JIN Q3


Jeg har kikket litt på hva som har skjedd i selskapet i Q3, for å gjette meg frem til et resultat.

Ratene har som kjent gått opp - og foreløpig fortsatt videre opp inn i Q4 - utviklingen er god.

I Q2 var snittraten supramax ut fra det jeg kan se ca $11.031 og i Q3 var den ca $ 11.381. Differanse på 350 dollar pr dag pr båt. Med 18 båter i supra og 92 dager i kvartalet utgjør dette en økning på bunnlinjen på ca $ 579.600. JIN lå riktignok bittelitt under indeksen i snittinntjening i Q2, men jeg forutsetter noe lik utvikling. Alene lagt på Q2 resultatet vil dette øke Q3 resultatet til i overkant av 3,4 mill dollar. Antagelig blir det noe lavere, ettersom det nå er 3 færre båter i deler av kvartalet (da ift inntjening i Q2 som baserte seg på 21 fartøy i supra).

2 båter Panamax har jeg ikke regnet på.

I tillegg har JIN solgt 3 båter i Q3 (disse er ikke inkludert i de 18), leveringstidspunktene følger av børsmeldingene - men en kan legge til grunn at disse vil bidra noe ift økning av overskuddet. Båtene ble solgt for hhv. mill $ 8,35 , 8,61 og 8,7 - totalt $ 25,61 mill. Selskapet hadde ved utløpet av Q2 ut fra det jeg kan så totale sikrede banklån på $ mill 87.568. Dersom salgene i sin helhet har gått til å redusere gjeld vil gjelden reduseres til rett over 60 mill dollar. Dette vil igjen medføre lavere kostnader til renter. Således vil total snittdriftskostnaden pr båt antagelig synke. Finanskostnadene var i Q2 på $ 714.000. Dersom en reduserer disse med ca 30% som tilsvarer reduksjon i gjeld om båtverdien ble nedbetalt på lån vil disse i Q3 utgjøre ca $ 500.000.

Jeg stikker fingeren i lufta og anslår et resultat basert utregning supra 18 båter, inntekter panamax + 3 båter før de ble solgt, og reduserte finanskostnader på rundt 3,7 mill dollar for Q3 2018. (Dette blir vel ca $ 0,034 pr aksje som igjen vil utgjøre ca 28 øre give or take med dagens dollarkurs.)

Q4 ligger pt an til å bli en god del bedre.

Synspunkter?


Redigert 10.10.2018 kl 09:54 Du må logge inn for å svare

Jeg ser at en del aksjonærer forsvinner ut og nye kommer inn på lavere kurser etter det vi vel må kalle et litt skuffende kvartal (Q3).

Selv irriterte jeg meg mest over de skuffende ratene som selskapet ikke hadde guidet om, og dette opplevde jeg som negativt all den tid BDI for supra var opp ift Q2, og jeg antok da at selskapets rater ville følge etter. I stedet falt inntjeningen på driften ganske kraftig ift Q2. Muligens er dette noe jeg ville fanget opp dersom jeg hadde fulgt ratene i østen nærmere, noe jeg ikke har gjort (og således ikke kan si så mye om).

Jeg har studert salgsmeldingene for de 3 skipene selskapet solgte i Q3 og selskapet opplyser i disse at "The Group intends to keep all net proceeds recieved as general working capital of the Group". Dette forklarer hvorfor det ikke har blitt brukt til nedbetaling av gjeld, og muligens også hvorfor de ikke betaler utbytte. Men jeg savner derimot mer konkret informasjon om hva de tenker å benytte sin cashposisjon på rundt 40 mill dollar til. De må ihvertfall kunne si om de skal kjøpe nye båter eller om det blir enda mer eiendom (gud forby). Dersom det ikke foreligger noen konkrete planer hadde jeg vel foretrukket en kombinasjon av nedbetaling av gjeld og utbytte.

Her håper jeg på litt tydeligere kommunikasjon fra selskapet.

Så over til den gode nyheten for oss slitne småaksjonærer. Selskapets oversikt over bokførte aktiva og gjeld viser at nettoverdien til selskapets eiendeler utgjør ca 2,3 mrd kroner (og enda mer dersom dollarkursen fortsetter å stige vs kronen). OSE priser i dag selskapet til rundt milliarden. En betydelig rabatt!

Så om det ikke skjer noe med kursen før generalforsamlingen foreslår jeg at vi sender inn forslag om å likvidere selskapets aktiva og betaler ut alt i utbytte ;-). Det er ihvertfall ingen grunn til at selskapet skal være en sparegris, så jeg imøteser at det kommer noen planer for cash'en snart. Finanskostnadene er heller ikke ubetydelige, slik at da er det gunstigere å betale ned gjeld fremfor å sitte i cash uten særlig avkastning.

Ledelsen bør ta grep for å synliggjøre verdiene. La oss håpe det skjer.


Et tankekors nå er at Jinhui ikke har korrigert økende skipsverdier. Men la gå, noe å tenke på er at hvis ikke Jinhui hadde vært børsregistrert så hadde folk fått over det dobbelte av dagens pris ved salg. Da salg utenom børs er minimum pris bok, men ofte langt mer hvis et selskap tjener penger.
Redigert 30.11.2018 kl 17:29 Du må logge inn for å svare

Et tankekors nå er at Jinhui ikke har korrigert økende skipsverdier. Men la gå, noe å tenke på er at hvis ikke Jinhui hadde vært børsregistrert så hadde folk fått over det dobbelte av dagens pris ved salg. Da salg utenom børs er minimum pris bok, men ofte langt mer hvis et selskap tjener penger.

Et tankekors nå er at Jinhui ikke har korrigert økende skipsverdier. Men la gå, noe å tenke på er at hvis ikke Jinhui hadde vært børsregistrert så hadde folk fått over det dobbelte av dagens pris ved salg. Da salg utenom børs er minimum pris bok, men ofte langt mer hvis et selskap tjener penger.