PEN - Årets vinneraksje - noe oppside igjen?


PEN har tre eiendeler:
8,333% av Dussafu, Gabon
6,502% av OML-113 (bl.a. AJE) i Nigeria (12,19 % revenue interest, 16,255% paying interest)
87,5% av Sfax Offshore Exploration Permit og Ras El Besh Consession (operatør).

PEN har fort tiden produksjon både fra AJE og Dussafu.
I Tunisia har PEN handa på rattet selv - som operatør. Melding om fornyet lisens for Sfax (fornyes hvert 5. år?) kan komme når som helst nå. Informasjon selskapet har kommet med i presentasjoner tyder på at de langt på vei har sikret partner (farm-in) og kan gjøre i gang borring av to brønner rimelig raskt. PEN Tunisia har ferdig organisasjon med betydelig varelager (verdimessig) i form av risers, flowlines m.m. som trolig skal brukes ifbm. kommende produksjonsbrønner. Strukturen er på plass - venter bare på startsignalet i form av godkjenning fornyelse av lisensen.
Blir spennende å se hva de får ut av dette.

For OML-113 er det AJE-funnet som har vært i fokus og der verdiene ligger pt., men det ligger betydelige andre leads og prospekter på lisensen som i liten grad har vært løftet frem. For PEN sin del, tror jeg, handler det bl.a. om at de vil ut av Nigeria. Hvorvidt de klarer det nå eller om de må vente til JV har sikret prosjektfinansiering til å ta størstedelen av investeringskostnaden for videre utvikling av lisensen - det gjenstår å se.
Uavhengig av salg eller ei - jeg tror vi står foran en mer aktiv fase knyttet til AJE de månedene som kommer. Eiendelen synes å ha ligget brakk for lang tid, med unntak av den relativt stabile oljeproduksjonen. Blir spennende å se hva nytt som kommer vedr. AJE. Jeg tror det kommer en hel del avklaringer ila Q4.

Så har vi gullklumpen - Dussafu. Det har vært skrevet mye om denne i tidligere PEN-tråder.
Som kjent - vi har nådd first oil fra to produserende brønner fra det opprinnelige Tortue-funnet. Vi vet ennå ikke flow - her ventes melding innen kort tid. Operatør BWO har pre-drill estimat på 10000 - 15000 boed.
I mai ble det gjort funn i vestre flanke av Tortue. Funnet vil gi betydelig oppgradering av reserver og oppdaterte reserver er ventet å foreligge før BWO har sin Q3-presentasjon mot slutten av november.
I juli ble det gjort funn på Ruche NorthEast (tidligere prospekt 6). Det ble borret en appraisal-brønn 800 meter fra brønnen. Vi venter ennå på estimat av størrelsen på funnet, men mye tyder på et veldig bra funn. Det vil, sammen med tidligere oljefunn i Ruche, danne grunnlag for videre utvikling av feltet og oppgradering av reserver.

Pga det oppløftede funnet i vestre flanke Tortue vil fase 2 etter alle solemerker innebære 4 nye produksjonsbrønner på Tortue (var opprinnelig tenkt kun 2 nye i fase 2 og ytterligere 2 i fase 3). Videre er det angitt at det trolig vil bli to nye letebrønner knyttet til greater Ruche. Her ligger bl.a. Mupale og prospekt A og B. De to sistnevnte er mulige "elefanter" - men ligger kanskje på for dypt vann til å bruke jack-up-riggen Borr Norve?

Mye spennende på gang på Dussafu i 2019. Tidligere estimater antydet en lønnsom utvinning fase 1, Dussafu. Det med oljepris under 60 USD/fatet. I og med at FPSOen nå ligger på feltet og produserer så vil det være vesentlig mindre kostnad per ekstra brønn som borres og kobles opp enn ved fase 1. Lønnsomheten vil styrkes fundamentalt fra 2020 når Tortue produserer fra 6 brønner.

Blir spennende å se om de får innarbeidet reserver også fra Ruche NE eller om det bare blir Tortue i denne omgang.

Er mye jeg positivt jeg kunne skrevet om både BW Energy og mannskapet de har til å lede utviklingen av Dussafu - med betydelig erfaring fra nabofeltet Etame, eller om et veldig bra styret til å være et lite E&P-selskap.

For min del er PEN min største investering. Jeg er trygg i denne bla. pga produksjon per i dag som danner et økonomisk fundament som bare vokser seg sterkere med økte oljepriser og økt produksjon, med spennende eiendeler hvor det foreligger klare planer for videre utvikling (men unntak av AJE som vi venter på bedre og raskere progresjon) og en kompetent styre med gode kontakter.
Synes også at eiersiden begynner å bli spennende hvor institusjonelle selger seg ned og ut og inn med investorer som forhåpenligvis vil noe med selskapet.

Her er en oversikt over hva som kan være verdt å merke seg i tiden som kommer:
(ikke nødvendigvis akkurat denne rekkefølgen)

· Endelige flow-tall fra fase 1 Dussafu
· Oppjusterte reserver Tortue (og kanskje Ruche NE også?)
· FID Tortue fase 2 (inkl. to appraisal-brønner i utvidet Ruche-område – kanskje Mupale?)
· Lisensforlengelse i Tunisia
· Farm-out Tunisia
· FID Sallom – Tunisia (to produksjonsbrønner) og kontrahering av rigg
· Resultat at studiet på AJE vedr. Turonian oil-rim.
· AJE FID 1-2 brønner Turoian oil-rim
· AJE FID Turonian gas development
· Prosjektfinansiering AJE
· Mulig salg eller farm-down AJE.

Se også opp for endringer på eiersiden.

Årets vinneraksje - noe oppside igjen?
Ja, jeg mener det er betydlig oppside.
I begynnelsen av september var oljeprisen ca 78 USD og PEN ble tradet mellom 20 - 23 i hele september. PEN og BWO har i grunnet fulgt hverandre til en viss grad i og med at begge er eksponert mot Dussafu, men PEN har falt ulogisk mye vs BWO. En bør ikke bare se på aksjekursen - men markedets prising av selskapet (aksjekurs * antall aksjer). PEN er et lite selskap, men ut fra eiendeler, cash, reserver og forventet produksjon.....you to the math :)

PEN forblir min foretrukne aksje med betydlig overvekt i porteføljen.

Anbefaler deg som vurderer å investere i aksjen - sett deg ordentlig inn i selskapet og hva som ligger av muligheter og utfordringer - da står du stødigere også når markedet generelt korrigerer (selv om PEN kursmessig ikke går klar) så gripes en ikke av panikk - en vet hva en eier.
mimsa
16.10.2018 kl 10:07 3581

Hvilken nyhet???? At BWO er byttet ut med DNO??? Å spå venter du bare på "Good news". Jaja, du kan få sagt det du!!!
bmw5
16.10.2018 kl 10:57 3431

Aksjen blir presset nedover på grunn av den store posten på 70000 aksjer. Når aksjen er langt nok nede vil antagelig en større aksjonær ta den posten, for som vi har skrevet kan ingen se hvorfor aksjen skal falle til dette nivået.
mimsa
16.10.2018 kl 11:09 3375

Aksjen er vel veldig høyt priset på kr17,45l. Blir nok et par ti-år før vi ser kursmålene til Helloween og Alby nå!
rek1
16.10.2018 kl 11:17 3329

Mimsa kan du begrunne din påstand at PEN er høyt priset på 17,45??
99999
16.10.2018 kl 11:22 3294

Aksjen har en svært høy oppside, hvis det blant annet blir gjort funn i Prospect A eller Prospect B på Dussafu.
I alle de 9 brønnene som er boret på Dussafu er det påvist olje.
mimsa
16.10.2018 kl 11:22 3292

Oi, der falt den til 17.25. Da var vel 17.45 litt høyt da vel.

Mimsa

Skulle nesten tro at du koser deg, men det kan vel ikke stemme?
99999
16.10.2018 kl 11:32 3213

Kanskje litt tvangssalg nå. Resultatet av flow testen er vel like rundt hjørnet som vil gi et pent løft i aksjen. Om et par måneder går første skipslast med olje fra Dussafu.
Daggers
16.10.2018 kl 11:35 3183

Og nå RT 17,15.
På tide å kaste inn håndkle :). Det må vel snart være noen som synes at dette er en billig inngang.
Hadde det ikke vært for min post i NEL hadde dette sett stygt ut.

Han har jo hatt rett med hensyn til utviklingen i aksjen siste tida, og dette skaper jo litt sarkastisk selvfryd.
rek1
16.10.2018 kl 11:39 3180

Ingen tvangsalg dette... ,
di 70000 aksjene ble brukt til å presse ned kursen på 18.00, deretter på 17,55,og skulle ikke forundre meg om di ble satt på 17 blank..
dette er ingen smågutter men kyniske resurs sterke folk , kankje DNO?

Han har nå aksjer selv da, men det virker som at skadefro går foran.
mimsa
16.10.2018 kl 11:40 3111

Jeg har sagt det lenge at den har vært høyt priset. Jeg er blitt sett på som en bygdetulling for at jeg har våget å si at ikke alt er som det skal være i PEN. Vi har vært kontinuerlig heldig de siste 18 månedene etter BWO kom på laget. Ikke en negativ nyhet som har gjort at det har blitt en euforisk stemning uten grunnlag.

1) Jeg har lysst å sette spørsmålstegn ved ledelen om AJE; hvor er alle interessentene dere snakket om for snart 2 år tilbake? Ikke noe er blitt gjort.
2) Ny bygger de en svær organisasjon så de kan gro og beholde jobbene sine. (Tunisia blir et mareritt tror jeg)
3) Når de fleste satt å hauset som verst var oljeprisen knapt nok $60, nå er den over $80og aksjen bortimot kollapser. Dette er ikke bare markedet. Det er en klønete ledelse.
rek1
16.10.2018 kl 11:46 3033

Hehe Nuella,Ja vi som har øyne å se med,men jeg skal vel ikke klage.. har fått kjøpt hele veien ned og er fornøyd med mine aksjer ... :)

Tror faktisk at mimsa har mer vett enn han legger for dagen. Dette styres av hans agenda.

Nå har jeg skrevet så mye om aksjens potensial at det fremsettes en påstand som jeg lover vil bli publisert dagen etter Q3. Dvs. Q3 er om 19 børsdager og 14. november vil følgende påstand bli innrykket og kan verifiseres:


Dagens og siste tids strupimg i aksjekurs er basert på rent frykt og traderstyrt på små volum. Gitt oljeprisen holder seg rundt $80, er min påstand at de som handler i disse tider og < NOK 20 har tjent gode penger.
Redigert 16.10.2018 kl 12:08 Du må logge inn for å svare

Mimsa

Jeg vet ikke hvordan det er med andre men det er backtradingen din jeg ikke har likt.

Skjønner ikke hva som skjer, men får ikke lagt inn all text. Gir opp.
Redigert 16.10.2018 kl 12:04 Du må logge inn for å svare

Aksjen ned mer enn 30% på kort tid.. Noen som vet mer enn andre her?

Ja mimsa er stærkt aktiv når frygten hersker på markedet. Ingen tvivl om at mimsa ønsker billige aktier.

At PEN er handlet højt op på forventning er der ingen tvivl om. Når nu kursen raser skyldes det kun mangel å opdatering på flow (og cash).
Om ikke andet, holder olieprisen sig over 70$, vil vi se et kraftigt rebound i aktien (afhængig af flow) senest på førstkommende regnskab hvor der er fuld produktion med fra Dussafu. Det er bare at hænge på. Cash is king.

Der kom bekreftelsen fra selskapet. Sa jeg reagerte på aksjekursens store fall og selsakapet bekreftet nettopp at de også var "very frustrated" og forholder seg til vanlige rapporteringsrutiner. Kjenner selskapet så godt og vet at dersom det var noe som var skikkelig ille, så hadde dette blitt meldt via OSE. Her er det forsvinnende liten grunn til å tro annet enn business as usual.

Folkens, dette er storm i vannglass. Kun traderstyrt.
Redigert 16.10.2018 kl 12:22 Du må logge inn for å svare
Imprex
16.10.2018 kl 12:24 2701

Ser ikke for meg at noen vet mer enn andre her. En så stor nedgang pga problemer hadde vært børsmeldt for lengst. Som flere har vært inne på tidligere er det tiden vi er inne i og mangel på oppdatering som preger nedgangen. Mange er nervøse og selger. Dette utnyttes av de som liker at det svinger mye på OSE. Mimsa spiller sitt spill som alle andre. At hans skriverier alene skremmer bort aksjonærer i PEN tror jeg ikke på. Men kan godt hende han sitter med et betydelig antall aksjer og bidrar nedover.

Der kom du meg i forkjøpet gunnarius...
Redigert 16.10.2018 kl 12:25 Du må logge inn for å svare
rek1
16.10.2018 kl 12:26 2680

Takk Gunnarius
Godt å ha deg ombord.....

Imprex,

Sier selskapet, som kjenner meg veldig godt og jeg kjenner innsidegjengen rimelig godt, at ifm. den markante kursnedgangen benevnes som "very surprised" så ligger implisitt: Panoro har mer å gå på enn aksjekursen nå tilsier. Dvs. nedgangen er kunstig skapt.

Igjen, her er det trading for alle penga og noen har kastet seg på det sure børsklimaet for å melke max. Vi skal etter dette opp og dette vil bli bevist i Q3 eller før. Skjønner ikke at folk lar denne sjansen til kjøp gå fra seg. Ja, dette er pur haussing, men slik tolkes bildet fra min side i disse dager. Noe ned ja basert pga. verdensbildet, men ikke til de grader slik som med PEN.

Fint, Gunnarius. Riktig ille måtte selvfølgelig meldes. Hvis ikke hadde de brutt meldereglene på OB
mimsa
16.10.2018 kl 12:54 2555

Burde vl takke dere for at dere endelig gir meg litt kreditt, men må nok skuffe dere, jeg har dessverre ike midler til å drive back-trading og har heller intet ønske om at aksjen skal gå ned. I hovedsak er det tre ting som har ergret meg i all medgangen vi har hatt siste etogethalvt året å det er som følger;

1) All evindelige framsnakkingen av aksjen til heilt absurde høyder. Man kan godt ha sterk tro, og hadde alle hatt en så edruelig og sakelig framlegging og presentasjon som Gunnarius hadde jeg stort sett vært som et lam på denne tråden.

2) Jeg er av den oppfatning at vi aldri har fått noe skikkelig svar om hva som skal skje med AJE. For et år siden var det snakk om salg av AJE og de undersøkte flere potensielle muligheter. Hva har skjedd og hva er planen?

3 Når alt så lyst ut med utviklingen av Dussafu måtte styret/ledelsen gå hen å ta over Tunis, istedetfor å ta en hvil i bakken å sikre de framtidige verdiene til aksjonærene. Er ganske overbevist om at dette gjorde de for å sikre sine egne posisjoner, med liten omtanke for hvilken risiko de satte aksjonærene i. (jeg forstår ikke strategien med å gå fra en organisasjon som trengte svært få ansatte til plutselig å ta over Tunisia med masse folk, og ar denne ledelsen erfaring/kunnskap til å drive produksjonen selv?)

Nå skal jeg holde kjeft noen dager,dersom jeg ikke blir altfor provosert.
Imprex
16.10.2018 kl 13:02 2572

Gunnarius, du virker troverdig. Og jeg har hatt samme tolkning ang utviklingen i det siste. Klart man kjenner det i magen når kursen svinger ned så mye. Og amygdala skriker selg. Man må omstille hodet, puste dypt og forholde seg til det som faktisk skjer og ikke panikkselge. For min egen del er 300.000 kr skrelt bort på en uke og kontoen i minus. Det er MYE penger for meg og det svir. Man tenker selvsagt alt man kunne gjort med de pengene. Blikket har vært hevet hele tiden. Målet er Q3 og ikke snakk om å vurdere exit før det! Sell on news gjelder ennå for min del.

Ønsker alle en fin dag åkke som!
bmw5
16.10.2018 kl 13:32 2472

Det er for få aksjer i Pen og av den grunn bør aksjen splittes i 2. Slik det er nå kan noen større investor kjøre aksjen langt ned slik det har blitt gjort den siste tiden. Selskapet er solid og vil være en god investering fremover. Som gunnarius skrev etter samtale med ledelsen ville de ha rapportert til børs dersom det var noe galt.
piff
16.10.2018 kl 13:41 2442

Ser ingen grunn for splitt i aksjen på nivåer u der kr 60.
For design skyld u/kr.100.
Hvorfor.?.
Er det større inntresenter så kjøper de uansett.
Redigert 16.10.2018 kl 13:42 Du må logge inn for å svare
Alby
16.10.2018 kl 13:53 2397

Næmen, vi er i pluss, har den endelig vendt nesen oppover ??

Jeg skulle søke opp PEN i tickerfeltet nettopp, og la inn PENG :) haha

Akkurat som deg, så var jeg med langt ned i minus for noen år siden. Nattesøvnen blir litt anderledes, og teslaen jeg kunne kjørt istedenfor istedenfor papirpenger som fordufter hadde vært grei å ha.
Men børsen snur fort hvis du kommer inn i riktig aksje, og der ser det ut som at PEN er et godt veddemål. Både dobling og tredobling er ymtet frempå av «proffene» i markedet.

Nå har jeg vært med pen fra 5 kr, og det er dumt å ikke vente et år eller to til nå.

Olja skal jo opp og selges, og et lite ragnarok må vel til før det skal gå galt.

Hadde vært artig å balansert kjøp og salg på bunner og topper, men da hadde jeg sovet dårligere om natten uten mine pen aksjer på bok.


Svingninger mellom 16.85 og 18.45 er altfor mye. Skulle ikke forundre meg om PEN snart dukker opp på vinnerlisten ( igjen)

Bakeren

Da har du jo hatt en kjempestigning siden 5 kr. Regner også med at den skal tilbake over 20 igjen relativt fort.

Baker du forresten Napoleonskake?
mimsa
16.10.2018 kl 14:41 2205

Da hadde vel ikke BWO vært ned over 3% og PEN opp nesten 3,4%. De er vel ikke heilt samstemte i dag?

Flaksmåmanha skrev Nyheter på gang??
Dersom Wall Street kommer seg bra gjennom handelen i dag er både interessant og meget viktig. For denne uken med res. i USA vil egentlig stake ut kursen i denne runde. Premarket +0.6-0.7%.

OSE +0.5% og oljen > $80. Løsner det litt?

6. Earnings and economics: It's another busy day on Wall Street. In addition to the banks, a mixture of tech heavyweights and global corporations expected to report their latest results.

Domino's Pizza (DPZ), Johnson & Johnson (JNJ) and Progressive (PGR) plan to release earnings before the open Tuesday.

Meanwhile, Del Taco (TACO), IBM (IBM) and Sonic (SONC) are set to release earnings after the close.
Redigert 16.10.2018 kl 14:42 Du må logge inn for å svare

Som mange har nevnt tidligere er det usikkerheten i forhold til flow melding samt oljepris drop fra 85 til 80 som har ført til nedgangen. Husk at den spratt bra opp når olja gikk fra 80 til 85.

Å drive å back trade og sutre over spilt melk har jeg sluttet med for lenge siden. Det er ingen forunt å treffe både topper og bunner hele tiden. Enten har man trua og da er man med ellers så kan man trade til man blir blå i trynet. Man skal ha god tid og utrolig teft for å tjene mer enn oss langsiktige hvis man driver med slikt. Ingen kunne forutsi skrellen i USA og at PEN skulle legges på slaktebenken selv om mange av oss begynte å få en viss form for høydeskrekk.

Tror aksjen blir liggende i dette leiet til vi får flow melding. Den er altoverskyggende på kort sikt og vil bestemme videre retning når den kommer. Jeg mener at det er langt på overtid og den bør fremlegges snarest. Begynner nesten å tro at de tenker taktisk her og ikke ønsker å fremlegge noe før Tullow fristen har gått ut. Dette har de nok strengt tatt ikke lov til så hvis de allerede har tallene kan de bli tatt skikkelig med buksene nede hvis Tullow krever innsyn og får innfridd dette kravet i en rettssal.
mimsa
16.10.2018 kl 15:16 2101

Dersom de trenerer opplysning om flow for at tidsfristen for Tullow skal gå ut, må vel dette bety at den er bedre enn forventet?

De kan ikke hindre Tullow innsyn, hva skulle da være poenget med 60dager frist etter first oil?

Forøvrig velger jeg å tolke det som positivt at det drøyer(selv om markedet er uenig). Videre er jeg uenig at vi blir liggende på 18,50 - jeg tror på 20kr minst og ganske raskt og spesielt hvis vi etablerer oss over 900 og usa begynner å dra litt oppover igjen..

Flowtall kommer nok før Tullow.

Tullow har som jeg har påpekt tidligere siste frist fredag17. november. (60 dager etter first flow). First flow ble meldt 17. september så det er en enkel sak å regne ut. Gunnarius antyder at det skal komme en melding dagen etter q3. Det vil si melding 14. november og det er nok denne han så hemmeligsfullt antyder tipper jeg. First flow kan jo ha skjedd litt før det ble meldt. Spennende blir ihvertfall. Håper de ikke benytter seg av den, men tror de gjør det. Da får vi se det positive i det siden de har eierandel på Etame Marine som grenser til Dussafu. De kan nok mye om geologien de også. De er hvem som helst.
Redigert 16.10.2018 kl 15:45 Du må logge inn for å svare

Nei, noe melding 14. nov. vet jeg ingenting om. Hva jeg inisuerer er at aksjekursen trolig vil ligge >NOK 20 - generert suksessivt frem mot Q3 og på selve Q3, hvorpå jeg har lovet å lime inn innlegget mitt tidligere i dag hvor jeg insinuerer at et kjøp på diusse nivåene trolig er god butrikk. Og så tok jeg forbehold om at oljeprisen måtte ligge sånn ca. dagens. Dvs. jeg har tro på oppgang, synes børsene viser gryende tegn til forbedring. men her må det gå noe tid først.

Gunnarius

Beklager. Da misforstod jeg deg. Det var denne du skrev tidligere idag som forvirret meg:

“Nå har jeg skrevet så mye om aksjens potensial at det fremsettes en påstand som jeg lover vil bli publisert dagen etter Q3. Dvs. Q3 er om 19 børsdager og 14. november vil følgende påstand bli innrykket og kan verifiseres:»

Jeg la tydeligvis ikke merke til kolonet. Men det passet godt da. Hva tror du om back - in right forresten? Eller du vil kanskje ikke tippe og det kan være fornuftig nok.

Redigert 16.10.2018 kl 16:14 Du må logge inn for å svare

Har ikke forhørt meg, men det som ble meg fortalt var at denne back-in right-en ikke var så rett frem. Dvs. partene måtte sette seg ned å forhandle. Velger å tro det foregår en del i PENs korridorer og møterom, hvor brikkene for alle tre assets forsøkes bli lagt på plass. Men også ditto mye som kan bli meldt ....
Redigert 16.10.2018 kl 16:18 Du må logge inn for å svare

Takk. Det tar jeg egentlig som et tegn på at de vil være med på laget. Ihvertfall som utgangspunkt.
Redigert 16.10.2018 kl 16:21 Du må logge inn for å svare
Daggers
16.10.2018 kl 16:29 1845

Da hjalp jeg til med å dra kursen litt opp.
Tok 10000 i sluttauksjonen og håper nå at vi er på vei mot 23-tallet igjen :)