PHOTOCURE- Hvorfor bør PHO bli børsvinner det neste året også?


Ja hvorfor bør Photocure bli børsvinner det neste året. Jeg skal ikke gjøre det vanskelig, men holder meg til "Keep it simple" prinsippet. Argumentet er ikke basert på at PHO, til tross for markedets ignoranse, allerede er børsvinner i de siste 12 måneder. De siste 12 måneder har bare vært en vente fase. Det er i de månedene vi har foran oss at store ting bør skje med kurs og begrunnelsen er enkel:

Photocure er nå godt etablert i verdens viktigste marked for legemidler, det Amerikanske markedet. Og det er ikke i ett hvilket som helst marked i USA, nei det er i et av kreftmarkedene som koster det amerikanske samfunnet flest dollar i året. Og det er ikke med hvilket som helst produkt. Nei det er med produktet som myndigheter mener er klart best, som spesialister synes er klart best og som pasientene er mest fornøyd med. Produktet vil faktisk endre praksis for hvordan blærekreft pasienter behandles i USA. Dette fordi det gir bedre pasientbehandling og lavere kostnader for det amerikanske samfunnet. Rett og slett en uslåelig coctail. Derfor bør Photocure bli dominerende i dette markedet. Antar vi at de kun tar 20 % av markedet er kurspotensialet 1900 kr. Og da har vi utelatt ett like stort amerikansk marked som det som er inkludert.
Redigert 31.10.2018 kl 10:04 Du må logge inn for å svare
pafo
01.11.2018 kl 03:03 2516

Dahl uttalte jo nyligen att de satt i daglige møter med sykehuskommiteer i USA. Så de bør jo i alle fall vite hvor
stor intressen er. Og da de annoserer akselered vekst så er vel svaret givet. Nu er jo flaskehalsen att få dem
att investere i scope. Men de nye flexiscopen har så mye bedre bildekvalitet att bare det burde vare grunn nok.
Og som professor Nix sa. Han har aldri opplevt att någen pasient takket nej til cysview pga kostnaden.

Og nær det gjeller brukshyppigheten så har flere sykehus uttalt att de får flere pasienter efter de skaffet BLC.
Så har vi svaret på det. Og de tre største aksjenærerne har jo uttalt sig meget positivt om PHO nu nyligen.
Alt tyder på at Q3 blir bedre en mange trur

God morgen formumvenner!

Ut fra hvordan kursutviklingen i PHO har vært de siste ukene, så er det mye som tyder på at vi har å gjøre med en del slitne PHO aksjonærer, og ikke minst aksjonærer som føler seg sultefôret på nyheter, og da helst positive nyheter.

Men er det riktig? Er der ikke kommet noe som kan indikere hvilke vei dette bærer? Jeg mener det absolutt har gjort det.

For det første har selskapet ekspandert sin organisasjon i USA gjennom hele kvartalet. For meg er det et positivt tegn. Det er en klar indikasjon på at veksten som Bellete informerte om på Q2 presentasjonen er reell.

For det andre er det kommet flere artikler der fremstående urologer fremholder BLCC teknologien som ny SOC innenfor blærekreftdiagnostisering. Hver slik ny artikkel er et klart tegn på at BLCC teknologien brer om seg. Dette er også en bekreftelse på den strategien Bellete informerte om på Q2, der han dro frem eksemplet om Johns Hopkins Hospital i Washington der introduksjon av BLCC teknologien på dette førende hospitalet i Washington Baltimore MSA, har bidratt til at 11 andre sykehus i det MSAet også har anskaffet BLCC teknologien. Alternativet var å miste pasienter.

For det tredje er der ansatt ny CEO, en amerikaner med lang erfaring fra kommersialisering av denne typen selskaper i USA. Dette er hva Dan Schneider uttalte ifm offentliggjøring av han som ny CEO i PHO:

“The Photocure team has built a unique company within the field of bladder cancer, with excellent people, world leading technology and high-potential products. The company has developed a solid infrastructure in key regions, especially in the U.S. We will continue to scale and leverage on this growth platform to deliver on the commercial opportunities in the bladder cancer markets. I look forward to work with the team to expand the commercial footprint and to embark on the growth journey for Photocure”, says Mr Schneider.
Altdså: "unique company", world leading technology and high-potential products", "solid infrastructure", "growth platform", the growth journey for Photocure"

For det fjerde er der, såvidt meg bekjent, ikke kommet en melding eller utspill i media som tyder på ting ikke skulle gå som det skal i PHO. Det er også et positivt tegn som tyder på at alt er på stell i PHO. Og i så måte er der all grunn til å være optimist om hva som kommer på Q3.

Så sant og si skjønner jeg ikke helt hvorfor investorene er så nervøse for Q3. Og som andre skribenter har nevnt tidligere; det kan faktisk komme positive nyheter, som børsmelding, før Q3 presenteres. F.eks. vedrørende refusjonsordningen i USA.

Siden kursen toppet ut på kr 63,50 i begynnelsen av september, så har kursen korrigert tilbake til sist omsetningskurs kr 49,50, eller 22%. Kursfallet skyldes flere forskjellige faktorer, men shorting, verdisikring og et generelt urolig børsklimaet globalt er nok hovedårsakene. Altså forhold som ikke er relatert til utviklingen i PHO.

Men dersom man er nervøs for utviklingen i PHO, som de facto har produkt godkjent av FDA, Medicare refusjonsordninger, er en nøkkelfaktor i BLCC teknologien (som fremholdes som suverent beste teknologien for diagnostisering av blærekreft), som fremholdes av pasienter som den absolutt foretrukne metoden for undersøkelse, som fremholdes som ny SOC, som opplever akselererende vekst i et marked på 35 mrd, da mine lesere, da kan man jo tenke seg til hvilke gnagende nervøsitet investorene i selskaper som fortsatt er i en prosess med utvikling av produkter det gjenstår å få godkjent av FDA sliter med.

Men merk dere hva enkelte av utviklingsselskapene prises til, i forhold til et selskap som de facto er gjennom nåløyet, som er kommet til kommersialiseringsfasen, har fått gjennombrudd i det amerikanske markedet og opplever akselererende vekst i et 35 mrd marked! Forunderlig!

Jeg er ikke nervøs for PHO, men snarere spent på hvor godt der blir og hvor langt man har rukket å komme allerede ved Q3 presentasjonen. Mulig at investorene har urealistiske forventninger til Q3 og at ting ikke går så raskt som mange håper. Men vi skal heller ikke underslå at det raskt kan vise seg at ting har gått langt raskere enn noen har kunnet drømme om. Jeg bare nevner det.

Det er dette som blir avklart om en uke. Og jeg gleder meg til å få ny statusrapport, ikke minst høre ny CEO adressere forsamlingen.
bravi
01.11.2018 kl 08:31 2334

Det har ikke kommet noen synlige nyheter etter Q2. Man kan ikke si at enhver nettartikkel som graves frem av kreti og pleti er nyheter i denne sammenhengen.

De som er så godt fornøyd med nyhets strømmen fra selskapet kan forklare nedgangen i kursen. Mener de det er på grunn av innholdet i de nyhetene at kursen har gått ned 25% ??

Bravi
Her tar du feil, enten bevisst eller ubevisst.
Det er da vitterlig kommet en melding med ansettelse av ny CEO, Daniel Schneider. Fikk du ikke med deg den?

Og man kan gjerne stikke hodet i sanden og opptre som struts og si at "kun børsmeldinger fra selskapet er oppdateringer og meldinger av betydning!" Men dersom du er investor så søker og graver du etter informasjon som kan påvirke den/de sektorene du er investert i. Hvis ikke er du en dårlig investor. F.eks når det kommer nyheter om fall eller økning i oljeprisen, mener du virkelig at en DNO aksjonær bare skal overse den typen informasjon fordi det ikke kommer direkte fra selskapet? Eller hva med rateutviklingen for bulkskip. Dette er informasjon som kommer via oppdatering av BDI. Mener du at investorer i Golden Ocean, Jinhui shipping skal overse den slags info fordi oppdateringen ikke kommer fra rederiene?

Mener du at når det stadig drypper inn utspill fra fremtredende urologer i USA om at BLCC teknologien er tatt inn som ny SOC i et sykehus, så er dette noe som ikke har betydning for PHO? Innser du ikke at den typen informasjon er med på å bygge det totale bilde rundt et selskap. Og i et selskap som siter tight på informasjonen mellom kvartalsoppdateringer blir det desto viktigere for selskapets aksjonærer å nettopp grave frem den type info for å kunne holde seg oppdatert om hvordan ting går.

Men Bravi, jeg føler meg rimelig sikker på at dersom du kunne finne info som tilsa et et sykehus underkjente BLCC teknologien og mente den ikke var bedre enn WL, så ville du og dine likesinnede grepet den informasjonen begjærlig og brukt den for hva den var verdt.

Hva angår kursfallet de siste to månedene så skyldes det en kombinasjon av flere faktorer; verdisikring, børsuro på verdensmarkedene, shorting og økende nervøsitet pga investorer som kun skal ha info fra selskapet. Men selv om markedet av ulike årsaker velger å selge ned PHO, så er ikke det ensbetydende med at det går dårlig i PHO. Jeg tror nok at dersom markedet sitter med et slikt inntrykk, så vil de få seg en skikkelig wake up call 8 nov. For dersom man gidder, evner og skjønner at det finnes informasjon der ute, som ikke nødvendigvis er kommet i børsmeldinger, som forteller en meget hyggelig historie hva angår BLCC teknologien sin inntreden i USA. Og dersom man ikke ennå har skjønt det, så er faktisk Cysview, levert av PHO, et nøkkelprodukt i denne teknologien.

Det er ikke uten grunn at Cysview er godkjent av FDA og at Medicare har innvilhet refusjonsordning, nå også for bruk i Surveillance markedet.

Gled deg Bravi! Dette kommer til å bli stort!

Innlegget er slettet av Londonmannen

Så har vi hatt dagens første forsøk på å presse kursen nedover på 40 tallet. Men det synes ikke som om der finnes så mange stop loss å utløse. Og uansett så tikker klokken bønnhørlig mot 8 nov. Om en uke på denne tiden har vi fasiten på hva som har skjedd siste kvartalet. Det blir en spennende.
Redigert 01.11.2018 kl 09:16 Du må logge inn for å svare
thepower
01.11.2018 kl 10:00 2148

Ja Ja. En ny dag ny muligheter. Wake me up on 8th November :)
Computum
01.11.2018 kl 10:11 2114

En grunn du ikke nevner, "enten bevisst eller ubevisst", er at kursen kanskje gikk for høyt etter Q2. Selv etter å ha hørt Bellete under presentasjonen var det vanskelig å forstå at kursen skulle gå rake veien opp på 60-tallet på det tidspunktet.
SørenE
01.11.2018 kl 10:18 2085

God morgen Norge

Der bliver kæmpet for ikke shorten skal mislykkedes -- manipulation af værste skuffe, de opdager snat at det er en forket aktie de shortet !!!!!!
Tror ikke de formår at holde kursen nede inden 8. nov !!
Gentar: Shorten brænder -- godt man ikke er short

Verden er af lave!!!!! ---Thepower skriver på Norsk -- troede ikke mine egne øjne, ha ha :-)

Dansken
Super optimist


Redigert 01.11.2018 kl 10:18 Du må logge inn for å svare
SørenE
01.11.2018 kl 10:27 2042

Hej Norge

Londonmanden: tak for gode inspill, jeg har også svært ved at være negativ -- men det ved du

Dansken
bravi
01.11.2018 kl 10:28 2038

Londonmannen, kort sagt synes jeg selskapet, (forutsatt at det har vært en fin utvikling i Q3), burde ha kommet ut med offisiell informasjon som støtter det de forespeilet ved Q2. Et kursfall på 25% med vedvarende lav kurs etterpå er såpass stort at det bør man kunne forvente at de tok noen grep. Det er tross alt 1/4 av verdien på hele selskapet vi snakker om.

Forøvrig er jeg helt enig med deg og flere og er kjent med de gode og overbevisende argumentene for at dette caset kan bli helt kanon. Men det hjelper ikke så lenge selskapet vegrer seg å formidle det på en måte som får gjennomslag i markedet.
trigger1
01.11.2018 kl 10:33 2011

Merlin, litt tidlig å stresse med melding om koding. I fjor kom melding om CMS-beslutning 2.11.

Bravi
Greit det, men jeg må si jeg er mer fornøyd med en ledelse som fokuserer på butikken og ikke har sitt fokus på aksjekursen. For vi må ikke bekymre oss for akskursen dersom selskapet leverer varene når salget akselerer. For da kommer kursen etter. Sann mine ord.
pafo
01.11.2018 kl 10:37 1987

Ja er de 40 man i USA bør de få solgt ett Flexiscope per man og kvartal. Og de beste kanskje selger to eller tre.
Bør ikke vare hoppløst da de snart har tjent dem inn.

Det er strengt tatt ikke Photocure sitt problem at folk gikk mann av huse og presset kursen opp i over 60 basert på forventninger.
bravi
01.11.2018 kl 10:42 1969

Londonmannen, joda det er viktig at de konsentrerer seg om butikken, men selskapet har selv skapt den usikkerheten som eksisterer. Opptil flere ganger tidligere i forskjellige selskaper har jeg sittet med aksjer over Q presentasjoner og svidd fingrene mine, det tror jeg mange har gjort.

Vi får håpe det går bra på Q3, lykke til.
kreinh
01.11.2018 kl 10:47 1940

Enig med deg bravi, du fikk skrevet ned nesten det samme som jeg hadde tenkt å si...
Legoland
01.11.2018 kl 11:01 1909

Forsto heller ikke bakgrunnen til fordoblingen etter fremleggelsen av Q2, men fremtidsperspektivet for PHO er slik at ingen kan forutsi naar kursen hopper.
Er spent paa hvilke refleksjoner MW gjör seg om shorten frem mot Q3 i en saa illikvid aksje og til naa har de ikke meldt om at shorten har blitt redusert. Det skulle forundre meg mye om Q3 bare skulle inneholde negative nyheter slik at de som sitter long finner det hensiktsmessig aa redusere beholdningen.
01.11.2018 kl 11:12 1882

bravi og kreinh

Et kort blikk viser at Photocure har kommet med 8 positive børsmeldinger siden mai.
Bare siden Q2 har det kommet 2 - Combat-avtalen og Schneider. I tillegg har Dahl blitt intervjuet av e24, og det har blitt publisert et par artikler som ikke er børsmeldt!
Derutover avholdes Q-presentasjoner og GF.

Hva vil dere ha mer?
Skal de ansette støttepedagoger som kan dra på hjemmebesøk hos aksjonærene?
Skal de ukentlig oppdatere at ståa fortsatt er uendret?
pafo
01.11.2018 kl 11:16 1862

Selskapet har jo en Årsinntekt vid Q2 på 170 mil . Som godt forsvarer kursen på 60 kr. Att de velger att bruke
det meste av dem til forsøke øke vinsten er vel ikke feil om de lykkes.

Grunnen til den store oppgangen etter Q2 er nok den at salsgsutviklingen i US har gått over ifra en lineær vekst i flere år til en eksponensiell vekst.
Mye av usikkerheten ligger nok i om salgsveksten forsetter å akselere eller faller tilbake i en lineær utvikling.
Får vi bekreftet den eksponensielle veksten ved Q3 fremleggelsen kan en sette prognoser på fremtidens vekst med større sikkerhet.
Skulle sistnevnte slå til, tipper jeg på en kurseksplosjon som en konsekvens.

Innlegget er slettet av kreinh
Legoland
01.11.2018 kl 11:24 1819

Saafremt Combat-avtalen ikke inneholder en opsjon til salg utenfor Norden anser jeg potensialet til aa tjene penger paa den som svärt begrenset. Ser den heller som en gimmic i sammenheng med Bladder Company.
rossi
01.11.2018 kl 11:35 1786

Lovnader om noe spennende på gang som skulle meldes markedet innen kort tid ( combat avtalen ) dro nok kursen godt nordover, så er det da vanskelig å tolke hva dennje innebærer økonomisk og tidmessig !
trigger1
01.11.2018 kl 11:38 1775

Godtfred - godt sagt! Langsiktighet, som må være en dyd om man er inne i farma/biotek, synes for endel aksjonærer å være begrenset til en 2-3 månedersperiode. Om det ikke kommer meldinger med ganske så korte mellomrom begynner gjerne hylekoret. Og kursen kan fort tanke. Hvilken type meldinger er det de utålmodige er ute etter? Repetitive budskap om det strålende potensialet? Stadig strøm av mer eller mindre ubetydeligheter? Et lærestykke i så måte er ThinFilm. Haussemeldinger som funker en viss tid før tyngdekraften virker dersom businessen ikke er i samsvar med de skapte forventningene. Takke meg til...
bravi
01.11.2018 kl 11:39 1770

Godtfred, skjønner ikke helt hva du mener, at de har informert Combat avtale og Schneider etter Q2 er ikke det jeg tenkte på. På kursen har de to meldingene ikke hatt noen virkning. Det jeg tenker på er noe som kunne ha støttet kursen, f.eks som bekrefter at den gode utviklingen ved Q2 fortsetter.
01.11.2018 kl 12:09 1727

Godt mulig du har rett i det. Vi får nok mer info om dette etterhvert. Poenget mitt er at denne avtalen inngår i en stadig flyt av positiv info om/fra Photocure, som samlet gir grunn til optimisme.
Jaxxi
01.11.2018 kl 12:16 1711

07.08.2018 blue-light flexible cystoscope nr.4 in US
UT Southwestern Medical Center, Dallas

UT Southwestern physicians provide care in about 80 specialties to more than 100,000 hospitalized patients, 600,000 emergency room cases, and oversee approximately 2.2 million outpatient visits a year.

https://www.utsouthwestern.edu/newsroom/articles/year-2018/blue-light-technology.html?fbclid=IwAR1RJrTMgfCLVbrFoAKym2SrqgPR0kjVJtCp8jDumWKI1r58BH7zkcRIWV0

Altså 4 stk flexiscopes utplasser og oppe å gå allerede 07.aug.2018
Det som blir meget spennende å se hær er jo gjenommsnittelig bruksraten på disse scopene
Og ut ifra dette snittet kan de komme med sin nye Guiding ;)
EKS 2 pasienter pr dag i snitt pr scop gir 2 x 4 x 90 dager i kvartalet = 720 kit cysview x 8000 = 5,7 mill NOK
2 pasienter pr.dag x 90 dager = 180 kit cysview pr scope i kvartalet

Gitt dette er snittet så vil et flexiscope ha en inntjening på 10 ganger så mye som ett RIGID scope, som pr nå ligger på 17 kit i kvartalet, just sayin !;)
Lykke til alle medaksjonærer
Redigert 01.11.2018 kl 12:39 Du må logge inn for å svare
01.11.2018 kl 12:19 1706

Intet nytt er godt nytt! Så lenge vi ikke får meldinger som avkrefter den gode utviklingen, må vi gå ut fra at denne ikke er forandret.

Det er markedets jobb å fastsette korrekt kurs. Selskapet har andre arbeidsoppgaver. Det er slik arbeidsfordelingen er.
Redigert 01.11.2018 kl 14:11 Du må logge inn for å svare

bravi
Joda, jeg har også svidd fingrene mine ved å sitte over kvartalspresentasjoner. Dog ikke i PHO, så langt. Og jeg er såpass sterkt overbevist om at det har skjedde et fullstendig skifte i PHO at jeg heller ikke ifm Q3 vil komme til å svi fingrene mine. Ikke minst pga tilbakefallet vi har sett gjennom september og oktober.

Ut fra potensialet PHO har, det som nå tydeligvis skjer i USA, så synes jeg slett ikke at PHO prises dyrt. PHO har et godkjent produkt i markedet og med akselererende vekst i salget, trolig såpass at Q3 i beste fall tipper i pluss.

Se på andre farmasiselskap hva de er priset til, og det til og med uten at de har FDA godkjente produkter. I sammenligning med disse mener jeg PHO er edruelig priset. Og i den grad PHO overrasket på den positive siden på Q3 da vil vi høyst sannsynlig få en ikke ubetydelig reprising av hele selskapet.

Da er det ihvertfall bekreftet at Daniel Schneider har startet som CEO og vil være med på presentasjon neste torsdag.
onuk
01.11.2018 kl 14:48 1475

Hvor finner jeg denne bekreftelsen?

Børsmeldingen som kom om invitasjon til Q3 presentasjon.

Gled dere til en fullblods amerikansk presentasjon.

Ikke forvent at disse gutta går så stille i dørene som Hestdal og Dahl pleide å gjøre.
thepower
01.11.2018 kl 15:30 1387

Get ready for the close today.

En ekstra bonus til aksjonærene, og en oppkvikker til markedet at Bellete tar turen over dammen for å oppdatere oss nok en gang.

Noen TA eksperter våkne i kveld? Kan det stemme at kursen nå har snudd og at vi kan forvente positiv utvikling frem mot Q3 presentasjonen 8 nov?

OK
Joda, at de stiller mannsterkt fra USA lover godt for presentasjonen. Daniel Schneider kommer ikke til Q3 presentasjonen for å begynne med dårlige nyheter. Da ville han nok funne en plausibel unnskyldning for å bli hjemme i USA. At han de facto stiller velger jeg å tolke som et sterkt signal at gutta boys kommer med godsaker i kofferten.

Jeg gleder meg også til å høre en, om mulig, enda mer fremoverlent Bellete legge ut om status innenfor penetreringen av det amerikanske markedet, samt hvilke grep de tar i Europa.

Tror nok at vi etter dagens melding kan begynne å glede oss til seansen 8 nov!.

Det gir liten mening å snakke om teknisk kjøpssignal før 52,20...eller deromkring...brytes. På høyere volum.
Fram til da, er det mest som støy og regne.

På nedsiden er det nå 47,90 som gjelder.
Under det, kan det fort bli (mer) snørr og tårer fra nissene. De som uten å ønske det, over natten gikk fra håpefulle tradere til langsiktige investorer.
01.11.2018 kl 17:42 1233

Dtt,
Kan du helt ærlig forklare hvordan du ser for deg kursutviklingen i dagene framover mot q3, omsetning og resultat(q3) og hvilken retning du ser kursutviklingen etter presentasjonen?
På forhånd takk.

Kursutvikling fram mot q3 har jeg ingen formening om. Kan godt gå opp på forventninger, men samtidig er det nokså sikkert (større gutter) som ikke ønsker all verdens kursoppgang. Det kan slå alle veier, men jeg TROR ikke noen tekniske nivåer brytes i forkant av q3. Mao under 52,20 og over 47,90

Q3 resultat blir negativt i området 2-8mill.

På SIKT (2-5år) skal kursen i pho OPPOVER.

MEN, jeg har også sagt flere ganger, at om 2 år eksisterer ikke Photocure som vi kjenner selskapet i dag. (For min del blir det derfor irrelevant og motstridende når jeg selv snakker om kursutvikling i det tidsperspektivet)
Men likevel relevant all tid jeg mener selskapsverdien vil være mye høyere enn i dag....til tross for at selskapet mest sannsynlig ikke eksisterer.

For min del har jeg ventet i mange år, og et par år fra eller til betyr lite for meg. Aksjene sitter jeg med uansett.

Smånisser derimot, får fort magesår og polypper på unevnelige steder når de ser sekundviseren på klokka beveger seg uten at kursen går oppover, De aller fleste av dem er derfor ute lenge før dett blir virkelig interessant.

01.11.2018 kl 18:07 1179

Takk for utfyllende svar.
Hva er årsaken til at du tror at resultatet kommer inn på minus 2 - 8 mill.?
Tenker du at de opprettholder samme inntektsnivå, lavere eller høyere?
Hva har uansett vært så kostnadsdrivende i q3?

For min del tror jeg det blir en økning på inntektssiden, i tillegg kom det 13 mill i engangskost for Hestdal og 5 andre ansatte i q2. På toppen av det hele har de ikke betalt lønn for disse personene de siste 3 månedene, kan ikke helt forstå hva de skal ha brukt disse ca. 15 millionene på?

Jeg TROR periodisering vil slå negativt ut for q3 resultatet.

Kostnader ved å bygge opp/ utvide en salgsorganisasjon, og i tillegg økende aktivitet, medfører ALLTID større utgifter.
Inntektene ligger fram i tid, og kan neppe bokføres nå. Det er alltid etterslep ved aktivitetsøkning.

Forhåpentlig har Pho tilstrekkelig likviditet til å takle en (forbigående) negativ kontantstrøm.
Tror jeg.

Brukt ca 15 mill mer enn i Q2, og så mener man at selskapet i tillegg skal ha brukt 2-8 mill på toppen av dette.

Veldig interessant
01.11.2018 kl 18:29 1107

Ja, ok.
Takk for svar, vi ser det litt forskjellig.
Er ute av Nel, men har fulgt dem og vært aksjonær i flere år, traff rimelig bra med mine estimater der idag og den er betydelig vanskeligere å treffe enn PHO.

Så får vi se hvem som treffer best her. Kostnadene forbundet med organsisasjonen i USA vil jeg anta de har periodisert noenlunde likt for hvert kvartal gjennom 2018, men kan selvsagt ta feil.
Uansett tror jeg det blir en særdeles spennende presentasjon og den håper jeg vil glede både aksjonærer gjennom mange år samt oss rimelige ferske i selskapet(4 -5 mnd)