskinen Vestbanen kommer til å koste Oslo-området og Norge 100 milliarder kroner. Minst. , og

Dessuten trenger vi ikke så mye ny sykehuskapasitet. Vi trenger å bringe helsebudsjettene ned. Etterspørselen etter sykehustjenester kan
taes betydelig ned gjennom mer proaktive fastleger, mer bruk av forundersøkelser for å forebygge, og er sunnere, sportyere og friskere folk.

Ullevål skal vel ikke fjernes. Ullevål som sykehus ligger sentralt for mange innbyggere. At folk i kritiske tilfeller kan komme seg raskt til sykehus
er viktig. Tidligere hadde vi Rikshospitalet og andre hospital i Oslo sentrum. Sentralt beliggende akuttmottak i forhold til innbyggerne, er viktig.

Det var fare for å miste Aker sykehus. Det har vi reddet. Det ligger også sentralt i forhold til store befolkningsområder og arbeidsplasser. Og nært
hovedveier som gir lett adkomst. Og f.eks. Bærum sykehus må finnes der det er. Fordi det ligger sentralt for Asker og Bærums snart 190.000
innbyggere. Nærhet og sentralitet for sykehusene er veldig viktig. Spart tid kommer godt med i kritiske tilfeller. Gjennomsnittlige tilbringerkostnader
blir også billigere.
Redigert 28.11.2018 kl 07:42 Du må logge inn for å svare

Ser ikke helt problemet med at man utnytter tomten litt bedre ved å bygge i høyden.
Burde vært bygget høyere mange steder i Oslo.

Oslo bygges i stykker. Oslo er 60 grader nord. Singapore, Dubai, Shanghai noe helt annet. Oslo har høytliggende terreng. Det passer ikke med høyt i Oslo.
Uvettig bygging i Oslo raserer mye og drenerer vettet i knollen på de som blir igjen der.
Sailor
28.11.2018 kl 10:52 751

Rive det meste på området til Ullevål sykehus og bygg nytt og moderne på ca. 1/3 av dagens areal.
Der kan det bygges høyt selv om man holder seg til dagens skyline på de høyeste byggene som står der i dag. Ikke umulig at man kan strekke seg opp mot høyden på monsterplanen for Gaustad uten at det blir for voldsomt.

Oppgrader noen av de musealt bevaringsverdige byggene og selg resten av området til utbyggere av boliger og kontorlokaler.
Det burde finansiere mye, særlig fordi bygging på Ullevål må bli rimeligere, blir mindre komplisert og ikke behøver forstyrrer driften av eksisterende sykehus i samme grad som om man skal monsterbygge på Gaustad.
Redigert 28.11.2018 kl 10:59 Du må logge inn for å svare

Denne saken her er helt spinnvill.
Nå skal man kjøpe tilbake tomter man solgte for noen år siden. På tide å melde hele greia til politiet.
Og Trosterudveien på Ris vil jo ble rasert pga. dette. Tilgrensede gater også.
Offentlig verdiødeleggelse. Kfr. ødeleggelsesmaskinen Vestbaneprosjektet.

Høye bygg utnytter plassen mye bedre. Ullevål sykehus bør allikevel få fortsette som sykehus. Hvis grunnen er god kan man bygge et helt nytt sykehus der med skyskrapere. Få bort de utrangerte gamle byggene og tyskerbrakkene det er så mange av. Man må tenke nytt i ny tid. Det er elementært.

https://www.dn.no/politikk/carl-i-hagen/sylvi-listhaug/aina-stenersen/carl-i-hagen-vil-presse-listhaug-i-sykehuskonflikt/2-1-540930

Jeg vil storrose Carl I. Hagen for initiativet han tar nå. Hagen forstår seg på hva som er godt og riktig for Oslo.