Dof opp mot 7-8 kroner????

davan
DOF 07.11.2018 kl 12:02 38233

DOF er laber i dag, kan det være at støyen rundt soff smitter over på dof? Jeg tror at dette
kan være en årsak , og mange er redd for at dof kan komme i samme situasjon.
Personlig tror jeg at dof er i en bedre situasjon en soff, pga at de har har hatt emisjoner og
at de vil greier seg over kneika i vinter, har også mer subsea som kan vise seg å bli bra i 19-20. Har ikke annet belegg for min teori mer enn det jeg leser i media.
Andre syn??
Redigert 12.11.2018 kl 22:03 Du må logge inn for å svare
Kontur
15.11.2018 kl 08:06 3049

Kommer helt an på timing, Solstad var for tidlig.
Der kom og inn for mye ukurant tonnasje
Det som kan skje nå er at Dof konsoliderer inn det som er noe og ha og skroter resten.
Får vi vekk 50 båter vil pendelen svinge.
Dersom også større aktører som Bourbon skroter 5 til 10 % av gammel tonnasje så begynner det å skje ting.
Jeg håper og tror dette kan skje raskt dersom viljen er til stede. Bankene presser på og Solstad har alt å tape på å dra dette ut i tid.
DOF leder an tror jeg
marco83
15.11.2018 kl 08:42 2965

Timing har vell ingenting å si på hvor lite eller mye ukurant tonnasje selskapet man konsoliderer med har? Hadde Solstad ventet til f.eks nå hadde man likevel fått men en liten andel av ukurant tonnasje fra både DESS og Farstad. Doesn't change anything.

Ikke så mange store norske rederier igjen å konsolidere med heller lenger egentlig. Havila kanskje? Ellers er det mange små, Eidesvik, Møkster, Olympic, Island, NAO. De har ikke all verden av tonnasje som nå er i markedet som kan skrotes heller.

Bourbon skal skrote en haug med båter, dog absolutt ingen fra flåten til Bourbon Norge. Hjelper ikke nordsjømarkedet en sprøyt dessverre. Det at det går fra 678 jallabåter i Asia/Afrika til 628 spiller ingen rolle her hos oss


Redigert 15.11.2018 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
5198
15.11.2018 kl 09:19 2891

Akkurat nå ser jeg helst at DOF konsentrerer seg om seg selv, det er i Subsea pengene vil ligge fremover.
Det neste DOF kan gjøre nå er å få alle skipene ut på jobb ( 5 stk i opplag+nybygg) så kjøpe ut båtene de har management på (Nordea). Selskap med liten gjeld blir verdsatt høyere i dagens marked en selskap med mye gjeld slik DOF har. Med denne strategien kan fort DOF betale ned 8-9 milliarder på gjelden i løpet av 5 år da hjelper det.
Boss 99
15.11.2018 kl 09:27 2866

Når en ser på inntektene så er der ikke mye å betale gjelden med..
JALLA
15.11.2018 kl 09:30 2848

Kunne vært greit om det fremkom hvor eller hvorfor ikke utbyttet er registrert i Q3 tallene!

Kjøpe dof nå kan ikke være annet enn en gullgruve. Marketcap på 1,6 milliarder. De betaler ned omtrent det på lånene i året, og er vel en av få offshorerederier som faktisk betaler gjeld. Markedet trenger ikke bedre seg mye før pengene virkelig renner inn her.
Contigo
15.11.2018 kl 10:29 2732

Må si jeg blir imponert av optimismen som fortsatt råder i denne tråden..Håper dere treffer med spådommene, men har ikke helt tro på noen snarlig bedring i aksjekursen. Sitter selv med et solidt urealisert tap i denne aksjen. Har heldigvis ikke hatt god nok tro på caset til å bruke anledningen til å snitte ned etter den begynte og falle, og dessverre ikke dårlig nok tro til og vekte ned.

Det er liten grunn til å tro at Q4 bli noe annet enn negativt og jeg synes den bebudede oppturen i sektoren skyves lengre og lengre frem i tid.
5198
15.11.2018 kl 11:11 2671

Bra noen fremdeles er optimister, men reaksjonen etter Q3 så jeg ikke komme. Hadde selv håpet på 100 millioner mer i inntekt ellers var resten som ventet. Q4 eller Q1 blir ikke noe bedre heller motsatt. En kan håpe ekstraordinære nedskrivninger snart er over dette er en liten trigger i seg selv. Ellers er det bedringen vi ser komme i 2019 som er motivasjonen for å sitte i denne. I 2018 startet investorer å laste opp denne i desember da de fleste håpet på en bedring i markedet i løpet av 2018. Bedringen kom men var ikke stor nok til at markedet ble fornøyd. Nå er vi vel akkurat der vi var etter emisjonen sist, men selskapet er sikret finansielt frem til 2023. De klarer seg faktisk i det markedet som er nå samtidig som de betaler ned utrolig mye gjeld.

Resultatet blir dratt ned av urealisert valutatap og ekstraordinære nedskrivninger, hadde det ikke vært for disse postene ville selskapet gått i null på bunnlinjen.
Dofulf
15.11.2018 kl 12:43 2566

Det er fortsatt muligheter til å bli kvitt aksjene. Nå har også investtech meldt seg på. Er vel like før husene starter å kjøpe!

For oss andre som akkumulerer så har dof installer lagt frem rapport. Det fremgår at de har betalt ut 203,56 mill kr i aksjeutbytte. Dof subsea har mottatt ca 84,92 % av dette dvs ca 173 mill NOK. Utbytte skulle bli utbetalt den 25.9 18- Jeg vet ikke om dette er godskrevet regnskapet for dette kvartalet
Kontur
15.11.2018 kl 12:50 2549

Ikke aktuelt å selge nei, heller kjøpe mer på dagens lave kurser.
De fleste spår at oljen skal stige, det vil slå positivt ut.
Det var under Q3 pres varslet om flere kontrakter og de vil komme relativt snart i disse dager, det er også positivt
Så til jokeren,, jeg tror der skjer endel konsolideringsforberedelser nå på veldig høyt plan. Ledende aktører tar grep for å rydde opp og jeg tror DOF sitter med en sentral rolle her.
Kontur
15.11.2018 kl 12:52 2550

Ett innsidekjøp hadde ikke skadet da. Tiden er inn for det nå
marco83
15.11.2018 kl 12:54 2539

Konsolidering betyr nada….hva hjelper det? Se på Solstad
Kontur
15.11.2018 kl 13:26 2472

Jeg ser ikke på det som noe jeg ønsker spesielt. Men tror finansinstitusjonene gjør det.
Du har delvis rett i at det ikke løser alt, men dersom det gjøres bedre enn hva SOFF gjorde så kan det det.
Det markedet trenger er skroting av de eldste og mest uegnede båtene. Der ble bygd for mange båter og nå må antallet reduseres. Det er helt nødvendig. SOFF kan sikkert skrote 30-40. DOF 4-5 stk, Bourbon minst 60-70 osv.
Hakk de opp til spiker.
Da vil markedet hurtig komme tilbake.
kvirrevi
15.11.2018 kl 13:46 2434

Helt sentralt er det vel hvordan hovedmarkedene DOF opererer innenfor vil utvikle seg det neste året. Det er helt klart positivt at DOF på presentasjonen viser til vesentlig økning i anbudsaktivitet. Men dette må vel egentlig sies å være forventet ut fra generell forventning om stor økning av aktivitet i 2019. 2018 er snart omme og det er ikke mange månedene før store deler av virksomhetsprogrammet for sommeren 2019 er lagt.
DOF er godt rigget med en høy og økende EBITDA fra contracting virksomheten, og der det ligger en stor trigger i den øvrige subsea virksomheten som per i dag har lav EBITDA og en hel del ledig kapasitet. Mye å glede seg til angående kontraktstildelinger i de neste 3-5 månedene.

Jeg tror det er ventet vesentlig høyere aktivitet blant annet i Nordsjøen vår, sommer og høst 2019, dette er en stor trigger for DOF og DOF Subsea.

Som et lite tegn på økt aktivitet ser jeg at det ligger ute oppdrag på 13 PSV båter for langsiktige kontrakter som ennå ikke er sluttet, samtidig har det blitt sluttet 9 båter de siste tre ukene. Mange av kontraktene gjelder for flere år. Samtidig vil jeg tro det kommer en god del flere slike oppdrag før nyttår.
Redigert 15.11.2018 kl 13:55 Du må logge inn for å svare
5198
15.11.2018 kl 13:50 2432

Håper ledelsen i DOF er fornuftige nok til å ikke inngå noen for for konsolidering der de får dårligere vilkår en de har i dag, dvs at med dagens marked skal det ikke være noen form for tvil om at pengene rekker ut 2023. Håper også de holder seg unna supply segmentet, der har de jo allerede noen opsjoner på å kjøpe ut skipene de har management avtale på (Nordea). Skal de ta over endel subsea skip må de også være på kontrakter slik DOF har hatt for vane å ha det.

DOF er veldig solide slik de er i dag, å ødelegge det hadde vært en skandale. Skraping av skip er jeg ikke så sikker på må til om du ser på Nordsjø markedet, PSV ratene er jo allerede på levelige rater. Selskapene med mest gjeld vil ikke ha råd til å ta ut skip slik det er i dag. Dette vil de veldrevne selskapene klare å utnytte. Jo lenger de ligger jo større sannsynlighet for at de blir spiker.

Mons sa tidligere at de aldri ville tenke på å slå seg sammen med andre rederier, skulle dette mot formodning skje er jeg sikker på at det er på vilkår DOF bare ikke kan si nei til. Feks ta over flere skip på management avtale med opsjoner på kjøp. Dette hadde også etter mn mening vært tryggest måten å kjøpe skip på. Får de lange kontrakter på skipene de har opsjon på kan de bare kjøpe det ut.
Redigert 15.11.2018 kl 13:53 Du må logge inn for å svare
marco83
15.11.2018 kl 14:07 2409

Overrasket over at folk er så bastant på at økt aktivitet betyr høyere rater. Se på spotten, 3 PSV'er sluttet i dag på latterlige NOK 45k dagen. Det på tross av at term markedet har tatt litt båt i det siste.

Markedet er så jævlig at selv en økning av aktivitet (fra historisk grusomt lave nivåer til bare lave nivåer) ikke resulterer i mye mer enn bare flere sluttninger på samme ratenivå.

Det at Solstad skroter 20 DESS båter som ikke har vært i Nordsjøen i hele sitt liv, det at Bourbpn skroter 80 båter i asia har ingen effekt what so ever. Se på opplagslisten av nordsjøtonnasje. Skal Siem skrote to moderen AHTS til 600mill? Skal Boa skrote 2 moderne AHTS til 650 mill? Det ligger så store volum av god, moderne nordsjøtonnasje i opplag at det alene gjør at en økning i aktivitet har null effekt.
5198
15.11.2018 kl 18:03 2251

Ble nevnt på presentasjonen at PSV nå hadde kommet opp på rater som var levelige, subsea hadde en kraftig etterspørselsvekst så var bare et tidsspørsmål før ratene bedret seg. AHTS var fremdeles bare sorgen men DOF er jo ikke veldig eksponert her. I hovedsak er det subsea som er interesangt fremover.
marco83
15.11.2018 kl 19:12 2196

Hvorfor svelger mann rått det selskapet sier? Tror di ikke de har en agenda? De har jo sagt nå i 4år at de er optimistiske!:) Les litt hva selskaper i bransjen sier som faktisk forteller ståa slik den faktisk er. Spør Siem og Subsea 7 om PSV og subsea markedet har bunnet ut høsten 2018.

Ring et av offshore meglerhusene og si du ikke har rederinterresser og spør de ærlig om hva de tror om markedet framover.

PSV markedet er ikke i bedring. Ei heller subseamarkedet. Subsea er det lov å tro på tar seg opp om tid og stunder, PSV markedet er død i mange mange år. Kommer heller aldri til å returnere til gamle høyder
Kontur
15.11.2018 kl 19:44 2144

Velger å lytte til IEA som frykter høy oljepris over 100 dollar og maner til større boreaktivitet og utnytting av oljefelt på dypt vann. Altså mer Subsea.
Den som venter på noe godt...
Salah
15.11.2018 kl 19:51 2130

Du er dessverre komiske Ali på DOF trådene, makan til mye tull du har liret av deg, som har vist seg å være 100% feil. Trackrecord fra helvete, det er hva du har.
5198
15.11.2018 kl 20:09 2120

Marco83

Kan være tildels enig med deg når det gjelder AHTS og PSV dette er et tøft marked selv om ledelsen hevder de nå har levelige rater på PSV. Aktiviteten i subsea er sterkt økende men dette har ennå ikke gitt utslag i høyere rater. Dette er et utbombet marked noe prisingen av selskapene tydelig viser ( 15-30% av bokført egenkapital). Personlig ser jeg at DOF konsentrerer seg mer og mer om subsea da dette er stedet en kan tjene penger fremover.

Trist marked, trist kursutvikling, litt skuffende 2018 sesong. Men er av de som tror oppturen bare er utsatt. Syns vi har sett flere gode tegn på,starten av en bedring i år.

DOF har nå skaffet seg handlingsrom til å vente på oppturen, det er det skumle med flere av de andre rederien de har ikke mulighet til å vente uten å kjøre full restrukturering med emisjon osv. Da blir aksjonærverdiene borte uansett hvor bra det går med selskapet etterpå. Egentlig litt trist men bare se på SOFF, blir ikke mange smulene igjen til aksjonærene. DOF emisjon 6kr, SOFF emisjon 12kr se på kursen nå, tydelig hvem som har det finansielle i orden.
Redigert 15.11.2018 kl 20:15 Du må logge inn for å svare
marco83
15.11.2018 kl 20:18 2102

Oppturen er ikke utsatt for oss som forstod det fundamentale i markedet. Jeg er overrasket om oppturen kommer i 2019, men er av oppfatning av at bunnen nå er nådd. Ting går kun en vei her i fra nå. Dog det kommer til å ta fryktelig langt tid før markedet bedrer seg markant, som trengs for at bransjen i det hele tatt skal være levedyktig.

PSV - kan glemmer i all framtid
AHTS - mange mange år før det blir kjekt igjen
Subsea- Første kommer
Kontur
15.11.2018 kl 20:49 2065

TOP 20 ingen endring så vidt jeg kan se
5198
15.11.2018 kl 20:58 2041

Vi er i bunn og grunn enige, men jeg er litt mer positiv generelt. Tror også subsea blir segmentet som drar resultatet til DOF opp, men jeg tror PSV vil gi akseptable rater før AHTS. DOF er i dag ikke langt unna å levere et null resultat og det er veldig sterkt, som nevnt 100 ganger « urealisert valutatap» og ekstraordinære nedskrivninger står for underskuddet på bunnlinjen. Når det siste skipet kommer på vannet feb 2018 og ekstraordinære nedskrivninger er over kan vi få noen plussresultat. Starter markedet å ta seg opp i 2019 kan det bli fine resultater, skulle ikke markedet ta seg opp kommer DOF til å ligge å vake mellom 100 millioner minus eller pluss på bunnlinjen pga valutaen.

Skjønner ikke hvorfor ekstraordinære nedskrivninger nå er større en Q2, men nå må dette snart være over. Flere skipsmeglere som har sakt skipsverdiene er forbi bunnen.
marco83
15.11.2018 kl 21:16 2010

Jeg er eks skipsmegler selv. Er det noe jeg vet så er det hvor oppblåst skipsverdiene fra meglerene er. Gjort min andel av verdivurderinger og ble første mann som ble hevet sv listen av rederiene når jeg begynte å gi dem en reality check!:)

Hva er verdien av en asset når det ikke finnes en eneste villig kjøper i verden? Hvem ønsker å kjøpe en asset som gir deg tap? Vanskelig å vurdere
5198
15.11.2018 kl 21:36 1969

Jeg forstår det slik at du følger DOF men ennå ikke er aksjonær, stemmer dette? Artig når det er folk på forumet med kunnskap som dette. Ser du noen rederier med bedre potensial en DOF fremover? Tror selv subsea vil bli det store fremover men er vanskelig å si når ratene starter å bedre seg ( jeg står på at etterspørselen har tatt seg opp og at neste er ratene nå snakker vi subsea). Potensialet i DOF er at de er ferdig investert (feb 2019) og klare for oppturen, de har en markedsverdi på 1,6-1,7 milliarder mens bokførte verdier er rundt 10 milliarder. På et tidspunkt vil det også bli gjort noe med DOF subsea. Neste er at de betaler ned utrolig mye gjeld skal ikke så mange årene til før gjelden er på et veldig komfortabelt nivå.

Er det noe av dette du ikke ser eller mener ikke stemmer, eventuelt dine synspunkter.

PS skipene til DOF er stort sett av første klasse 90% så bør være greit å sette verdier på disse da de helt sikkert har kjøpere eller kontrakter selv i dette markedet.
Redigert 15.11.2018 kl 21:38 Du må logge inn for å svare
marco83
15.11.2018 kl 21:41 1958

Vett du, er noe jeg har null peiling på så er det aksjer og selskapstolkninger.

Det jeg kan der i mot er offshoremarkedet, jobbet som megler i mange år og befinner meg enda godt inne i det markedet. Hvilke selskaper man bør investere inhar jeg lite peiling på. Jeg hadde holdt med unna alle rederier en stund til:) Sjansen for at man kjenner en grusom vintersesong er større enn at man mister toget på perrongen i oppgangen de neste 6 mnd'ene!:)
Fidelius
15.11.2018 kl 21:45 1951

Dette med fortsatte nedskrivninger tror jeg har å gjøre med båter som går av kontrakt. Synes å huske noen innlegg her på forumet for lenge siden som reagerte på DOF`s unormalt lave avskrivninger på skip som da ble forklart med at verdi av gjenstående kontrakt motvirket og opprettholdt meglernes høye verdianslag for skipene som gjorde at selskapet kunne redusere avskrivningene. Nå som de i noen år har gått ut av gode kontrakter og blir ledige eller går inn på en mye dårligere kontrakt, så påvirker det også meglernes verdivurdering på skipene og fører dermed til nedskrivning. Nå er det vel ikke så mange båter igjen i denne kategorien samtidig som aktivitetsnivå og rater har passert bunn og dermed er vi nesten ferdig med nedskrininger og står igjen med normale avskrivninger.
Redigert 15.11.2018 kl 21:48 Du må logge inn for å svare
5198
15.11.2018 kl 21:49 1941

Ja stemmer nok bra dette, mener keg har hørt dette fra DOF tidligere. Men med markedet i bedring burdet det være mulig å holde litt igjen og se an utviklingen. Er jo bare denne posten det står på før selskapet går i pluss. Om en da ser bort fra det berømte nullspillet.
marco83
15.11.2018 kl 21:49 1943

Siem har to moderne AHTS'ere i opplagg til 600mill. Tar de de ut sv opplag og inn i spotten går man i beste fall med 100/140k tap per dag. Hva er verdien på de båtene? Ingen willing buyer i verden. Rent teoretisk er verdien egentlig 0!? Praktisk verre...BOA har prøvd nå i 6 mnd'er å selge sine to AHTS'er uten hell. Fordi prisen er for høy og det siste jeg hørte var prisen godt under 350mill.

Verdien vurderes i forhold til villig kjøper, villig selger. Men det vet du sikkert.
marco83
15.11.2018 kl 22:03 1915

Jepp, og det er litt av problemet. Willing seller/ willing buyer er ikke l nærheten av hverandre i dette markedet.

Jeg har og blitt lovet støtte i spotten og på term forespørsler hvis jeg kunne gi rederen den verdivurderingen de ønsket. Det er dessverre helt normalt og er mye av hovedårsaken til hvorfor skipsverdiet i denne bransjen er kunstig høye. Meglere lever av rederiene, tror du de bøyer seg...selvsagt! Når jeg fant ut markedet var så pill råttent og at man ikke kunne blir virkelig best i Norge uten å være skrupelløs så var thats it for meg. No more megler. Har tydeligvis for mye ryggrad til det
Kontur
15.11.2018 kl 23:20 1827

Oljen som vi (nesten alle) lever av stiger heldigvis igjen. Det samme gjør Kina og WS. Nå som Dof er fullfinansiert til uti 2023, antageligvis er ferdig med de ekstraordinære nedskrivingene, får flere båter i arbeid, litt bedre rater, siste nybygg i langtidskontrakt, varslet flere nye kontrakter...
SÅ vil jeg tro at sjansen for en forsiktig oppgang kanskje kan sies å være bittelitt til stede.
Eller hva sier dere?
Håper på etterlengtet opptur i morgen, satser på 3%
really
16.11.2018 kl 00:07 1809

Det er mange måter å regne verdi på, villig kjøper eller markedsverdi er bare en av dem. Skulle skipsverdiene vært basert på den hadde nesten ingen av selskapene i bransjen hatt egenkapital og avskrivningene vært massive. Det er tydeligvis mer vanlig å estimere en cashflow og diskontere.

Og 5198, kan være lurt å ta av seg solbrillene, det var ikke urealiserte valutatap som ødela Q3 resultatet for DOF, det var realiserte tap. Men det er fortsatt engangseffekter og med styrket BRL etter Q4 kan effekten bli motsatt i Q4.

Jeg er litt overrasket over marcos bombastisk negative syn på PSV og AHTS. Det er vel fortsatt slik at skip må holdes ved like og klasses med jevne mellomrom. Det koster fortsatt penger å ha dem i opplag, og mer når de skal startes opp igjen. Og går de på for lave rater over tid vil det på et tidspunkt lønne seg å skrote selv relativt nye skip. Kanskje ikke de som var dyrest å bygge, men det er mye gammelt også. Klart et vil hjelpe. Og skal et skip tas ut av opplag må raten opp, ellers koster et mer enn det smaker.

Jeg tror du har rett ut fra et markedssyn, det vil være rikelig med skip i markedet lenge. Men finansielt vil ratene måtte øke skal det være kompetente organisasjoner som leverer disse tjenestene. Eller som det sies, kompetanse er dyrt, men prøv inkompetanse..
marco83
16.11.2018 kl 07:33 1702

Det har du rett i. Ratene er nødt å komme opp hvis ikke er det ingen rederier igjen om et par år. Men det er vanskelig å se hvordan ratene skal klare å karre seg opp på levedyktige nivåer. Bransjen har vært i lignende situasjoner før, uten at slikt skjedde.

Blir bare spekulasjon men kanskje befrakterne, hvertfall på PSV, til slutt kjøper konkursbo og anskaffer seg en haug med moderne tonnasje til en slikk og ingening? Equinor har vært rederi før de.

Kanskje aktørene klarer å bli enig om en ratestruktur, hvor det er ett minimum bunnivå og ett capper toppnivå? Det er alle tjent med egentlig, både rederi og befrakter.


Analyst says sell in the news...
5198
16.11.2018 kl 08:39 1617

Du har helt rett når det gjelder valutatap, men Hilde snakket her om at det var pga av svekket Brasiliansk valuta. Men hvordan det ble realisert denne gangen er jeg usikker på. Når det gjelder DOF er keg egentlig ikke så redd for ratene på AHTS og PSV så lenge subsea tar seg litt opp og avskrivningene slutter vil selskapet få pluss på bunnlinjen. Da vil resten komme med tiden.


Selv om jeg frykter vinteren kan det skje noe spennende
https://www.hegnar.no/Nyheter/Energi/2018/11/Norske-selskaper-kjemper-om-Brasil-oppdrag
Redigert 16.11.2018 kl 08:52 Du må logge inn for å svare
Boss 99
16.11.2018 kl 09:21 1537

DOF Subsea lukkast med å hente inn 900 millionar kroner i obligasjonslån. Renta er over ni prosent.
Dyrt ble det.
Loddepuz
16.11.2018 kl 09:21 1543

Dof følge vist bare sine konkurenter ner men ikke opp ? sof opp neste 10 % i går Dof ingen ting . så får håpa han komme seg opp i 7 kr før jul
5198
16.11.2018 kl 09:46 1503

Utrolig svak i dag også, selv med olje og børs opp.

Virker som om skuffelsen etter Q3 har gått rett over i frykten for hva som skjer i vinter.
Redigert 16.11.2018 kl 09:48 Du må logge inn for å svare
Salah
16.11.2018 kl 09:49 1503

Som sagt flere ganger tidligere, dette går på manglende tillit til ledelsen. Markedet sier fra og nå bør ledelsen kaste inn håndkle. De har et ansvar ovenfor aksjonærene.
marco83
16.11.2018 kl 10:02 1475

For de av dere som kan aksjer, noen som gidder å ta en kjapp titt på hvor stor kursstigning DOF, Havila, SOFF etc har siden bunnen på oljeprisen?

Det er nok ikke så enkelt at når oljen stiger så er det automatikk at rederiene stiger også, ikke lenger. Ikke når markedet er ødelagt av overkontrahering.
Dofulf
16.11.2018 kl 10:22 1445

Kan ikke aksjer men Quick look! Vi hadde lav oljepris i midten av januar 2016.Siden da har Soff sunket 15,6 kr DOF har sunket 26,1 kr og HAVILA har sunket ca 24 kr. Ikke hensyntatt restruktureringer eller emisjoner.

Tror DOF burde tatt tilnærmet samme grep som SOFF. Ta smellen nå og forsøke å få slettet en del av gjelden, istedenfor å dra problemene ut i evigheter med mer lån.
marco83
16.11.2018 kl 10:27 1452

I fare for å drite meg ut, som sagt tall og finans kan jeg svært lite om.-

Oljeprisen bunnet ut i Januar 2016 på $28,9
Okt 2018 var den i $84,69
Nå er den i $66,64

Oppgang fra bunn til topp på 300% og til nå på 235%?

- Siem stod i jan 2016 på 1,48, står nå i 1,20, nedgang på hvor mye?
- Havila stod i jan 2017 34kr, står nå i 4,46kr, nedgang på hvor mye?
- Solstad stod i 17,85, står nå på 2,07, nedgang på hvor mye?
- DOF stod i 31,78, står nå på 5,6, nedgang på hvor mye?
- Eidesvik stod i 8,29, står nå på 5,85, nedgang på hvor mye?

Så snart 3 år med oljepris oppgang har absolutt ingen effekt på kursene, er det så enkelt å konkludere med det? Tvert i mot faktisk. Ingen automatikk at oljeprisen driver rederikursene. Ikke når årsaken til det dårlige markedet er en hinsides overkapasitet i det globale markedet.
5198
16.11.2018 kl 10:29 1446

Litt rart å skulle ta en restrukturering når du ikke trenger det? DOF har mye gjeld men nedbetaler hardt på den, om du ser på bokført egenkapital så er 2/3 av selskapet gjeld. Om tre år om de fortsetter å betale vil gjelden være ca 50%, da syns jeg det begynner å hjelpe. Med litt økte inntekter er det mulig de klarer å kjøpe ut skipene fra (Nordea) og komme ned på en gjeldsgrad på 50-60% i løpet av tre år og da er selskapet rustet for fremtidige nedturer.

Marco83

Helt korrekt det du beskriver, trodde ting ville løsne litt mer en det som ble resultatet denne sesongen men du fikk der mer rett en meg.
Trodde selv at mye av skipene som lå i opplag ville bli liggende, men det kom ut flere en jeg hadde trodd dette samtidig med at aktiviteten ikke økte like mye som jeg trodde skuffet litt.

Innen AHTS og PSV tror jeg vi skal være fornøyd i 2019 om det ikke ødelegger for resten av resultatene, det jeg håper på er at DOF klarer å få såpass gode kontrakter gamle+nye at de totalt sett klarer å levere en positiv bunnlinjen fra Q2 neste år. Om det skjer vil selskape levere nedre resultater en samtlige andre i samme bransje og dette vil gi selskapet tid til å vente ut oppgangen.

Noe må snart skje (DOF klarer seg nå) men resten av selskapene må jo restrukturere hvert 2 år i dette markedet og det går ikke i lengden. Jo mindre subsea selskapene har i porteføljen jo verre har de det.
Redigert 16.11.2018 kl 10:38 Du må logge inn for å svare
marco83
16.11.2018 kl 10:39 1430

Min mentor på offshore skipsmegling var krystallklar, ikke la deg lure av oljepris. Inngang i rederier gjør du i det sekund seismikkmarkedet har snudd og begynner å bli hett.

Spørs om ikke den gamle nå pensjonerte ringreven har rett i det.....ikke vet jeg

Really:
Det var 118 mill i urealisert valutatap i Q3
Det jeg fortsatt ikke kan finne ut er om utbytte fra Stellar er godskrevet Q3.
5198
16.11.2018 kl 10:47 1417

Der har du helt rett, men har vist seg å være litt likt innen seismikk. Ting tar også der lenger tid en ventet.
Seismikk har vist en klar bedring i 2018, men ratene er fremdeles ikke gode nok. Tipper mye forandrer seg der i 2019.

Minner om denne, er flere proffer som har bommet mer en det noen her på forumet har gjort, disse lever av gode råd.

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/02/DOF-fortsetter-aa-vaere-en-av-vaare-beste-ideer-for-2018

5198
16.11.2018 kl 10:50 1412

Nei dette var «Net realised gain/loss on currencies» så stemmer ikke det, hvorfor er keg usikker på. Når jeg hørte på webcasten fikk jeg også inntrykk av at dette var urealisert valutatap. Burdet kansje kontaktet Hilde for å høre hvorfor denne posten har kommet opp.

Om en tar bort «urealisert valutatap» og ekstraordinære nedskrivninger for de tre første kvartalene har DOF et underskudd på ca 300 millioner i løpet av de første tre kvartalene i 2018. Si det blir 400-450 millioner om en ser på hele 2018.

Er dette jeg mener med at jeg håper DOF klarer å øke inntektene ( nytt skip vil bidra) såpass i 2019 at de går i pluss, tror ikke det blir mye mere ekstraordinære nedskrivninger og «urealisert valutatap» er jo et nullsum spill.

Klarer de dette er det bra jobba, så får vi smøre oss med tolmodighet frem til ratene øker mer i alle segmenter.

Virker bunnløs, totalt frakoblet alt fundamentalt denne her nå. Mener sist emisjon setter en seriøs pris på denne da var også markedet mye dårligere en nå.
Så litt over denne kursen hadde vært mer reelt om en ser på det fundamentale, de er også sikret lenger frem i tid nå (2023) så rundt 8kr hadde vært mer fair men slik er aldri aksjemarkedet.
Redigert 16.11.2018 kl 11:03 Du må logge inn for å svare