APCL – en nytt Noreco-case med stor skjult verdi? del 2.


Har kopiert inn ett meget bra innlegg/analyse fra Xtrainvestor der Lars Brandeggen (som er grunnleggeren av XI) har tatt for seg ett område som mange har «neglisjert», nemlig det fremførbare underskuddet APCL har opparbeidet seg gjennom årene. Innlegget er grundig og langt men velger likevel på tross av lengden å lime inn teksten i sin helhet som en TS. Les mer på XI kanalen https://www.xtrainvestor.com/channel/apcl-ol
Her er innlegget.


For et par år siden var Noreco et konkursdømt selskap med en stor rettstvist som reell egenkapital. Etter å ha vunnet saken i første instans (kurs ti-doblet) og tapt saken i høyere instans (kurs falt men fortsatt fem-doblet) venter de på om saken tillates anket til dansk høyesterett. Uansett utfall synes markedets fokus og verdisetting å ha skiftet til selskapets fremførbare underskudd i Danmark/UK – verdier som for et par år siden var neglisjert av enhver analytiker og lite fremholdt av selskapet. Jeg ser en veldig Noreco-lignende situasjon i APCL nå; konkursdømt med større rettstvist(er) som mesteparten av egenkapitalen med et ukjent og aldri omtalt ganske voldsomt fremførbart underskudd.

APCL har nå en markedsverdi på av 20 MUSD. Dette har vært et katastrofalt selskap som man kan lese om i APCL-kanalen på Xtrainvestor – men som tilfelle Noreco viste kan selv et historisk katastrofalt selskap vise seg ha en riktig attraktiv aksje.
Etter å ha lest årsrapportene ble jeg ble overrasket over å oppdage i notene at det australske morselskapet – som man faktisk kjøper aksjer i - har over over en milliard USD i ‘accumulated losses’ og at de oppgir at konsernet har 600 millioner USD i ‘tax losses carried forward’. Fremførbare underskudd kan ha betydelige verdier (ref Noreco) og jeg hadde ikke sett dette nevnt noen gang hverken i de svært få analyser som er gjort (den siste for halvannet år siden) eller i kommentarer på sosiale media. Jeg har forsøkt å få ut ytterligere/grundigere informasjon fra selskapets ledelse om disse verdier, men telefonbeskjeder og mailer er ubesvarte. For et selskap som etter hvert er litt «eierløst» gjør slik mangel på respons meg litt mistenksom, ikke minst når selskapets ledere fikk betydelige lønnskrav utbetalt i form av aksjer rundt nyttår. Jeg har samarbeidet med nick Warom på Xtrainvestor for å finne ut mer om skatt og caset generelt, mange kjenner til han som skribent også på HO.

En milliard dollar i akkumulerte tap i Australia har potensielt en teknisk verdi på 300 millioner USD eller 15 ganger dagens børsverdi med australsk skattesats. Bruker man gruppens fremførbare underskudd så er teknisk verdi på 180 MUSD – eller 9 ganger dagens børsverdi. Merk: I enhver transaksjon med utenforstående vil teknisk verdi prises til betydelig rabatt.

En hel del av det fremførbare underskuddet i konsernet vil måtte være å henføre til datterselskap i ulike land; såkalte «tax pools» i lisenser/datterselskap i oljeproduserende land kan fort ha klart høyere verdi pga høye skattesatser og enklere benyttelse. Selskapet har i sin årsrapport ikke spesifisert underskudd til land foruten i morselskapet i Australia. Men på nettet finner jeg at APCL bl.a. har et datterselskap i England som i 2016 rapporterte «retained losses» på 334 millioner USD. Det kan være at visse underskudd i døtre hvis ubenyttet til slutt ikke kan benyttes som skattemessige fremførbare underskudd i mor. I selskapets konsernregnskap fremgås av notene at de bruker 30%-skattesats på underskuddet som basis for skatteverdi – dog kan denne (som normalt i slike tilfeller – ref igjen Noreco) ikke balanseføres så lenge det hersker tvil om utnyttelse.

I Australia har de i 2017 innført lettelser i bruk av fremførbare underskudd. Enten må det være viss kontinuitet på eiersiden (50%? – hva gjelder for børsnoterte?) eller «similar business» (tidligere «same» business). Og da er det klart interessant at toneangivende aktører i Senegal og Gambia som FAR og Woodside Petroleum begge er australske, sistnevnte har en mkt cap på 25 milliarder USD. Disse må åpenbart drive similar business. Men merk at som i Norge finnes det gjennomskjæringsregler som kan inntreffe hvis en transaksjon helt åpenbart kun er gjort av skattebesparingsmessige årsaker.
Hvordan bør APCL prises? APCL’s verdisetting innebærer en høyst subjektiv beregning da det er sannsynligheter som må vektes.
Markedsverdien er altså 20 MUSD, med net cash 7 MUSD gitt at man ikke regner inn forpliktelser på 7 MUSD knyttet til lisenser i andre land som er tilbakeleverte (selskapet hevder i rapporter at de kommer seg unna). Så Enterprise Value 13 MUSD evt 20 MUSD.
Verdi 1: Full seier eller forlik på en eller flere av de fire lisensene.

APCL inngikk en intensjonsavtale med en ikke navngitt aktør (ryktes Cairn Energy) om farm down på tre av lisensene (en i Senegal, begge i Gambia) ned til 30% der APCL skulle få viss kostnadsdekning samt bli carried på inntil tre letebrønner.
APCL hadde helt klart ikke fullgjort sin arbeidsplikt på lisensene og har blitt varslet av myndighetene om at utgått lisensperiode ikke er forlenget. Eller kanskje snarere ikke varslet, men først fått lest om det i media. En lisens – ROP i Senegal som ikke inngikk i farm out avtalen – er allerede gitt videre til Total som nylig inngikk farm down avtale med Petronas (det statlige malayiske oljeselskapet) til tross for pågående tvist. Interesse fra majors beviser at det må anses som en attraktiv lisens.

APCL hevder at terminering ikke har skjedd iht lisensavtalen og har dratt inn begge land til ICSID – en internasjonal voldgiftsdomstol - med krav om full tilbakelevering av lisensene.

Intensjonsavtalen virker ha priset de tre blokkene til 55-70 MUSD. Meglerhusene vurderte imidlertid APCL’s restandel på 30% betydelig høyere – Pareto anslo at den riskede verdien av APCL’s andeler i Senegal og Gambia etter farm down avtale representerte NOK 17 per aksje – ekslusive ROP-lisensen. Mirabaud lå enda høyere med nesten NOK 32 per aksje. Merk at begge disse aktørene var selskapets rådgiver i tidligere emisjon og da etter mitt syn blir mindre troverdige. Men det viser at meglerhus gjerne verdsetter et leteselskaps assets betydelig høyere enn farm down prisingen. Tilsvarende så man også ganske raskt i markedsprising og analyser etter transaksjon på Panoros Dussafu-felt; man verdsetter gjerne feltandelen høyere enn implisitt ut fra den strikte transaksjonsverdien – spesielt hvis avtalen innebærer at det raskt vil skje hendelser som leteboring, utbygging etc.

Det er verdt å notere seg at intensjonsavtalen ble inngått mens oljeprisen var på 53 USD/fat. FAR farmet i februar 2018 ned på de to naboblokkene i Gambia til fordel Petronas mens oljeprisen var på 64 USD/fat til en implisitt pris på til sammen 92 MUSD. APCLs blokker er anslått ha uriskede prospective ressurser på 3,1 milliarder fat, FARs ble anslått til over 1 milliard fat uten at man ut fra det bør si noe intelligent om verdiforholdet blokkene imellom.

Senegal/Gambia har blitt et hotspot med solid interesse fra større aktører etter større funn. BP, CNOOC, Woodside, Total og Petronas har nylig gått inn i området. I de to lisensene som APCL eide/eier i Senegal er det anslått net uriskede ressurser på 1,8 milliarder fat. I lisensene vil det foregå ren leteboring og riskede ressurser vil da normalt ligge 10-20% av uriskede – mao chance of success for enkeltbrønner på mellom 10-20%.

Tvisten? Det er vanskelig å vurdere hvor den står. Det er ingen tvil om at APCL ikke har fyllestgjort sin arbeidsplikt og for meg fremstår det klart at landene burde ha kommet seg greit ut av dette ved å følge lisensavtalen til punkt og prikke. APCL hevder derimot at dette ikke har skjedd. Når man ser interessen for området og de økte beløpene som aktører betaler for å komme seg inn på lisenser så forstår man at det kan være svært god økonomi og dermed fristende for Senegal/Gambia å ta tilbake lisensene og heller beholde pengene selv. Det kan muligens også være skattemessige årsaker til å sørge for at APCLs tax pool forsvinner fra lisensene. Nå har det vært en hel del «surr» i disse landenes energidepartementer tidligere for å si det mildt og spørsmålet blir egentlig om Gambia/Senegal kan ha rotet det til for seg selv i iveren etter å ta tilbake verdiene eller grunnet politikere/byråkrater på jakt etter en «envelope of happiness»… ? Så lenge behandlingen i ICSID pågår kan det bli vanskelig å få noen til å utvikle blokkene, det burde tilsi en viss forliksinteresse. Imens vil det foregå interessante leteboringer på naboblokker.

Verdi 2: To 100%-eide dypvannslisenser i Sierra Leone.
Jeg har ikke sett noen verdianslag fra noen på disse og farm downs har ikke skjedd. Sierra Leone holdt nylig på med en tildelingsrunde som er blitt utsatt. APCL skal etter plan komme med drill or drop beslutning innen utløp av oktober. Urisked prospektive ressurser er anslått til 2,5 milliarder fat, men dette er på over 3000m havdybde og så langt har selskapet altså ikke lykkes i farm down.
Verdi 3: Fremførbare underskudd – tax pools:
Som beskrevet i starten – oversett verdi-
Så hvordan regner man på noe slikt?

Verdi to 90% eide Senegal-lisenser * sannsynlighet for å beholde = risket verdi
+ Verdi to 100% eide Gambia-lisenser * sannsynlighet for å beholde = risket verdi
+ 180-300 MUSD i teknisk verdi fremførbare underskudd * rabatt = risket verdi
+ Verdi Sierra Leone –lisenser
Fratrukket nåverdi av fremtidige driftskostnader (vanskelig å anslå)
= mer eller mindre enn 20 MUSD ?
En ting er hva man selv tror om verdi/sannsynlighet – noe annet hvordan et marked vil vurdere dette. I mai 2017 hentet selskapet 30 MUSD til kurs NOK 7,75 etter at kursen var på NOK 12,2 før emisjon ble kunngjort. Den gang var oljeprisen på 52 USD, de hadde andel av lisens i Cote d’Ivory der leteboring var i gang, de hadde inngått LOI i Senegal/Gambia men ikke fått aksept fra myndighetene. Pareto anslo at lisensen i Cote d’Ivory utgjorde 25% av en risket NAV.

....fortsettes


Sendt en mail til APCL i UK , håper på svar fra London etter hvert
Warom
05.01.2019 kl 21:58 4454

Huff rischioso;
Dette kan du virkelig ikke mene(uavhengig av di forsøker;))
....men ja....like greit å fortsatt bomme på dine "spådommer". Egentlig en morsom skrue du ;)
FkL
05.01.2019 kl 22:01 4444

Har også sendt dem mail og tipper at vi ikke er de eneste. Om ikke annet så vil henvendelsene informere om at dette er en avgjørelse som markedet forventer å få en offisiell nyhet på. Videre vil nok kommende ICSID oppdatering avsløre mye.
FkL
05.01.2019 kl 22:03 4430

Et siste desperat gjesp.... hva annet skal man gjøre når man jobber og jobber for å prate kursen ned, først så stiger kursen og så kommer det positive nyheter i tillegg.
Redigert 05.01.2019 kl 22:04 Du må logge inn for å svare
thief
05.01.2019 kl 22:42 4350

ja,nå er han virkelig desperat. Og blir jo bare komisk,når han faktisk klarer å skrive at nyheten på fredag kunne tyde på at GAMBIA hadde fått saken fullt ut avvist,he..he! Noe som er så FEIL som det går an, he..he! Han blir vel enda verre på mandag,da det blir rally i apcl. Vil forundre meg mye om man får no særlig aksjer under krona! Et eventuelt forlik betyr fort kurs på rundt 4kr! Og med nyheten vi fikk på fredag er den sjansen økt betraktelig i Gambia. Og oxo sendt et signal til Senegal:) Får vi noe begge steder,blir det vel tidenes rekyl.Blåser vi over femmeren lett! Så mulig vi akkurat er i startfasen nå:)Så ser begredelig ut for ris!!!
Funlight
05.01.2019 kl 23:29 4253

Da er spørsmålet hvorfor du bryr deg? La de som tror på selskapet skrive fritt her,, og konsentrer deg heller om de selskapene du eventuelt har aksjer i. Hvorfor kaster du bor tiden din her på et forum i et selskap du ikke er aksjonær i? Det gjør trådene utrolig krevende å lese. Fordi du går inn for å skape masse reaksjoner. Da mister man tråden i det de profesjonelle og dyktige skribentene skriver.

Stor takk til dere som oppdaterer hele veien.
thief
05.01.2019 kl 23:49 4209

Hvis man ser på andre saker hvor rule 41(5) har blitt benyttet,så vil avgjørelsen på denne regelen bli beskrevet under "materials" når man går inn på saken til apcl. Da vil man få innblikk i hele saken frem til denne avgjørelsen,og hva decision innebærer! Det har ikke kommet noe opp i saken til apcl enda,men regner med det vil dukke opp straks:)! Så disse avgjørende punktene i voldgiften dukker opp i materials. Så vil vel derfor oxo tro at apcl syntes dette er viktige avgjørelser som burde bli presentert for markedet!:)Men vi får se på mandag hva som dukker opp:)
Redigert 05.01.2019 kl 23:51 Du må logge inn for å svare
Warom
06.01.2019 kl 08:37 3983

Jeg er helt overbevist om at 01.09.16 er det essensielle for Gambia når de gikk til 41(5). Hvis det er så, så har Gambia nå ett problem(om tolkningene er riktige). Reuter meldte jo dette når "disputten" begynte i media:

"The Gambian oil ministry’s permanent secretary for petroleum Mod K. Ceesay initially revealed the government’s decision in an interview with Reuters published on Tuesday.

“That’s the truth. You already got the message about the licenses,” Sanyang told Reuters in a telephone interview on Wednesday, referring to Ceesay’s comments.

The oil ministry’s commissioner for petroleum, Jarreh Barrow, was in charge of determining the legal status of the contracts, Sanyang added."

.....legg forøvrig merke til Fafa Sanyangs "ansvarsfraskrivelse" på slutten. Noen som tror på at det er en "commissioner"(og ikke oljeministeren) som "sier opp" slike kontrakter?

Disse uttalelsene i media(og ikke via "rette kanaler") medførte dette:

"African Petroleum shares fell as much as 57 percent during trade on Tuesday before partially recovering. They were down 39 percent by 1631 GMT on Wednesday with nearly 38 million shares trade which was a record daily volume, according to Thomson Reuters Eikon data."

https://www.reuters.com/article/us-gambia-oil/african-petroleum-shares-tumble-as-gambia-ends-exploration-talks-idUSKBN19Q133

EDIT: Skriveleifer
Redigert 06.01.2019 kl 08:47 Du må logge inn for å svare
klaesp
06.01.2019 kl 09:52 3887

Det er selvfølgelig et essensielt punkt i kontrakten at all kommunikasjon skal foregå mellom selskapene ,og IKKE i media. TAKK for bidrag Warom:)
Mrhifi
06.01.2019 kl 10:03 3855

Goverment i Gambia har flere gange i medierne udtalt at apcls licenser var udløbet og at de ikke ville blive forlænget..
Så 41-5 processen er vil startet på det grundlag tænker jeg

Jeg ved det selvfølgelig ikke, men Gambia har tilsyneladende ikke ment at de var forpligtet til at terminere licenser fordi de var udløbet, og det er vil derfor at de har prøvet (41-5) at få sagen afvist.....

Jeg er ekstremt spændt på det videre forløb angående A1-A4 licenserne! Anyway, game-changer og første positive news i meget meget lang tid....

Redigert 06.01.2019 kl 10:08 Du må logge inn for å svare
thief
06.01.2019 kl 10:35 3776

Warom
Kan se ut som det er statusen på kontraktene de har lagt til grunn for 41(5), da sliter de:) Hvis det er riktig, så betyr det at de har "sagt opp"/hivd ut apcl av kontraktene på ugyldig måte og apcl fortsatt er den rettsmessige eier.Som oxo apcl har hevdet HELE tiden. Faktisk fra dag 1 har JP stått fjellstøtt på at kontraktene ikke er terminert riktig og at apcl er eier:

The terms of the licences state that the licences remain active unless and until a termination procedure is enacted by the government. No such termination procedure has been enacted by the government and African Petroleum therefore reserves its legal rights over the licences!

Så hvis det er kontraktenes gyldighet Gambia har prøvd ut med 41(5), så er jo svaret enten ja eller nei. Og vi VET nå at svaret er iallfall ikke NEI etter fredagens melding fra icsid. Og den kan vel ikke bare være delvis gyldig, he...he. Så med termen "decision" er 41(5) enten helt eller delvis avvist. Da vil jeg nok tro at 41(5) i dette tilfellet er HELT avvist, hvis det er kontraktenes gyldighet det er Gambia har prøvd ut! Og det betyr igjen at kontraktene fortsatt er gyldige,og da sitter vel Gambia i et STORT dilemma:) For de har definitivt ikke sagt opp kontraktene på gyldig måte, så her har de virkelig noe å tenke over:) Da er det vel nesten bare å løpe til forhandlingsbordet. Penger eier de jo ikke,så 1.5 år til med utgifter til voldgiften, sjanse for å tape hele greiene, erstatning og STORE utsettelser av lisensrunden,frister neppe nå! Dette tror jeg kan bli jackpott for apcl:) Og som sagt før, dette sender jo oxo et kraftig signal til Senegal oxo. Der er jo sakens kjerne noe av den samme:) Og der er jo presset enda høyere,med total på en av lisensene til apcl:) Og Senegal vil vel skåne dem så mye de kan!

Håpe på en bekreftelse i morgen før børsen åpner. Men uansett er det INGEN tvil om at 41(5) er delvis/helt avvist, etter at den avgjørelsen står oppført hos icsid:)!!Apcl kan stå ovenfor en av de større reprisingene på børsen på en stund. Fra bunnen på 0.5kr til 5-10kr! Alt avhengig av hva som skjer. Men sjansene er kraftig forbedret etter fredagens melding:) Og begynner snøballen å rulle riktig vei,som nå, kan det gå fort! Kommer forlik, er det opp flere kroner, og vi vet interessen for lisensene er store. Så da kommer vi garantert til oxo å få partner, som igjen betyr drilling! Så her er det bare en lisens som skal på plass,før apcl igjen skal drille! Og da er kurser mellom 5-10kr helt realistisk! Vi så hva som skjedde forrig gang:) Og med 41(5) avvist, er et stort usikkerhetsmoment borte, presset er nå flyttet over på Gambia! Tror det blir en meget hyggelig neste uke:) Vet jo aldri hvordan markedet reagerer,men 1.5-2kr er vel ikke urealistisk. Ikke lenge siden apcl var over 2kr på noen rykter i Senegal. Vil vel si at fredagens melding betyr mer enn hva disse ryktene gjorde:) Dette kan være en avgjørelse som viser seg å være meget forløsende i forhold til å komme frem til et forlik! Så fortsettelsen blir meget spennende!

APCL er den aksje på OSE som har størst oppside fremover. Uansett OBS på det som skjer på OSE der bølgen som vi ser nå kan være en rekyl og at vi senere får et bearmarked.Slik jeg ser det må melding komme helst i morra for å underbygge det vi her inne allerede vet. Jeg er vel en av dem som har mest aksjer her men sover veldig godt om natta.

Siden trådstart del 2 er den blitt lest av 18654. Ikke dårlig
Mrhifi
06.01.2019 kl 11:51 3624

Thief... præcis samme spekulationer har jeg...det er bestemt et realistisk scenarie... fantastisk spændende case på godt og ondt...men endelig lidt gode news i casen, må sige at jeg har været lidt presset mentalt det sidste stykke tid, jeg vil være med til at bore igen og jeg tror på casen og smider ikke håndklædet i ringen.. .jeg er med All the way to exploration eller konkurs..
5-7 kr er ikke mit kurs target....jeg satser på at ramme jackpot/olie....tak for et fint indlæg thief...
Redigert 06.01.2019 kl 11:57 Du må logge inn for å svare
thief
06.01.2019 kl 12:15 3569

takk,Mrhifi!
Kaster heller ikke aksjene med det første:) Her er oppsidepotensialet kjempestort. Og var mange som gikk på en smell og solgte alt for tidlig forrig gang:)Kjedelig å selge på 2-3kr, når den fort kan bli tosiffret! Vurderer iallfall ikke salg av noen aksjer før apcl eventuelt skal drille. Da selges vel kanskje noen før resultatet,får å ikke satse alt på treff:) Jeg har troa på at de nå vil få et forlik i Gambia og/eller Senegal, så den oppgangen vi kommer til å få denne uka(kanskje 1.5-2kr), er ikke interessant i det hele tatt! Forlik er mitt bet, og da kommer partner"automatisk", før det skal drilles:) Da er kursen mange kroner,så aksjene ligger trygt en god stund til!
Mrhifi
06.01.2019 kl 12:19 3553

Rigtig fornuftig strategi thief...godt nytår

Thief, greit å ha litt bakkekontakt også, apcl har nær dobblet seg fra bunnen. Man må være forberedet at det kan komme hvileskjær også fremover. Tror nok APCL åpner opp men usikker om det kan komme noe gevinstsikring hvis ikke det dukker opp melding i morra. Jeg sitter uansett lengre bare la det være sagt.

Positiv melding i morgen. Så snakker vi vell 30-40%
OVaage
06.01.2019 kl 17:06 3231

De fleste snakker om Gambia men Senegal er den sikre av de to.
Senegal klarte ikke å skrive en oppsigelse og levere APCL.
Så selger de ROP til Total deres andre bom for nå har Jens P. et voldsomt press middel.
Nå går APCL for både SOSP og ROP og hva skal Senegal gjære nå.
Det blir SOSP og en del millioner dollar eler så må Senegal kjøpe ut Total og kommer det til å skje?

Warom
06.01.2019 kl 17:07 3229

Tjaaa, jeg ville vel heller sagt ca 50% ;)
Ikke for det, er enig i at man skal være forsiktig, men er det nå som mange av oss tror(og sannsynligvis med rette), så blir det en spennende og ikke usannsynlig meget bra uke.
Warom
06.01.2019 kl 17:11 3244

Det siste kommer «garantert ikke» til å skje(slik jeg ser der) og slik summene det sannsynligvis ville koste kan fremstå.

....men ja, jeg tror også at dette på en eller annen måte også «påvirker» Senegal.
thief
06.01.2019 kl 17:20 3212

Ja,bra med bakkekontakt, men oxo lurt å se på hva mcap egentlig er på de forskjellige kurser:)

Man kan ikke bare se på hvor høyt den går i forhold til bunnen! Da går man fort ut for tidlig. Greit at de som har kjøpt på 0.5-0.7 har 100% på 1-1,5kr,men det er nesten "INGEN" som har et så lavt snitt. De fleste har langt over krona,hvis de ikke har tatt tap og kjøpt igjen!:) Og en lisens er verdt mange hundre millioner kroner, så selv om man har en gevinst på 100% på 2-3kr, vil det etter min mening være å selge for tidlig. Men er jo alltid folk som selger,det vil gå opp og ned, så gjelder å ha litt is i magen. Er jo flere eks på aksjer som har gått 8-10gangen på notime,da er det surt å gå ut på en dobling , bare for at man har 100% og ikke ser hva egentlig kursen kan gå til:) Iox er jo et godt eks. Kursen var 1.3 og gikk til 10kr på få dager, kjipt å gå ut på 2-3kr da!Da meldingen kom om partner,økte kursen bare til rundt 3-4kr på morran.Plutselig kom et skikkelig trøkk utover dagen da folk skjønte hva det var verdt, endte vel dagen på over 6kr.Så økte den til rundt 6.8 dagen etter,før gevinstsikring kom og den gikk ned til litt under 6,før den økte og økte de neste dagene til 10kr. Så man må tenke seg litt om hva aksjene dine er verdt ved forskjellige senarier,ikke bare kaste de ut for man har en fin gevinst. Da kan man gå glipp av mye:) Hadde selv aksjer i denne perioden til iox,gikk ut på ca 7, det viste seg å være for tidlig:) Samme kan lett skje med apcl, vi er et steg nærmere nå:)!
thief
06.01.2019 kl 17:37 3175

Uansett melding eller ikke,så har icsid publisert sin avgjørelse- Og den er meget POSITIV. Men hadde nok hjulpet litt med en børsmelding i tillegg:)Vet jo aldri hvordan markedet reagerer. Men vi er (etter min mening)mye nærmere et forlik. Og får man nå aksjer til 1kr,vil jeg påstå det er superbillig! Skulle ikke forundre meg om vi er nærme 2-tallet i løpet av uka! Men markedet kan være rart,spiller egentlig liten rolle for min del hva kursen nå blir de neste dagene.Her selges ikke noe før forlik er i boks,sammen med partner. Så trenger ikke sitte klistret til skjermen i morgen kl.9,får å desperat selge/kjøpe/trade:)Trenger bare sitte stille og oppservere,he..he
Warom
06.01.2019 kl 17:53 3131

Må vel kunne si at jeg relativt positiv til en utvikling som kommer til å bli ganske så attraktiv for aksjonærene. Om vi får en mld i morgen er jeg vel ikke like sikker på(men flott om de melder noe). Har vært med på opp og nedturer nå i over fire år, så har blitt vant med både skuffelser og store oppturer.

Er glad jeg sitter inne med en god beholdning og er også glad for at jeg «kjørte på» litt på femtitallet.
thief
06.01.2019 kl 18:14 3071

Jepp,kjøpte selv de siste på 0.52 og 0.54:) Men snittet er godt over det! Må vi jo oxo huske på at aksjen lenge lå rundt 1-1.2kr, før den raste under børskorreksjonen og salget til dette fondet! Den ble solgt mye lenger ned enn den skulle! Så utgangspunktet får kursen skulle vel vært en del høyere enn dagens 0.76,så da blir det litt feil å se seg blind på hvor mange prosent den går de neste dagene. Da er det riktigere å se på verdien av selskapet:) Bare EN lisens er jo verdt 4kroner og oppover. Og nå er vi nærmere enn noen gang til å kanskje sitte igjen med både 1-2 og 3:) Tvisten med Gambia er jo langt fra over,men oddsen for apcl har blitt betraktelig bedre. Tror også oddsen har blitt bedre i Senegal:) Så blir jo litt spennende å se hvordan markedet reagerer på det som har skjedd. Mange husker forrig opptur, og har nok fulgt apcl fra sidelinjen.Tipper en del skal inn i morgen:)
Mrhifi
06.01.2019 kl 18:59 2968

Ovaage, enig med dig, men 41-5 er altså også vitalt og særdeles vigtigt...havde Gambia fået afvist sagen så er det altså bye bye til A1-A4....sagen kører videre og måske det åbner op for forhandling/dialog med Gambia..
FkL
06.01.2019 kl 19:12 2938

Tenker at vi har en bra fordeling med både kortsiktige og langsiktige eiere, i tillegg er nok snittet spredd over et stort spekter. Det betyr nok mange forskjellige strategier. Har også godt med askjer og har bare kjøpt og kjøpt. Personlig så tenker jeg at den kan stige mye på lang sikt og ved gode nyheter, som jeg tror kommer. Derimot så er det definitivt andre meninger og strategier. Spennende.
Redigert 06.01.2019 kl 19:13 Du må logge inn for å svare

Om noen timer så tar vi av
thief
07.01.2019 kl 07:10 2424

Da kan vi nok se frem til en knallbra dag:) Kan virke som JP har hatt rett hele tiden, " both in Fact and Law":)!! Det tar bare litt tid!
Q10ps
07.01.2019 kl 08:51 2182

I dag er det nok mange som river seg i håret av fortvilelse over å ikke ha kjøpt på 0.5x, på samme måte som mange(meg selv inkludert) rev seg i håret da det kollapset, hehe. I ettertid så var det kanskje ikke så gæli allikevel, nå sitter man med 7 ganger så mange aksjer som man hadde den gangen, og med snitt på 1.04 satser jeg på at det blir en meget fin fortjeneste ila 2019 :D
Guuz
07.01.2019 kl 08:55 2157

Er det ikke litt pussig at det ikke kommer en melding?

Flott dag i APCL. Aksjen støter mot 200MA , Kan bli moro dette fremover

KORTSIKTIG :Ingen meldinger, som jeg skrev må man være forberedt på at kursen vil falle tilbake uten news. Har vel dobblet seg fra bunnen idag og RSI har vært nær 80. Åpnet opp kraftig, tipper på en slutt rundt 90øre idag
hofa
07.01.2019 kl 11:17 1884

Hvis det står til troende og der kommer en godmelding er den stadig billig for nuværende. Har 200 t med gak 2,65, idet jeg solgte > 10, men gik for tidlig ind igen desværre.

APCL virker veldig sterk , vanligvis ville den hatt en liten reaksjon/nedsalg iflg TA. Det vil antagelig komme, mere oppgang er sansynlig mot våren etter min personlige mening.
Warom
09.01.2019 kl 07:41 1467

Dagens Investtech:
"African Petroleum Corporation Limited (APCL) steg 6.57% og brøt 1.00 -grensen. Sluttnoteringen ble 1.05 kroner og aksjen har ikke vært høyere siden oktober 2018. Aksjen har med dette steget for sjette dag på rad og den siste måneden har aksjen steget hele 48.59%. Det ser også bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig negativ på mellomlang sikt, men har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 1.00 kroner"
klaesp
09.01.2019 kl 07:50 1437

Det som forandrer bildet er at de fleste som har kjøpt Apcl aksjer er pålest og er fullstendig klar over triggere som vil komme innen kort tid. TA analyse kan dumpes i et tjern .

Till våren????? ah då kan ju du sälja ut dig nu för att köpa in dig några ören billigare(best case) innan våren då. För antar det är till våren nyheterna, förlikning och övriga uppdateringar kommer?
klaesp
09.01.2019 kl 08:30 1317

Personen har selvsagt allerede solgt, og vil inn igjen til en lavere pris. Men denne gangen vil han få seg en lærepenge .

Moro å se saueflokken kommer etter, ser at flere nick kommer som ikke hørt fra før. typisk samme som det skjedde forrige store oppgang

Fremover mot våren boys

Klaesp: TA kan jeg si mye om ,apcl sank noe mere enn forventet mot 50-60øre,men vi som hadde trua lastet mere opp da det lå i gjørma. Teknisk er den overkjøpt er fakta men kan alikevel dra på extra. Uansett er det nå bare å holde uansett hva som skjer.

Nok en dag med bra trykk, hvor enge holdes dette da ? RSI 82 ,veldig sterk . Forventer vel egentlig en dupp iflg chartet.

Da slapp APCL seg litt ned noe jeg hadde forventet skulle skje i noen dager. Vi får se om 90-100 området kommer

Volumet idag stoppet opp, TA grafen for meg ser at aksjen kan gå ned mot 90øre hvis ikke noe spesielt skjer. Vil vurdere å kjøpe meg inn med ny beholdning i tillegg til det jeg har fra før på svake dager hvis det skulle komme.
thief
16.01.2019 kl 22:38 513

he..he,90 øre:) Skal vel lete lenge etter folk som gir bort aksjene for under 1kr, etter icsid sin avgjørelse! Glad jeg klarer å tenke selv og ikke følge en strek:)!
Møre75
16.01.2019 kl 22:40 506

Spretter vel fort opp igjen

Det räcker väl med så mycket som en nysning från Fafa Sanyang för att kursen ska bryta allt vad motstånd heter :D