Det burde bli straffbart å bevisst falskpropagandere om klima.


https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/xLPxQ/den-norske-blasfemiparagrafen-er-historie

Tidligere hadde vi noe som het blasfemipararafen. Nå synes det å være et økende behov for å forhindre spredning av bevisst falsk
propaganda om de initielt menneskeskapte ekstraordinære svært alvorlige klimaendringene.. Jeg snakker om betalte klimaendringsfornektere, klimasvindlere
og klimadatasvindlere. Som opptrer i uberettiget vinnings hensikt.

Bevisst sabotering av korrekt opplysning om klimaet og hvordan det best bør forebygges, bør sanksjoneres.

Et av de største problemene rundt de initielt menneskeskapte ekstraordinære klimaendringene, er all svindelen som pågår for å tiltukle og feie dette under teppe. De betalte propagandistene forsøker å gi inntrykk av at problemet ikke fins. Mens fakta er at de initielt menneskeskapte ekstraordinære klimautfordringene nå pr. oktober 2018 er SVÆRT ALVORLIGE.
17.10.2018 kl 13:47 581

Drøfteren, da må det også bli påbudt å danse rundt bålet og slå på trommer.

Åkey, siden alle her uten et snev av vitenskapelig begrunnelse sier at 98% av verdens vitenskapsmenn/kvinner tar feil mht. miljøødeleggelser, så er det vel sant da....

Øretriller: Miljø? Dreier ikke diskusjonen seg lenger om klimaet? Jeg har forøvrig sett tallet 97% vedr. menneskeskapt klimapåvirkning, noe som er tilbakevist, som rent tøv.Analysen viste 0,3% av omtalte rapporter, ikke 97%.
Går det virkelig an å avsløre sin ignoranse og samtidig prøve å latterliggjøre folk, som søker kunnskap om temaet. Hvis du er så overbevist om at du besitter sannheten, får du i det minste komme opp med hva den baserer seg på.
17.10.2018 kl 14:15 556

Stenge Gardermoen? Hva skal Erik Solheim gjøre da, sykle kanskje hoho

Hvordan denne loven skal utformes for ikke å kunne misbrukes er veldig viktig. Det må legges opp til gode rettsprosesser der en nøye gransker overtredernes intelligens og motiver. Eldre som har vanskelig for å kunne orientere seg i dagens samfunn må en kunne behandle med mildhet. De som driver med dette for egen vinnings skyld må derimot tas hardt.
TV som ikke tar faren for at mennesker ved uforsvarlig politikk og misbruk av jorda resurser bærer ansvar for at mennesker forledes til ikke å fatte hva som er på gang. Slike kanaler bør derfor pålegges å kreve opp avgifter i forhold til sendetiden som betales til staten. Kanaler som for eksempel NRK kan bare ved folkeopplysningsprogrammer få fritak for lisensavgift og gjøre dem som kan vise at de følger programmene ellers berettiget til faktaopplysningspremier på nivå med en nå betaler i lisensavgifter.
Det fremholdes i denne debatten at en skal være kritisk. Det er jeg enig i. MDG har nå hatt en viss miljømakt i Oslo. På den siste tida har det kommet opp en del høyhus for kontorbruk midt i sentrum. Til tross for at de er helt nye har de fått glassfasader som gjør livet innafor kokhett. Dette må det bli en endring på. Glassveggene må inneholde solseller i passende mengde slik at både nedkjølingsbehov om sommeren og oppvarmingsbehov om vinteren minker. Solsellene vil samtidig gi et betydelig energitilskott og det produseres på rett sted fordi det ikke krever mye av kraftoverføringslinjer. Dette er ikke noe en kan gjøre i 2035 og senere, det kan skje NÅ.