PEN : oppkjøp eller fusjon planlegges?


Pen er en attraktiv oppkjøpskandidat. Kombinasjonen av stort potensiale , lavt priset og stort fremførbart underskudd bidrar til at PEN blir kjøpt opp.
Gårsdagens melding om at Mangora ( Tidligere Sevan marine) storaksjonær ønsker Panorasjefen inn som styremedlem. Fra før sitter Sannes i styret.

Ved å se på hvem som er store aksjonærer i Mangora og tar en sammenligning med store aksjonærer i PEN etter siste emisjon, så virker noe mer enn tilfeldig.

I tillegg til Sveaas og Sneve, er Solon-topp Simen Thorsen, Nille-gründer Per Mathias Aarskog og Sundt-familien inne på eiersiden i Magnora.
Ikke tilfeldig at storaksjonær i Mangora og PEN: Sneve interessert i at både Hamilton og Sannes skal være i styret sammen.

Det er åpenbart at " noen har snakket sammen" før de deltok i PEN emisjonen. Det er ikke tilfeldig at store aksjonærer i Mongora kjøper seg opp i PEN ved emisjonen, og at Sleve ( storaksjonær i PEN) foreslår Hamilton inn i Mangorastyret, der Sannes allerede sitter.-


Greit å forberede seg til neste trekk eller??

Er det mulig at PEN kursen er kjørt bevisst ned som del av strategi oppkjøp?

Det vises til dagens EGF der det ble vedtatt at styret har fullmakt å utstede nye aksjer ( ca 6.7 millioner aksjer)
Styret har fullmakt å bruke aksjene i forbindelse med fusjon.
Redigert 29.11.2018 kl 18:20 Du må logge inn for å svare

Jepp! Men vil noen selge sine Panoro-aksjer under meglerhusene sine kursmål på 23-25 kr???

En besnærende tanke, men ikke realistisk på kort sikt iallefall. Imidlertid er det et godt skussmål at disse tunge investorene virkelig headhunter våre folk i Panoro. Har sjekket litt rundt (helt til topps). Legges slik info til grunn, nei ikke M&A nå.

Dette sier ikke bare at Sveaas & Sneve med flere virkelig er fornøyd med vårt sittende management og styre i Panoro, men også så fornøyd at disse personene dedikeres tilsvarende posisjoner i Magnora, som også stort sett kontrolleres av de samme investorene som i Panoro. Ser ut til at nye "blue chip" investorer i Panoro kan bringe PEN opp i en høyere divisjon. Fordi her synes værei etablert en eierstruktur i Magnora ala Panoro.

Skjønner ikke markedet som må se den videre utviklingen og eierstruktur i Panoro - gitt oljeprisen stabiliseres på et noe høyere prisleie. For etter at alle aksjene er plassert i selskapet sier det vel seg selv at alle nye investorer, som de eksisterende, ønsker å dra aksjekursen opp. Aksjen - med oljepris >$61 - er latterlig lavt priset. Mitt personlige syn og legg også til grunn analytikernes mening - sånn ca. NOK 25+ - særlig etter siste oppdatering av Dussafu.

Klart at "blue chip" gruppen & Co. i første omgang vil sørge for at aksjekursen minst vender tilbake til over emi kurs på NOK 16,10.

Det kan godt virke som haussing og jeg står inne for at mitt ettermæle vil bli målt mot mitt statement:

De som handler nå i PEN gjør trolig en god butikk - gitt man tror at oljeprisen vil ligge over dagens nivå. Dette har jeg nevnt tidligere også, dvs. at aksjekursen til PEN skal opp mot minst NOK 20 i et kortsiktig tidsperspektiv. Kan ikke la være å nevne dette, selv om det kan oppfattes som haussing. Men å være i aksjemarkedet betyr å kjøpe billig og selge dyrere. Nå mener jeg altså at dette gjeldere PENs aksjekurs. Ennå så lenge har man muligheten, men ingen vet for hvor lenge.
Redigert 28.11.2018 kl 07:47 Du må logge inn for å svare

Det ville vel være litt spesielt at et selskap med 3 ansatte skulle kjøpe opp PEN med ca. 200.

https://www.proff.no/rolle/torstein-sanness/tolvsrød/485624/
Idar1
28.11.2018 kl 10:51 5691

FF
Hva slags folk er de 200 ansatte i Pen, trodde de bare fikk 25 med på lasset i Tunisia handelen.

De har vel ikke penger til å kjøpe opp PEN heller? Muligens en rom for fusjon? Kjenner ikke til Magora så godt, men noen som kan gi litt info på selskapet, asset, økonomi osv.. hvilke land operer de i? Hvor mye olje/gass har de? Hva er inntekten?
Redigert 28.11.2018 kl 10:54 Du må logge inn for å svare

Er kun en eneste sak som jeg er usikker på favoriserer en nærmere tilknytning Magnora vs Panoro og det gjelder det fremførbare underskuddet i Panoro på flere hundre mill. SEB analysen for en del mnd. mente dette dreide som om NOK 800 mill. Det er angitt noen begrensninger ifm. bruk av dette fremførbare underskuddet. Sitter ikke med detaljene, kanskje andre som kan si om PENs fremførbare underskudd lar seg implementere og kunne benyttes av Magnora i en fremtidig setting/sammenslåing?

Note: Skal visstnok ikke være et avgjørende tema, ettersom Magnora skal ha fremførbart underskudd i millardklassen. Da har jeg veldig liten tro på noe samrøre mellom disse to selskapene annet enn på aksjonærsiden og styre.
Redigert 28.11.2018 kl 11:15 Du må logge inn for å svare

Ser det er ditto (OPEC) som skrives på twitter, men er like overrasket av det lave volumet i aksjehandelen. Hva er det som skremmer og blokkerer, skjønner ikke markedet til disse gi bort prisene - gitt OPEC indikerer kutt og stabilitet i 2019.

OLJE:SAUDI-ARABIA KAN IKKE OG VIL IKKE KUTTE ALENE -AL-FALIH

Oslo (TDN Direkt): Saudi-Arabias energiminister Khalid al-Falih sier at landet kan ikke og vil ikke kutte oljeproduksjonen alene, men kun som del av en gruppe, ifølge Reuters onsdag.

Energiministeren sier også at 2019 vil bli et år der oljemarkedene vil vise seg å bli veldig stabile, samt at han er sikker på en løsning for å stabilisere markedet vil bli nådd, opplyses det.

Han sier videre at signaler fra Irak, Nigeria og Libya viser at de alle ønsker stabile oljemarkeder, og vil ikke kommentere på om et eventuelt kutt kan bli større enn 1,4 millioner fat pr dag.

HH, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70

Redigert 28.11.2018 kl 11:30 Du må logge inn for å svare
piff
28.11.2018 kl 12:20 5396

Om jeg husker riktig. Så hadde Dno en sak ha gjaldt ikke lønn til de ansatte i Tunisia. Var en disputt der.
Dette for ca 2-3 år siden.
For håpe ikke dette heftet Pen framover .
alsman
28.11.2018 kl 12:24 5374

Magnora (tidligere Sevan Marine) er et oljeserviceselskap så olje-/gassassets har de vel ikke. Det som er interessant med selskapet er hovedeieren "Teekay Service Holdings" ( 40,09% ). Teekay må vel betraktes som en konkurrent av BWO med flere FPSOs.

For å spekulere litt ;)
Kanskje ønsker Teekay å diversifisere virksomheten og i likhet med BWO gå inn i oppstrømsvirksomhet? Finnes knapt andre selskaper hvor en inntreden i oppstrømsvirksomhet kan gjøres billigere enn i PEN. Magnora kan tenkes å være et verktøy i en slik strategi.
Redigert 28.11.2018 kl 12:39 Du må logge inn for å svare

Idar1
Vi snakker om 130 ansatte ifm. siste Tunisia kjøp.

«TPS is located in the city of Sfax and has approximately 130 employees»


https://www.petroleumafrica.com/panoro-buys-omv-tunisia-upstream/

I tillegg kommer de som fulgte med på lasset ifm. med DNO-avtalen. Da er vi vel oppe i 155. Så er det selsagt ansatte i ledelse/administrasjon og Gabon og Aje. Da nærmer oss 200 vil jeg tro
Spitzer
28.11.2018 kl 12:57 5259

Mener fremførbart underskudd gjelder for norsk virksomhet og kan ikke benyttes mot overskudd fra offshore - selv om det er på norsk sokkel. Må altså være ifbm. fastlandsvirksomhet i Norge. Nå er det riktignok kun 22% av fremførbart underskudd om gir skattemessig fordel. Omregnet til USD vil dette med dagens valutakurs utgjør ca 20 MUSD (gitt 800 MNOK i fremførbart underskudd er korrekt). Etter de nye aksjene er på plass gir dette en verdi på ca 2,70 NOK/aksje. Dette er ved maks utnyttelse.
Idar1
28.11.2018 kl 13:04 5224

Takk FF
Det er jo voldsomt med folk. Lurer på hva de gjør, kanskje de er av den sorten som passer på at bare halvparten av oljen havner der den skal ;)
Alby
29.11.2018 kl 09:04 4707


Håper ikke det her blir snakk om oppkjøp av Pen.

Alby

Snakk om det blir det nok på diverse fora, men i virkeligheten verden kan du nok være sikker på at det ikke blir noe oppkjøp.
oto1
29.11.2018 kl 09:58 4520

piff du husker feil.

Den saken går på manglende betaling av lønn til arbeidere i Yemen etter at DNO måtte trekke seg ut derfra som følge av borgerkrigen.

(DNO har selvsagt ikke noe ansvar for å betale lønn når de ikke kan operere i landet).

Oppkjøp blir nok utelukket før pengene renner inn og selskapet vokser/utvikles. Treffer de stort på prospekt A eller B, så blir caset en helt annen sak. Hadde vært en drøm dersom selskapet hadde penger til å utvikle gassen som ligger i AJE, men er nok altfor mye risiko knyttet til det og svært urealistisk PEN blir med videre her. AJE har jo ikke vært noe annet enn et pengesluk til nå, var vel også store forhåpninger knyttet til den første fasen som endte i en "fiasko" dersom man ser på investeringen opp mot inntekten som generes nå.

Hellowthere

Utvilsomt, men det må jo ikke dermed bety at det vil være det til evig tid.
Redigert 29.11.2018 kl 10:26 Du må logge inn for å svare
Imprex
29.11.2018 kl 10:23 4427

Denne tråden er det bare å avslutte. PENs nye eiendeler og organisasjon må først bearbeides inn eksisterende virksomhet og strømlinjeformes. Konkurrentene vet PEN har høyst kompetent mannskap til å gjøre denne jobben. Inntil "diamanten" er nær sagt finslepet vil ingen andre ta i dette selskapet.

Enig FF, men ser ikke ut som om AJE er en del av planene deres. I tillegg så er Nigeria et svært ustabilt land + enkelte av partnere i AJE virker lite profesjonelle/dyktig sammenlignet med BWO. Hadde vært et helt annet case dersom man hadde en partner som BWO i AJE, eventuelt at PEN hadde styrt showet. Største problemet er også finansieringsdelen av prosjektet. Gassprisene er jo på vei opp så hadde ikke takket nei til det fremover, da hadde nok selskapet blitt de-risket med salg av gass og olje. Som sagt savner jeg en mer konkret strategi rundt AJE fra selskapet, hva er planen?

Noen som har har presentasjonen fra i går presentert hos SPB 1?

Anbefaler alle å lese innlegget til Alsmann. Han er spot on i sitt innlegg. Teekay som er største eier i Magnora ønsker å få til et samarbeid med Pen. Her sitter Sveaas og drar i trådene. Han ser muligheter for Teekay, Magnora og Pen. Panoro kjøper nye oljefelter, Mangora har rigger og sørger for boringen og Teekay skaffer Fpso . Dette kan virkelig bli et konstruktivt samarbeid eller en eventuell sammenslåing på sikt. Jeg antar at ledelsen i Pen har nye offshorefelt i kikkerten og at de får hjelp av Mangora,Sveaas og Teekay med finansieringen. Halleluja,, this will be Great ......
Redigert 29.11.2018 kl 13:53 Du må logge inn for å svare

Dere får mene hva dere vil. Med dagens pris er jeg oppriktig bekymret for et "hostile takeover".

Det er ingen automatikk i at et overtakende selskap bytter ut ledelsen. Mange selskaper kjøpes opp for å videreforedles før de igjen selges videre. Det kan de ikke gjøre når diamanten er finslipt. Nettopp på grunn av at det er mye jobb igjen å gjøre tror ikke jeg på et industrielt oppkjøp for da er jeg enig i at ting må være mer på plass. Oppkjøp av et equity fond derimot er absolutt mulig. Selskaper som jobber med restruktureringer og pynting av bruder bruker å kjenne sin besøkelsestid når prisen er som lavest.

Håper virkelig at jeg tar feil.

Er faktisk usikker i denne saken. Det skurrer noe at Sveaas tegner for NOK 80 mill. i emien. Her kan han ha andre planer enn PEN alene.

Er som sagt ikke fremmed for andre løsninger enn PEN alene. Men ser ikke de helt åpenbare tegnene, som for min del primært gjaldt det fremførebare underskuddet til PEN. Her skal Magnora ha tilsvarende på NOK 3,2 millarder.

Det er vel slik at det i praksis er PENs styre som skal godkjenne alle oppkjøpstilbud og etter dette ser jeg det som problematisk om PENs styre - som skal fatte beslutningen - er de samme styremedlemmene som i Magnora?

Bålfreak

Magnora har lite med oljeboring direkte å gjøre. De satser snarere på FPSOer og tekniske løsninger til disse. Du vet disse runde tønnene til Sevan Marine. Brukes bl. a på Goliat.

Ingen fusjon eller noe sånt med sånne selskap.. bedre at PEN holder seg til et område, vokser og blir et større selskap over tid.

Kursen følger oljeprisen som en skygge. Rart at aksjen så til de grader gjør det synes jeg. Det er riktig at de har produksjon, men den er jo veldig liten. Vi må også huske at vedvarende høy oljepris vil ha sin virkning på offshoretjenester etterhvert. Tenker på rigger og utvikling av felt. Men jeg skal ikke klage så lenge det går i riktig retning.😏
canarias
29.11.2018 kl 15:26 3816

Glad jeg sitter tungt lastet i AkerBp også , når vi har sett hvor ustabil Panoro aksjen er, har jo vært rene krakktendenser enda den nesten ikke produserer noe olje.

"Det er vel slik at det i praksis er PENs styre som skal godkjenne alle oppkjøpstilbud og etter dette ser jeg det som problematisk om PENs styre - som skal fatte beslutningen - er de samme styremedlemmene som i Magnora?"

Denne problemstillingen har vi vært borti tidligere. Ved fusjonen mellom Naturgass (NG) og NOI så satt Eitzen i styret i begge selskap. Han kjøpte personlig en stor aksjepost fra Odin slik at han fikk flertall på EGA for fusjon.
Alt kan skje på OSE. :)

Fusjon, ja hvem vet. Her synes det være ting på gang. Vi har primært diskutert oppkjøp. Vil ikke binde meg til å mene konkret noe om det ene eller det andre. Minner som sagt om samrøret Sneve & Sveaas og alt dette styre/ledelsesrelaterte Panoro og Magnora, som virkelig er noe å tenke over. Dette pkt. 7.7 Fusjon nytt ifm. denne EGM, må visst se etter. Behøver ikke nødvendigvis ha noe med fusjon Magnora å gjøre, kan være rent generelt.
Redigert 29.11.2018 kl 15:42 Du må logge inn for å svare

Ser at det er innkalt til Ekstraordinær Generalforsamling i Magnora. Et lite utklipp av innkallelse:

Oslo (TDN Direkt): Magnora kaller inn til ekstraordinær generalforsamling på forespørsel fra aksjonæren Fredrik Sneve, for å blant annet velge nye styremedlemmer og endre vedtektsfestede formål for selskapet.
oivindl
29.11.2018 kl 15:59 3668

Det er strenge regler når det gjelder handel med nærstående.
Mange krav for at det skal kunne godkjennes, ellers er det ikke bindende for selskapet.
https://regnskapshjelp.no/fagstoff/transaksjoner-med-naerstaende

Jepp, det er riktig det Fluefiskeren. Jeg skulle akkurat skrive et nytt innlegg om det samme, men da kom du meg i forkjøpet. Men jeg synes likevel dette virker spennende. Magnora og Pen kan samarbeide og i fellesskap utvikle nye spennende felt i framtida. Sveaas er en gammel ringrev med teft for gode investeringer. Han er kapitalsterk og har evnen til å skaffe finansiering til gode prosjekter.Oivindl: virkelighetens verden fortoner seg ofte anderledes enn den teoretiske verden. OSE tar ikke tak i slike ureglementære forhold. Jfr hva jeg skrev tidligere
oivindl
29.11.2018 kl 17:47 3433

Om det skjer klare brudd på aksjeloven, er vel det en sak for Finanstilsynet og ikke OSE.
Idar1
29.11.2018 kl 19:13 3247

FF/ Bålfreak, det kan se ut som at de liker olje.
Western Isles field: Magnora receiving USD 0.5 per produced barrel offloaded
Side 6 i link nedenfor
https://magnoraasa.com/wp-content/uploads/2018/11/Magnora-2018-Q3-Presentation.pdf

Idar1

Klart de liker olje. Hvis de ikke hadde gjort det tror neppe de satset på FSOPer.

Hva mener du egentlig?
Idar1
29.11.2018 kl 23:10 2890

Jeg var litt rask.
Trodde det var vanlig med dag rater for FPSO, ikke betaling per fat.

Balkany og Sleve ( F2 funds) representerte ca 75% av stemmeberettige aksjer på EGF. Mindre enn 24% av total aksjer var representert. Det ble fattet vedtak om at styret gis " fusjonsrettighet"

Her kan mye bli besluttet så fort at ingen vet noe før børsmeldingen dukker opp. Vi. Får følge med så godt vi kan på det som pågår i kulissene. Det tyder i retning av sterk vekst
Imprex
30.11.2018 kl 07:11 2589

Må innrømme det er interessante spekulasjoner... Hva er track recorden til Sveaas med tanke på aksjonærer? Kan vi vente en sklitakling ut av det blå?

Bra at EGM og agenda ble banket igjennom som forventet. Nå får vi se om ikke de investorene som tegnet seg for aksjer til NOK 16,10 virkelig kjenner sin besøkelsestid og muligens handler noe mer, ettersom vedtak ligger fast og utsiktene til høyere oljepris ifm. G20 og OPEC møte viser tegn på vilje til kutt.

Det blir mye geopolitikk i Buenos Aires disse to dagene, men at Trump ikke vil møte Putin provoserer nok denne bjørnen i øst på en slik måte at samarbeidet med saudiene fester et enda sterkere grep om oljen. Det er meget positivt at russerene har indikert vilje til kutt, fordi energiminister Novak tidligere ønsket å monitore inntil videre.

Ser vi aksjekursen til NOK 15 i dag og suksessivt videre fremover er vi snart over NOK 20 igjen. Får se om ikke shorten snart slipper taket, det er redusert noe.

Oljen er atter en gang kommet på bordet som en av de aller viktigste instrumentene innen geopolitikken.
Redigert 30.11.2018 kl 08:41 Du må logge inn for å svare

God morgen!

Er det ikke lite sannsynlig at de slipper nyheter av positiv karakter(fusjon, gitt at det ligger noe i det) før rep.emi blir kansellert? De store vil vel ikke ha utvanning vel?

Og når er denne datoen for når den må iverksettes eller forkastes? er det 8 des eller 20 eller hva?

Litt fra ny lisensrunde i Gabon

“Gabon Works on Attractive Contract Terms
Thursday, November 29, 2018
The government of Gabon is working on adding a series of attractive contract terms to its current oil and gas contracts. Gabon recently launched a call for tenders for 23 blocks in deep water and 11 blocks in shallow waters; the new terms are designed to attract explorers and ease working conditions in the country.
These conditions will be included in the new petroleum code. However, the timetable for drafting the code could be delayed by parliamentary obstacles and a presidential power vacuum, according to The Petroleum Economist.
The implementation of the new petroleum code is seen as an important key to the success of the licensing round and the revival of production in the country, which has been declining over the years.
According to reports the new code could reduce an energy company’s tax by 35%, a minimum rate royalty rate of 7% for conventional offshore oil and 4% for gas. For deep and ultra-deep waters, royalty rates of 5% for oil and 2% for gas were mirrored by Libreville.»

https://www.petroleumafrica.com/gabon-works-on-attractive-contract-terms/


Forresten

Jeg limte inn hele artikkelen. Det er vel strengt forbudt hvis jeg oppfatter reglene for dette riktig. Jeg må tydeligvis skjerpe meg. Og det må i tilfelle mange andre også gjøre.

Redigert 30.11.2018 kl 09:36 Du må logge inn for å svare
rek1
30.11.2018 kl 12:00 2163

Mener det er helt greit med litt info her på et chatteforum,og at du referer til en link er også bra, takk for at du snuser rundt i di forskjellige media Flua...
det er jo en jungel der ute av informasjon ,og det er ikke lett å få med seg ....
Hilsen
Rek1
vibro
30.11.2018 kl 14:41 1980

Dato for når man overtok produksjonen til OMV i Tunisia er vel tilbakedatert til 1. januar 2018. I q4/18 får man vel dermed inntektsført produksjonsinntekter for Tunisia for hele 2018..., samt lifting på Aje og Tortue. Dette er jo et helt nytt selskap nå fremover, med masse muligheter.
Redigert 30.11.2018 kl 14:52 Du må logge inn for å svare

Da fikk BWO nesten rett når de ventet to liftings i november. 2 dager bom er som ingenting å regne.

Nærmeste raffineri er i Port Gentil. Så får vi om tankeren går dit.

EDIT rettet Adolo til tankeren.
Redigert 03.12.2018 kl 11:37 Du må logge inn for å svare

Når får BWO og PEN betalt? Er det ved lifting eller er det når oljen leveres til raffineri? Dette har normalt lite å si, men med tanke på det dramatiske prishoppet i natt og i dag er det veldig fordelaktig med betaling ved levering til raffineri. Hvis betaling gikk i går gikk vi glipp av mye penger (550.000 fat x 3-4 dollar x 8,33 %).

tror du har misforstått. denne summen går som en kjøpesumsjustering. så betaler vi bare mindre for noe som egentlig er mer verdt
Alby
03.12.2018 kl 11:34 1136


FF
Adolo går vel ingen steder, det stod da i meldingen at den hadde fått besøk av en tankbåt ??