Store svinginger, smarte plasseringer og skatt


I år er det noe spesielt siden man kan gjøre smarte skattetilpasninger.

1. Har du livkonto med gevinst så selg disse da skatten er lavere enn gevinster på andre kontoarter. Ønsker du samme eksponeringen så kjøper du tilsvarende på vanlig aksjekonto. Se på https://www.nordnet.no/tjenester/kontotyper/aksje--og-fondskonto.html

2. Ønsker du nye aksjer eller mere fond kjøp dem på vanlig aksjekonto. Går det dårlig så selger du og får skattefradrag ,- tilsvarende antall kan da kjøpes på liv eller aksjesparekonto.

3. Snur markedet og det går bra så overfører du dem til aksjesparekonto med utsatt skatt