WRL - Klovner i fri dressur


Det er bare å gratulere alle som sitter inne i selskapet med ledelsen/styret fra helvete.

Mr. Jerking fremstår ikke som annet enn en gigantklovn med disse såkalte tiltakene for å få selskapet på rett kjøl.
Ryddegutten som noen valgt å definere han som, har nå ryddet kursen fra i overkant av 3 kroner (hadde sikkert vært nærmere 4 UTEN Mr. Jerking), til rundt 2 kroner.

De fantastiske tiltakene som skal endre kurs for selskapet er:
A) Avliste selskapet på OSE, og heller satse på AIM, som har 0 - NULL omsetning til stadig.
B) Slutte med månedlige oppdateringer på produksjon og betaling (allerede her bør det ringe noen bjeller for folk)
C) Han skal kjøre "roadshow", etter en erkjennelse av at Katherine Roe ikke har gjort jobben hun ble ansatt for
D) Varsler emisjon for å ha et "3. ben å stå på", men kom plutselig på at 2. benet var bygd på Whiskey Bob sine ville fantasier.
E) Spare store penger på å deliste selskapet fra OSE, men ansetter en mengde mennesker som som skal bytte på å lese av gassmålerne
F) Mener det er store synergier på å ha kontor i samme by som samarbeidspartneren (denne rangerer jeg som den mest artige)
H) Mener det er mye å hente på å ha kontor i samme land som hovednoteringen (denne rangerer jeg som nr. 2 på "artig listen", og kanskje noen kan fortelle Mr. Jerking at i 2018 så foregår aksjehandel elektronisk?)


I stede for å fokusere på de viktige ting, har Mr. Jerking åpnet ballet med å kaste bort tiden på renspikket tull og tøys, og fullstendig terminert aksjonærenes verdier.
Fortsatt er det noen som har troa, det har de hatt siden kursen var langt over 4 kroner, og Tembo skulle dra den i flere hundre kroner.

Som nevnt, er det ingen bjeller som ringer når de nå slutter med månedlig oppdatering av produksjon/innbetaling?

La meg tippe....
1) Produksjonen er fallende, og Tanzania satser på de store aktørene i fremtiden
2) Betalingene uteblir

Det er bare å ønske lykke til, for dem som fortsatt ønsker å være med som duskedamer i Sirkus WRL

Ps. Den "røde tråden" har blitt tykkere og tykkere.....
Mdg1
10.10.2018 kl 09:05 2510

For en mnd siden lå selskapet stabilt mellom 2,9 - 3 kr pr aksje. Siden den gang har ingenting fundamentalt skjedd med selskapet. Bare at de har bestemt å deliste fra oslo børs. Hva kommer til å skje når de norske aksjonærene som ikke vil bli med over på AIM har solgt seg ut? Da er aksjen tilbake på 2,9-3. Så forventer jeg at de kommer med utbytte i 2019. Det var litt av grunnen til at de flyttet. Tipper de begynner konservativt med et utbytte på ca 0,2-0,3 kr pr aksje. Da er kursen fort opp mot 4 kr
Wilde
10.10.2018 kl 09:19 2470

Av dekningen på WRL fremgår det at et utbytte på 0,2 per aksje ikke er usannsynlig. Iht. de siste rapportene fra selskapet ser produksjonen også ut til å stige, og med fastpriskontrakt på gassen er det ganske enkelt å regne seg frem til hvilken effekt dette gir. Det er også lavere kostnader nå, og break even vil følgelig ligge lavere enn tidligere. Her er det mye å hente for de som kan bruke kalkulator, og ikke minst leser seg opp på caset.
Redigert 10.10.2018 kl 09:20 Du må logge inn for å svare

Det er mer enn en mnd siden kursen lå mellom 2,9 og 3 kr pr aksje. Ellers er det klart at det er delistingsprosessen som er årsaken til kursfallet, dels gjennom salg fra aksjeeiere som ikke vil bli med over til AIM, dels ved at kjøpsinteressen er redusert slik at OSE ikke lenger fungerer like godt til å motta nedsalg fra større eiere slik som før.

Det kan selvsagt være ulike oppfatninger om delistingen. Selv fatter jeg ikke at selskapet ikke kunne gjennomføre andre tiltak for å få kursen til bedre å reflektere underliggende verdier FØR delisting ble foreslått og søkt gjennomført. Jeg forstår godt at en del investorer er skeptiske til likviditeten på AIM etter delsting på OSE, når større aksjeeiere (som backer den vedtatte strategien) ikke eller bare i liten grad synes å laste opp på dagens kurser. Selv forstår jeg ikke hvorfor selskapet ikke kan betale utbytte allerede nå, hensett til begrenset gjeld og innbetalinger i 2018 (forutsatt gassbetalinger også påfølgende måneder) på +/- 35 MUSD. Det er bare å se på kursutviklingen i JIN siste halvannen måned for å se hva en uventet utbyttebeslutning kan trigge.

Om ikke utbytte er aktuelt nå, burde selskapet i alle fall foreta tilbakekjøp av aksjer nå når kursen har falt så mye.

Til TS sitt innlegg (han har selvfølgelig noen poeng) vil jeg (ellers) bare bemerke at jeg ikke kan huske å ha lest noen innlegg fra ham FØR Jerking tiltrådte som tilsa at han mente at kursen ville bli nærmere 4 (men jeg kan ta feil).

jim Johnny
Noen mennesker er fulle av skadefrohet. Du er åpenbart en slik person som nyter å se andre mennesker feile eller mislykkes.
Det finnes mange tusen aksjonærer i WRL og alle er sikkert lei seg nå som kursen har falt . Noen har spekulert i oppgang, tatt opp lån og når kursen faller, taper de. Du tråkker på dem. Du nyter deres lidelse. Du tråkker på ledelsen. Det sier litt om deg.

Når det er sagt, det finnes alltid håp. Selskapet tjener penger. Mye penger. Det er dagens situasjon som vi kjenner. I det minste et styremedlem kjøper aksjer. . Hva fremtiden bringer vet ingen, heller ikke du.
Du spør om hvorfor selskapet skal slutte med månedlige oppdateringer? Ikke vet jeg, men det er et faktum at hver gang WRL har rapporterte om rekordproduksjon, har kursen falt.
Kingen
10.10.2018 kl 09:50 2375

Har du fått med deg blant annet denne fra siste selskaps presentasjon JimJohnny?

"Demand for Mnazi Bay gas is currently in excess of 95 MMscfd. Future demand is ramping up significantly, with Mtwara, Sumanga-Fungo, Kinyerezi III and Kinyerezi IV power plants all planned, with a projected combined additional demand of 180 MMscfd."

Og forresten så heter CEO Mr. Jersing. Kan diskuteres hvem som er klovn her;)

Mdg1
Utbytte blir ren spekulasjon, da selskapets utsagn sjelden holder mål (ref. Tembo).
Det som snarere kommer til å skje, er omvendt utbytte, altså emisjon. Akkurat DER har selskapet sin troverdighet i behold.
Hvordan du får det til at en del av grunne til flyttingen er utbytte, stiller jeg meg uforstående til.

Gjestemann
Selskapet hadde lagt opp til en strategi med månedlig oppdatering av produksjonstall og innbetalinger. Bakgrunnen for dette var mistillit til Tanzania sin betalingsevne, og sitt skisserte behov (minner om at WRL slo på stortrommen og gjorde et stort poeng ut av garantert leveranse/betaling, som selvsagt heller ikke hadde rot i virkeligheten).

Kursen steg jevnt og trutt oppover, etter hvert som man kunne vise til innbetalinger og økt produksjon (fra ca. 2 tallet). Hadde trenden fortsatt, så er det rimelig å anta at kursen hadde vært nærmere 4 rkoner, eller rundt 3,5 i det minste.
Nå står den i 2 kroner, grunnet en usedvanlig klønete ledelse, som virker totalt forvirret, eller i det minste bruker tiden på tøvete detaljer (som avnotering).
Hadde de til eksempel brukt like mye ressurser på roadshow i Norge, så kan man tenke seg at det i det minste hadde hjulpet på.

Man bør virkelig gjøre sine refleksjoner rundt den plutselige "effektiviseringen" hvor man nå skal slutte med månedlig rapportering av produksjon/innbetalinger.
Effektivisering er bare tøv. Dette er tall de har, og det tar neppe mer enn en halv time å sende info. ut på HS/mail til aksjonærer.
Det er selvsagt noen underforliggende som ligger til grunn for vurderingen.
Personlig tipper jeg at produksjonen er dalende og innbetalingene går tregere og tregere.

Alt i alt synes jeg Mr. Jerking fremstår som "en rød tråd" i klovnedrakt.
Mdg1
10.10.2018 kl 10:07 2322

Det er bare å få forlenget kontrakt med regjeringen, samt øke garantivolumet i kontrakten, så tror jeg M&P/WRL vil levere stabilt fra 120-150mcf fremover. Da er fort den fundamentale verdien på selskapet 5-7 kr og utbytte på 0.5-1kr pr aksje ikke umulig.

150mcf tilsvare ca 25000 fat olje, ca halparten av produksjonen DNO nå har i kurdistan. Av dette eier WRL ca 32% som utgjør 8000 fat olje. Med dagens ca 85-90 utgjør WRL's andel 4500-5000 fart olje. Dette hentes opp av bakken til en ekstremt lav kostnad.

Det er ca tre ganger så mye som IOX, QEC, MAHA og andre små oljeselskaper man liker å sammenligne seg med. Markedsverdien til IOX er den samme som WRL, de produserer 1/3 så mye som WRL's andel og de har tre ganger så mye gjeld.

Dette viser litt hva Malcom mener med at Mnazi er en "world class asset"
Redigert 10.10.2018 kl 10:10 Du må logge inn for å svare

Brumle
Du har det med å innta offerroller eller definere andre personer, som det passer deg. Dersom du bryr deg om alle som har tapt, så ville det kanskje være på sin plass å beklage ovenfor dem som har "kjøpt" argumentene dine?

Kingen
Og du er sikker på at økt behov blir kanalisert gjennom WRL?
Videre påtar jeg meg gjerne rollen som klovn, i dine øyne, dersom det er definisjonen på å ikke være med på nedturen initiert av Mr. Jerking.
Kingen
10.10.2018 kl 10:09 2299

Du trenger ikke dramatisere alt JimJohnny.

For eksempel har selskapet har tidligere uttalt at de skulle slutte med månedlig oppdatering av produksjonstall og innbetalinger når dette var stabilt. Det er det nå, og da blir denne "ekstra servicen" stoppet. Ingen dramatikk i det, selv om du jobber hardt med skremselspropaganda.
Redigert 10.10.2018 kl 10:10 Du må logge inn for å svare
10.10.2018 kl 10:12 2291

Noen som vet når handelen på Oslo børs stoppes?
Kingen
10.10.2018 kl 10:14 2280

Det er jo Mnazi Bay det er snakk om hvis du ikke fikk det med deg, og der er WRL som du burde visst andelseier.

Kingen
Du står selvsagt fritt til å fortolke det som du vil, og jeg formoder tolkningen din er farget av din posisjon, på samme måte som min er farget av erfaring gjennom flere år med dette selskapet.
alph
10.10.2018 kl 10:21 2251

Det er ikke mange måneder siden de samme baisserne brukte de (midlertidige) månedlige oppdateringene på innbetalinger som et eksempel på hvor useriøst og risikofyllt WRL-aksjen var. "Tenk om Statoil skulle rapportere månedlig at de fikk betalt for gassen sin, liksom?"

Når det nå kuttes ut, som var korrespondert da de startet med månedlige rapportering om innbetalinger, så er selvsagt også det useriøst i følge den samme baissergjengen..

Alph
Hausegjengen sine synspunkter, har alltid stått som det ubestridte faktum, helt fra 4 kroner og ned til der vi er i dag.
Og slik vil de fortsette å omfavne ledelsen, uansett hvor langt ned man drar verdien på folks investeringer, på samme måte vil de alltid sky alle motargumenter som pesten.
Redigert 10.10.2018 kl 10:47 Du må logge inn for å svare

vel
jeg har ingen problemer med å beklage dersom noen har kjøpt aksjer som bakgrunn for mine argumenter, som skjedde på bakgrunn av at jeg hadde tro og fortsatt egentlig har tro på selskapet. Jeg har allikevel av og til advart mot for store forhåpninger. Nå er vel uansett ikke siste ord sagt i denne saken.


Men du tråkker på dem som har tro og som har tapt masse, bare skadefrohet og ingen beklagelse.

Redigert 10.10.2018 kl 10:49 Du må logge inn for å svare
alph
10.10.2018 kl 10:57 2164

"Omfavne ledelsen" - hva mener du med det?

Men at man har tro på prosjektet og ledelsen er jo rimelig naturgitt. Hvem investerer i en aksje hvor man ikke har tilitt til ledelsen eller tro på prosjektet? Hvis man mister det, så er den naturlige konsekvensen at man selger seg ut.

Jeg vet jo at jeg selvsagt aldri vil få et vettugt eller ærlig svar på det, men tillater meg likefullt å undre meg over hva som driver folk til å skrive i årevis på et aksjeforum om et relativt lite og anonymt selskap hvor de verken har tillit til ledelsen eller tro på prosjektet. Hva i all verden er det som driver dere, liksom?

Altruisme? Tvangstanker...?

Alph
Det er et like interessant spørsmål som hva som driver dere som har tro på selskapet, til daglig å messe om hvor genuint selskap og ledelsen er, jo større fall, jo mer tro har dere på selskap og ledelsen, og jo hyppigere skriver dere.
Svaret trenger du ikke komme med, for det er like enkelt som det er åpenbart, dere trenger selvsagt noen til å dra opp kursen, så dere får exit på et tidspunkt.

For øvrig til spørsmålet ditt, mulig du tenker det er tvangstanker at noen har motforestillinger til dine synspunkter.
Deg om det, men for de fleste er et velfungerende debattforum, et forum med mangfoldig innhold, innhold som nødvendigvis ikke alltid støtter dine synspunkter.
Så hvordan vil du definere deg selv i dette mentale bildet?

Nja, Brumle
Jeg minnes en som stod frem med en høy grad av "skadefro" etter QEC fallet.


Ja det er det siste her jeg lurer på også, Alph. JJ har ikke feil i alt han sier, ja flere gode poenger som det er vel verdt å reflektere over, men jeg lurer på hva det er som driver han til å male fanden på veggen så til de grader. Det gjør at jeg for min del ikke vekter det han sier fullt ut seriøst. Hadde det vært "reflektert" altruisme egnet for å overbevise så hadde han vel skrevet mer balansert og saklig (slik han faktisk langt på vei gjør nå) i advarsler lang tidligere. Slik jeg husker det (tar litt forbehold) var disse tidligere ikke grunngitt nærmere men fremsto som påstander og ganske så "hatske". Da lyttet jeg ikke i det hele tatt. Jeg antar at han har et stort tap og at det er hevn som driver han og ikke altruisme. Hvis han bare baisser så baisser ingen en god aksje (fritt sitert Buffett). Men jo, han har en del poenger, og mulig han har mye rett.
10.10.2018 kl 11:37 2056

Synd at delistingen gir kursfall, men det er riktig å fjerne WRL fra OSE. Det er bare tull at et lite selskap som WRL skal være på to børser. Ledelsen rydder opp. Det er bra!
alph
10.10.2018 kl 11:51 2005

JJ, kan du vise til noen som hever at ledelsen er genuin?
At man har tro på prosjektet og at aksjekursen en gang vil avspeile dette, er jo selvsagt - ellers hadde vi ikke investert eller interessert oss i aksjen.
Så hvorfor vi er her er rimelig åpenlyst - fordi vi vil og tror vi vil tjener penger.

Så, hvis du kan legge bort stråmennene dine et øyeblikk - hva er din motivasjon?

Gt... Jeg tror også det. men usikker på hvilken som er best. Ser ikke helt hvorfor Oslo Børs skal velges bort, men så er en jo en smule inhabil når en sitter her i Norge og skal mene sterkt om noe.

Forsiktig mann
Det vil alltid være argumenter for/mot, neste uansett, og ingen av dem bør stå seg til evig tid, av rent prinsipp.
Av slike grunner formoder jeg flere har et halvt øye på aksjer man finner interessant, eller ikke interessant, selv om man ikke har et eierforhold til dem pd.

Fanden på veggen synes jeg i grunn var en god beskrivelse, utelukkende fordi jeg per nå ser med slike øyne på WRL.
Fra MITT ståsted, har selskapet tatt grep fra vondt til verre, om man skal bruke slike begreper. Så langt har jeg heldigvis ikke tapt penger på selskapet (i sum), da jeg solgte meg ut for år tilbake, av den grunn at ord stod ikke i samsvar med handling.
Denne trenden har fortsatt, og forverret seg, og det synes jeg det er grunn til å reflektere over.

Etter mitt skjønn, så holder ikke argumentasjonen med avnotering på OSE. Jeg oppfatter vikarierende argumentasjon, men i hovedsak beskriver man det som et ledd i å rasjonalisere. AIM har omtrentlig null omsetning, og slik sett har OSE et bedre grunnlag for å dra opp aksjen. At man kommer "nærmere børsen" i en tid hvor det meste er elektronisk, finner jeg nesten komisk. Rasjonaliseringsargumentet faller også ut, når man i neste omgang, har ansatt et knippe med mennesker (uten av avsette dem som burde vært det).

Bare historikken rundt Tembo, er til å få frysninger av. Denne er nok omtalt, så trenger ikke gå lenger inn på det.

Jeg noterer meg også at det er noe her som forsvarer selskapet i beslutningen om å slutte med månedlig oppdatering til markedet. Her ramler jeg helt ut.
Det er svært vanskelig å se for seg at dette blir gjort ut fra et rasjonaliseringsståsted. Denne markedskommunikasjonen har vært et av de få positive tiltakene selskapet har iverksatt, det er de klar over, og jeg fornemmer at tiltaket faller bort av grunner man ikke ønsker å kommunisere.
Det er ingenting som tilsier at "ting er stabilt" i Tanzania. Til det betydelig bedre, ja, men stabilt...?
Fortsatt er penger utestående, og man kan merke seg at tidlig i løpet, så kommuniserte man gjerne HVILKE måned betalingen tilhørte, så ble det mer slik "det har kommet penger".

I fremtidens behov, så kan man også notere seg at presidenten er på frieri til eks. Statoil. Det er ikke WRL som kommer til å "bygge landet", det får man synliggjort med store aktører alla Statoil etc. (man spiser ikke lunch i barnehagen, når man kan sitte ved samme bord som Statoil m.fl.)

Så til den "røde tråden", det har vært rikelig diskutert her inne, Bob sitt forhold til norske/småaksjonærer. En eiermasse han beskrives å inneha et ytterst dårlig forhold til. Da begynner jeg å nærme meg konklusjonen for min del. Dette handler utelukkende om å distansere selskapet/ledelsen fra en aktiv aksjonærmasse som evner å stille spørsmål etc.

Videre er min analyse at det henger lite sammen at man velger å slutte med god markedskommunikasjon, samtidig som man angivelig skal kjøre "roadshow".
I dette ser jeg AIM som en endeløs ørkenvandring hvor Q rapporter og emisjon er av det ytterst få man får av oppdateringer.

Avslutningsvis, også til refleksjon, tror man virkelig på at mindre kommunikasjon og større distanse, er med på å skape aksjonærverdier?
Mdg1
10.10.2018 kl 12:16 1931

Det er ikke større avstand når 70% av aksjonærene er londonbasert.

Det er større avstand til der hvor det har vært omsetning i aksjen. Bob har vært nært seg selv siden selskapets navneskifte, synes du det har gitt selskapet en boost?
Det er for øvrig ingen grunn til å bekymre seg over kommunikasjonen med de største aksjonærene, de er jo angivelig "på lag" uten at det har ført til noe større omsetning på AIM
Redigert 10.10.2018 kl 12:22 Du må logge inn for å svare
Olympus
10.10.2018 kl 14:22 1789

Da er jeg inne og WRL er grisebillig på dette nivået vil jeg påstå. Kan kanskje falle litt til men timer inngang nå og tror de hele snur når aksjen delistes fra OSE.
De underliggende verdiene blir nok mer synlige etter hvert og at kursen er kjørt ned i kjelleren i eit selskap som nå tjener gode penger og inntektene bare øker blir feil.
Så mener det er bra en nå forlater OSE.

Jeg er også inne igjen nå. Kan ikke skjønne annet enn at dette må være billig.

Antar at all verdens styggedom nå må være innbakt i kursen, og planlegger å legge den long på AIM. Gi F i hele greia noen år og konse om noe annet. Jeg sitter på over 400 K aksjer med stadig lavere snitt. Dog over kr 3.
Det kan jo også hende ledelsen i sitt sneversyn er drittlei de norske pessimistiske mindre aksjonærer som styrer kursen nedover, og at det blir et takk for sist når kursen kun styres av AIM. Vi får se. Og ja, jeg kjøpte 2,5 K på 2,02 i dag.
Redigert 10.10.2018 kl 14:33 Du må logge inn for å svare

Lykke til, Forsiktig Mann.
Gitt faste innbetalinger, så høres det ut som en ok strategi
Mdg1
10.10.2018 kl 14:58 1693

Jeg har nå 250k med snitt på 2,65. Skal spise hatten min om ikke denne er i god pluss før sommer 2019. Siste emisjon var på 2,7 og de fleste store har vel snitt på langt over 2,7. Gleder meg til å komme bort fra oslo børs, forlenge kontrakt for leveranser og øke til 120-150mcf. Jeg har lite tro på at de store investorene lar ledelsen i selskapet sose bort pengene. Ser for meg full fokus på Mnazi de neste tre-fem åra, utbytte slik at aksjonærene får litt tilbake og så ser de sikkert på muligheter som byr seg når kassa er full og aksjonærene har fått litt tilbakebetalt for tålmodigheten.

Takk for det JJ, vi får se hvordan dette går når skuta klapper til kai i UK. Etter hvert vil vel et bilde avtegne seg. Er det noen engelske forum som diskuterer hva som skjer med kursen nå. Hvor kan vi ev. finne disse?
Eankee
10.10.2018 kl 15:14 1645

Jeg bruker anledningen til å fylle på med billige aksjer, kan ikke fatte at denne muligheten ville komme. Jeg har ståltro på at de duskedamene som har is i magen vil oppleve Sirkus WRL som en meget hyggelig opplevelse om litt...

Holder seg temmelig bra i dag til tross for "kollaps" må jeg si.
Josik
11.10.2018 kl 16:07 1309

Hadde WRL vært priset etter inntjening, overskudd, underliggende verdier og framtidige forventninger slik de fleste andre aksjer er, så kunne jeg forstått en ev. markedskorreksjon også for WRL. Men nå som MCAP ligger på rundt kr. 375 mill. (ATL) samtidig som selskapet i 2018 vil få inn rundt kr. 250 mill. (ATH) på konto, så er aksjen allerede så grisebillig at det formodentlig ikke er så mye å korrigere på. Men man vet jo aldri.
:-)
Redigert 11.10.2018 kl 16:08 Du må logge inn for å svare
Josik
11.10.2018 kl 16:11 1303

Det kan være at de som av en eller annen grunn ikke ønsker å flytte aksjene (gratis) over til London og selge til en høyere kurs der, begynner å tømmes. Muligens er også tvangssalgene over. Dersom det i hovedsak er tradere som plukket på kr. 1.9x som nå ligger på salg over kr. 2.00 så blir formodentlig kursen liggende relativt rolig før den vender nesa oppover etter delisting. Jeg begynner faktisk å se fram til delisting og ren London-basert handel. Den idiotiske grusingen av kursen på OB, uten grunn og muligens av ren kunnskapsløshet, tjener ingen. Og da er det like greit å få delistingen overstått jo før jo heller.
OVaage
11.10.2018 kl 21:20 1142

Kursen har jo bare gått ned pga delistingen.
Årlig kursnoteringsavgift er jo 187 900 kroner så det er jo ikke prisen som får de til å avslutte på OSE.
Og når det gjelder Equinor så er de usikre på om prosjektet vil være lønnsomt og det er vel ikke blitt enige om skatteavtalen enda.
Planen var å lage et anlegg på land å skipe gassen til Asia ,men nå er prisen så lav at de vet ikke om de vil gjøre noe.
Så får Presidenten fri så mye han vil.
Mdg1
12.10.2018 kl 08:29 973

Selges fortsatt til 10% høyere kurs på AIM enn på OSEBX. Så er det nok lettere å manipulere kurs på OSEBX enn AIM siden man ser ordrebildet og man kan legge inn ordrer real time. På AIM er kursmanipulering veldig vanskelig siden det kjøres to eller tre auksjoner hver dag. Evt må meglerhus handle direkte mellom seg.
Redigert 12.10.2018 kl 08:35 Du må logge inn for å svare