NANO: Trading med Korsar


På oppfordring fra Scoopfinder starter jeg herved tråden "Trading med Korsar" :-)

Først, la en ting være klart: All kortsiktig trading krever bortimot fulltids engasjement for å unngå å bli jevnlig sittende med postkassa i skjegget (som en vittig sjel fant han hadde blitt offer for på Oslo Børs). Og det krever kunnskap og opplæring for å unngå å begå klassiske feil.
Eller i praksis: Redusere tabbefrekvensen så mye som mulig. For en rekke forhold kan ikke forutses, og da må man ha en etablert metode for å ta et kontrollert tap (før det blir større).

Jeg har i noen år jobbet opp en såpass formue at jeg kan bruke all tid som investor, der hoveddelen av verdiene ligger i en miks av langsiktige instrumenter (fonds, eiendom, derivater, et knippe utvalgte langsiktige aksjeposisjoner i olja, osv.). Disse forholdene tar jeg stort sett ikke opp til diskusjon på HO, der er det selvsagt mer interessant å diskutere børsens løpende utvikling og drøfte åpninger så vel som risiki.

Jeg forutsetter at de fleste som leser dette på HO er folk som driver med aksjer på si' og bruker en nettleverandør til å handle gjennom. En undersøkelse for ca. 10 år siden fant for eksempel at en typisk Nordnet-kunde ser slik ut: Mann, cirka 40 år, bor i storby, har i snitt verdipapirer for 200.000 kroner – både aksjer og fond, handler to til fire ganger pr. måned og hver handel er i snitt på 100.000 kroner. Dagens bilde er neppe særlig annerledes, kanskje litt inflasjonsjustert, og flere utenfor storbyene skal visst nå være involvert enn for ti år siden. Eksploderende nettbruk fjerner de klassiske geografiske forskjellene og barrierene på allmenn tilgang til finansmarkedet.

Ingenting av dette "brukerbildet" passer på meg, siden jeg lenge har drevet med finans på heltid. Og med betydelig større beløp. De fleste på HO gjør nok ikke det, og i alle fall ikke det man kaller profesjonell daytrading. Det foregår for øvrig bare i noen få lukkede miljøer her til lands, og jeg liker ikke, som med shorting, prinsippet av etiske hensyn (se videre).

Derimot tror jeg mange av dem som forteller om trader og klipp her på forumet gjerne også gjør dette. Utlagt: De som kjøper en post på antakelse om at den vil stige, og sitter eller hopper av alt etter hvordan det går. Det er nok mønsteret for mange. Men hvor skolert og systematisk er man? Hvor mye går på hogg og belegg og raske antakelser uten skikkelig forhåndsgraving? Og hva med dem som "går i lås" på visse aksjer? Jeg har her fått mye kjeft for å kritisere dem som driver gjensidig oppbygging rundt en aksje, og som overbeviser hverandre så lenge - så mye - at man ender som patetiske klamrere.

Dette er IKKE en intelligent måte å operere på i aksjemarkedet: Selvsagt skal man hoppe av aksjer som faller og faller. Jeg gjentar regnestykket alle bør ha i hodet hvis de tenderer til å drive klamring: En aksje som faller 50% krever at den må stige 100% derfra for å komme tilbake til starten på fallet. Hadde folk forstått dette bedre, hadde de kanskje hatt litt mer sympati for mine advarsler om å hoppe av i tide. Alle forstår at dette er viktig for å unngå barnebidrag - men forstår de hva det koster å ikke avbryte en aksjesits?

Måter å daytrade på:

1) Profesjonell (institusjonalisert) daytrading
Dette betyr at man anvender algoritmebasert robotstøtte og lar de store talls lov (hastige handler med små marginer) systematisk melke ut en brukbar dagfortjeneste. Dette er imidlertid ikke særlig sexy, medfører av og til uetisk manipulasjon i markedet, og leverer sjelden større enkeltklipp.

2) Manuell håndtering av kvikke enkeltposter
Dette er min foretrukne tradingmodell:
- er ikke inne løpende med roterende robotposter, men sikter ut en eller flere aksjer man grundig studerer mønstrene for, og prøver å time inn- og utganger iht. dette
- jeg kan typisk foreta 3-10 trader i 2-3 utvalgte aksjer per dag
- avhengig av økonomiske muskler kan man kjøpe ganske store poster (men NB: aldri større enn man tåler å tape)
- jeg er likevel (som robotgutta) sjelden ivrig etter å sitte natten over hvis det kan unngås, men noen aksjer er ikke så dag-sensitive, så noen ganger venter jeg ut en forventet profitt både 1 og 2 dager før realisering

Jeg syns daytrading er kjempegøy, holder meg analytisk på tå hev, inspirerer til dypdykk i utvalgte aksjer (for å lese/forutse mønstre), og kan gi gode inntekter hvis man kjører en konsistent og disiplinert plan, og ikke lar personlige anti- og sympatier overfor en aksje undergrave en nøytral analyse (dvs. hvordan man kan tjene på aksjens bevegelser).

Grunntesen for alle som i fullt alvor lever av egen aksjehandel er:
- Kom deg ut av fallende aksjer snarest mulig. Verden er full av andre muligheter.
- Hvis du ikke ser det, har du låst deg mentalt for mye til en aksje. Da bør du heller spille lotto.

Hvis dette fører til konstruktive kommentarer, kan vi evt. komme tilbake til en del spesifikke trading-teknikker og strategier som anses som fornuftige.
Redigert 05.10.2018 kl 10:43 Du må logge inn for å svare
aborum
05.10.2018 kl 10:48 1345

Svært at tage en selvbestaltet ekspert seriøs, når vedkommende sælger 9.000 aktier på 49,00, hvorefter aktien fortsætter op til 58,00; en middelmådig trader havde delt denne pulje op i 3 seperate poster á 3.000 aktier og solgt over en periode for bedre GA.

Iøvrigt vil jeg understrege, at al empiri peger på at ingen er i stand til at forudsige den fremtidige prisudvikling, da ingen kender morgendagen. Man kan som trader gøre sig nogle antagelser omkring historikken i et papir og den informationsstrøm, der er tilgængelig her og nu (hvilket selvsagt kan give en form for statistisk grundlag om hvorvidt prisudviklingen går op eller ned). Der er givet nobelpriser til folk, der har forsket i forskellene mellem traderes forventninger til egne evner og markedets reelle bevægelser og der er ingen statistiske data, der peger på at man konsistent er i stand til at forudsige bevægelserne i markedet.

Med andre ord, set over en længere periode (10 år), vil den generelle investor være bedst tjent med at handle i indekser (fx ETF'er) og generelt forholde sig roligt. At følge aktiemarkedet dagligt kan være en utrolig belastning rent følelsesmæssigt, ud over den tid man veksler fra mere tjenelige formål. Ofte hører man om investorer, der har ramt akkurat den rigtige aktie og tjener en god mønt, mens andre mener de kan opbygge en portefølje, der kan slå markedet på lang sigt. Specielt den sidste gruppe af investorer ender med at vælge (mange af) akkurat de samme aktier, som indgår i indekser, hvilket eliminerer grunden til at man handler enkeltaktier.

Jeg er ikke daytrader, men jeg handler løbende i markedet (der kan gå mange dage, hvor jeg ikke handler, og dage hvor jeg handler mange gange). Det er min overbevisning, at det er muligt at finde enkeltaktier, der over en kortere periode kan give et bedre afkast i markedet end ved at sidde i et indeks - men dette giver en markant øget risikoprofil. Den eneste store forskel på en stærk trader og en almindelig investor (jfr. Korsars eksempel) er at den stærke trader har kapital til fortsat at udnytte mulighederne i en korrigerende aktie (dvs. fortsætte med at sænke GA), og efterfølgende gøre det nemmere at udnytte en evt. kommende positiv korrektion.

Med andre ord, man vælger første indgang akkurat lige så dårligt som alle andre, men har kapital til at reducere problemet mod at tage en større risiko i det enkelte papir. Denne strategi følger jeg, når jeg handler, velvidende at man på et tidspunkt risikerer at stå med en markant overeksponering i et enkelt papir. Jeg køber altid - altid - af mindre ordrer for at få den optimale GA; hvad angår salg, er dette mere blandet, men ofte sælger jeg også af mindre ordrer.

God diskussion, men være varsom med at tillægge tradere for megen kompetence; det er kapitalen der gør forskellen. Jeg håber dette ydmyge indlæg giver anledning til at reflektere lidt over egen vurdering af egne evner i markedet.
Redigert 05.10.2018 kl 11:10 Du må logge inn for å svare
Korsar
05.10.2018 kl 10:56 1316

aborum,
bortsett fra noen faktafeil (det var bare litt over 7000 som ble solgt på 49) lanserer du her et konstrukivt innspill til debatt som er helt gyldig for trading: Hvordan optimaliserer man posthåndteringene?
- er det noen ganger lurt å dele opp (jfr.- aborums eksempel) en større post?

Men husk: Det er to måter å "dele opp" en post på:
- faktisk dele den opp iht. aborums eksempel
- "dele opp" med en annen teknikk (med samme formål): bruke skjult volum i kjøp/salg-oppsettet. Å kjøre skjult volum krever imidlertid at man kjører store nok poster (over kr. 100.000). Jeg gjorde nettopp dette i min refererte handel, altså akkurat det aborum sier, men med en annen metode :-)

PS: Bruk av skjult volum var for øvrig helt sentralt for å klare å dra gjennom de 9000 dagen etter, som ble kjøpt på 51-tallet og solgt på 56-tallet. De som ikke mestrer bruk av skjult volum vil være veldig handikappet i handel med nokså illikvide (lavvolum) aksjer som NANO i en trade


Redigert 05.10.2018 kl 10:59 Du må logge inn for å svare
aborum
05.10.2018 kl 11:13 1267

Skjult volumen sikrer ikke en bedre GA; endvidere kan alle med adgang til granuleret level 2 information i markedet se, at en sælger ligger med skjult volumen. Med andre ord, man forsøger at signalere på overfladen til tradere uden denne mulighed - alle andre, herunder algotradere (robotter) har et fuldt overblik.
Redigert 05.10.2018 kl 11:14 Du må logge inn for å svare
Korsar
05.10.2018 kl 11:18 1253

aborum,
igjen, relevante poenger. Men husk at jeg opererer med flere aksjer og flere trader på en gang. Alene. Derfor bruker jeg av og til grep innenfor det muliges kunst. Og da er noen ganger mer røffe grep påkrevet for å klare å håndtere alt på en gang, hvis det drar seg til. OK?
Korsar
05.10.2018 kl 13:24 1137

Jeg tror BWO kan komme litt tilbake etter en litt svak uke (i alle fall ifht oljeprisen). Jeg har sittet med dagens aksjepott siden sommeren 2016 (kjøpte den først med langsiktige hensikter i 2015 men flyttet litt ut og inn før jeg tok "fast plass"). Dette har gjort at jeg kjenner aksjen ganske godt nå.
Som jeg har nevnt før; nettopp av den grunn er det ikke uvanlig å også trade i aksjer man sitter mer langsiktig i.
Jeg skranglet tidligere i dag sammen en post på 7600 aksjer på nedre/midtre 61-tall, samtidig som jeg hanket inn mer DNO (som ligger uforklarlig lavt på disse oljeprisnivåene). Syns olja er en grei risikospredning i det korte bildet, da jeg er ganske tungt eksponert både i farma og finans der nå.
Redigert 05.10.2018 kl 13:25 Du må logge inn for å svare

Kjempebra Korsar :-)
Respekt !
Gleder meg til å følge tradene dine.
Lykke til. Ingenting gleder meg mere enn om du lykkes
Korsar
05.10.2018 kl 13:37 1096

aborum,
etter en lang, god kommentar lenger oppe avslutter du med at "være varsom med at tillægge tradere for megen kompetence; det er kapitalen der gør forskellen".
Takk for at du nevner det, for det kan ikke udnerstrekes nok: Man bør alltid ha minst den samme sum disponibel til å "pynte" på en litt forkjært inngang, hvis man ser at det kan være smart (i praksis at man kan snitte ned på dipper, og så tåle å sitte til man er i pluss igjen).

NB: Slik "snitting" gjør man aldri uten at man kjenner aksjen så godt at man har et robust vurderingsgrunnlag i bunn. Det er nemlig mange som har snittet seg til fant fordi de ikke så tidsnok at en bunn var i ferd med å ramle ut...
Korsar
05.10.2018 kl 13:50 1054

Apropos "manipulering" av aksjekurs, noen tradere er veldig flinke til å lese når det sitter en klynge nervøse stoplossere i en aksje, og spiller dem rett ut med å rotere taktiske poster, før de kjøper en mye større post når aksjen er nok senket. Er du flink å følge med en aksje, kan du selv slenge deg på slike fram-manipulerte dipper.

Men slik "manipulering" er helt lovlig, man bare bruker de brikkene som er utdelt på en strategisk måte.
Eksempelvis kan vi også se på noen andre strategier bak uforståelige kurssenkinger: Farma er yndete objekter for kursmanipulering av to hovedårsaker:
- lett å skremme folk ut (karakteristisk for typisk risikosektor)
- lett å pumpe opp rallies pga. bransjens egenart (utviklingsløp); "oi, de har visst lykkes med en kjempemedisin""-typen

De som kan dette tjener penger på farma i alle retninger, mens de som sitter fastklamret bare blir bitrere og bitrere SIDEN FARMA HAR STOR SANNSYNLIGHET FOR Å GÅ I DASS TIL SLUTT (ca. 1 av 7 selskaper når full kommersfase): Etter de klassiske premature ralliene ("oi, de har visst lykkes med en kjempemedisin""-typen) får man nemlig nesten alltid lange og dype nedturer. En liten gjeng vil likevel alltid sitte og mene at "alt blir bra om 2-4 år" eller lignende og at "bare idioter hopper av nå". Problemet er at de har lav statistisk støtte for dette. Og ikke minst: Hva kunne de ikke ha brukt kapitalen til i disse 2-4 årene? NANO har for eksempel vært i overordnet falltrend siden des. 2016, og langt mer enn halvert siden emisjonen på 114! Dette er viktig å ha i bakhodet før man gifter seg for tidlig - og for fast - med et selskap.
Redigert 05.10.2018 kl 13:52 Du må logge inn for å svare
heilo888
05.10.2018 kl 14:27 1000

Om man har tjent eller tapt på en aksjeinvestering er avhengig av tidsintervallet man ser på.
Eksempelvis har min investering i Nano økt med 375% på 3 år, mens Dr. Stockmans investering har økt med ca. 450% på 3 år! Dette til tross for at kursen er mer enn halvert fra toppen.

I PCIB har min investering økt med over 400% de 2 siste årene til tross for den kraftige nedgangen den siste tiden.

Er liten tvil om at det er mest profitabelt å sitte tålmodig over flere år i biotek-selskaper med lovende teknologi som man følger tett og kjenner godt.
(Tradet kortsiktig i ca. 30 år uten det på noen måte ga samme avkastning som overnevnte strategi).

Kjøp av Nano og PCIB på dagens kurser vil også være et kjempekjøp sett i et perspektiv på 3 år fra nå.

Hvordan klarer du å selge norske aksjer på en søndag?

Ref tråden til brukeren Statoil! ?

På kirkekaffen, selvfølgelig. Alt er mulig om man er frekk nok ;-)
aborum
05.10.2018 kl 16:21 861

Hybriden her er at man trader flere aktier ind, der efterfølgende lægges som værende langsigtede. Dette har været en virkelig god strategi for undertegnede og jeg vurderer ud fra tradinghistorikken, at dette har givet mig en betydelig portion frie (langsigtede) aktier i flere selskaber. Dette gælder for de selskaber, hvor man føler der er fuld pejling på fundamentalerne. Jeg ser ingen problemer i at man delvist sælger ud i perioder, hvor man (som Korsar nævner) næsten med statistisk præcision kan se, vil komme en ventefase med faldende kurser (metaltræthed), hvorefter man samler dele af positionen op igen. Det vigtige her er, at man ofte bør arbejde med en begrænset del af positionen i et papir, for at sikre en grad af upside og billet, hvis toget går.

Jeg kan også pege på selskaber, hvor jeg med rette har tradet kortsigtet (swing) og været heldig (bemærk brug af ordet heldig/forsigtig) med indgang - og undgået massive kursfald, der ellers havde trukket betydeligt ned i den samlede gevinst og krævet, at man har været låst i en længere periode.

Fin sluttauksjon.
Noen roboter der som fikk kjørt seg litt. Videre opp på mandag tenker jeg. Da kan shortepakket få løpe etter..
bateman
05.10.2018 kl 16:37 822

Nano handler om Archer-1, så før det kommer resulatater fra det studiet kommer aksjen til å ligge i intervallet 40-70.
Snakkes på AACR i 2020.
Redigert 05.10.2018 kl 16:38 Du må logge inn for å svare