NANO - ASH-Abstract - Hva bør vi forvente? Gjør matteleksa!


Det er ikke lenge til abstractene til ASH publiseres. NANO har fått godkjent hele tre abstracter.

Alle investorer/interessenter i NANO bør ha klart for seg at det er et veldig trangt nåløye for å få lov til å presentere en poster på ASH. At et abstract blir godkjent for presentasjon på konferansen innebærer at det er gått gjennom av eksperter på kliniske studier og vurdert til å være meget solid forskning.
At NANO sin forskning blir godkjent for presentasjon på konferansen innebærer altså KVALITETSSIKRING, og er også et KVALITETSTEGN.

Når det gjelder innholdet i abstractet som naturligvis er det mest spennende, abstractet angående Lymrit 37-01, kan vi gjøre litt kvalifisert synsing av innholdet:

Under ASH 17 ble det presentert effektdata fra 9 pasienter dosert med 20/100, samt 36 pasienter dosert med 15/40. Tilsammen besto datasettet av 64 pasienter, 49 av de med FL (follicular lymphoma). Innenfor FL var det 25 pasienter dosert med 15/40 og 8 pasienter dosert med 20/100. Responsrater på henholdsvis 68% ORR og 28% CR for 15/40, og 50% ORR og 25% CR for 20/100.

Nå er alle pasientene i Lymrit 37-01 dosert, og vi kan forvente data fra 19 pasienter med 20/100, altså en økning på 10 pasienter fra ASH 17. For 15/40 er det ingen nye pasienter. Dersom effektdataene fra 15/40 endrer seg fra det som ble rapportert ved ASH 17 vil det altså være pga. av en "abscopal effect" som innebærer at noen svulster fortsetter å krympe mellom tremåneders- og seksmåneders-avlesningen. Det vil i så tilfelle være meget interessant! Videre vil få data fra to pasienter dosert med 20/60. Ettersom 20/60 var en dose for å undersøke pharmacokinetics vil nok ikke dataene fra denne dosen presenteres separat i abstractet. Totalt vil det presenteres effektdata fra 12 nye pasienter og sikkerhetsdata fra 10 nye pasienter.

Ettersom det nå er 15/40 og 20/100 som blir testet i PARADIGME er selvsagt det interessante å se hvordan 20/100 står seg mot 15/40.

Tilbake i 2017 ble markedet noe skuffet over at 20/100 ikke allerede da viste seg bedre enn 15/40. Vi har gode grunner, blant annet lovende dosemetridata, til å tro at 20/100 vil være en bedre dose enn 15/40. På det gamle forumet skrev vi mye om at det er viktig å huske på at åtte pasienter var et veldig lite utvalg, noe som innebærer at "uflaks/flaks" med pasientpopulasjonen vil slå drastisk ut på responsratene.


Det er viktig å innse at det skal mye til for at 20/100 allerede nå "tar igjen" 15/40. La meg illustrere med et regneeksempel:

La oss anta at av de 10 nye pasientene med 20/100 er 8 innenfor FL. Vi vil da få en total på 16 pasienter dosert med 20/100 innenfor FL. Dersom de åtte nye pasientene får 75% ORR (noe som er høyt!) vil totalen for de 16 pasientene med 20/100 bli 62,5% ORR. Fortsatt fem prosentpoeng lavere ORR enn for de de 25 FL-pasientene dosert med 15/40.

Konklusjonen må bli at vi ikke kan forvente at 20/100 som sådan tar igjen 15/40, men at det selvsagt blir spennende å se effektdataene til de nye pasientene dosert med 20/100.


Personlig er jeg MEGET FORNØYD dersom Betalutin fortsetter å vise konsekvent gode data. Som jeg har skrevet en del ganger tidligere skal du lete lenge for å finne noen som mener at Betalutin ikke blir godkjent dersom NANO bekrefter dagens responsrater i et høyere utvalg. Vi trenger ikke høyere effektdata, vi trenger "bare" at flere pasienter oppnår det samme!

Videre vil det være lurt å vurdere dataene som blir presentert opp mot konkurrentenes data. Eksempelvis ble Copanlisib tildelt Accelerated Approval basert på 104 pasienter med 14% CR og 59% ORR. Duvelisib har 1% CR og 43% ORR. Videre har Betalutin en helt overlegen enkelhet samt en meget attraktiv sikkerhetsprofil. Tenk gjennom dette før du eventuelt anser dataene i abstractet som skuffende.


Betalutin - så godt som sikkert et produkt i markedet.
Redigert 29.10.2018 kl 23:03 Du må logge inn for å svare
tixis
31.10.2018 kl 17:08 4660

Gutten med gullbuksene.
Gikk jo rundt 10k over 56 i dag.
Var nok ditt alt sammen :-)
Handler med lommerusk skjønner jeg. Ikke d man får inntrykk av akkurat.
Når man hele tiden skal proklamerte at man treffer topper og bunner så kan det jo være greit å kunne litt matematikk. :-) :-)
focuss
31.10.2018 kl 17:23 4603

Tixis
Akkurat så usaklig som en fanatiker kan være. Har du forsøkt et liv uten skylapper?
Adsø
31.10.2018 kl 17:37 4529

Nogen som ved hvad tid abstraktet bliver offentliggjort?
focuss
31.10.2018 kl 17:48 4489

I dag ble det handlet Nano aksjer i frykt for at det i morgen skal presenteres mirakler. I det minste gode Lymrit resultater. Når resultatene blir kjent i morgen, vil noen kjøpe og noen vil selge. Hva skal resultatene være for at kjøpere og selgere er i balanse?
focuss
31.10.2018 kl 17:50 4438

CR=50% er opplagt kjøp. Hva er opplagt salg?
Adsø
31.10.2018 kl 18:36 4290

CR over 30% vil jeg tro skyder aktien til +100kr
CR under 20% vil jeg tro sænker aktien til under 40kr
focuss
31.10.2018 kl 18:44 4250

Adsø
Vi bør kanskje mene noe om ORR også siden det er definert som surrogat endpoint
ORR større en 70% positivt. negativt er ?
Adsø
31.10.2018 kl 18:59 4170

Det er svært. Men arm 4 forventer jeg over 60% ORR
Arm 1 må ikke falde under 60% ORR

Stabile data fra arm 1 er positivt
Stabile/uændrede data fra arm 4 er negativt

Men selv lægger jeg stor værdi i behandlingsmetoden, noget man ikke kan se afspejlet i CR, ORR og mDoR

Jeg tror ikke man skal ha for store forventninger til morgendagens presentasjon. Det kommer ingen breaking news, bare bekreftelser på at alt går på skinner
Adsø
31.10.2018 kl 19:18 4075

Jeg tror heller ikke det overordnede marked har uopnåelige forventninger som fx ved Lugano, hvilket kan have positive effekter.
Men en del af markedet frygter vel, som jeg selv, data med faldende CR og ORR.
Vi/jeg ønsker et bevis på stabilisering af dette
focuss
31.10.2018 kl 19:24 4044

Jeg tror markedet trenger noe som er bedre enn hva man vet fra før. Markedet er sulteforet på gode nyheter.
Adsø
31.10.2018 kl 19:44 3940

Måske har du ret focuss. Men jeg tror at fortsat faldende data fra de sidste præsentationer giver markedet en forventning/frygt for at dette fortsætter.
Og markedet priser efter dette! Faldende aktiekurs.

Jeg ser det som at markedet forventer betalutin bliver medicin pga Qol safety mm, men hvor godt bliver det hvis vi ender på fx 40%ORR og 14%CR..
Mange investorer køber ikke faldende aktier fordi de ikke kan se bunden eller mangler fundamental indsigt!
Jeg mener det samme er gældende med nano.

Men jeg bliver klogere i morgen kl14.
God aften til jer nordpå
Tillegg til startinnlegget:
Ordet abstrakt betyr et utdrag/sammendrag av det viktigste.

Vi må ha klart for oss at presentasjonen av Lymrit 37-01 som sådan kommer på selve ASH-konferansen, og at det som publiseres i morgen er et utdrag/sammendrag.

Det er vanskelig å forutse akkurat hvilke data NANO har trukket frem i abstractet (som også har en mye tidligere cut-off enn posteren), men det vi kan være helt sikre på er at vi fortsatt vil ha mange ubesvarte spørsmål etter morgendagen!

Det er overhodet ikke skrevet i stein at vi kan beregne oss frem til responsratene på de 10 nye pasientene med 20/100 basert på abstractet. Mest sannsynlig får vi kun vite noe om noen pasienter - spennende blir det!

mDOR vil nok også være oppdatert, men den vil mest sannsynlig bli oppdatert mer i forbindelse med selve presentasjonen på ASH pga. senere cut-off.

Dette er en tretrinns-rakettt. Først abstraktete, så kvartalspresentasjonen og til slutt ASH. Bare fint at vi ikke får alt på en gang, for det kunne blitt mer enn markedet er i stand til å fordøye.
focuss
31.10.2018 kl 20:34 3731

Nano ledelsen er en herlig samling med amatører, dersom Bravo da ikke har klart å endret det. Dersom de har noe positivt å melde til eierne så gjør de det med en børsmelding og ikke med noe kryptiske greier som enhver idiot bør skjønne at ikke er fornuftig måte å informere eierne på. Som noen plakater på en konferanse. Får håpe Bravo har maktet å få noe fornuft inn i idiotiet, men han har kanskje hatt for lite tid ennå.
Jimmi
31.10.2018 kl 20:39 3695


Vi får også en podcast etter kvartalspresentasjonen der Einarsson vil kommentere abstrakt.

Utvilsomt mye spennende fremover. Har tro på at FPD Archer-1 kommer før ASH.

focuss
31.10.2018 kl 20:51 3638

Nano bruker nå aksjonærenes penger på å lønne en informasjonsdirektør. Hva bør vi da forvente å få ut av det? I det minste informasjon som er av verdi for aksjonærene.
Hvis ikke? Bare ennå mer penger down the drain.
focuss
31.10.2018 kl 21:00 3576

Jimmi
Du må jo bare lytte til Einarsson, han var vel den siste som skjønte at Costa måtte sparkes. Det er rett og slett patetisk og se hvordan noen legger fasiten i fanget på Einarsson.. Business og seminar er to forskjellige ting.

Dette har vi diskutert og vært fundamentalt uenige om tidligere, Focuss. Forskningsresultater skal presenteres på medisinske kongresser og i medisinske tidsskrifter, deretter i form av børsmeldinger. Partneravtaler etc. skal børsmeldes. Uansett får vi se hva morgendagen bringer. Ha en riktig god kveld
focuss
31.10.2018 kl 21:13 3491

Picosalax
Problemet oppstår når man har en ledelse som ikke skjønner forskjell på forskningsresultater og meldepliktig informasjon. Eller for å si det som det er. En inkompetent ledelse.
Merlin
31.10.2018 kl 21:19 3461

På en del av de seneste 20/100, der pasientinklusjonen vel først ble avsluttet i mars i år, har Nano ikke mer enn 3 mndrs. data. På de fra før jul 6 mndrs, hvor man vet at pasientene vel var eldre enn gjennomsnittet, og til dels dårligere. Dermed behøver ikke 20/100-dataene være spesielt gode, og vi ender med Donkeykongs konklusjon om at vi i det minste bør få økende DOR og helst ikke noe svakere ORR for 15/40 enn tidligere. Uforandret resultat på 15/40 vil altså være en svært god bekreftelse.

Kommer altså 15/40 ut omtrent som forrige gang, og folk ikke skjønner at det er veldig bra, og kursen skulle falle, gir det en kjøpsanledning.
focuss
31.10.2018 kl 21:26 3431

Picosalax
Slik jeg ser det så har selskapet utrolig lite å fare med av dybde dersom de ikke har annet en meldepliktig info å komme med på fag-konferanse. Men god natt.
Redigert 31.10.2018 kl 21:27 Du må logge inn for å svare
zuba
31.10.2018 kl 21:32 3394

Kan se ut som den psykotiske fucked up får ei travel natt med tanke på abstraktet kommer i morgen.
Han har valgt å selge ut de få skarve aksjene han kjøpte tidligere i uka og nå får ledelsen kjørt seg.
En lang tur på kort brygge anbefalles.
Redigert 31.10.2018 kl 21:32 Du må logge inn for å svare
31.10.2018 kl 21:59 3301

De som skriver slik, er ikke de som har juice til å lage salgspress, de er helt avhengig av at eksisterende aksjonærer skal bli skjelven i knærne for at deres trade skal gå i orden. Ikke en lek med psykologi omkring aksjer jeg har planer om å vie ekstra oppmerksomhet.
Abstrakt i morgen å kose seg på, ny informasjon som skal fortolkes. Og som blir presentert om en uke av selskapet selv til oss, abstraktet da. Og helheten kommer i starten av desember. Ser rett og slett hyggelig ut fremover.

Merlin 21:19 tar opp noe interessant:

I fjor var cut-off til ASH-abstract 3. juli. NANO har åpenbart ikke data fra 6mnd.-avlesning for alle 20/100 pasienter så tidlig. Dersom NANO skriver et abstract for pasienter som har gjennomført 24 ukers follow-up, noe som slett ikke vil være overraskende, jf. tittel på poster, tilsier min kvalifiserte synsing at vi "kun" får data på seks-åtte nye pasienter, hvorav to pasienter er dosert med 20/60.

Jeg gjentar at vi mangler effektdata fra 12 pasienter. 10 dosert med 20/100, 2 dosert med 2/60.

Konklusjonen blir altså på linje med den ovenfor. Vi får nok noen svar i morgen, men må mest sannsynlig vente en måned til før vi får full innsikt.
Panis
31.10.2018 kl 22:14 3233

De får bare holde på hvis de tror at de kan skremme aksjonærer som har vært med i flere år til å selge nå, og som du skriver har vi mye hyggelig å se frem til de neste ukene. Det starter i morgen kl 14:00 :-)
Kongen
31.10.2018 kl 22:21 3193

Der har Focuss har snudd på flisa fra tidligere i dag å baisser ledelsen igjen. Ler meg ihjel over hvor lett det er å lese enkelte brukere her inne:)
Gorgen1
31.10.2018 kl 23:10 3016

Enkelte her inne, må enten lide av bipolare lidelse eller være en snodig utgave av dr. Jekyll og mr. Hyde. Alt ettersom om de er inne eller ute av aksjen.

Focuss ser ut til å være en av de. Måte på å forandre mening på minuttet.

Gorgen1
Men i morgen kan bli rene Muppet Show eller KrF tilstander hvor mange er i tvil hvilken side dem velger. Viktig å komme seg tidlig opp i morra, har ordnet meg orkesterplass:-))
Merlin
31.10.2018 kl 23:58 2884

Man skal virkelig lese med argusøyne for å forstå konklusjonene i abstraktet. Dette blir i høyeste grad en mellomavlesning for 20/100 og det skal svært mye til nå at vi får relevante effektdata for 20/100. Med en god porsjon som kun har 12 ukers avlesning, vil de seneste 20/100 pasientene ikke få med seg abscopal effekt i samme grad som 15/40. Det blir derfor vanskelig å sammenligne 15/40 og 20/100 resultatene også denne gang. Og 15/40 tallene vil altså ha innebygget mer abscopal effekt enn 20/100.

Om Nano gjør egne sammenligninger på utviklingen for pasientene i 20/100 fra før jul, kunne det vært interessant. Spesielt om de har økt fra 1 til to CR.

Uansett:

1) Det er et kvalitetstegn at Nano har kommet gjennom med postere.
2) Fast track, ganske sikkert basert på data også fra 2018, tilsier ordentlige resultater.
tixis
01.11.2018 kl 05:13 2754

Hva har dette med fanatisme å gjøre Focuss?

Dette var kun en bemerkning til enkeltes behov for å utgi seg for å være en STOR kar og en som alltid gjør de rette tingene.

Jeg er på ingen måte feilfri, men det er stor forskjell på å ha såpass selvinnsikt og kunne si det kontra d motsatte
Gorgen1
01.11.2018 kl 16:18 2231

Hvorfor er det helt stille fra Korsar og focuss i dag?

Fikk dere ikke de vanlige perfekt timede 100 millioner aksjene deres på dagens laveste?

focuss
01.11.2018 kl 16:39 2178

Gorgen
Det er da ikke så stille fra meg. Du får sjekke noen andre tråder. Jeg mener bl.a at nå er vi sikret en oppkjøpspris på min 350. Videre så mener jeg vi er i nærheten av en uetisk situasjon ved ikke å få dette ut til pasientene så fort som mulig.
Kongen
01.11.2018 kl 23:53 1941

Korsar? Hvor er du? Les gjennom alle postebe dine på denne tråden en gang til. Ta det som en mann, legg deg flat og innrøm at du har tatt feil hele veien mot disse abstractene.
Så kanskje du har litt ære i behold etter å ha baisset caset nano i 2 år snart, selv om du blir motbevist igjen og igjen.

Kursen er på et hinsides lavt nivå, men selskapet leverer nok en gang og drar seg nærmere og nærmere markedet. Begynner du å se det?
Kongen
01.11.2018 kl 23:58 648

Innlegget er slettet av administrator
Kongen
02.11.2018 kl 13:13 1632

K?
Velger du den gode gamle strutseteknikken?
Stikke hodet i sanda å vente til det går over?
#avkledd #backtrader #nullskillspåaksjemarkedet
Korsar
02.11.2018 kl 13:41 1739

Vi så i går en overdreven vektlegging av et midlertidig datasett, der alle evt. motforestillinger mot haussing igjen glemmes.
Hele det gamle haussekorpset var plutselig på banen igjen, og igjen er det siste gang man ser seg bakover.
Er det umulig å skjønne at børs ikke fungerer sånn?
Jeg er personlig svært fornøyd med å ha vurdert situasjonen korrekt, og solgte meg ut på 66-tallet i dag. For der stanget vi soleklart mot bred teknisk motstand i 65-67 sjiktet. Kurs nå: 63-64-sjiktet. Korrekt vurdert igjen altså Jeg kan selvsagt ikke trues til å lyve om sånt :-)


Jallin
02.11.2018 kl 13:49 1709

Det vi så i går var en selvutnevnt aksjegud som spådde kraftig nedgang før tallslipp og rådet folk til å selge unna. Nå er du tilbake og hevder du fikk med deg oppgangen. Patetisk!
focuss
02.11.2018 kl 13:51 1701

Korsar
Ønsker du at alle skal gjøre slik som deg? Hva slags marked får du da?
02.11.2018 kl 13:55 1685

Angående Korsars trading, personen gir innsyn ved gjenfortelling(ikke bevis), og innsyn når det passer han(hvor mye som blir benyttet i handler eller hvor mange handler). Det blir litt som om et biotek-selskap kun orienterer om antall CR. Ikke om antall pasienter. Og at de gjør dette med å muntlig fortelle om det på et offentlig forum med en anonym bruker.
Siden pasienter er i en liv og død situasjon, mens Korsar ikke går all in i siden trades, så ville det altså vært mer troverdig biotek-selskapet.
Informasjonen fra hans fortellinger om trading er altså totalt uten verdi, og kan i beste fall brukes som en indikasjon om hvordan vedkommende ønsker andre skal påvirkes av hans post(f. eks. han er ute, og ønsker andre skal selge, så han kan kjøpe seg inn igjen).
Mannen evner å skrive saklige og intelligente innlegg for all del. Global økonomi og lignende kan han dra frem relevante momenter i for eksempel. Men for min del fant jeg hans tidligere spamming mot en annen bruker tilstrekkelig barnslig til at han forblir blokkert.
Det er betydelig mer spennende ting å lese om i ferske abstrakter, enn å dette som tema dog.

Edit*
Beklager alle skriveleifene, de bruker å komme når jeg passerer literen med kaffe på formiddagen!
Redigert 02.11.2018 kl 13:59 Du må logge inn for å svare
Korsar
02.11.2018 kl 13:56 1674

focuss,
ser du ikke at markedet stort sett gjør det samme som meg? Fordi både jeg og hovedtrend i markedet vurderer all tilgjengelig info og handler deretter.
I stedet for å bedrive fruktesløs ryggklapphaussing her på forumet. Markedet bryr seg døyten om sånne mikroforetak.
Kurs nå: 63-tallet. Ned 4 kroner fra topp.
Og det syns dere er smart å sitte passivt med på når man kan gjøre som meg?
Helt greit å suboptimalisere seg på den måten, men det er ikke jeg som skal klandres for det. Jeg har spart 60.000 i papirtap (og sikret ut det samme) på å hoppe av på 66-tallet.
Jeg prøver bare å vise at der er flere måter å håndtere et børsmarked på.

PS: Med over 52 mill i omsetning i dag foreløpig, er det rene børstekniske forhold som styrer atferden nå. Ikke å hakke på meg :-)
Redigert 02.11.2018 kl 13:57 Du må logge inn for å svare
mukd
02.11.2018 kl 13:58 1667

Hvis man går inn på profilen til Korsar så legger man fort merke til at han/hun aldri kommenterer NANO før kl 0900.

Jallin
02.11.2018 kl 14:06 1632

Men i Bergenbio sitter du stille?

Selv kjøpte jeg meg inn 1. januar i år til kurs 20. Deretter solgte jeg alt på 50 kroner 19. februar. Kjøpte tilbake for 250% av opprinnelig beløp på 40 kroner 13. april. Deretter solgte jeg for 51 kroner 31. mai. Etter det har vært ute av aksjen da det var opplagt at den skulle falle. Sitter nå med tørt krutt men avventer fall til 10 kroner som er rett rundt hjørnet nå. Latterlig høyt prisa nå...

Tror du ser hvor verdiløs slik backtrading er. I hvert fall når du i de få tilfellene du sier hva du gjør i forkant og kommer med råd til andre ikke har baller til å stå for det i etterkant.
Redigert 02.11.2018 kl 14:08 Du må logge inn for å svare
Korsar
02.11.2018 kl 14:06 1635

mukd,
kan du ikke heller konsentrere deg om aksjens utvikling? Det gjør jeg :-)
Kurs nå: Snart 62-tallet.
Eller sagt på en annen måte: markedet vurderer nå om det kan være lurt å gå inn igjen på et langt lavere nivå enn man hoppet av før i dag :-)
Redigert 02.11.2018 kl 14:08 Du må logge inn for å svare
mukd
02.11.2018 kl 14:11 1606

Dersom du er eksperten hvorfor sa du ikke før start I dag at kursen skulle opp til 67 og falle ned ?
Alle kan si det I ettertid..