PEN - Årets vinneraksje - noe oppside igjen?


PEN har tre eiendeler:
8,333% av Dussafu, Gabon
6,502% av OML-113 (bl.a. AJE) i Nigeria (12,19 % revenue interest, 16,255% paying interest)
87,5% av Sfax Offshore Exploration Permit og Ras El Besh Consession (operatør).

PEN har fort tiden produksjon både fra AJE og Dussafu.
I Tunisia har PEN handa på rattet selv - som operatør. Melding om fornyet lisens for Sfax (fornyes hvert 5. år?) kan komme når som helst nå. Informasjon selskapet har kommet med i presentasjoner tyder på at de langt på vei har sikret partner (farm-in) og kan gjøre i gang borring av to brønner rimelig raskt. PEN Tunisia har ferdig organisasjon med betydelig varelager (verdimessig) i form av risers, flowlines m.m. som trolig skal brukes ifbm. kommende produksjonsbrønner. Strukturen er på plass - venter bare på startsignalet i form av godkjenning fornyelse av lisensen.
Blir spennende å se hva de får ut av dette.

For OML-113 er det AJE-funnet som har vært i fokus og der verdiene ligger pt., men det ligger betydelige andre leads og prospekter på lisensen som i liten grad har vært løftet frem. For PEN sin del, tror jeg, handler det bl.a. om at de vil ut av Nigeria. Hvorvidt de klarer det nå eller om de må vente til JV har sikret prosjektfinansiering til å ta størstedelen av investeringskostnaden for videre utvikling av lisensen - det gjenstår å se.
Uavhengig av salg eller ei - jeg tror vi står foran en mer aktiv fase knyttet til AJE de månedene som kommer. Eiendelen synes å ha ligget brakk for lang tid, med unntak av den relativt stabile oljeproduksjonen. Blir spennende å se hva nytt som kommer vedr. AJE. Jeg tror det kommer en hel del avklaringer ila Q4.

Så har vi gullklumpen - Dussafu. Det har vært skrevet mye om denne i tidligere PEN-tråder.
Som kjent - vi har nådd first oil fra to produserende brønner fra det opprinnelige Tortue-funnet. Vi vet ennå ikke flow - her ventes melding innen kort tid. Operatør BWO har pre-drill estimat på 10000 - 15000 boed.
I mai ble det gjort funn i vestre flanke av Tortue. Funnet vil gi betydelig oppgradering av reserver og oppdaterte reserver er ventet å foreligge før BWO har sin Q3-presentasjon mot slutten av november.
I juli ble det gjort funn på Ruche NorthEast (tidligere prospekt 6). Det ble borret en appraisal-brønn 800 meter fra brønnen. Vi venter ennå på estimat av størrelsen på funnet, men mye tyder på et veldig bra funn. Det vil, sammen med tidligere oljefunn i Ruche, danne grunnlag for videre utvikling av feltet og oppgradering av reserver.

Pga det oppløftede funnet i vestre flanke Tortue vil fase 2 etter alle solemerker innebære 4 nye produksjonsbrønner på Tortue (var opprinnelig tenkt kun 2 nye i fase 2 og ytterligere 2 i fase 3). Videre er det angitt at det trolig vil bli to nye letebrønner knyttet til greater Ruche. Her ligger bl.a. Mupale og prospekt A og B. De to sistnevnte er mulige "elefanter" - men ligger kanskje på for dypt vann til å bruke jack-up-riggen Borr Norve?

Mye spennende på gang på Dussafu i 2019. Tidligere estimater antydet en lønnsom utvinning fase 1, Dussafu. Det med oljepris under 60 USD/fatet. I og med at FPSOen nå ligger på feltet og produserer så vil det være vesentlig mindre kostnad per ekstra brønn som borres og kobles opp enn ved fase 1. Lønnsomheten vil styrkes fundamentalt fra 2020 når Tortue produserer fra 6 brønner.

Blir spennende å se om de får innarbeidet reserver også fra Ruche NE eller om det bare blir Tortue i denne omgang.

Er mye jeg positivt jeg kunne skrevet om både BW Energy og mannskapet de har til å lede utviklingen av Dussafu - med betydelig erfaring fra nabofeltet Etame, eller om et veldig bra styret til å være et lite E&P-selskap.

For min del er PEN min største investering. Jeg er trygg i denne bla. pga produksjon per i dag som danner et økonomisk fundament som bare vokser seg sterkere med økte oljepriser og økt produksjon, med spennende eiendeler hvor det foreligger klare planer for videre utvikling (men unntak av AJE som vi venter på bedre og raskere progresjon) og en kompetent styre med gode kontakter.
Synes også at eiersiden begynner å bli spennende hvor institusjonelle selger seg ned og ut og inn med investorer som forhåpenligvis vil noe med selskapet.

Her er en oversikt over hva som kan være verdt å merke seg i tiden som kommer:
(ikke nødvendigvis akkurat denne rekkefølgen)

· Endelige flow-tall fra fase 1 Dussafu
· Oppjusterte reserver Tortue (og kanskje Ruche NE også?)
· FID Tortue fase 2 (inkl. to appraisal-brønner i utvidet Ruche-område – kanskje Mupale?)
· Lisensforlengelse i Tunisia
· Farm-out Tunisia
· FID Sallom – Tunisia (to produksjonsbrønner) og kontrahering av rigg
· Resultat at studiet på AJE vedr. Turonian oil-rim.
· AJE FID 1-2 brønner Turoian oil-rim
· AJE FID Turonian gas development
· Prosjektfinansiering AJE
· Mulig salg eller farm-down AJE.

Se også opp for endringer på eiersiden.

Årets vinneraksje - noe oppside igjen?
Ja, jeg mener det er betydlig oppside.
I begynnelsen av september var oljeprisen ca 78 USD og PEN ble tradet mellom 20 - 23 i hele september. PEN og BWO har i grunnet fulgt hverandre til en viss grad i og med at begge er eksponert mot Dussafu, men PEN har falt ulogisk mye vs BWO. En bør ikke bare se på aksjekursen - men markedets prising av selskapet (aksjekurs * antall aksjer). PEN er et lite selskap, men ut fra eiendeler, cash, reserver og forventet produksjon.....you to the math :)

PEN forblir min foretrukne aksje med betydlig overvekt i porteføljen.

Anbefaler deg som vurderer å investere i aksjen - sett deg ordentlig inn i selskapet og hva som ligger av muligheter og utfordringer - da står du stødigere også når markedet generelt korrigerer (selv om PEN kursmessig ikke går klar) så gripes en ikke av panikk - en vet hva en eier.

Bakern

Jeg fikk bare så innmari lyst på det tidligere idag da jeg tok en kaffe. Yndlingskaken min. Nam-nam😄
canarias
16.10.2018 kl 16:36 4925

Store svingninger i dag ja, vi får håpe dette var de siste krampetrekninger på nedsiden selv om Mimsa kanskje ikke er helt enig i konklusjonen.

Tullows andel er jo fastlagt ved avtale, så det er avtalens rettslige og avtalens betingelser, dvs. hvor mye skal Tullow betale etc. som jeg mener det må gås litt nærmere etter i sømmene. Men klart at det kan være et moment til stede her ifm. en forhandling hvor PEN sikkert vil vurdere alle vinkler for å få kjøpe seg mer opp.

Var en del uker siden jeg sjekket dette med selskapet (back-in) og har ikke spurt i den senere tid. men slik jeg har forstått, avtalen med Tullow er dette ingen plankekjøring. Så det kan godt tenkes at Tullow kvier seg, dvs. ser for seg lang tid før partene kan kommertil endelig enighet og derved deltar aktivt for å finne raskeste og smidigste løsning.
Redigert 16.10.2018 kl 16:37 Du må logge inn for å svare

Er det noe som heter seg å kjøpe de ut av en evt back in right opsjon. Kan det være en enkel og smidig løsning for tullow?
Blir de tilbudt en sum for å holde seg utenfor, så er vel kanskje det noe som fungerer bedre for de.

FF

Napoleon er godt, men til en viss mengde da. Hvis pen havner på 60 blank, så spanderer jeg så mye du klarer å spise...

Bakern

He-he. Det skal jeg huske på, men for din egen skyld anbefaler jeg innen en tidsfrist,

Ad mulig kjøp - PEN må på en eller annen måte posisjonere seg for å kjøpe av Tullow eller BWO. Hvordan dette kan anordnes vites ikke, men vil anta at det blir rimelig bra dynamikk rundt denne back-in right-en. Kan bli et vindu som PEN kan smette inn i.

Skal bli interessant å se hvordan Trump løser oljesanskjonen mot Iran, deadline 4. nov. Kan bli fritak eller han står steinhardt på krava. Det som er igjen av denne SA journalisten feies vel bare under teppet og så forsetter man som vanlig. Money talks og business as usual? Må si at normalitetsbegrept har fått en extrem utvidet betydning i den senre tid. What a crazy world!
canarias
16.10.2018 kl 18:55 4577

Når vi ser på suksessen til AkerBp hva som er mulig kan Panoro havne på både 60 og 200 så det kan bli mye Napoleon kaker på fluefiskeren .

Ser bra ut for morgendagen(USA). Jeg hadde et innlegg tidligere i dag som forsvant, men uansett Investech nevnte støtte på 16,80. Der snudde kursen opp i dag på bra volum, og nå tror jeg vi skal videre til 20kr-21kr allerede i morgen. Det er mange som skal inn igjen etter at aksjen har vært megaoversolgt! Spennende..

Og olja snart i 82 dollars. Ja, her skal vi nok OPP! men ingenting overrasker i PEN-aksjen...BWO noe ned i dag, men styreleder trakk seg der? Kan ha påvirket BWO. Det er mange positive triggere som ligger på lur. Her må newsweb øke kapasiteten snart!
Alby
16.10.2018 kl 22:48 4253


Ja, nå er jeg merspent enn vanlig på morgendagen. God natt 😎

Brent noe ned + shorting. Kommer en god flow-melding før helga og får aksjen på et nivå der den bør være?

Det var noen leie lagertall, men olja er da fremdeles over $80, så vidt det er.

Hva som virkelig betyr noe, er denne uke på Wall Street. Ser greit ut i dag også, dvs. ikke så langt stygt fall. Med denne uke unnagjort, uten de store nedturene, er mye gjort i denne runde. For selskapenes resultat var ventet ville angi veien videre og nåværende markedsklima.
Redigert 17.10.2018 kl 19:17 Du må logge inn for å svare
PetterX
17.10.2018 kl 19:49 3837

Det som virkelig betyr noe er at PEN kommer med gode nyheter. Inntil det skjer er jeg redd for at vi vil slite med å komme over 20.

Kursen tangerte 19.90 i startfasen. Svingninger mellom 18.10 og 19.90 er mye uten at selskapsspesifikke hendelser forklarer kurssvingningene.

Kursen kan tangere 20 eller 17 uten at vi kan tolke dette som selskapsrelatert.

Jeg regner med at der er visse utfordringer på Adolo. Jeg tror brønnene er helt perfekt. Største eier i Borr drilling er Schlumberger. Det borger for kvalitet.

Brønnene kan etter all sansynlighet produsere 15000 fat. Adolojusteringer kan være nødvendig før alt fungerer perfekt

Trondh.

Det har vært konsensus her at også BWO vet hva de gjør. Det er jo de som har Adolo. Jeg synes ikke vi skal dra noen konlusjoner om noe som helst ang. produksjonen før vi får noen melding om det. Jeg har tippet i inneværende uke basert på IP 30. Må mest betraktes som et skudd fra hofta riktignok selv om rapportering etter 30 dager produksjon er veldig vanlig.
Redigert 18.10.2018 kl 09:15 Du må logge inn for å svare

Som nevnt tidligere, denne uken på Wall Street vil trolig sette standard for nær fremtid, fordi selskapenes resultat foreligger inkl. FEDs renteføringer er kjent. Så langt ser det bra ut. Små bevegelser samlet sett. Forsøker å se utviklingen i USA i sammenheng med olje og PENs Q3 og finner at det ikke er tydelige tegn på noe som kan butte i mot. Oljen vil mye bero på deadline 4. november og Trumps adferd vs. Irans olje.

The market roller coaster is making investors nauseous

By Paul R. La Monica, CNN Business
Updated 2010 GMT (0410 HKT) October 17, 2018

So what's next?

Joseph Quinlan, a market strategist with Bank of America's global wealth and investment management unit, wrote Wednesday that the recent volatility isn't worrisome. He said "the current pullback may be more about sector rotation."

In other words, investors are no longer solely infatuated with tech stocks -- and the big FAANG companies in particular. They are now looking more at utilities, energy, banks, consumer staples and healthcare.

A slowdown is not the same thing as a recession
Quinlan argues that "it's too early to call an end to the bull market. This beast is still kicking."
He said that the speed at which bond yields went up recently is what spooked investors. But inflation remains relatively mild and he is not expecting rates to go dramatically higher.

"We think the spike in rates was a one-off," Quinlan wrote, adding that he thinks economic and earnings growth may "moderate in the months ahead, not deteriorate or decelerate sharply."

That's the take of Joseph LaVorgna, chief economist for the Americas at Natixis as well. A slowdown in growth is not the same thing as an actual downturn. And investors may eventually realize that as well.

"Unless an economic recession unfolds over the next year, equity prices are likely to move significantly higher over the immediate term," LaVorgna wrote.

https://edition.cnn.com/2018/10/17/investing/stock-markets-today/index.html

Avslutningsvis vil jeg kun si at handelen I PEN nå preges av total villfarelse som styres av shorting/trading.

På lavt volum kan aksjen som i går fluktuere mellom NOK 18 og NOK 20 på samme dag med lavt volum. Hva kan aksjekursen da ikke fly om det kommer good news?Redigert 18.10.2018 kl 09:27 Du må logge inn for å svare
bmw5
18.10.2018 kl 09:23 3335

Der fikk vi den sperren på 54k så er det nedover i gjen. Slik går nå dagene i Pen.

Flua: Jeg har kanskje uttrykket meg upresist. Det jeg ønsket å formidle var at det er liten grunn til å tvile på at brønnene produserer det som er guidet. Utfordringene i en oppstartsfase er sannsynligvis knyttet til et avansert skip ( Adolo) som krever innkjøring og muligens visse modifikasjoner før det er mulig å skrue opp produksjonen til stabilisert nivå.
Jeg mener ikke at det er noe galt , men jeg tror en må påregne litt innkjøringsutfordringer før alle prosesser om bord i skipet fungerer optimalt.

Skjønner hva du mener, men er det noe BWO kan så er det FPSOer.
goodoil
18.10.2018 kl 09:48 3228

Er det den brønnen vi venter resultat av?.The company said that the DRNEM-1 well at the Ruche North East location off Gabon was spud by the Borr Norve jack-up drilling rig following the end of the quarter. According to Panoro, results from the well are expected in September.
bmw5
18.10.2018 kl 09:50 3220

En FPSO har et komplisert prosess anlegg og krever sin tid for innkjøring. Det er Det er enormt med rør, flere store separatorer, sand fangere. Med mer. De som ha hvert ombord og arbeidet på en FPSO vet hva det dreier seg om. Flow meldingen kommer når innkjøringen er godkjent.
Traderne får holde på med sitt og vi kan få kjøpt billige aksjer, for det vil komme en flow melding som antagelig blir på 10-15k.

Goodwill

Nei, det ikke det vi venter på. Den er ferdig boret og det er til og med boret et sidesteg. Dette kalles Ruche NE. Begge deler er meldt i børsmeldinger.

Det vi venter på er hvilken flow man samlet har fra et annet felt , nemlig Tortue. Her er det boret to produksjnsbrønner og “first oil” ble meldt 17. september
Redigert 18.10.2018 kl 10:14 Du må logge inn for å svare
mimsa
18.10.2018 kl 10:59 3008

Jeg tror jeg har funnet løsningen hvorfor det tar så lang tid. Feltet heter jo Tortue, så vi får nok smøre oss med tolmodighet

https://www.youtube.com/watch?v=p9pEIab8Des

He-he, Mimsa. Nå var du litt morsom, og det må være lov.

Tortue har ikke oppført seg som noen skilpadde så langt. Husk også at Kosmos har funnet et gigantisk gassfelt i Mauritania/Senegal med samme navn. Likeledes er skilpadder robuste og har lang levetid. Ikke dårlige egenskaper for et oljefelt.
Redigert 18.10.2018 kl 11:08 Du må logge inn for å svare
99999
18.10.2018 kl 11:44 2873

BW Energy Gabon er operatør på feltet. Det er det børsnoterte selskapet BW Offshore som bestemmer, når det skal sendes ut melding. Når ingen ting er meldt ennå, så går alt bra. No news is good news!
goodoil
18.10.2018 kl 12:01 2826

ff
Nå har jeg lest meg bedre opp .Har også lest forums tråder tilbake i tid og ser at de mimsa er dårlig business. Ser også at de som har shortet bw offshore er gått over til panoro. Tror man lett kan få over 25 kroner om man sitter litt i denne. Litt bølger på børsen må man tåle.
vibro
18.10.2018 kl 12:39 2736

Antar det foregår en hel del i kulissene nå. Vi har produsert på Tortue i over en måned og innen 17. november er fristen for back in rettigheten til Tullow oil. Også lenge siden nyheter på Aje - så har vi Tunisia hvor løpet blir lagt for å få igang produksjon.
Redigert 18.10.2018 kl 12:39 Du må logge inn for å svare
mimsa
18.10.2018 kl 12:50 2694

Takk skal du ha Mr. Goodoil for at du tillegger meg æren for elendigheten. Du høres ut som en vis mann; "man kan lett få over 25 kroner om man sitter litt i denne". Skal vi si sån ca. 30 november så får du med deg Q3.

Arnet said the priority now is to complete start-up activities and stabilize production on BW Adolo.

He added: “We will at the same time work towards the final investment decision on Tortue Phase 2, which will unlock additional production volumes, and continue the appraisal program of the recently announced discovery at Ruche NE as well as to confirm additional resources and strengthen the commerciality of the Dussafu license,” said Carl K. Arnet.

https://www.offshoreenergytoday.com/first-oil-flows-from-tortue-field-offshore-gabon/ sjekk nederst på siden, funn på rad og rekke!

Kan godt hende vi får 2-3 nyheter samtidig, som tidligere i høst. Dumt å være ute da, alle vet jo at det kommer og at børsmelding er rett rundt hjørnet ;) Flere ringrever har dukket opp på topp20.
Redigert 18.10.2018 kl 13:17 Du må logge inn for å svare
Spitzer
29.10.2018 kl 22:15 2114

Er ikke overbevist at PEN har roet seg mht M&A.
Vi vet at selskapet ønsker exit Nigeria, men mangler da 3. Ben.

Blir ikke sjokkert om vi ser noe overraskende M&A i nær fremtid. Mener fortsatt at WEN vil kunne være en god match for begge parter. De fleste er kanskje uenige i det, men i mitt hode går det bra opp😉

Spennende uke(r) nå fremover. Noe action blir det nok, enten det nå er M&A, farm-out, lisensfornyelse eller ressursoppdatering.
oto1
30.10.2018 kl 13:42 1921

En ting er i alle fall bra med dette kursfallet, og det er at grunnfjellet mitt vokser igjen.

Skulle gjerne tatt mer, men er all inn i DNO, og da må jeg selge noe annet på billigsalg.

Får se hva som skjer fremover.
Spitzer
30.10.2018 kl 14:20 1844

Kjekt å se at du fortsatt har tro på PEN, oto1. Men at grunnfjellet ditt i PEN vokser mens du er "all inn i DNO" var vel litt merkelig? ;)
oto1
30.10.2018 kl 14:33 1801

Det betyr at det ryker med noen nhy aksjer :)
Med tap. :(

Kan PEN aksjen gjøre en kule med 4-5 gangen og med stadig bedre produksjon og operasjonell performance, samt p.t. er underlagt hissig shorting på realtivt lavt volum, kan aksjen utmerket vel doble seg på meget kort tid. Angrepet på aksjen synes for voldsom på for kort tid.

oto1
30.10.2018 kl 15:35 1681

Ja. Det er jo nettopp det jeg sier...

Ser at det kan misforståes all den tid jeg ikke bare har dno, men all ledig kapital jeg hadde gikk inn i dno for en stund siden.

I fag har jeg byttet 5k nhy med pen, og så får vi se fremover om jeg bytter mer eller bytter tilbake.

Dno aksjene mine blir stående.
piff
30.10.2018 kl 16:04 1585

Da er det bare 10/12% ned til emisjonskursen. Og som skrevet tidligere (v ca kr 22) at bli ikke overrasket om en skal ned til emisjonskursen om markede og oljeprisen er i negativ trend.
Da gjenstår det og se.

Litt overrasket over at Panoro med tre assets i Afrika ikke deltar her. Ihvertfall fant jeg hverken dem eller noen fra Tunisia på lista. Forøvrig en liste som er meget lang og dekker de fleste land og mange selskap.

Africa Oil Week 5-9 november

http://www.africa-oilweek.com/conference/programme-and-speakers#!#bp_programme

EDIT: De kan jo delta uten å holde noen presentasjon selvsagt. Jeg kan også ha unngått da lista som sagt er mege lang over personer som holder innlegg
Redigert 30.10.2018 kl 16:35 Du må logge inn for å svare

Hva var emisjonskursen? Hvor er helloween?
Imprex
30.10.2018 kl 16:34 1480

Regner med vi dupper ned til emisjonskurs. All positivitet rundt PEN er nå blåst vekk. Positive meldinger gir ingen utslag. Er nok bare å stålsette seg til Q3 er unnagjort. Leverer hverken PEN eller BWO i løpet av november er jeg redd mimsa kommer nærmest hva angår kurs ved årets slutt. Shorten står uendret pr i dag.

Havner vi under emikurs til jul må ledelsen gjerne forklare hva de mente med at aksjekursen tidligere ikke speilet virkeligheten. Verden ser noe annerledes ut enn den gjorde i sommer. Men sammenlignet med resten av selskapene på børsen er pen totalt gruset. Ned 36,24 prosent på en måned...

Det er stille både fra PEN og analytikere. Ser for meg at heller ikke topp 20 akter å blø for mye. November blir i hvert fall helt avgjørende for min egen del.

mimsa
30.10.2018 kl 16:43 1448

Jeg la dette akkurat inn på en annen PEN tråd;

"Det var dette jeg prøvde å advare de "overbelånte tullebukkene" om i mange måneder. Jeg prøvde å dempe hausingen som Heloween og et knippe andre drev på med. Jeg blei mobbet og sjikanert på det groveste, men om dere hadde fulgt mine særs gjennomtenkte og ytterst verdifulle råd, kunne mange av dere ha fliret heile veien til banken i disse ulvetider, istedet for å stå der med lua i hånden. Veksten vi så var ikke holdbar over tid. Jeg tror vi fortsatt skal ned et par kroner før det er over. Nyheten om flow var som forventet og skapte bare et lite oppsving en dag. Om aksjen er så utrolig billig, hvorfor er det ingen av de store som benytter sjansen til å kjøpe seg betydelig opp? Dette med at shortingen har så stor innflytelse på kursen tror jeg ikke. Det som muligens kan skje er at noen legger inn bud på heile selskapet, men det er vel ikke så sansynlig lenger etter at PEN kjøpte seg inn i Tunisien. Ser at noen nevner DNO som mulig kjøper da de sitter på 4-5 miliarder i likvide midler. Men hvorfor ville de selge (kvitte seg med er vel bedre) Tunisien for så å kjøpe det tilbake gjennom et oppkjøp av PEN? Jeg begynner også å få en stadig dårligere magefølelse når det gjelder Aje. Er slett ikke så optimistisk som Gunnarius, og har liten tro på at PEN vil klare å kvitte seg med Aje i Q4 til en brukbar pris. Er det i det heile tatt noe som skjer i Nigeria. Virker totalt dødt på meg."

Alby

Det er naturlig at Helloween bruker mye tid på forberedelser til Halloween denne uken. 😏

Dobbel
Redigert 30.10.2018 kl 16:50 Du må logge inn for å svare
99999
30.10.2018 kl 16:59 1384

Dippen i oljeprisen i dag var nok utslagsgivende for at kursen falt i dag uten andre nyheter.
Når aksjemarkedet stabiliserer seg og nyheter kommer fra Pen, vil kursen ta seg opp igjen.
At Irans verste mareritt med oljesanksjoner nærmer seg vil hjelpe på.
mimsa
30.10.2018 kl 17:01 1373

Sikkert ikke det verste tidspunktet å kjøpe, men tror fortsatt den skal ned litt til før Q3. Om ikke oljepris eller andre Trump utspill kommer på banen vil den nok stige litt mot slutten av året.

Litt morro da at børsmeldinger fra BWO ang. Dussafu oversettes til russisk

https://polpred.com/news/?cnt=35&sector=8