Dof opp mot 7-8 kroner????

davan
DOF 07.11.2018 kl 12:02 37342

DOF er laber i dag, kan det være at støyen rundt soff smitter over på dof? Jeg tror at dette
kan være en årsak , og mange er redd for at dof kan komme i samme situasjon.
Personlig tror jeg at dof er i en bedre situasjon en soff, pga at de har har hatt emisjoner og
at de vil greier seg over kneika i vinter, har også mer subsea som kan vise seg å bli bra i 19-20. Har ikke annet belegg for min teori mer enn det jeg leser i media.
Andre syn??
Redigert 12.11.2018 kl 22:03 Du må logge inn for å svare
Salah
19.11.2018 kl 12:10 1595

Jeg tolker stillheten fra ledelsen i denne svært spesielle situasjonen, at de er på vei ut. Styret kan ikke unngå å agere, såfremt de ikke er like inkompetente, det skal vel godt gjøres.
mikael33
19.11.2018 kl 12:02 1622

DOF faller på stor volum! vi ser 4 tallet nå... bare å selge dritten før blir for sent! vi kan se 3 tallen innen kort tid... alle indikatorer er veldig negative i DOF nå...
NorCan
19.11.2018 kl 12:01 1624

11:56 RT 4,995..ATL..
kvirrevi
19.11.2018 kl 11:54 1653

Ikke så lett å forstå dette nei, jeg sjekket renten på de to obligasjonslånene DOFSubsea har fra før, og disse hadde tilsvarende rente som det nye lånet, så det er neppe rentesatsen som får investorer til å selge. Mulige forklaringer kan være tvangssalg eller nedsalg av større aksjonærer.

Har det ikke for kort tid siden kommet analyse om at det er store verdier per aksje (var det 15 kroner i kursmål) bak Dof Subsea? Stemmer dårlig med kursutviklingen.
Redigert 19.11.2018 kl 11:56 Du må logge inn for å svare
5198
19.11.2018 kl 11:49 1677

Har aldri sett en slik nedgang i et selskap som ikke har hatt kniven på strupen. Forstår rett og slett ikke at Q3 resultatet og obligasjonslånet kan trekke denne så langt ned. Obligasjonslånet styrker jo selskapet, noe som ikke er tilfelle om en ser på kursen. De store sitter med akkurat like mange aksjer hva sier dette om utviklingen?
NorCan
19.11.2018 kl 11:21 1744

18/11/18
SKANDI HERA
BP Exploration UK
R/M Safe Caledonia (+WROV), D/D 14
18/11/18 GBP 20000
5198
19.11.2018 kl 11:11 1778

Setter pris på at du holder deg til sak og er seriøs, ikke mange som klarer det her.
Har kikke på samme oppsett som deg etter Q3 rapporten, tallet du henviser til er jo etter «Depreciation and impairment«. Depreciation and impairment er litt under det som betales i avdrag i året så slik jeg leser dette vil de klare seg fint. De aller fleste er jo nå enige om at aktiviteten er økende, ikke store utslaget i ratene ennå men alt hjelper. Bare det at aktiviteten tar seg opp vil hjelpe DOF da de får en bedre utnyttelse av flåten . De er nå så nære et positivt resultat at alt kan vippe denne over på den positive resultatsiden.

Men skal si at jeg skjelden eller aldri har sett lignende utvikling i et selskap jeg har sett på som solid og best i sin klasse. Tror denne nedgangen nå er selvforsterkende da mange må selge mens det er få som tørr å hoppe på mens den er i fritt fall. At det et år etter emisjon skulle være 15-18% opp til emisjonskurs er rart når utviklingen har vært som den er. Syns egentlig ting har gått som forventet , aktiviteten har tatt seg opp men ikke nok til at ratene har kommet seg opp på levelige nivåer. DOF er i en særposisjon da kontrakter fra oljeoppturen delvis veier opp for de dårlige kontraktene som er nå. Dette gjør at selskapet overlever og blir en vinner slik jeg ser det.
Redigert 19.11.2018 kl 11:20 Du må logge inn for å svare

Ser ut som Skandi Hera får 20000GBP pr dag i spotten. Det er jo ikke verst.
really
19.11.2018 kl 10:46 1853

Jeg har regnet litt på det og jeg er nok for negativ i innlegget jeg refererte til, cashen vil holde lenger. De har løpende betaling av avdrag på 500 mill pr kvartal og en drift som grovt sett gåri pluss med snautt 100 mnok/Q likviditetsmessig, men når de har fått refinansiert 900 mill må vi gå ut fra at dette er mye av det som skal betales de neste 2 kvartalene. Riktignok skal de betale resten på ett skip til i januar. Jeg har ikke sjekket hvordan det er finansiert, men det er mulig det er finansiert/finansierbart. De nye skipene bedrer cash flow så det er sannsynlig at de genererer noe over 100 mill pr Q fra Q1.

I så fall kan det se ut som om de har cash nok for i hvert fall ett år selv om ratene ikke skulle bedre seg.
really
19.11.2018 kl 10:36 1888

Jeg har skrevet det en gang, men jeg skal gjøre det en gang til. Cash flow analysen gir deg svar på disse spørsmålene. Det er nesten umulig for en utenforstående å analysere cash uten svært mye opplysninger og meget god forståelse av regnskap. De har en kortversjon av cash flow analysen tidlig i resultatrapporten, men den som gir detaljene står på side 11 i Q3 rapporten. Ser du på denne ser du at etter drift og finans genererer de 288 MNOK etter Q3. 980 mnok kommer fra driften, differansen er renter. Dette er beløpet de har til disposisjon etter 3 kvartaler.

De brukte 361 mnok til investering, hovedsaklig av det nye skipet. Da var alt de hadde generert brukt opp. Så lånte de 725 mill og nedbetalte 1 545. Differansen ble finansiert med ny egenkapital 191 og resten ble tatt fra likviditeten de hadde ved årets begynnelse 2238 som ble redusert til 1468.
5198
19.11.2018 kl 10:25 1932

Det var godt å høre, her er vi 100% enige. Har tenkt litt på utbytte osv nevnt dette lenger opp. Men selskapet må generere nok penger til å betale sin forpliktelser før de kan tanke i de baner. Ledelsen drifter selskapet bra, men er litt lite på ballen i media, men som du sier nå må fokuset være å ta selskapet videre uten å vanne ut aksjonærene noe mer. Verdiene ligger der men de må nå klare å snu underskudd til overskudd. DOF er ikke langt unna å levere overskudd, med det nye skipet på vannet i Q1 tror jeg det er muligheter for overskudd eller et null resultat fra Q2.

Solstad er opp i dag mens DOF er ned dette til tross for at DOF er sikret finansielt fem år frem i tid mens SOFF står foran en emisjon den neste tiden. Det fundamentale er nå totalt frakoblet men frykten styrer, kan for komme et bra hopp her på første positive melding.
Redigert 19.11.2018 kl 10:36 Du må logge inn for å svare
NorCan
19.11.2018 kl 10:18 1963

Ledelsen utfører sikkert nok de pålagte oppgaver de har fått av styret. Det er styret med Møgster og Mohn i spissen som eventuelt må sette seg ned og gjøre de grep som må til. De har sikkert noen virkemidler som de kan ta i bruk om det trengs. En ting er sikkert, de kan ikke sitte stille og se på utviklingen i DOF. Mohn har masse erfaring fra Songa og kan sikkkert alle triksene i boka.
really
19.11.2018 kl 10:16 1974

Mer tullprat her. DOF lever ikke av oljeprisen direkte, de er avhengige av at oljeselskapene setter i gang aktiviteter der DOFs skip brukes. Denne aktiviteten har ikke tatt seg opp i samme grad som oljeprisen og da er det ikke nok til å få ratene opp. Ledelsen har ikke verktøy til å gjøre mirakler. Tilbakekjøp av aksjer ville vært selvmord når likviditeten er så svak. Det ledelsen kan gjøre er å skaffe kontrakter, kjøre spareprogrammer, selge aktiva eller forhandle frem låneavtaler som gir dem pusterom. Om de bør prioriterer å ta kontrakter til tapsrater eller ikke og om de bør selge skip til slaktepris er egentlig de vanskelige spørsmålene de må ta stilling til nå.
5198
19.11.2018 kl 10:15 1980

Klarer ikke lese tallene slik du gjør, selskapet går omtrent i null om du ser bor ifra valuta og ekstraordinære nedskrivninger. Tror vi er enige i at de da går ca i null resultatmessig. Så har du normale nedskrivninger på ca 350 millioner. DOF er slik jeg ser det cash positive med 3-400 millioner pr kvartal, dette vil øke litt når det nye skipet kommer på vannet så da håper jeg det vil ligge rundt 400 millioner frem til ratene tar seg opp. Dette gir DOF 1,6 milliarder å betale ned på lån med i året. Litt lite men med utsikter om økte rater kan dette beløpet for øke litt de neste årene.
Redigert 19.11.2018 kl 10:17 Du må logge inn for å svare
danm
19.11.2018 kl 10:13 1996

Jeg kan kun opfordre til køb, det bliver ikke billigere. Med stigende oliepris hen over vinteren og med nye kontrakter for 2019, kan vi forvente et kæmpe boost til kursen.
5198
19.11.2018 kl 10:09 2018

Det blir feil å si, denne nedgangen har ikke stoppet med oljeprisfallet men bare fortsatt. Dagene etter Q3 rapporten har vært forferdelige.
Men skal ikke skylde på ledelsen den er den samme som da kursen sto i 9 kr. Men her kunne faktisk ledelsen satt en stopper for kursfallet når det ble for ille.
really
19.11.2018 kl 10:09 2021

Det er merkelig hvordan du vegrer å ta inn over deg realitetene, 5198. Dette kan jo lett leses ut av regnskapet etter Q3, og ser du lenger bakover så er det konsistent med de siste kvartalene.

Det er jo en grunn til at de måtte betale 9% rente på de 900 millionene. Den eneste grunnen til at det ikke er full kollaps i kursen er at de fortsatt har en del cash, at de tross alt har positiv kontantstrøm før avdragene og at markedet er i bedring. Men de tåler bare to eller 3 kvartaler til med avdrag før kassen er tom. Dette er hovedårsaken til kursnedgangen nå, ikke de mer fantasifulle forklaringene som verserer her.
Redigert 19.11.2018 kl 10:09 Du må logge inn for å svare
danm
19.11.2018 kl 10:08 2028

Alle de små portioner, der smides ud på billigsalg, bliver samlet op i større køb. Man bør benytte den sidste panik til køb, det vender inden længe.
Salah
19.11.2018 kl 10:07 2034

Du viser en total mangel for hva som forventes av en ledelse og hvilket ansvar de har. Et fall som ligner alle andre i olje relatert, med respekt å melde, det er vel årets dummeste kommentar.
danm
19.11.2018 kl 10:01 2061

Nå bør folk stoppe med at være efter ledelsen og se på baggrunden for faldet i aktien. Et fald som ligner alle andre i olie relateret.
5198
19.11.2018 kl 09:58 2084

Nå bør ledelsen tenke på brannslukking en slik nedgang som vi nå har sett i kursen er ødeleggende for selskapet. Ledelsen kunne snudd denne nedgangen når som helst om de gikk ut og sa de ville gjøre noe strukturelt med DOF Subsea i løpet av 12-24 mnd. Da ville div meglerhus regnet på verdien av DOF Subsea noe som ville økt interessen for dette papiret.
Ruperto
19.11.2018 kl 09:49 2135

The people that are selling now are buying again for around the same price, with this huge Drop that we experience from Q2 and this surprise in Q3 I don't believe we will can be worst so now must of the investors has recycled their position to save some extra cash for the tax return ... DOF has knocked the floor hard and since they explain in the last Q3, with the last Bonus emision they will use all the intake profits to pay the liabilities with the banks and since we know they are making decent money with the 70% of the vessels operatives under contract plus the next contracts that is in it way in Brazil, DOF will start showing positive Quotes with a significant loan reduction up to 2023 where we should be solvent and with a very attractive 20 or 30 Kr per share... So the opportunity is to buy now and while more shares we have more flexibility we will have for differents events... Lets to put hand to work to lift up this company, we have the vessels, the technology and the work force !!!! God luck to everybody...
GamlePU
19.11.2018 kl 09:48 2139

Sikkert mye skatterelaterte salg som gir en ekstra dytt sørover..

Helt åpenbart at det gikk et par stop-loss i dag tidlig. Det er jo bare å sitte og jazze hverandre opp i begge ender av skalaen her. Det er vi flinke til. Det er jo ikke noen topp i kursen for enkelte, men like mye så virker det bunnløst i på vei ned. Jeg vil påpeke at det sto noen klar den første halvtimen til å plukke de nesten 500 000 omsatte aksjene. Utviklingen de siste måneder har vært mørk, men alle her som har sittet og snakket langsiktig...; Selskapet har planlagt denne perioden siden restruktureringen og ting går noenlunde som forutsatt. Da det litt rolig i begge ender av skalaen så blir blodtrykket litt mer behagelig.

Hvor er CEO forresten? Han er fullstendig fraværende. Er han i permisjon eller noe?
5198
19.11.2018 kl 09:41 2186

Hadde selv trodd det ville komme noen handler fra Mohn eller Møgster når vi nærmet oss 6 kr, etter emisjonen på 6kr var det ikke måte på hvor bra dette skulle bli. Er ikke så store volum som går i denne noen innsidekjøp gjennom vinteren på totalt 50 millioner ville helt klart satt en bunn i denne.
Bedre med mange små kjøp 1-2 millioner en noen store.
Redigert 19.11.2018 kl 09:42 Du må logge inn for å svare
SHARE-IT
19.11.2018 kl 09:34 2211

DOF-kursens utvikling er intet annet enn en katastrofe. Ledelsen virker nokså lammet. Dog, de store sitter i ro, også de med tap nå. Det kan medføre de begynner å agere. Vi får se. Nå ser det mørkt ut.
Salah
19.11.2018 kl 09:34 2215

Ledelsen har ansvaret og må stilleplassene til disposisjon. Markedet forteller nå at deres tillit er borte og da har man ikke noe annet valg enn å fratre. Dette vil gi ro og nye personer med nødvendig kompentanse vil kunne gjenskape tillit og fremtidstro.
5198
19.11.2018 kl 09:33 2222

Volumet er høyt, litt skremmende at det kan gå så mange aksjer til denne prisen. Fortsetter dette altså at kursen blir liggende under 7-8kr over lenger tid må selskapet se på muligheten til å selge deler av selskapet eller hele for å realisere verdier.
mikael33
19.11.2018 kl 09:32 1171

4 tallet denne uke gutter ! mange som gjentar salg hele veien ned... de som sitter her taper mest.. Emi kan komme når som helst.. de som kjører kursen ned vet mer enn vi vet.. de fikk sikkert oppdrag kjøre kursen til ca. ny emi kurs..
NorCan
19.11.2018 kl 09:31 1178

Dessverre er det selgere som er villig til å selge på disse nivåer, noen kanskje godt hjulpet av tvungen stoploss, og offshore sektoren generelt som ligger med brukket rygg. Er redd det er lite ledelsen i DOF kan gjøre med kursen nå om dagen annet enn å få på plass kontrakter til levelige rater.
Redigert 19.11.2018 kl 09:33 Du må logge inn for å svare

Innlegget er slettet av Ruperto
Ruperto
19.11.2018 kl 09:27 1199

It is obvious there is something strange happening here, the company is making money they are paying its debts, DOF has a brilliant future all over the world is special Brazil where it has more of the clavel vessels so now the administration managed to drop the price to the bottom even lower to the minimal price 6 Kr after the bonus colocation with their " Don't care actitud " so there is many investors affected by this show and now we need sadly to do their job ! So from bottom we need to regain the investors and all of together to bring this up again...
5198
19.11.2018 kl 09:24 1210

Rart å se hvor frakoblet kursen har blitt, kursen og det fundamentale har ingen sammenheng lenger. Rart dette bare får fortsette?
Salah
19.11.2018 kl 09:19 1223

Her må styret på banen. ledelsen må få et ultimatum, gå frivillig eller bli sparket. Man kan ikke sitte å se på at kursen blir gruset uten agere! Ledelsen har ikke baller til å svare på mine mailer, så det er tydelig at de nå har mistet det fullstendig.
5198
18.11.2018 kl 20:55 1481

Mens DOF reduserer gjelden syns jeg de hele tiden bør prøve å ha finansene i orden 4-5 år frem i tid. Dette vil sikre selskapet om det skulle dukke opp noen negative overraskelser noe det ofte gjør. Gjelden bør på sikt ned på 30-50% av bokført verdi. Ingen nye skip uten at de er sikret laaange kontrakter. Børsnotering av DOF subsea bør komme i 2019.
Kontur
18.11.2018 kl 20:47 1495

Spent på uken som kommer da forrige var en stor skuffelse. Hadde trodd at plasseringen av obligasjonslånet og sikring av finansene i flere år fremover skulle bli mer positivt mottatt for DOF kursen sin del.
De negative kreftene som råder inne offshoresektoren generelt sett er tydeligvis så kraftige at markedet ikke klarer å skille selskapene fra hverandre pt.
Vi får håpe på positive drypp i form av kontrakter, økt oljepris ol.
Selv skulle jeg ønske der kom noen strukturelle grep fra ledelsen/hovedeiere som fremtoner DOF i større grad som ledende i sitt segment.
Et innsidekjøp hadde også gjort susen og sikkert løftet aksjen opp imot 7-9 NOK så kunne den heller ligge der frem imot neste Q pres.
Å selge aksjene er for min del uaktuelt på dette stadiet.
Brake a leg..
5198
18.11.2018 kl 20:18 1541

Mener det blir helt feil å si at selskapet kun genererer 288 millioner i fri cash i året. Hadde så vært tilfelle ville de aldri fått på plass obligasjonslånet.

Men virkelig sur stemning i denne om dagen, tydelig at mange har blitt skuffet og ikke har tolmodighet til å vente på neste sesong. Men dette gjelder vel alt innenfor oljeservice.
Redigert 18.11.2018 kl 20:34 Du må logge inn for å svare
really
18.11.2018 kl 19:54 1579

Dette dreier seg ikke om enighet eller uenighet. Jeg beskriver objektive fakta, enten du liker det eller ikke. Selskapet genererer nesten ikke cash i forhold til det de trenger for å betjene gjelden. Når de trenger 2 mrd i året for å betjene gjelden og genererer 288 mill etter 3 kvartaler er de ikke i nærheten av å ha en bærekraftig drift. Vi kan ikke regne med at Q4 blir særlig bedre, inntjeningen på nordsjøflåten er normalt litt lavere på slutten av året.

Det hjelper selvfølgelig at de har fått refinansiert 900 mill, sammen med en noenlunde grei cash situasjon kan de holde det gående noen kvartaler til, men skal de ha en bærekraftig situasjon må avdragene ned til ratene kommer opp.
Redigert 18.11.2018 kl 20:00 Du må logge inn for å svare
JALLA
18.11.2018 kl 15:23 1760

I 2017 stod Nordsjøen for 13% av omsetningen og Brazil ca: 37% om jeg ikke husker feil. Nordsjøen vil få mindre betydning når alle båter er i oppdrag i Brazil.
Ved nedbetaling av lån og og gode kontrakter i Sub Sea området vil det kunne bli generert Cash i tiden som kommer. Om det bør legges PSV i bøya er det sikkert ikke noe tvil om siden de går i minus på dette segmentet. Med Olinda og Recife på kontrakter vil det bli generert rundt $ 500.000.- dag fra Q2 med 35-40% Ebita samt alle andre båter i jobb på Sub Sea området vil det kunne bli et bra år skulle jeg mene. Tror at Dof kommer til å utmerke seg i årene fremover og forhåpnings vis er denne tunge perioden med nedskrivninger og ett trått PSV marked noe som nærmer seg slutten.
5198
18.11.2018 kl 14:55 1781

Vi få være uenige der da, mener selskapet genererer mye cash pr kvartal. Noe av det positive med selskapet er at de har fått gjelden ned under disse vanskelige årene. Tipper forøvrig at bransjen har lært for en stund nå at det fort kan ødelegge et selskap å låne for mye i gode tider. Blir nok en stund til disiplinen fra denne nedturen går over.

Brother ØrsteinStraitB, it's way to early in the morning to think about stocks

Dof subsea hentet 900mill usikret for et par uker siden. Det er riktignok stramt om dagen, men den relative risikoen kan ikke fremstå som for høy for långiverne.
Evighet
18.11.2018 kl 00:20 2217

Dof har skuffet i forhold til guiding og utviklingen i ordrebok, men resultatet er nå omlag i null når en ser bort fra nedskrivninger og valutaeffekter. Likviditet vil ikke være et problem etter utstedelsen av det nye obligasjonslånet. Jeg trodde slutten av 2018 skulle blitt bra, men en må nå vente til 2019. Dofs subsea eksponering ser spennende ut framover. Fram til neste kvartal kan det imidlertid bli en prøvelse å sitte med aksjen, men en vet ikke når sentimentet snur. Aksjen domineres av småinvestorer som gjør den ekstra volatil. Triggere som nye kontrakter, innsidekjøp fra Møgster Mohn eller høyere oljepris, kan sette fart i denne når som helst. Den er veldig billig dersom en som selskapet, tror at bunnen er passert og framtiden for subsea ser lysere ut.
really
17.11.2018 kl 21:23 2328

Nå sier du at du ikke kan lese et regnskap. Se på cash flow oppstillingen så ser du to ting. Det ene er at de nedbetaler et stort beløp, rundt 1,5 milliarder til Q3, blir sikkert 2 ila Q4. Deretter kan du se hvor pengene hentes fra. 288mill hentes fra driften. Resten ved å redusere cash beholdningen, nye lån eller opptrekk på kreditter samt en liten emisjon.

Kan du finne en annen forklaring setter jeg pris på å høre den.
5198
17.11.2018 kl 16:20 2534

Alt du skriver der er feil, 82% av gjelden betales ned normalt.

Dvs nesten 2 milliarder årlig, EBIT tallet du refererer til har ikke noe med fri cash flow å gjøre så dette blir helt feil.
Redigert 17.11.2018 kl 16:24 Du må logge inn for å svare
danm
17.11.2018 kl 15:47 2570

OPEC og Rusland er færdige med at lade sig lure af Trump. De vil sørge for højere og mere stabil oliepris frem over. Hvis flere norske selskaber slog sig sammen kunne man bedre styre raterne til højere niveau. Vi er dog nu så tæt på en stabilisering, at det vil løsne sig, men færre udbydere kunne anset få bedre priser.